מהי שותפות

שותפות היא היחס הקיים בין חבר בני אדם המנהלים יחד עסק במטרה להפיק ממנו רווחים. מספר החברים המרבי בשותפות הוא 20, למעט בשותפות של עורכי דין או רואי חשבון. אם מדובר בשותפות שהוקמה לשם ניהול עסק ישנה חובה ברישום השותפות תוך חודש מיום הקמתה, אולם חשוב לציין כי הרישום של השותפות אינו קונסטיטוטיבי, כלומר אינו יוצר כשלעצמו את השותפות, כמו כן אין חובה לרשות שותפות ושותפות אלא רשאית להירשם כשותפות במקרה שביקשו זאת השותפים.

כיצד רושמים שותפות
רישומה של השותפות יעשה על ידי משלוח הודעה חתומה בידי השותפים לרשם השותפויות, שתכיל את שם השותפות, מהות העסק ומקומו הראשי, שמו ומענו של כל שותף, וכן של כל השותפים המורשים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה, פרט למקרה בו כולם מורשים לכך, וכן תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה, ויום תחילתה. אם חל שינוי באחד הפרטים שחובה לרשם, חייבת השותפות לשלוח לרשם תוך 7 ימים הודעה חתומה בידי ובה תפורש מהות השינוי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי שותפות ?

 2. ההגדרה של שותפות

 3. שותפות זוגית

 4. מחיקת שותפות

 5. הוכחת שותפות

 6. שותפות ללא הסכם

 7. הסכם ייסוד שותפות

 8. אי רישום שותפות

 9. פירוק הסכם שותפות

 10. חברה מעין שותפות

 11. פירוק שותפות במוסך

 12. חלוקת שותפות בחברה

 13. פירוק שותפות בנגריה

 14. שותפות שהפסיקה לפעול

 15. הגדרת שותפות עסקית

 16. עורך דין פירוק שותפות

 17. גילוי מסמכים - שותפות

 18. יחסי שותפות עם עירייה

 19. פירוק שותפות במקרקעין

 20. בעלות משותפת במקרקעין

 21. יחסי עובד מעביד שותפות

 22. פירוק שותפות בעסק משפחתי

 23. שותפות או יחסי עובד מעביד

 24. ביטול שותפות שירותי שמירה

 25. חוזה שותפות לטובת צד שלישי

 26. תביעה לפירוק שותפות עסקית

 27. זיכוי על צריכת מים משותפת

 28. תביעה לתשלום רווחים משותפות

 29. תביעה בגין עסקת השקעה משותפת

 30. משק בית משותף ללא לינה משותפת

 31. פירוק שותפות בגלל מצב בריאותי

 32. תביעת שותף לקבלת חלקו בשותפות

 33. משיכת משכורת ע''י שותף משותפות

 34. הודעה חד צדדית על סיום שותפות

 35. תיאום הוצאות שותפות עורכי דין

 36. התנגדות לפירוק שותפות במקרקעין

 37. ניכוי הוצאות מימון שותפות במיזם

 38. צריכת מים משותפת של עסק בבניין

 39. בניה בקרקע משותפת ע''י אחד השותפים

 40. סעיף אי תחרות בהסכם לפירוק שותפות

 41. הזרמת כספים לחברה במסגרת הסכם שותפות

 42. בוררות לגבי הפרדת הפעילות העסקית של שותפות

 43. תביעה לפירוק השיתוף עקב סכסוכים ביחסי שותפות

 44. העברת כספים מחשבון פעילות משותפת לחשבון פרטי

 45. הסכם לייסוד שותפות ייעוץ והכוונה ופירסום חברות

 46. פירוק שותפות במקרקעין על ידי מכירת זכויות המיעוט

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון