ההגדרה המשפטית של קיבוץ

הקיבוץ הוא אגודה שיתופית, שסמכויותיו וחובותיו נגזרות ממערכת נורמות, שבראשה פקודת האגודות השיתופיות והתקנות שהותקנו על פיה, ומתחתיה תקנון הקיבוץ. בתחתית הסולם מצויות החלטות קונקרטיות המתקבלות ברשויות השונות של הקיבוץ בהתאם לסמכויותיהן על פי תקנון הקיבוץ. ההגדרה המשפטית של קיבוץ, בתקנה 2(5) לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), שהייתה בתוקף עד השנים האחרונות, היא כדלקמן: קיבוץ – אגודה להתיישבות שהיא ישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל בקניין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך. הגדרה דומה ל"קיבוץ" מצויה בתקנה 1(א) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), תשל"ג –1973. יש הטוענים כי השינויים באורחות החיים בקיבוץ אינם מתיישבים עם ההגדרה המשפטית הקיימת. בשנת 2005 תוקנו תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית. על פי סעיף 2 לתיקון: קיבוץ שיתופי הינו - אגודה להתיישבות שהיא יישוב נפרד, המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך. ערכם של אחריות הדדדית, שיתוף בקניין ושוויון בחלוקת הצרכים בלא קשר להכנסה מעבודה ולמאמץ בה, הוו בעבר אבני יסוד באידיאולוגיה הקיבוצית. הקיבוץ נתפס בפסיקת בתי המשפט כמעין משפחה אחת גדולה, שבה כל אחד עובד לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני עבודה בקיבוץ

 2. עורך דין קיבוצים

 3. סילוק חבר קיבוץ

 4. הרחבת דירה בקיבוץ

 5. שיוך נכסים בקיבוץ

 6. הוצאת חבר מהקיבוץ

 7. פקיעת חברות בקיבוץ

 8. זכויות עוזבי קיבוץ

 9. מענק ותיקים בקיבוץ

 10. דירה בירושה בקיבוץ

 11. הפסקת חברות בקיבוץ

 12. עבודה מועדפת בקיבוץ

 13. הסדר חובות הקיבוצים

 14. קצבת נכות חבר קיבוץ

 15. בניה לא חוקית בקיבוץ

 16. עבודה בקיבוץ אחרי צבא

 17. אחריות קיבוץ על שריפה

 18. החזרת חבר קיבוץ שהוצא

 19. ההגדרה המשפטית של קיבוץ

 20. תשלום דמי הרשאה לקיבוץ

 21. הבטחת הכנסה לעובד קיבוץ

 22. בקשה למינוי חוקר בקיבוץ

 23. לשון הרע נגד חבר קיבוץ

 24. בניית יחידות דיור בקיבוץ

 25. הקמת עסק במקרקעין בקיבוץ

 26. עורך דין לענייני קיבוצים

 27. הפרת הבטחה שלטונית לקיבוץ

 28. עזיבת קיבוץ - קצבת פנסיה

 29. פיצוי כספי על פינוי קיבוץ

 30. בוררות תביעה בין חברי קיבוץ

 31. פיצויי פיטורים לעובד בקיבוץ

 32. שיוך דירות בקיבוצים פסקי דין

 33. החלטה 751 שיוך דירות בקיבוץ

 34. פטירה לפני שיוך דירות בקיבוץ

 35. אירוח אנשים שאינם חברי קיבוץ

 36. קרן השתלמות של חבר קיבוץ שעזב

 37. הקפדה על סדרי דין בהליך קיבוצי

 38. בוררות בנושא שיוך דירות בקיבוץ

 39. תביעה נגד קיבוץ בגין דמי עזיבה

 40. שיוך דירות בקיבוץ זכויות יורשים

 41. קנס לקיבוץ על עבירות תכנון ובניה

 42. עבודה מועדפת בקיבוץ - זכאות למענק

 43. החזר הוצאות טיפול רפואי בחבר קיבוץ

 44. זכויות קיבוץ במקרקעין חכירה לדורות

 45. הכנסה מוטבת של קיבוץ - מלווה ביטחון

 46. יחידות דיור בקיבוץ למשפחות חד הוריות

 47. פיצוי קיבוץ בגין השבת קרקעות למינהל

 48. האם חבר קיבוץ יכול להעביר זכויות בדירה

 49. פסק דין הצהרתי כי מסמך מהווה הסדר קיבוצי

 50. ביקורת שיפוטית על החלטות אסיפה כללית של קיבוץ

 51. העברת כספים לקיבוץ ע''י חבר קיבוץ שעובד מחוץ לקיבוץ

 52. בנייה של יחידות אירוח רק בשטח המגורים המקורי של הקיבוץ ולא ביחידות ההרחבה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון