תביעה בגין רשלנות מקצועית של שמאי מקרקעין

רשלנות מקצועית של שמאי מקרקעין
הוגשה תביעת פיצויים בגין רשלנות מקצועית של שמאי מקרקעין , בטענה כי שמאי מקרקעין, נתן שירותי שמאות מקרקעין רשלנייים לבנק, כבטוחה למתן אשראי - הלוואה לצורך רכישת דירות והבנק שהסתמך על השומות המופרזות. בית המשפט פסק כי לאחר עיון בטענות הצדדים ובסיכומיהם, ובהסתמך על קביעות וממצאי מומחה מטעם בית המשפט, דין התביעה להתקבל בחלקה מאחר ומחוות דעת המומחה עולה בבירור כי קיים פער בין הערכות שווי הדירות כפי שנקבעו לבין הערכות המומחה.

טענת הבנק להפסד ריבית
הבנק גם טען כי הוא זכאי להפסד ריבית אולם בית המשפט לא קיבל טענה זו מאחר שתביעה בגין הפסד ריבית הפיגורים הנה תביעה בעילה חוזית הצומחת מתוך הסכם ההלוואה, שבין הבנק ללווים, וכבר מטעם זה אינה מחייבת את השמאי. מאפייניה של עילה חוזית נובעים ממהותו של ההסדר החוזי המסדיר באופן כולל את מערכת היחסים השוטפת בין הצדדים להסדר. מאחר והשמאי איננו צד להסכם ההלוואה שמכוחו גובה הבנק את ריבית הפיגורים ותביעת הבנק נגדו מבוססת על רשלנותו דהיינו על עילה נזיקית, הרי שדינה של התביעה בגין הפסד ריבית הפיגורים הגבוהה להידחות.

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית
עוד נפסק כי על חברת הביטוח המבטחת את השמאי בביטוח אחריות מקצועית אשר צורפה לתביעה לשאת בכל סכום בו יחויב השמאי מאחר וחברת הביטוח לא כפרה בסיכומים בחובתה לשפות את השמאי בסכום בו יחויב אם יחויב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 2. התיישנות רשלנות מקצועית

 3. רשלנות מקצועית רואה חשבון

 4. רשלנות מקצועית של סוכן ביטוח

 5. רשלנות מקצועית מודד מקרקעין

 6. אחריות מקצועית של סוכן ביטוח

 7. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית

 8. תביעת רשלנות מקצועית נגד אדריכל

 9. תביעת רשלנות מקצועית נגד עורך דין

 10. רשלנות מקצועית של עורך דין מקרקעין

 11. רשלנות מקצועית של עו''ד הוצאה לפועל

 12. תביעת רשלנות מקצועית נגד עורכי דין

 13. תביעת רשלנות מקצועית נגד סוכן ביטוח

 14. ייחוס רשלנות מקצועית מהווה לשון הרע

 15. תביעת רשלנות מקצועית טיפול בהחזרי מס

 16. תביעת רשלנות מקצועית נגד עו''ד שנדחתה

 17. ייצוג שני צדדים רשלנות מקצועית עורך דין

 18. תביעה בגין רשלנות מקצועית של שמאי מקרקעין

 19. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית עו''ד לא בתוקף

 20. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית נגד עורך דין

 21. ביטוח רשלנות מקצועית של עו''ד התיישנות תביעה

 22. ייצוג עצמי בתביעת רשלנות מקצועית של עורך דין

 23. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק רשלנות רפואית

 24. רשלנות מקצועית של עורך דין בגין פיצויים נמוכים

 25. נדחתה תביעה נגד עורך-דין בעילה של רשלנות מקצועית

 26. אי הגשת תצהירים המועד - רשלנות מקצועית של עורך דין

 27. רשלנות מקצועית עורך דין בתיק נזקי גוף בתאונת דרכים

 28. אי הגשת בקשת רשות להתגונן - רשלנות מקצועית של עו''ד

 29. תביעה בגין רשלנות מקצועית בגין חוות דעת חשבונאית בתיק הוצאה לפועל

 30. תביעה על סך של מיליון שקלים כנגד עורך דין בגין טענה לרשלנות מקצועית

 31. הנתבעת הגישה תביעה שכנגד להחזר שכ"ט עו"ד ולפיצוי בגין רשלנות מקצועית

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון