קריסת עץ - תאונת עבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קריסת עץ - תאונת עבודה:

1. התובע יליד 1943, נטול כל השכלה אקדמאית או מקצועית, עבד אצל הנתבעת בעבודות
גיזום, חפירות ונטיעות, החל משנת 1981 ועד ליום 13.12.92, עת נפגע בתאונת עבודה
כאשר קרס עליו אחד העצים.

התובע נבדק ע"י מומחה מטעם בית המשפט, ד"ר צ'ציק, אשר קבע כי בבדיקה נמצאה הגבלה בתנועות עמוד השדרה-המותני והגבלה קלה בתנועות הצוואר.

עוד מציין ד"ר צ'ציק, כי הוא מצא שינויים ניווניים בצוואר ובגב התחתון וספונדילוזיס בין החוליות L-5 ו-S-1. הוא קובע כי מימצאים אלה קדמו לתאונה.

בסיכומו של דבר, מוצא המומחה כי לתובע נכות עקב כאבי הצוואר בשיעור של 5 אחוז, אשר נגרמה עקב השינויים הניווניים ולא עקב התאונה, וכן 15 אחוזי נכות עקב כאבי הגב התחתון, שמתוכם הוא משייך 5 אחוז למצב הקודם ו-10 אחוז לתאונה.

2. שאלה מקדמית היא, האם במצב רפואי כזה, אכן היתה התנהגות התובע מוצדקת, שכן
מאז התאונה, חזר לעבודה לתקופה קצרה ולאחר מכן, חדל מכך ומאז ועד היום אינו עובד.

בהקשר זה יש לציין שהביטוח הלאומי, אשר בדק את התובע, לא מצא לנכון להפעיל את תקנה 15.

כאשר אני קורא את חוות דעתו של ד"ר צ'ציק בעיון, אני למד כי, אותם 10 אחוזי נכות שקבע המומחה לתובע, עקב כאבי גב תחתון, עקב התאונה, גרמו לו להגבלה בתנועות עמוד השדרה-המותני, כאשר יש להוסיף לכך עוד 5 אחוזי נכות הנובעים ממצבו הקודם של התובע.
אני סבור שבנסיבות כאלה, לא יהיה זה נכון לומר שנכותו התפקודית של התובע, עולה על נכותו הרפואית.

בהקשר זה יש לציין את דבריו של התובע עצמו, כאשר הוא מעיד על טיב עבודתו אצל הנתבעת.

החל מעמ' 3 לפרוטוקול, מציין התובע שהוא עבד אצל הנתבעת כפועל פשוט, העוסק בטוריה, פטיש ומקוש. הוא מציין שהיה עליו לעשות בורות בשביל שתילים ולעדור את השתילים, וכן היה עליו לנקות חניונים וזבל, לשמור על טרקטורים ולהראות למפלסת איפה לעשות את הדרכים.

בעניין כריתת העצים, הוא משיב, שהוא עסק בכך 4 שנים לפני התאונה, ולכל היותר, שבוע בשנה.

גם בנושא כריתת העצים הוא מציין, שתפקידו היה לשמור שלא יכרתו העצים הלא מסומנים.

סיכומו של דבר, שאני למד, שתפקידיו של התובע אצל הנתבעת, היו לחפור בורות, לעדור שתילים, עבודות נקיון, שמירה, הנחיית המפלסת ופיקוח על קבלני כריתת העצים.

התפקיד המכביד ביותר על מי שסובל מהגבלה בעמוד השדרה-המותני, הוא התפקיד של עידור וחפירת הבורות סביב השתילים.

אולם, מעבר לכך, היו לתובע תפקידים נוספים אצל הנתבעת, ואני סבור, שגם במצבו כיום, אין לו כל קושי לבצעם.

גם פעולת העידור וחפירת הבורות של השתילים, אינה קשה כל כך שאדם הסובל מהגבלה בעמוד השדרה-המותני, אינו יכול לעשותה.

מכאן מסקנתי היא, שפגיעתו התפקודית של התובע, אם היתה כזו, אינה עולה על נכותו הרפואית.

3. בנסיבות כפי שפרטתי לעיל, אינני רואה את התנהגותו של התובע שלמעשה לא חזר
לעבודה רציפה לאחר התאונה, כהתנהגות סבירה, ולכן אינני סבור שיש לקבל את תחשיביו של ב"כ התובע באשר להפסדי ההכנסה הגדולים שנגרמו לו עקב נכות תפקודית גבוהה שמנסה התובע להציג כאילו נגרמה לו כזו.

4. משקבעתי כך, יש לפסוק את הפיצוי לו זכאי התובע, כתוצאה מן הנזקים שנגרמו לו עקב
התאונה.

א. כאב וסבל
לעניין זה, אני סבור שהתובע זכאי לפיצוי של 40,000 ₪, נכון להיום, כולל ריבית. יש לזכור את גילו המתקדם של התובע וידוע הוא שככל שהנפגע מבוגר יותר, ההחלמה איטית יותר והכאב והסבל רבים יותר.

ב. תקופת אי כושר עבודה והפסדי הכנסה בחודשים בהם חזר לעבוד
באשר לתקופת אי הכושר שנגרמה לתובע עקב התאונה, נגרמו לתובע הפסדי הכנסה של 3.5 חודשים, כאשר בסיס ההכנסה צריך להיות מחושב כך שהשכר הממוצע עבר התאונה, יוצמד במלואו למדד המחירים לצרכן, ולכן הפיצוי המגיע לתובע בתקופה האמורה, עומד על 25,000 ₪ נכון להיום.

ג. אובדן כושר עבודה לעבר ולעתיד
לאור מה שקבעתי, שנכותו התפקודית של התובע אינה עולה על נכותו הרפואית, אני סבור, שבשיעור נכות של 10 אחוז, יש לקבוע פיצוי גלובלי תוך התחשבות בקיצבאות הבטחת ההכנסה שמקבלת משפחתו של התובע - 3,661 ₪ לחודש - החל מפברואר 95'.
לאחר ששקלתי את הדברים, אני סבור, שהפיצוי הראוי בגין ראש נזק זה, הן לעבר והן לעתיד, יעמוד על סך של 80,000 ₪.

ד. עזרת צד ג'
אינני סבור שהעזרה שקיבל התובע מבני משפחתו, חרגה מן העזרה המקובלת בין בני משפחה, ואם היתה חריגה כזו, הרי שמדובר בחריגה קלה, ורק לצורך הסרת הספק, יקבל התובע פיצוי בגין ראש נזק זה בסך של 8,000 ₪.

ה. הוצאות שונות
מאחר ומדובר בתאונת עבודה, הוצאותיו של התובע צריכות להיות מכוסות ע"י המל"ל, ולכן אינני מחייב את הנתבעת בדבר בגין ראש נזק זה.

ו. הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים
התובע לא הוכיח עניין זה, אולם, אני סבור שאדם במצבו זכאי לפיצוי כלשהו בגין ראש נזק זה, וזאת לאור העובדה שאני סבור שהוא יאלץ להיבדק בתכיפות יתר עקב נזקים שנגרמו לו כתוצאה מהתאונה, ולכן אני סבור שהפיצוי הראוי לעניין זה, לעבר ולעתיד, יעמוד על סך של 3,000 ₪.

5. לפיכך, כלל נזקיו של התובע עומדים על 156,000 ₪. מסכום זה, יש לנכות 10
אחוז רשלנות תורמת כפי שקבעה כב' השופטת דוברת בפסק-דינה, ולכן סכום הנזקים יעמוד על 140,400 ₪.

בנוסף, יש לנכות את תקבולי המל"ל, אותם קיבל התובע, כשהם משוערכים להיום בסך של 35,500 ₪, כך שהתובע זכאי לסכום של 104,900 ₪.

אינני סבור שיש לנכות את קצבת הבטחת ההכנסה שמקבלת משפחתו של התובע, מכיוון שהתחשבתי בעניין זה כאשר קבעתי את הפסדיו של התובע באופן גלובלי.6. סיכומו של דבר, שאני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 104,900 ₪, בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.


בנוסף, תשלם הנתבעת לתובעת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסכום כולל של 12,000 ₪, בתוספת מע"מ.

גם סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון