סמכותו של בית הדין לשכירות

העניינים בהם מוסמך לדון בית הדין לשכירות קשורים בעניינים שונים של דיירות מוגנת, כגון: תשלום דמי שכירות מוגנת של דירות, תשלום דמי שכירות מוגנת של עסקים וחיובי בעל הבית כלפי הדייר המוגן וחיובי הדייר המוגן כלפי בעל הבית.

סמכותו של בית הדין לשכירות אינה גורעת מסמכויותיהם של בתי המשפט האזרחיים לדון בעניינים המסורים לתחום סמכותם. ובית משפט השלום או בית משפט המחוזי רשאים לדון גם הם בתביעות אלו. הסמכות לדון בתובענה שייכת לבית הדין שבאזור שיפוטו נמצא הנכס המושכר.

חשוב לציין כי בית הדין לשכירות אינו כפוף לדיני ראיות, והוא רשאי לקבל ראיה גם אם היא לא הייתה מתקבלת בבית משפט אחר. בית הדין לשכירות מורכב משופט של בית משפט שלום, אשר דן בהרכב של דן יחיד ופסק הדין והחלטה אחרת של בית הדין לשכירות ניתנים לערעור בבית המשפט מחוזי. פסק דין של בית הדין לשכירות, ניתן להוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט שלום.

בפועל, פסיקת בתי המשפט בארץ קבעה ,כי פסק דין הקובע את דמי השכירות המוגנת אינו ניתן לביצוע בהוצאה לפועל, כלומר על התובע המעוניין לאכוף את פסק הדין להגיש תביעה בסדר דין מקוצר, על סמך פסק הדין של בית הדין לשכירות, ורק עם פסק דין של בית משפט השלום יוכל לפנות להוצאה לפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי שכירות

 2. ערב או שוכר ?

 3. חובת המשכיר לתקן

 4. הפרת מטרת השכירות

 5. שינוים במושכר מזגן

 6. העברת שכירות מוגנת

 7. העברת זכויות שכירות

 8. הזנחת דירה בשכירות

 9. נטישת דירה בשכירות

 10. קיצור תקופת השכירות

 11. שינויים נרחבים במושכר

 12. שיפוצים בשכירות מוגנת

 13. הפרת תנאי שכירות מוגנת

 14. שיעבוד שכירות במשכנתא

 15. הרכב בית הדין לשכירות

 16. ביצוע שינויים יסודיים במושכר

 17. הסכם להעברת שכירות בחנות

 18. החזר השקעה בנכס בשכירות

 19. כמה עולה שכירות ברחובות ?

 20. נזקים לגינה בבית בשכירות

 21. הסכם תיווך שכירות מסחרית

 22. גרימת נזקים לדירה בשכירות

 23. זכות סירוב ראשונה בשכירות

 24. השארת נזקים בדירה בשכירות

 25. שכירות משרד לתקופת ניסיון

 26. השארת לכלוך בדירה בשכירות

 27. שכירות משנה בעסק ללא רשות

 28. תביעה בגין דמי שכירות מזנון

 29. שינוי מטרת השכירות ללא הסכמה

 30. שכירות קצרת מועד תשלום ארנונה

 31. תביעה גין נזקים למושכר בית פרטי

 32. עזיבה פתאומית של דירה בשכירות

 33. ניהול עסק בדירת מגורים בשכירות

 34. גניבת כסף מזומן מדירה בשכירות

 35. זכאות עולים חדשים לשכירות דירה

 36. שכירות מבנה בגובה נמוך מהמוסכם

 37. פיצוי על נזקים לשוכרי יחידת דיור

 38. טענת שכירות דירה לא ראויה למגורים

 39. תביעה בגין עסקאות שכירות של רכבים

 40. זכויות המשכיר לשנות את דמי השכירות

 41. איחור בהחזרת מפתחות דירה בשכירות

 42. שכירות מרתף לצורכי משרד ללא היתר

 43. תביעה בגין דמי שכירות במבנה תעשייה

 44. תשלום הבעל על דירה בשכירות לגרושה

 45. חישוב חוב שכירות עבר בדיירות מוגנת

 46. פיצוי על איחורבפינוי דירה בשכירות

 47. תביעה ותביעה שכנגד ביחסים בין שוכרים

 48. ההבדל בין השכרת משנה להעברת השכירות

 49. הפרת הבטחה לשכירות דירה לשנה נוספת

 50. בקשה להחלפת דיירים בבית הדין לשכירות

 51. החלפת מחזיקים - ארנונה דירה בשכירות

 52. ניקוי מרצפות דירה בשכירות ע''י השוכר

 53. שהייה בלתי רצופה לעיתים נדירות במושכר

 54. האם מותר לפנות דייר שלא משלם שכר דירה ?

 55. הגשת תביעה נגד שוכר דירה שחזרו לו הצ'קים

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון