סוגי התאגידים בישראל

סוגי התאגידים
תאגיד הינו כל אישיות משפטית עצמאית ומלאכותית, בעלת כשרות כללית, הנושאת בזכויות ובחובות משלה, להלן פירוט סוגי התאגידים
חברה : אשר הינה התאגדות למטרות רווח לפי חוק החברות או לפי פקודות והחברות. לחברה אישיות משפטית עצמאית ונפרדת , והיא חייבת ברישום כתנאי לקיומה תאגיד ציבורי תאגיד הפועל בתחום המשפט הציבורי בלבד, ומוקם מכוח חוק. תאגיד פרטי : תאגיד הפועל מכוח המשפט הפרטי בלבד כגון אגודה שיתופית אשר הינה התאגדות על בסיס של שוויון, מכוח פקודת האגודות השיתופיות, לאגודה השיתופית אישיות משפטית עצמאית ונפרדת והיא חייבת ברישום כתנאי לקיומה. שותפות – יחס הקיים בין חבר בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, למעט היחס שבין חברי תאגיד שהאוגד לפי דין אחר. קיומה של השותפות אינו מותנה ברישומה. עמותה - תאגיד המוקם שלא למטרות רווח. תנאי לכינון העמותה הוא רישומה בפנקס העמותות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי התאגידים בישראל

 2. תאגיד שהוקם בחוק

 3. נוהל תאגידים עובדים זרים

 4. חיוב אישי על חוב של תאגיד

 5. מרמה והפרת אמונים בתאגיד

 6. רישיון משרד חקירות לתאגיד

 7. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 8. חובת קיום הסכם תאגיד בפירוק

 9. פיצויים לתאגיד ללא הוכחת נזק

 10. אחריות אישית של נושא משרה בתאגיד

 11. תביעה נגד תאגיד מים - סמכות עניינית

 12. אחריות מנהלי תאגיד להפרת זכויות יוצרים

 13. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 14. המעמד המשפטי של "תאגיד מים" - האם נחשב רשות ?

 15. העברת הסמכויות מידי הרשויות המקומיות לידי תאגידי מים וביוב

 16. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון