סמכות רשם העמותות

לרשם העמותות יש סמכות לא לרשום עמותה אם מטרה ממטרותיה שוללת את קיומה של מדינת ישראל או את אופייה הדמוקרטי או כשיש יסוד סביר למסקנה כי העמותה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות. אם נרשמה עמותה בשם שאסור להירשם בו , רשאי רשם העמותות לדרוש ממייסדי העמותה לשנות את שם העמותה. אם לא שינתה העמותה את שמה תוך הזמן שקבע הרשם בדרישתו, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעתור לבית המשפט לעניינים המינהליים תוך 45 יום לאחר שנמסרה להם הודעה של הסירוב. כאשר סירב הרשם העמותות לרשום עמותה או שדרש לשנות את שמה, רשאים מייסדי העמותה לעתור בפני בית המשפט לעניינים מינהליים תוך 45 יום לאחר שנמסרה למייסדי העמותה הודעה על סירוב רישום העמותה. חשוב לציין כי מיום רישום העמותה בתעודת הרישום, העמותה היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית. הכשירות לשמש כחבר בעמותה גם היא כפופה להוראות הדין ונקבע כי בעמותה כשיר להיות חבר לכל אדם שמלאו לו 17 שנים וכל תאגיד, כמו כן החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה. תעודת רישום העמותה אשר ניתנה על ידי רשם העמותות מהווה ראיה חלוטה (שאין להתנות עליה) לכך שהעמותה נוסדה כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון עמותה

 2. רישום עמותה

 3. סמכות רשם העמותות

 4. שכר מתנדב בעמותה

 5. סירוב לרשום עמותה

 6. בחירות לועד עמותה

 7. בג''צ עמותת שיח חדש

 8. ביטול החלטת רשם העמותות

 9. דחיית בקשת רישום עמותה

 10. חובת תשלום דמי חבר עמותה

 11. תביעה לקבלת דמי חבר בעמותה

 12. ערעור על החלטת מפרק עמותה

 13. בקשה למינוי מפרק זמני לעמותה

 14. עתירה לרישום תקנון עמותה חדש

 15. בקשה בנושא חוקיות תקנון עמותה

 16. בקשת רשם העמותות לפירוק עמותה

 17. החזרת שכר חברי ועד עמותה בפירוק

 18. מניעת השתתפות באסיפה כללית של עמותה

 19. חבר ועד של עמותה - יחסי עובד מעביד

 20. ערעור על החלטת נאמנים לביצוע הסדר נושים של עמותה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון