בקשה לרישום הסכם שיתוף

יש להגיש בקשה לרישום הסכם שיתוף ללשכת רישום המקרקעין ולצרף לה בקשה לרישום חתומה על ידי כל השותפים, עותק אחד או יותר מהסכם השיתוף חתום על ידי כל השותפים, אישורי המיסים, במידה שמנהל מס שבח קבע, כי הסכם השיתוף מהווה מכירת זכות המקרקעין. יש לזכור כי כאשר מקרקעין נמצאים בבעלות משותפת, הבעלות של כל אחד השותפים מתפשטת, לפי חלקו, בכל חלק של המקרקעין, ואין לשום שותף חלק מסוים במקרקעין, לאחר רישום הסכם שיתוף בלשכת רישום המקרקעין, הוא מחייב כל אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכן כל אדם אחר. לעומת זאת, הסכם שיתוף שלא נרשם מחייב את הצדדים להסכם בלבד. כל שותף רשאי להעביר את חלקו במקרקעין המשותפים או לעשות בחלקו עסקה אחרת, ללא הסכמת יתר השותפים . תניה בהסכם שיתוף אשר שוללת או מגבילה את זכותו של שותף לעשות עסקה בחלקו תהא תקפה רק לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, אף אם בהסכם צוינה תקופה ארוכה יותר. כאשר נקבעה בהסכם בין השותפים הדרך לפירוק השיתוף,יתבצע פירוק השיתוף בדרך שנקבעה בהסכם . בהעדר הסכם בין הצדדים, יבוצע פירוק השיתוף על-פי צו של בית המשפט. בית המשפט יתחשב ככל האפשר בדרישת מקצת השותפים לקיים את השיתוף.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף בנכס

 2. פירוק שיתוף במושע

 3. פירוק שיתוף במגרש

 4. פירוק שיתוף במקרקעין

 5. פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

 6. איך עושים פירוק שיתוף

 7. שיפוי הסכם פירוק שיתוף

 8. פירוק שיתוף לאחר אירוסין

 9. מדור ספציפי פירוק שיתוף

 10. תביעה לפירוק שיתוף במשק

 11. פירוק שיתוף בקרקע בחדרה

 12. תביעה למזונות ופירוק שיתוף

 13. פירוק שיתוף במקרקעין מס שבח

 14. תביעה לפירוק שיתוף ומזונות

 15. פירוק שיתוף במקרקעין בטבריה

 16. תביעה לפירוק שיתוף נגד הבעל

 17. פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

 18. פירוק שיתוף בדירה בין בני זוג

 19. תביעה לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין

 20. תביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 21. פירוק שיתוף במקרקעין בכפר ערבי

 22. הסכם חלוקה פירוק שיתוף במקרקעין

 23. מחיקת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 24. תביעה לפירוק שיתוף לאחר הסכם חלוקה

 25. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בצפון

 26. פירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 27. סעיף 40 לחוק המקרקעין - פירוק שיתוף

 28. פירוק שיתוף בדרך מכירה וחלוקת הפדיון

 29. פירוק שיתוף בחלקה שחלקים ממנה הופקעו

 30. פירוק שיתוף בנכס על דרך רישום בית משותף

 31. סמכות בית המשפט להורות על פירוק שיתוף

 32. בקשה לפירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

 33. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 34. פירוק שיתוף במקרקעין - מחזיק שאינו הבעלים

 35. חוות דעת מומחה בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 36. פיצול הדיון בתביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 37. תביעת פירוק שיתוף בגין פלישה והתעשרות שלא כדין

 38. תביעה לפירוק שיתוף - חלוקה לפי סעיף 39 לחוק המקרקעין

 39. פירוק השיתוף על דרך של מכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין בעלי הזכויות

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון