תאונת עבודה של עובדת ניקיון

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת עבודה של עובדת ניקיון:

פסק-דין זה ניתן על דרך הפשרה, על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי-המשפט (נוסח-משולב) תשמ"ד-1984.
 
התובעת, ילידת שנת 1938 הועסקה כעובדת ניקיון במשרד פקיד השומה עפולה.
 
במהלך עבודתה של התובעת, ביום 13.7.97, מעדה התובעת, לאחר שנתקלה באביזרי חשמל או תקשורת - צינורות וכבלים, שהיו מפוזרים על הקרקע במקום עבודתה.
 
כתוצאה מן הנפילה נחבלה התובעת בברך ימין ובקרסול (ראה טופס ב.ל. 250 שהוגש על-ידי הנתבעת) וכן מכתבו של ממונה המנהל, מר זיסו מיום 16.11.97).
 
לטענת הנתבעת, נפרשו האביזרים והכבלים על הקרקע על-ידי עובדי צד שלישי מס' 1, אשר התקינו במקום מערכת תקשורת עבור ש.ע.מ. (שירותי עזר למחשב).
 
הנתבעת מודה כי אכן הכבלים נפרשו על-ידי נתבעת 1 וזאת על-פי חוזה שנערך בין הצדדים.
 
בסיכומי הנתבעת נטען כאילו התובעת מסרה גרסאות שונות באשר לנסיבות פגיעתה. לא מצאתי כל סתירה מהותית בגרסאותיה של התובעת. למעשה, אף הגרסה שנמסרה על-ידי הנתבעת זהה, אלא שזו מטילה את האשם על הצד השלישי מספר 1, וטוענת כי היא עצמה לא התרשלה.
 
לנוכח העובדה כי סביבת עבודתה של התובעת לא היתה סטרילית, וכי על הריצפה פרושים היו כבלים, צינורות ושאר מכשולים, הרי סבורני כי יש מקום להטיל חבות בנזיקין על הנתבעת - שכן זו, כמעסיק, חייבת לספק לעובדיה סביבת עבודה בטוחה, ללא סיכונים בלתי-סבירים, אשר יסכנו את בריאותם.
 
העובדה כי במקום פוזרו אביזרים שאינם רגילים ושכיחים במקום עבודתה, בו מהלכים עובדים, שאין דרכם לטפל בכבלים ושאר אביזרי חשמל ותקשורת, יש בה כדי ליצור סיכון בלתי-רגיל לעובדים. משנפגעה התובעת עקב סיכון זה ונגרמו לה נזקי-גוף - הרי שיש להשית על הנתבעת חבות בגין נזקים אלה.
 
עם זאת, אין לפטור התובעת מאשם תורם לקרות הנזק, שכן אף עליה להיזהר וליתן עינה במקום מדרך רגלה.
אני מעריך את רשלנותה התורמת בשיעור 15%.
 
צד ג' מספר 1, אשר לא התגוננה כנגד ההודעה כלפיה, היא אשר הניחה את הכבלים והיא אשר יצרה בפועל את הסיכון. הצינורות והכבלים היו בפיקוחה, על-כן, יש להשית עליה חבות מושגית. עם זאת, אחריותה שונה משל אחריות התובעת, שכן זו באה לשם הנחת הכבלים, ותפקידה היה לבצע פעולה זו במקום העבודה. לא אוכל לדעת האם ניתן היה לבצע את המלאכה, שהושתה עליה, מבלי ליצור סיכונים בדרכם של העובדים. מאידך, הנתבעת, היא אשר חבה, כאמור, חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי עובדיה שלא יפגעו במקום העבודה. על-כן, על הנתבעת היתה מוטלת החובה למנוע מכשולים בדרכם של העובדים, ולדאוג כי צד ג' 1 תבצע מלאכתה באופן שלא יגרמו נזקים לעובדים מחד, ומאידך, אם אין אפשרות למנוע מכשולים אלה, לדאוג כי העובדים לא יסתובבו במקומות אלה - ולהנחותם בהתאם. לא נטען ולא הוכח כי ניתנו הנחיות כאמור.
 
צד ג' מספר 2 שהינה המבטחת של צד ג' מספר 1, טענה בסיכומיה כי מלאכת הנחת הכבלים נמשכה כחצי שעה בכל קטע, וכי שיטת עבודה זו היתה מקובלת על הנתבעת.
 
בנסיבות אלה, כאשר המדובר בפסיקה על דרך הפשרה, הנני מחליט לחלוק את האחריות בין הנתבעת לבין הצדדים השלישיים.
 
ומכאן לשאלת הנזק: התובעת לא הגישה חוות-דעת לעניין שברפואה מטעמה. על-פי גליון חדר המיון, נפגעה ברגלה וקרסולה. אף הסתבר, כי סבלה מבעיות ניווניות בעמוד השדרה, אשר יתכן (בהעדר חוות-דעת רפואית, איני יכול לקבוע ממצא) כי תרמו להחמרת מכאוביה ומגבלותיה ביחס עם הפגיעה בתאונה. לאחר התאונה סבלה התובעת מכאבים עזים.

התובעת שהתה בתקופות אי-כושר לסירוגין עד ליום 29.1.98. כן נקבעו לה נכויות זמניות בשיעור 20% מיום 1.11.97 ועד 28.2.98 ובשיעור 10% מיום 1.3.98 ועד 31.7.98. לא נקבעה לתובעת נכות צמיתה.
 
על-פי אישור המל"ל שצורף לסיכומי הנתבעת שילם המל"ל לתובעת סך של 8,699 ₪ בגין תקופת אי-הכושר עד ליום 31.10.97 לפי שכר רבעוני של 13,473 ₪.
 
בשים לב לתקופות אי-הכושר שנקבעו לתובעת ותשלומי המל"ל לתקופה זו, הנני פוסק לתובע פיצויים, על-דרך הפשרה בסך 5,000 ₪ מעבר לתשלומי המל"ל.
 
כמו-כן, הנני פוסק לתובעת פיצויים בגין כאב וסבל עקב הסבל הרב שסבלה בעקבות התאונה בסך של 15,000 ₪.
 
התובעת לא הציגה נתונים ברורים בגין עזרת צד ג' והוצאות למיניהם. גם כאן אלך על דרך האומדנא הגלובלית, בהתחשב כי פסיקתי הינה על דרך הפשרה ואפסוק לתובעת פיצויים בסך 4,000 ₪, בגין עזרה בביתה והוצאות.
 
סה"כ מסתכמים הפיצויים להם זכאית התובעת בסך 24,000 ₪ ובניכוי אשם תורם, בשיעור 15%, בסך של 20,400 ₪.
 
לפיכך אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצויים בסכום כולל של 20,400 ₪, בצירוף הוצאות משפט וכן שכר-טרחת עורך-דין בסך 4,000 ₪ ומע"מ.
 
כל הסכומים ישולמו תוך 30 יום מהיום שאלמלא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
 
הנני מקבל את ההודעה לצד שלישי ומחייב את הצד השלישי להשיב לנתבעת מחצית מכל הסכומים שחוייבה לשלם לתובעת, כולל הוצאות ושכר טרחת עורך-דין.
 לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת עבודה טפסן

 2. תאונת עבודה במחסן

 3. תאונת עבודה במפעל

 4. תאונת עבודה מתנדב

 5. תאונת עבודה פיצוץ

 6. תאונת עבודה במאפיה

 7. תאונת עבודה בחו''ל

 8. תאונת עבודה - את מי תובעים

 9. דיכאון כתאונת עבודה

 10. תאונת עבודה של שוחט

 11. תאונת עבודה עם מכבש

 12. תאונת עבודה עם אקדח מסמרים

 13. אדם אשר נפטר בתאונת עבודה

 14. קטיעת אצבעות תאונת עבודה

 15. תאונת עבודה עם מנוף

 16. תאונת עבודה עם פטיש

 17. תאונת עבודה עם סכין

 18. תאונת עבודה של סייעת

 19. תאונת עבודה של חקלאי

 20. תאונת עבודה קרע בכתף

 21. תאונת עבודה התחשמלות

 22. תאונת עבודה בגן חיות

 23. תאונת עבודה בבית ספר

 24. תאונת עבודה עם עגורן

 25. תאונת עבודה עם מקדחה

 26. תאונת עבודה של מלצרית

 27. גב תפוס - תאונת עבודה

 28. חתך באצבע תאונת עבודה

 29. תאונת עבודה בטיול שנתי

 30. קריסת עץ - תאונת עבודה

 31. תאונת סקי כתאונת עבודה

 32. תאונת עבודה פגיעה בכתף

 33. נגיחת שור - תאונת עבודה

 34. תאונת עבודה בקונדיטוריה

 35. פגיעה במרפק תאונת עבודה

 36. עובדת משק - תאונת עבודה

 37. ? תאונת עבודה חשמלאי - פיצויים

 38. קוצר נשימה כתאונת עבודה

 39. משיכת כבל - תאונת עבודה

 40. תאונת עבודה בעסק משפחתי

 41. תאונת עבודה טכנאי מזגנים

 42. פגיעה נפשית כתאונת עבודה

 43. אצבעות נחתכו בתאונת עבודה

 44. מה עושים במקרה של תאונת עבודה

 45. הרמת משקל כבד תאונת עבודה

 46. פיצוי על שתי תאונות עבודה

 47. תאונת עבודה כוויה ממי חמצן

 48. שכר לא מדווח - תאונת עבודה

 49. תאונת עבודה עובד נמל אשדוד

 50. השחזת מרצפות - תאונת עבודה

 51. המשך עבודה לאחר תאונת עבודה

 52. תאונת עבודה של פועל מהשטחים

 53. ויכוח עם לקוח - תאונת עבודה

 54. חובת דיווח של המעביד על תאונת עבודה

 55. איחור בהודעה על תאונת עבודה

 56. תאונת עבודה של עובדת ניקיון

 57. תאונת עבודה בזמן תורנות לילה

 58. תאונת עבודה עם מסור - תביעת פיצויים

 59. הגדרת ''מעון'' - תאונת עבודה

 60. החמרת מום מולד - תאונת עבודה

 61. ניקוי מכונה פגיעה ביד - תאונת בעבודה

 62. מכה בראש משולחן - תאונת עבודה

 63. תאונת עבודה בזמן נסיעה על טנק

 64. ? תאונה בעבודה פריקת כתף – כמה פיצויים

 65. כניסת גוף זר בעין - תאונת עבודה

 66. תאונת עבודה פועל בניין - תביעת פיצויים

 67. מימון חמי מרפא לנפגע תאונת עבודה

 68. תאונת עבודה של רב בדרך לבית הכנסת

 69. התעוורות בעין אחת עקב תאונת עבודה

 70. תאונת עבודה של (פיקולו) מלצר זוטר

 71. ערעור על גובה הפיצוי בתאונת עבודה

 72. קטיעת אצבעות בתאונת עבודה עם מכונה

 73. תאונת עבודה במהלך עבודות צביעה בגובה

 74. פיצויים בגין פגיעה על ידי מחפר - תאונת עבודה

 75. תאונת עבודה ללא גורם חיצוני הנראה לעין

 76. תאונת עבודה בדרך מהעבודה - עצירה לאכול

 77. פיקוח על עובד חסר ניסיון - תאונת עבודה

 78. הפסקה וסטיה מהדרך המקובלת - תאונת עבודה

 79. טופס תביעה תאונת עבודה ללא חתימת המעביד

 80. ערעור מצד המעסיק על פיצויים בתאונת עבודה

 81. חשיבות גרסה ראשונית בבית חולים - תאונת עבודה

 82. תאונת עבודה - טענת עובד שלא קיבל הדרכה מהמעביד

 83. תביעה של טכנאי נגד בזק של טכנאי נגד בזק – תאונת עבודה

 84. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון