נכות עיניים


נכות עיניים - ליקויים בכושר הראייה
דרגת נכות עיניים בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף: תאונות דרכים,רשלנות רפואית, תאונת עבודה, וכו' נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי. ליקויים בכושר הראייה נקבעים לפי לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה:
נכות עיניים - הגבלת שדה הראיה
הצטמצמות מרוכזת עד שישים מעלות העין אחת לא מקנה נכות בשתי העיניים מקנה עשרה אחוזי נכות שישים מעלות עד ארבעים מעלות בעין אחת לא מקנה נכות בשתי העיניים מקנה עשרים אחוזי נכות ארבעים מעלות עד עשרים מעלות בעין אחת מקנה עשרה אחוזי נכות בשתי העיניים מקנה ארבעים אחוזי נכות פחות מעשרים מעלות בעין אחת מקנה שלושים אחוזי נכות בשתי העיניים מקנה מאה אחוזי נכות אובדן החצי הפנימי של שדה הראייה בעין אחת לא מקנה נכות בשתי עיניים מקנה עשרה אחוזי נכות אובדן החצי החיצוני של שדה הראייה בעין אחת מקנה חמישה עשר אחוזי נכות בשתי עיניים מקנה שישים אחוזי נכות אובדן השדות העליונים בלבד בעין אחת מקנה עשרה אחוזי נכות אובדן השדות הימניים או השמאליים בשלמותם או רק בחלקם התחתון מקנה ארבעים אחוזי נכות במקרה של הצטמצמות אחרת של שדה הראייה - אובדן של פחות מרבע שדה הראייה לא מקנה נכות אובדן הרבע החיצוני העליון בעין אחת מקנה חמישה אחוזי נכות בשתי עיניים מקנה עשרה אחוזי נכות אובדן המחצית העליונה בעין אחת מקנה עשרה אחוזי נכות בשתי עיניים מקנה חמישה עשר אחוזי נכות אובד הרבע החיצוני התחתון בעין אחת מקנה עשרה אחוזי נכות בשתי עיניים מקנה שלושים אחוזי נכות אובדן המחצית התחתונה בעין אחת מקנה עשרים אחוזי נכות בשתי עיניים מקנה שישים וחמישה אחוזי נכות .

נכות עיניים - עקירת עין
מצב אחרי עקירת עין אחת בחישוב אריטמטי בנוסף לאחוזי נכות לפי הלוח מקנה חמישה אחוזי נכות מצב אחרי עקירת שתי העיניים מקנה מאה אחוזי נכות .

נכות עיניים - מצב אחרי הוצאת גוף זר או פציעה חודרת
מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין, אחרי פציעה חודרת בעין, בנוסף לליקוי ראייה לפי הלוח מקנה חמישה אחוזי נכות .

נכות עיניים - צניחת העין
צניחה חלקית של העין, חד צדדית או דו צדדית שאינה מפריעה לראייה מקנה עשרה אחוזי נכות צניחה חלקית המפריעה לראייה חד צדדית מקנה חמישה עשר אחוזי נכות צניחה חלקית המפריעה לראייה דו צדדית מקנה עשרים אחוזי נכות במקרה של צניחה מלאה של העין אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח, חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כראייה של שלוש על שישים.

נכות עיניים - דרכי הדמעות, חוסר דמעות
היצרות קלה של דרכי הדמעות, הפרעות בלתי ניכרות לא מקנה נכות סגירה כללית של דרכי הדמעות בעין אחת מקנה עשרה אחוזי נכות סגירה כללית של דרכי הדמעות בשתי עיניים מקנה חמישה עשר אחוזי נכות חוסר דמעות בצורה קלה לא מקנה נכות חוסר דמעות ניכר או מוחלט בעין אחת מקנה עשרה אחוזי נכות חוסר דמעות ניכר או מוחלט בשתי עיניים מקנה חמישה עשר אחוזי נכות.

נכות עיניים - פזילה ואיבוד אקומודציה
פזילה סמויה או חולשת קונברגנציה הגורמים להפרעות מקנה עשרה אחוזי נכות פזילה סמויה ללא דיפלופיה או עם דיפלופיה במבט להיקף שדה הראייה מקנה חמישה עשר אחוזי נכות פזילה סמויה עם דיפלופיה במבט פרימרי המחייבת כיסוי קבוע של עין אחת מקנה עשרים וחמישה אחוזי נכות איבוד אקומודציה למעט פרסביאופיה בעין אחת או בשתי העיניים מקנה חמישה אחוזי נכות.

נכות עיניים - ברקית - גלאוקומה
גלאוקומה - דרגת הנכות תיקבע בנוסף לליקוי בכושר הראייה או לליקוי בשדה הראייה מקנה עשרה אחוזי נכות מצב לאחר ניתוח פילטרציה ללא צורך בהמשך טיפול מקנה חמישה אחוזי נכות מצב לאחר אירידקטומיה בניתוח או בלייזר, ללא צורך בהמשך טיפול לא מקנה נכות יתר לחץ תוך עיני עשרים ושתים עד עשרים ושמונה מ"מ כספית ללא פגם בשדה הראייה וללא פגיעה בעצב הראייה מקנה חמישה אחוזי נכות.

נכות עיניים - דלקת הלחמית והעפעפיים
דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית מצב קל לא מקנה נכות דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית מצב בינוני מקנה חמישה אחוזי נכות דלקת הלחמית והעפעפיים בצורה כרונית מצב קשה מקנה עשרה אחוזי נכות.

נכות עיניים - קרנית
כתמי קרנית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה הנובע מהם באזור מרכזי ארבע מ"מ או יותר מקנה חמישה אחוזי נכות שלא באזור המרכזי או פחות מארבע מ"מ לא מקנה נכות.

נכות עיניים - עדשה
חוסר עדשה או שינוי מקומה - חוסר עדשה או דיסלוקציה של עדשה בעין אחת מקנה עשרה אחוזי נכות חוסר עדשה או שינוי מקומה - חוסר עדשה או דיסלוקציה של עדשה בשתי עיניים מקנה חמישה עשר אחוזי נכות מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית בנוסף לליקוי בחדות הראייה בעין אחת מקנה חמישה אחוזי נכות מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית בנוסף לליקוי בחדות הראייה בשתי עיניים מקנה עשרה אחוזי נכות.

נכות עיניים - אישון
הרחבת אישון חבלתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה קוטר האישון עד חמישה מ"מ לא מקנה נכות הרחבת אישון חבלתית - קוטר האישון למעלה מחמישה מ"מ מקנה חמישה אחוזי נכות.

נכות עיניים - קולובומה
קולובומה של קשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון לא מקנה נכות קולובומה של קשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה גדולה או לא מוסתרת מקנה חמישה אחוזי נכות.

נכות עיניים - ענבית - דלקת הענבית
דלקת הענבית או מצב אחריה - מצב שנה לפחות אחרי הדלקת ללא התקפים חוזרים לא מקנה נכות דלקת הענבית או מצב אחריה מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או יותר משנה עם התקפים חוזרים נדירים מקנה עשרים אחוזי נכות דלקת הענבית או מצב אחריה דלקות חוזרות, התקפים חריפים תכופים מקנה שלושים אחוזי נכות.

נכות עיניים - זגוגית
עכירות בזגוגית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה בצורה קלה לא מקנה נכות עכירות בזגוגית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה בצורה בינונית או קשה מקנה חמישה אחוזי נכות מצב לאחר הוצאת הזגוגית מקנה חמישה אחוזי נכות.

נכות עיניים - עדשה - ירוד קטרקט
ירוד - קטרקט בנוסף לליקוי בחדות הראייה מקנה חמישה אחוזי נכות .

נכות עיניים - רשתית
היפרדות רשתית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה מקנה חמישה אחוזי נכות מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה לא מקנה נכות דלקת רשתית בנוסף לליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה מקנה חמישה אחוזי נכות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון