תאונת דרכים 7 אחוז נכות

המומחה קבע כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשעור של % 7לצמיתות.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים 7 אחוז נכות:

התובע, יליד 23.12.58נפצע בתאונת דרכים ביום .14.9.93התאונה ארעה בצומת
בית ליד, בעת שהתובע עצר את מכוניתו לצידי הכביש לצורך הסעת חיילים.
הרכב הפוגע פגע בצידו השמאלי של רכבו של התובע, אשר ברגע הפגיעה היטה את ראשו לכיוון שמאל על מנת לוודא אם הוא יכול לחזור ולהשתלב בתנועה. כתוצאה מהפגיעה ברכב טולטלו ראשו וגבו של התובע.
הנכות הרפואית:נ
ד"ר ולנטין ז'טלני, המומחה מטעם בית המשפט, קבע כי התובע נחבל בעמוד שדרה צווארי ובכתף שמאל, כי קיימת אצל התובע התכווצות של שרירים הפרהורטברליים מתניים, הגורמת לשינוי קל בצורתו התקינה של עמוד השדרה המתני. בעמוד שדרה צווארי ובכתף שמאל לא נמצאו ממצאים אוביקטיביים, המעידים על הפרעה תפקודית. הואיל ובתיקו הרפואי של התובע לא נמצאו, קודם לתאונה, ממצאים המעידים על הפרעה כלשהי בעמוד השדרה המתני לפני תאונה, והואיל וממצאים כאלה נמצאו לאחר התאונה, קבע המומחה כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשעור של % 7לצמיתות.
הנכות התפקודית:ב
בתצהיר עדות ראשית ובחקירה נגדית ניסה התובע להאדיר את עצמת הפגיעה וליחס לה מחושים וכאבים שונים, החל מכף היד ועד לכאבי בטן ואולקוס. מצד שני טוענת הנתבעת כי התובע לא נפגע כלל בתאונה. חקירת המומחה בדבר הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הנכות, שנקבעה על ידו, לא נסתרה בחקירתו. אולם, אני דוחה בשאת נפש את נסיונו הכמעט פאתטי של התובע לנסות ולצייר פגיעה קשה בחלקי גופו השונים, אשר נטרלה אותו במשך כשנה וחצי מעבודה כלשהי, כמו גם לאחר מכן. עדותו של התובע אינה מהימנה עלי ואציין אך מספר דוגמאות להמחשת הרושם המטעה שהוא ניסה ליצור במהלך עדותו:ו
א. בחדר המיון התלונן התובע על פגיעה בכתף שמאל, מה שסביר והגיוני לאור
העובדה שהרכב הפוגע פגע במכוניתו בצידה השמאלי. התובע שוחרר מחדר המיון עם
מתלה ליד שמאל. התובע מנסה לטעון כי הוא התלונן על כאבים בכתף ימין וכי המתלה היה לכתף ימין. תעודת חדר המיון מאזכרת ארבע פעמים את המלה "שמאל" ולא ימין, ואין זה סביר, כפי שמנסה לטעון התובע, כי הרופא טעה. יתר על כן, התובע במשך שמונה חדשים לאחר התאונה לא התלונן בפני רופא כלשהו על כאבים בכתף ימין, אלא על מקומות אחרים ושונים בגופו:נ עורף, גב תחתון, צוואר, כף יד שמאל. לפיכך, לא הייתה זו טעות של חדר המיון משנרשם כי התלונות היו על כתף שמאל ולא ימין.
גם בפני המומחה לא התלונן התובע על כאבים בכתף ימין, למרות שהבדיקה נערכה שנה לאחר התאונה. אם ההאשמה היתה מופנית רק כלפי חדר המיון בדבר הטעות ברישום, ניחה, אולם התובע מעז פנים וממשיך לטעון כי אותן תלונות הוא שטח אף בפני המומחה מטעם בית המשפט, אשר אף הוא לא התיחס אליהן (עמוד 33לפרוטוקול שורות 12-17).
ב. על מנת לנסות לתאר פגיעה קשה נרשם בתצהיר התובע (סעיף 3(ב)) כי ברגע התאונה גופו היה מוטה ימינה וראשו שמאלה. אולם בחקירה נגדית הוא מעיד;
ת. הפניתי את הגוף והמבט יחד עם הראש לכיוון שמאל. לא אמרתי שהפניתי את
הגוף ימינה. הסתכלתי ימינה רק כשדיברתי עם החיילים.
ש. כשאמרת בתצהירך שראשך שמאלה וגופך מוטה ימינה זה בלתי אפשרי?
(עמוד 39שורות 24-28)
בנקודה קריטית זו בחקירה נגדית מתפרצת פרקליטתו של התובע בנסיון לעזור לו להשיב ולישב את הסתירה והיא אומרת;
(עמוד 39שורה 31)
אולם התובע מבולבל, אינו מבין את הרמז של פרקליטתו ומשיב;
"הגוף הלך אחרי הראש לכיוון שמאל..."
וממשיך ומתקן;
"... המבט היה יותר מהיר מאשר שסובבתי את הגוף"
(עמוד 40שורות 6, 7)
ג. מתוך הודעתו במשטרה, שלוש שעות לאחר התאונה, עולה כי הפגיעה שנפגע
התובע הינה קלה, ולא כפי שהוא ניסה לצייר בתצהירו ועדותו כי כל גופו כאב עליו וכי הוא היה בהלם והזעיק את אשתו שתקח אותו לבית חולים. מי שנפגע ונמצא בהלם כאמור, אינו מעיד בתחנת המשטרה כי הוא מדווח על התאונה רק לצורך קבלת אישור לחברת הביטוח.
בהקשר זה ראוי לציין כי ספק בעיני אם אשתו של התובע אכן הוזעקה על ידו לקחתו לבית החולים. על כך לא סיפר התובע בתחנת המשטרה ואפילו לא בכתב התביעה. דומה כי סיפור האישה נועד לחזק את הרושם, שמנסה ליצור התובע, לפגיעה קשה ולהלם לאחר התאונה.
הנהג הפוגע העיד כי לאחר התאונה הוא החליף פרטים עם התובע ולא מצא שום
סימני הלם. אף אם איננו מומחה, אם נכונה היתה טענת התובע, אין ספק כי
"סימני הלם" כלשהם, היו ניכרים בו.
על "עצמת ההלם" נלמד גם מתעודת חדר המיון מול ההודאה במשטרה. התובע התקבל בחדר מיון פחות משעה לאחר התאונה, טופל ושוחרר ותוך שעה הוא כבר התייצב בתחנת המשטרה לדיווח. אין המדובר בפגיעה שגרמה לכאבים בכל חלקי הגוף והלם, כפי שמנסה לטעון התובע.
ד. בסעיף 7(ב) לתצהיר עדות ראשית מצייר התובע תמונה של מי שעובר לתאונה רמת הכנסתו היתה גבוהה כך שרכש בית פרטי, מכונית, שעורי נגינה ושעורים פרטיים לילדים והוצאות שוטפות של משפחה, המונה שש נפשות. רמת הכנסתו במשך ארבע השנים שקדמו לתאונה לא עלתה כמעט על רמת השכר הממוצע במשק וקשה להבין כיצד התובע הצליח לקיים רמת חיים, כפי הנטען על ידו, מאותה רמת הכנסה.
אינני נותנת אמון בעדותו של התובע אשר לעצמת הפגיעה, ואני דוחה את נסיונו להאדיר ולהעצים אותה. אני מאמצת את חוות דעת ד"ר ו. ז'טלני וקובעת כי הנכות התפקודית הינה כפי שעור אחוזי הנכות הרפואית.
נזקים מיוחדים:ב
.1תקופת אי כושר זמני:ו התובע טוען לאי כושר מוחלט, לאחר התאונה, לתקופה
של כשנה וחצי והוא המציא אישורים רפואיים בדבר חופשת מחלה, שהעניקו לו רופאיו. המומחה מטעם בית המשפט השיב כי פגיעתו של התובע מצדיקה, לכל היותר, תקופת אי כושר של ארבעה חדשים. אפשר שהתובע הצליח להרשים את רופאיו כפי שניסה לעשות בפני בית המשפט, ואם בחר שלא לעבוד במשך שנה, זה ענינו שלו. יתר על כן, ד"ר קפלניק, הרופא התעסוקתי, העיד כי מספר ימי המחלה שהוא העניק לתובע, נתנו על סמך אבחנת האורטופד, ואבחנתו שלו (עמוד 26, שורה 20). אני מעדיפה - אם כן - את חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט אשר למספר ימי אי כושר שיש להכיר לתובע לאחר התאונה, דהיינו ארבעה חדשים.
רמת ההכנסה:נ עובר לתאונה התובע ניהל מסגריה ורמת הכנסתו במהלך ארבע השנים שלפני התאונה היתה, בממוצע כרמת השכר הממוצע במשק. לפיכך, יש להעמיד את הפסד שכרו עבור ארבעה חדשים לאחר התאונה על סך של:ב
835, 14ש"ח = 945 4, 4x% 75xש"ח
כפי שציינתי לעיל, אם בחר התובע שלא לנהל את עסקיו במשך כשנה וחצי לאחר התאונה, זהו ענינו. שעור הנכות, שלקה בו התובע, כתוצאה מהתאונה לא הצדיק, כפי שהובהר לעיל, העדר כושר מעבר לתקופה שקבע המומחה מטעם בית המשפט. יתרה מכך, התובע יכול היה להעסיק עובדים, כפי שעשה מעת לעת קודם לקרות התאונה ולא היתה כל מניעה לחזור ולנהל את המסגריה, גם מבלי לסחוב חפצים כבדים, לאחר חלוף ארבעה חדשים מקרות התאונה.
.2הפסד השכר, לגבי התקופה שלאחר חלוף ארבעה חדשים ועד היום, יקבע על בסיס גלובלי שכן, כפי שבואר לעיל, הפסד השכר, עליו הצביע התובע, לא היה כורח המציאות ולא נבע כתוצאה מהתאונה. אני מעמידה את הפסד השכר שמתחילת שנת 1994ועד היום, על סך של 000, 13ש"ח.
.3התובע לא הציג קבלות על נסיעות במונית והוא טוען כי רוב הנסיעות היו
ברכבו הפרטי. בהעדר קבלה כלשהי, אני מעמידה הוצאה זו על סכום של 750ש"ח.
.4עבור תרופות שיכוך כאבים או כל תרופה אחרת, לא הוצגו קבלות ואינני רואה סיבה מדוע תרופות פשוטות אלה לא תסופקנה על ידי קופת חולים. אני דוחה התביעה בגין ראש נזק זה.
.5עבור הוצאות אחרות, אשר לגביהן הוצגו קבלות, אני פוסקת לתובע סך של
740ש"ח.
.6עזרת האשה - עבור 4חדשי אי כושר ובהתחשב בכך שהתובע היה נייד ופציעתו לא הצריכה טיפול צמוד - סך של 000, 2ש"ח.
כאב וסבל - לפי % 7נכות צמיתה, סך של 307, 8ש"ח.
הפסד השתכרות לעתיד:ו
כפי שפורט לעיל, יש לחשב את הפסד ההשתכרות לעתיד על בסיס גלובלי, שכן הפסד השכר הלכאורי, אותו ניסה להציג התובע, אינו משקף את נכותו התפקודית. בהתחשב ברמת הכנסתו של התובע במשך ארבע השנים שקדמו לתאונה ובהתחשב בדרגת נכותו, אני פוסקת לו סכום גלובלי בסך 000, 60ש"ח.
לסיכום:נ
הנתבעת תשלם לתובע הסכומים כדלקמן:ב
א. ארבעה חדשי אי כושר - 835, 14ש"ח
ב. הפסד שכר לעבר - 000, 13ש"ח
ג. נסיעות - 750 ש"ח
ד. הוצאות מיוחדות - 740 ש"ח
ה. עזרת האשה - 000, 2ש"ח
ו. הפסד שכר לעתיד - 000, 60ש"ח
325, 91ש"ח

מסכום זה יש להפחית את התשלום התכוף, ששולם לתובע, משוערך להיום.
כן תשא הנתבעת בהוצאות התובע ושכ"ט פרקליטו בסך של % 13על הסכום הפסוק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אחוזי נכות - לסת

 2. אחוזי נכות - לשון

 3. אחוזי נכות - שיניים

 4. אחוזי נכות - אף

 5. צלעות - אחוזי נכות

 6. פציעת כתף - אחוזי נכות

 7. 69 אחוז נכות

 8. תאונת דרכים אחוזי נכות

 9. בעיות כלי דם - אחוזי נכות

 10. חישוב נכות משוקללת

 11. עיגול אחוזי נכות

 12. אחוזי נכות גאוט

 13. אחוזי נכות אסתטית

 14. אחוזי נכות הלם קרב

 15. אחוזי נכות שבר ישן

 16. אחוזי נכות קוצב לב

 17. גלאוקומה אחוזי נכות

 18. אחוזי נכות מיניסקוס

 19. אחוזי נכות על יבלות

 20. כריתת שד אחוזי נכות

 21. אחוזי נכות זעזוע מוח

 22. ערעור על 24 אחוז נכות

 23. ערעור על 30 אחוז נכות

 24. אחוזי נכות דום נשימה

 25. יריה בבטן - אחוזי נכות

 26. אחוזי נכות פגיעה באוזן

 27. אחוזי נכות רצועה צולבת

 28. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 29. שבר באף ללא אחוזי נכות

 30. ביטוח לאומי 1 אחוז נכות

 31. ביטוח לאומי 5 אחוז נכות

 32. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 33. תאונת דרכים 20 אחוז נכות

 34. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 35. תאונת דרכים 4 אחוז נכות

 36. תאונת דרכים 7 אחוז נכות

 37. תאונת דרכים 5 אחוז נכות

 38. תאונת עבודה 15 אחוז נכות

 39. תאונת דרכים 60 אחוז נכות

 40. כמה אחוזי נכות מקבלים פגיעת גולגולת

 41. ביטוח לאומי 19 אחוז נכות

 42. ביטוח לאומי 10 אחוז נכות

 43. כריתת מניסקוס אחוזי נכות

 44. תאונת עבודה 19 אחוז נכות

 45. תאונת דרכים 30 אחוז נכות

 46. תאונת דרכים 50 אחוז נכות

 47. תאונת דרכים 58 אחוז נכות

 48. קרע ברצועה בברך אחוזי נכות

 49. כמה אחוזי נכות מקבלים על פגיעת ברך ?

 50. שבר בחוליה C6 - אחוזי נכות

 51. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 52. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 53. אחוזי נכות ביטוח לאומי 74%

 54. הפרעה זיקפתית - אחוזי נכות

 55. ערעור על אחוזי נכות מעבודה

 56. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 57. יתר לחץ דם - לחץ דם גבוה - אחוזי נכות

 58. הזעה עקב תאונה - אחוזי נכות

 59. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 60. שבר בפיקת הברך - אחוזי נכות

 61. תאונת דרכים מעל 90 אחוז נכות

 62. תאונת דרכים קטין 70 אחוז נכות

 63. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 64. הורדת אחוזי נכות בביטוח לאומי

 65. תאונת דרכים 20 אחוז נכות לצמיתות

 66. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 67. תאונת דרכים 0 אחוז נכות אורטופדית

 68. כמה אחוזי נכות צריך בשביל תו נכה

 69. הורדת אחוזי נכות בגלל סירוב עבודה

 70. תאונת דרכים 57 אחוז נכות משוקללת

 71. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 72. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 73. ערעור על 5 אחוז נכות בביטוח לאומי

 74. ערעור של ביטוח לאומי על אחוזי נכות

 75. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 76. ערעור על 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 77. סטייה מאחוזי הנכות בתקנות הביטוח הלאומי

 78. ערעור לבית דין לעבודה על אחוזי נכות

 79. ערעור על 19 אחוז נכות - תאונת עבודה

 80. פיברומיאלגיה אחוזי נכות ביטוח לאומי

 81. הגדלת אחוזי נכות מעבודה בביטוח לאומי

 82. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 83. הורדת אחוזי נכות בגלל מצב רפואי קודם

 84. תאונת דרכים תאונת עבודה 100 אחוז נכות

 85. פיגור שכלי מולד אחוזי נכות ביטוח לאומי

 86. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 87. תאונת דרכים 30 אחוז נכות בביטוח לאומי

 88. תאונת דרכים בדרך לעבודה - 0 אחוז נכות

 89. פגיעה בכושר השתכרות - אחוזי נכות נמוכים

 90. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 91. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 92. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 93. האם ערעור על אחוזי נכות מהווה שאלה משפטית

 94. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 95. הגדרת ''השפעה על כושר התנועות'' - אחוזי נכות

 96. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 97. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 98. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 99. העברת תביעה לבית משפט השלום לאחר קביעת אחוזי נכות נמוכים

 100. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 101. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 102. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון