עורך דין רכישת דירה מקבלןעסקת מקרקעין עם תאגיד - עסקת נדל"ן עם חברה
בקשה לרישום עסקה תהיה חתומה בידי בעל המקרקעין או בעל הזכות היא נושא העסקה כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תאגיד או שותפות יש לצרף גם מסמכים המעידים על קיום התאגיד או השותפות, מסמכי המעידים על כישרותם לבצע את העסקה וכן מסמכים המעידים על החלטתם לבצע את העסקה.חברה המצויה בהליכי פירוק תצרף גם את המסמכים הבאים: החלטת החברה על פירוקה ומינוי המפרק, אישור עורך- דין או רואה- חשבון כמקובל לגבי פרוטוקול, תצלום הפרסום בילקוט הפרסומים או אישור רשם החברות המאשר את המינוי, אישור בית- המשפט לעסקה. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין רכישת דירה מקבלן).
 1. הסכם אופציה לרכישת דירה

 2. דוגמא לזכרון דברים לרכישת דירה

 3. חתימה על טופס הרשמה לרכישת דירה

 4. חוסר תום לב במו''מ לרכישת דירה

 5. הלוואה לרכישת דירה - פטור ממס שבח

 6. ניהול משא ומתן לרכישת דירה בחוסר תום לב

 7. הפרת הסכם לרכישת דירה בגין אי רישום זכויות


עסקת קומבינציה
בעבר נטו בתי המשפט להחמיר בדרישת הכתב בעסקאות קומבינציה – ע"א 269/77 בוגנים צ'צק חברה לבניין בע"מ נ' יורשי המנוח אברהם כץ, פ"ד לב(2) 203 (1978)(); ע"א 611/80 צדקה נ' בן ארצי, פ"ד לז(4) 313 (1983)(). גישה זו השתנתה ברבות השנים, וכיום הנטייה היא להקל בפרטים הנדרשים לצורך התקיימות רכיב המסויימות בעסקת קומבינציה - ע"א 108/84 סתם נ' מרקוביץ, פ"ד מ"ב(1) 757 (1988)(); ע"א 3380/97 תמגר חברה לבניה ופיתוח בע"מ נ' גושן בלהה, פ"ד נב(4) 673 (1998), נילי כהן "צורת החוזה" הפרקליט לח (תשמ"ט) 383, בעמ' 420. כך לגבי הסכמי קומבינציה שבין בעל הקרקע לבין הקבלן, ועל דרך של קל וחומר, לגבי הסכמי הרכישה שבין הקבלן לרוכשי הדירות שעליהם יחולו ההלכות "הרגילות" לעניין סעיף 8 לחוק המקרקעין. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין רכישת דירה מקבלן).

הגנה על רוכשי דירות מקבלן
מעמדם של רוכשי דירות עם ביטול ההסכם בין בעל הקרקע לקבלן עבר מהפך בפסיקה. הדברים ידועים ולא אאריך. בראשית הייתה הלכת ע"א 3/78 וינברד נ' רוקמן, פ"ד לג(2) 359 (1979) (להלן: "הלכת וינברד") שם נקבע כי ביטול הסכם הקומבינציה גורר ממילא ביטול הערות האזהרה של רוכשי הדירות, מאחר שאין לרוכש דירה יותר ממה שיש לקבלן. הלכת וינברד שלטה בכפה עד להלכות שנפסקו בע"א 205/83 חובני נ' דיקלה חברה לבנין והשקעות בע"מ, פ"ד מ"א(3) 96 (1987)(); ע"א 813/85 נחשון נ' שי, פ"ד מב(1) 340 (1988)() (להלן ובהתאמה: "הלכות חובני ונחשון"). בקליפת אגוז, בהלכות חובני ונחשון נקבע כי "...התחייבותו החוזית של בעל המקרקעין כלפי הקבלן לרשום הערת אזהרה לטובת רוכשי הדירות מקימה קשר משפטי ישיר בין בעל המקרקעין לבין רוכשי הדירות".

הלכות חובני ונחשון הן המחייבות כיום, והן יושמו מאז פעמים רבות בפסיקה - ראו, לשם הדוגמה, ע"א 784/86 חברת גוש 6378 חלקה 74 בע"מ נ' צבי את עזרא חברה לבנין, פ"ד מג(4) 441 (1989)(); ע"א 250/89 בנק עצמאות למשכנתאות ופיתוח בע"מ נ. יהודית שפוך, פ"ד מז(1) 593 (1993)(); ע"א 2444/90 ארואסטי נ' קאשי, פ"ד מ"ח(2) 513 (1994)(); ע"א 5549/94 קי.י.מ.א להשקעות ובנין בע"מ נ' זהבה (גיזלה גרינפלד) (ניתן ביום 11.2.97) (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין רכישת דירה מקבלן).

בבסיס הלכות חובני ונחשון, ניתן לזהות את הרצון להגן על רוכשי הדירות. מגמה זו באה לשיאה, בפרשנות מצמצמת עד מאוד, כמעט בניגוד לכוונה המפורשת של הצדדים, של סעיפים בהסכם שנועדו להתנות ולסייג את זכותם של רוכשי הדירות– ע"א 570/87 בורשטיין נ' זאב לב הר חברה לבניין והשקעות בע"מ (בפירוק), פ"ד מד(2) 793 (1990) באותו מקרה – בנוסף לתניות שביקשו להתנות על זכותם של רוכשי הדירות - אף נכלל בהסכם הקומבינציה סעיף לפיו הקבלן יתן לרוכשים בטוחה בדמות פוליסת ביטוח. למרות זאת, ונוכח הפרשנות של התניות המסייגות, נקבע כי זכותם של רוכשי הדירות גוברת באשר "..לא הרי בטוחה פיננסית (ביטוח או ערבות בנקאית) כבטוחה קניינית. רוכש דירה זכאי לדעת המצב המשפטי לאשורו ולכלכל מעשיו בהתאם".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קבלן לא רשום

 2. ערר רשם הקבלנים

 3. העסקת קבלן עצמאי

 4. הסכם עם קבלן שלד

 5. חוב לקבלן בפירוק

 6. לשון הרע נגד קבלן

 7. רישיון קבלן שירות

 8. תשלום לקבלן פיתוח

 9. ביטול חוזה עם קבלן

 10. מחיקה מפנקס הקבלנים

 11. רטיבות בדירה מקבלן

 12. זכות עיכבון של קבלן

 13. הסכם לרישום קבלנים

 14. חוזה עם קבלן בפירוק

 15. החזר תשלום יתר לקבלן

 16. זכות התיקון של הקבלן

 17. השוואת תנאי עובדי קבלן

 18. העלמת מס של קבלן בניין

 19. פירוק שותפות בין קבלנים

 20. עורך דין רכישת דירה מקבלן

 21. תביעה של קונים נגד קבלן

 22. עובד שכיר או קבלן עצמאי

 23. איחור במסירת דירה מקבלן

 24. בקשה לרישיון קבלן שירות

 25. יחסי עובד מעביד קבלן משנה

 26. קבלן משנה יחסי עובד מעביד

 27. עובד מדינה או קבלן עצמאי

 28. עורך דין קניית דירה מקבלן

 29. תאונת עבודה של קבלן עצמאי

 30. הסכם עם קבלן כפוף למשכנתא

 31. תביעה לפי חוק חוזה קבלנות

 32. ערר על רישום בפנקס הקבלנים

 33. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי

 34. פיצוי מקבלן בגין אי נוחות

 35. התקנת תשתית גז ע''י הקבלן

 36. ליקויים בדירה מקבלן בחולון

 37. יחסי קבלן עצמאי מזמין עבודה

 38. תביעה נגד קבלן - דירה חדשה

 39. רישום קבלנים - עתירה לבג''צ

 40. בקשה לקבלת רישיון קבלן שירות

 41. סכסוך עם קבלן משנה - בוררות

 42. אישור מהבנק לקבלן למכירת דירה

 43. יחסי קבלן לקוח או עובד מעביד

 44. בעיות בריצוף בדירה חדשה מקבלן

 45. סתימה בצנרת בדירה חדשה מקבלן

 46. חשבוניות מס פיקטיביות של קבלן

 47. נטישת קבלן משנה באמצע העבודה

 48. טענת ביצוע עבודה רשלנית של קבלן

 49. תביעה של קבלן עבודות אלומיניום

 50. חשבוניות קבלן שיפוצים לא רשום

 51. הודעת מזמין לקבלן על פגם בעבודה

 52. גמלאות שירות המדינה לעובדי קבלן

 53. תאונת עבודה באתר בניה - רשלנות קבלנים

 54. סכסוך בין מזמין עבודה לבין קבלן

 55. ביטול זכרון דברים עם קבלן בניה

 56. רכישת מחסן מקבלן - שינויים בגודל

 57. דירה מקבלן שלא נרשמה על שם הקונים

 58. פיצוי מקבלן על אי התקנת קו טלפון

 59. זכויות קבלן עצמאי שעובד לפי עמלות

 60. מסירת דירה לא ראויה למגורים מקבלן

 61. הקשר בין בנק מלווה לבין קבלני משנה

 62. פיטורי עובד קבלן סמוך לפני 9 חודשים

 63. תביעה נגד קבלן במסגרת תביעות קטנות

 64. תביעה כספית לתשלום קבלן לקבלן משנה

 65. ביטול צ'ק לקבלן עקב אי השלמת העבודה

 66. קרבה משפחתית לקבלן בעסקת קומבינציה

 67. איחור במסירת דירה מקבלן של 5 חודשים

 68. קבלן פושט רגל - סכסוך על מקומות חניה

 69. אי תשלום שכר לקבלן ע''י מזמין העבודה

 70. קבלת דירה מקבלן ללא חיבור לחשמל ומים

 71. יחסי עובד מעביד קבלן עצמאי פועלי בניין

 72. תביעה נגד קבלן בגין אי אספקת מחסן בדירה

 73. איחור במסירת דירה מקבלן בעסקת קומבינציה

 74. פיצויי פיטורים לעובד קבלן בחילופי מעבידים

 75. תביעת רוכשי דירות נגד הקבלן בתביעות קטנות

 76. פיצוי בגין הפרת הסכם לביצוע עבודות קבלנות

 77. אחריות בנק מלווה עקב קשיים כלכליים של הקבלן

 78. כישלון עסקת קומבינציה בגלל קשיים כלכליים של הקבלן

 79. דחיית מועד תשלום חובות קבלנים עבור החזר הוצאות פיתוח

 80. הסכמה חוזית עם קבלן הכוללת הסכמה לביצוע דבר שהוא מעבר לנדרש

 81. תביעה בגין נזקי הוצאות מימון לחברה הקבלנית כתוצאה מעיכובים בתשלום

 82. תשלום לקבלן משנה כאשר לא נערך הסכם בכתב ואף לא הוצאה הזמנת עבודה

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון