צלקת - אחוזי נכות

דרגת הנכות בתביעות פיצויים בגין נזקי גוף: תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות רפואית וכו' נקבעת לפי תקנות הביטוח הלאומי כפי שיפורט להלן.


צלקות בגוף

צלקות בגוף שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן לא מקנות נכות צלקות מכאיבות או מכערות מקנות עשרה אחוזי נכות צלקות נרחבות באזורים מרובים מקנות עשרים אחוזי נכות צלקות מחוברות לרקמות או אברים אחוזי הנכותייקבעו בהתאם להגבלת התנועות, הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות


צלקות בפנים ובצוואר

צלקות בפנים או בצוואר שטחיות ובלתי-מכערות לא מקנות נכות צלקות מכערות או הגורמות לשינוי צורת העפעפיים האף, השפתיים, האוזניים מקנות עשרה אחוזי נכות צלקות רחבות עם כיעור ניכר מקנות עשרים אחוזי נכות צלקות רחבות, או הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפנים מקנות שלושים אחוזי נכות צלקות הגורמות לשינויים בצורת הפנים המעוררים דחיה מקנות חמישים אחוזי נכות

צלקות, מחלות ופגימות בעור

Alopecia areata מקנה 0% Alopecia Universalis מקנה 20%
Ulcus tropicum
(1) ההפרעות בלתי-ניכרות 10% (2) ההפרעות בינוניות 20% (3) ההפרעות ניכרות 30%

Acne conglobata, Acne vulgaris
(1) בצורה קלה ומוגבלת 0% (2) בצורה בינונית, הצורה הפוסטולרית על שטח רחב 10% (3) הצורה הקשה עם היווצרות Keloids המעוררים דחיה 20%

Eczema כרונית
(1) ההפרעות בלתי-ניכרות 0% (2) ההפרעות קלות 10% (3) ההפרעות בינוניות 20% (4) בצורה קשה, ההפרעות כלליות, ניכרות ומעוררות דחיה 30%

Lupus erythematosus discoid form
(1) בצורה קלה 0% (2) בצורה בינונית 10% (3) בצורה קשה 20%

Callositas; Verrucae plantares
(1) בצורה קלה 0% (2) בצורה קשה, הפרעות בהליכה 10%

Erysipelas recidivans
(1) בצורה קלה, 6-1 התקפים לשנה 10% (2) בצורה בינונית, לפחות התקף אחד לחודש 20% (3) בצורה קשה: יותר מהתקף אחד לחודש ובצורה של Elephantiasis nostras א. ברגל אחת 30% ב. בשתי הרגליים 50%

שחפת העור
(1) במצב של פעילות התהליך א. בצורה קלה, שינויים מוגבלים 30% ב. בצורה קשה, שינויים נרחבים 50% (2) במצב של יציבות א. בצורה קלה, השינויים מוגבלים 10% ב. בצורה קשה, השינויים נרחבים 20%

Erythema induratum Bazin מקנה 20%

Pemphigus vulgaris
(1) בשלב החריף הדורש אשפוז 100% (2) בשלב של רמיסיה 50%

Leishmaniasis
(1) בשלב פעיל עם כיבים מרובים 20% (2) בשלב פעיל עם כיבים בודדים 10%לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צלקת - אחוזי נכות

 2. צלקת בשורש האף

 3. צלקות בפנים כתוצאה מתאונה

 4. צלקות בשוקיים תאונת דרכים

 5. צלקת בבטן 10% נכות

 6. ועדה רפואית - צלקת

 7. צלקת ביד ביטוח לאומי

 8. 10 אחוז נכות על צלקת

 9. נכות של 1% בגין צלקות

 10. צלקות ברגל - ועדה רפואית

 11. צלקת בקרסול - אחוזי נכות

 12. צלקת - דוגמאות לפיצויים תאונות דרכים

 13. פסקי דין על צלקות אגף השיקום

 14. פיצוי בגין נזק בלתי ממוני על צלקות

 15. אחוזי נכות על צלקות - ביטוח לאומי

 16. השפעת צלקות בפנים על כושר ההשתכרות

 17. נכות 10% לפי סעיף 75 (1)(ב) בגין צלקת ניתוחית

 18. נותרה בגבו צלקת ניתוחית עם סימני תפירה לכל אורכה

 19. חוות דעת על 10% בגין צלקת בולטת, מכערת הממוקמת במצח

 20. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לצלקות המכערות ביד

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון