סוגי סימני מסחר

שמות גנריים | מרמזים | תיאוריים | שרירותיים
משנרשם סימן המסחר, נטל ההוכחה להראות כי הסימן אינו כשיר לרישום, הוא על מבקש המחיקה לאור סעיף 64 לפקודת סימני המסחר הפסיקה של בית המשפט בארץ הבחינה בין ארבע קטגוריות רלוונטיות לסיווג סימן המסחר: שמות גנריים, שמות מרמזים, שמות תיאוריים ושמות שרירותיים. לסיווג השם יש חשיבות רבה, בין היתר, לעניין קביעת האופי המבחין שלו ולדרישה להוכחת מוניטין לצורך רישומו. עוד נקבע כי שמות גנריים לא יזכו כלל להגנה. שמות תיאוריים יזכו להגנה מעטה ביותר ובמקרים נדירים. שמות מרמזים יזכו להגנה מוגברת ושמות שרירותיים או שמות דמיוניים יזכו להגנה הרבה ביותר. ככל שהשם הוא בעל הגנה קטנה יותר מפאת סיווגו על-פי הקטגוריות דלעיל, כך נדרוש הוכחה גדולה יותר לעניין האופי המבחין והמוניטין שרכש, לצורך רישומו כסימן מסחר. את השם יש לבחון בהקשר של התחום והטובין או השירות להם מיוחס השם. כך למשל, אפשר ששמות מסוימים יהיו תיאוריים בקשר לטובין מסוימים אך באשר לטובין אחרים יהיו מרמזים או דמיוניים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי סימני מסחר

 2. עורך דין סימני מסחר

 3. סימן מסחר צבע

 4. שם גנרי כסימן מסחר

 5. סימן מסחר מוכר היטב

 6. דמיון מטעה בסימני מסחר

 7. מבחני המשנה הפרת סימן מסחרי

 8. תביעה להפרת סימן מסחר

 9. דמיון מטעה בסימני מסחר

 10. הפרת סימני מסחר בשטחים

 11. פיצוי בגין הפרת סימן מסחר

 12. הפרת סימן מסחרי מוכר היטב

 13. תביעה עקב הפרת סימן מסחר רשום

 14. השוואה בין שני סימני מסחר – מבחן הדמיון המטעה

 15. האם יש צורך ביסוד נפשי בעוולת הפרת סימן מסחר ?

 16. סימן מסחר מוכר היטב - סעיף 46א(א) לפקודת סימני המסחר

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון