גניבת עין בעידן האינטרנט

עוולת גניבת עין
בעידן האינטרנט, עוסקים ולקוחות מרוכזים יותר ויותר אל תוך שוק אחד: הולך ונוצר כפר גלובלי ותביעות בגין גניבת עין נעשות נפוצות יותר ויותר בשנים האחרונות.חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999, קובע לעניין גניבת עין כי לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר וכן שימוש של עוסק בשמו בתום לב, לשם מכירת נכס או מתן שירות, לא ייחשב כשלעצמו גניבת עין. הזכות המוגנת על ידי עוולת גניבת העניין הינה מוניטין, יעודה של עוולת גניבת עין הוא להגן על מוניטין שרכש אדם בעסק. בישראל, בכל הנוגע למניעת גניבת עין, הזכות למוניטין הינה זכות קניין , המושג מוניטין הינה כוח משיכת לקוחות. כדי לזכות בתביעה בעילה של גניבת עין, על התובע להוכיח שני יסודות מצטברים: הראשון, כי יש לו מוניטין והשני, כי מעשי הנתבע מקימים חשש סביר להטעיית ציבור הלקוחות הרלוונטי. ככל שהחשש מפני הטעיה בנסיבות המקרה הינו מצומצם ביותר הוא יצדיק הגנה מצומצמת בהיקפה. בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו תוך איזון בין הצורך במתן תמריץ ליצירה ובמניעת תחרות בלתי הוגנת לבין אינטרסים ציבוריים הנוגעים לצורך בתחרות חופשית, בחופש ביטוי ובהעשרת המרחב הציבורי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון