פירוק שיתוף במקרקעין

הכלל הוא שבמקרקעין הניתנים לחלוקה ייעשה פירוק השיתוף בדרך של חלוקה בעין. כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש את פירוק השיתוף. אם קיימת תניה בהסכם שיתוף השוללת או מגבילה את זכותו של שותף לדרוש את פירוק השיתוף, לתקופה העולה על שלוש שנים, רשאי בית המשפט לצוות על פירוק השיתוף, כעבור שלוש שנים, אם הדבר ניראה לו צודק בנסיבות העניין. אם החלוקה בעין אפשרית רק אם ישלמו תשלומי איזון משותף לשותף, רשאי בית המשפט לחייב בתשלומי איזון אם הדבר נראה לו יעיל וצודק בנסיבות העניין. כאשר קיימת מניעה לחלוקה בעין רק לגבי אחד השותפים ולאותו שותף יש מקרקעין הגובלים במקרקעין המשותפים והוא הסכים שחלקו יצורף למקרקעין הגובלים יחולקו המקרקעין בדרך זו. אשר קיימת מניעה לחלוקה לגבי מקצת השותפים רשאים השותפים האחרים לקיים את המקרקעין במשותף או לחלקם ביניהם, בתנאי שישלמו לאותם שותפים מה שהיה נופל בחלקם אילו המקרקעין היו נמכרים. בית המשפט רשאי לצוות על פירוק השיתוף בדרך של רישום בית משותף, כאשר עיקר המקרקעין המשותפים הוא בית הראוי להירשם כבית משותף והתקבלה חוות דעת של המפקח על רישום המקרקעין. כשלא ניתן לחלק את את המקרקעין בעין ייעשה פירוק השיתוף בדרך של מכירה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק שיתוף בנכס

 2. פירוק שיתוף במושע

 3. פירוק שיתוף במגרש

 4. פירוק שיתוף במקרקעין

 5. פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

 6. איך עושים פירוק שיתוף

 7. שיפוי הסכם פירוק שיתוף

 8. פירוק שיתוף לאחר אירוסין

 9. מדור ספציפי פירוק שיתוף

 10. תביעה לפירוק שיתוף במשק

 11. פירוק שיתוף בקרקע בחדרה

 12. תביעה למזונות ופירוק שיתוף

 13. פירוק שיתוף במקרקעין מס שבח

 14. תביעה לפירוק שיתוף ומזונות

 15. פירוק שיתוף במקרקעין בטבריה

 16. תביעה לפירוק שיתוף נגד הבעל

 17. פירוק שיתוף במקרקעין בין אחים

 18. פירוק שיתוף בדירה בין בני זוג

 19. תביעה לפירוק שיתוף בנכס מקרקעין

 20. תביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 21. פירוק שיתוף במקרקעין בכפר ערבי

 22. הסכם חלוקה פירוק שיתוף במקרקעין

 23. מחיקת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 24. תביעה לפירוק שיתוף לאחר הסכם חלוקה

 25. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בצפון

 26. פירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 27. סעיף 40 לחוק המקרקעין - פירוק שיתוף

 28. פירוק שיתוף בדרך מכירה וחלוקת הפדיון

 29. פירוק שיתוף בחלקה שחלקים ממנה הופקעו

 30. פירוק שיתוף בנכס על דרך רישום בית משותף

 31. סמכות בית המשפט להורות על פירוק שיתוף

 32. בקשה לפירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג

 33. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 34. פירוק שיתוף במקרקעין - מחזיק שאינו הבעלים

 35. חוות דעת מומחה בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין

 36. פיצול הדיון בתביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג

 37. תביעת פירוק שיתוף בגין פלישה והתעשרות שלא כדין

 38. תביעה לפירוק שיתוף - חלוקה לפי סעיף 39 לחוק המקרקעין

 39. פירוק השיתוף על דרך של מכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין בעלי הזכויות

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון