ביקורת שיפוטית על החלטות אסיפה כללית של קיבוץ

ההתערבות בית המשפט בהחלטות האסיפה הכללית של הקיבוץ
בית המשפט פסק כי היקף הביקורת השיפוטית שתופעל על ידי בית המשפט ומידת ההתערבות בהחלטות האסיפה הכללית של הקיבוץ אינם אחידים ותלויים בטיב ההחלטה העומדת לביקורת. הביקורת תופעל במישור הפרוצדורלי, במישור המהותי ובמישור הנורמטיבי. עוד נקבע ע"י בית המשפט כי כעיקרון, יש לנהוג בריסון ובאיפוק בהפעלת הביקורת השיפוטית. ככל שפגיעתה של ההחלטה בחבר קשה יותר, וככל שהיא פוגעת בזכויות הראויות להגנה, ובייחוד בזכויות יסוד, כך יטה בית המשפט להרחיב את היקף הביקורת שיפעיל.

הקריטריונים לבחינת תקינותה של החלטת האסיפה הכללית
בין יתר הקריטריונים שבעזרתם יבחן בית המשפט את תקינותה וחוקיותה של החלטת האסיפה הכללית יבדוק הוא אם הולמת ההחלטה את החוק ואת התקנון. אם ההליך שהוביל להחלטה היה תקין, אם האסיפה הכללית לא חרגה מסמכותה, אם ההחלטה התקבלה בתום-לב, אם ההחלטה אינה נוגדת את עקרונות הצדק הטבעי, אם ההחלטה סבירה ואם ההחלטה אינה פוגעת בזכויות האדם של החבר פגיעה בלתי מידתית ובלתי ראויה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דיני עבודה בקיבוץ

 2. עורך דין קיבוצים

 3. סילוק חבר קיבוץ

 4. הרחבת דירה בקיבוץ

 5. שיוך נכסים בקיבוץ

 6. הוצאת חבר מהקיבוץ

 7. פקיעת חברות בקיבוץ

 8. זכויות עוזבי קיבוץ

 9. מענק ותיקים בקיבוץ

 10. דירה בירושה בקיבוץ

 11. הפסקת חברות בקיבוץ

 12. עבודה מועדפת בקיבוץ

 13. הסדר חובות הקיבוצים

 14. קצבת נכות חבר קיבוץ

 15. בניה לא חוקית בקיבוץ

 16. עבודה בקיבוץ אחרי צבא

 17. אחריות קיבוץ על שריפה

 18. החזרת חבר קיבוץ שהוצא

 19. ההגדרה המשפטית של קיבוץ

 20. תשלום דמי הרשאה לקיבוץ

 21. הבטחת הכנסה לעובד קיבוץ

 22. בקשה למינוי חוקר בקיבוץ

 23. לשון הרע נגד חבר קיבוץ

 24. בניית יחידות דיור בקיבוץ

 25. הקמת עסק במקרקעין בקיבוץ

 26. עורך דין לענייני קיבוצים

 27. הפרת הבטחה שלטונית לקיבוץ

 28. עזיבת קיבוץ - קצבת פנסיה

 29. פיצוי כספי על פינוי קיבוץ

 30. בוררות תביעה בין חברי קיבוץ

 31. פיצויי פיטורים לעובד בקיבוץ

 32. שיוך דירות בקיבוצים פסקי דין

 33. החלטה 751 שיוך דירות בקיבוץ

 34. פטירה לפני שיוך דירות בקיבוץ

 35. אירוח אנשים שאינם חברי קיבוץ

 36. קרן השתלמות של חבר קיבוץ שעזב

 37. הקפדה על סדרי דין בהליך קיבוצי

 38. בוררות בנושא שיוך דירות בקיבוץ

 39. תביעה נגד קיבוץ בגין דמי עזיבה

 40. שיוך דירות בקיבוץ זכויות יורשים

 41. קנס לקיבוץ על עבירות תכנון ובניה

 42. עבודה מועדפת בקיבוץ - זכאות למענק

 43. החזר הוצאות טיפול רפואי בחבר קיבוץ

 44. זכויות קיבוץ במקרקעין חכירה לדורות

 45. הכנסה מוטבת של קיבוץ - מלווה ביטחון

 46. יחידות דיור בקיבוץ למשפחות חד הוריות

 47. פיצוי קיבוץ בגין השבת קרקעות למינהל

 48. האם חבר קיבוץ יכול להעביר זכויות בדירה

 49. פסק דין הצהרתי כי מסמך מהווה הסדר קיבוצי

 50. ביקורת שיפוטית על החלטות אסיפה כללית של קיבוץ

 51. העברת כספים לקיבוץ ע''י חבר קיבוץ שעובד מחוץ לקיבוץ

 52. בנייה של יחידות אירוח רק בשטח המגורים המקורי של הקיבוץ ולא ביחידות ההרחבה

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון