נוספו לאחרונה

 1. אין בעצם החשיפה לראיות, אף אם אינן קבילות, כדי להצדיק פסילת שופט

 2. ערעור לעליון בנושא הקדמת דיון

 3. 19% נכות צמיתה, בגין תאונת עבודה

 4. פיצוי בגין נזק שלטענתו נגרם לו בשל ליקויים שנתגלו בבריכה

 5. זכויות יוצרים בתמונה ישנה משנת 1969

 6. טענת החבת דירה שלא כדין ברכוש המשותף

 7. תביעה שיינתן פסק דין המצהיר סכאות להירשם כבעלים במקרקעין

 8. ערעור על החלטת בית משפט שלום לדחות תביעה על הסף

 9. הלוואה לא צמודה בריבית משתנה

 10. תביעה במסגרת יחסי עורך דין - לקוח

 11. שותפות שהפסיקה לפעול

 12. האם המכונית נפגעה מאופנוע שהגיח מאחור

 13. פסק הדין לא שם קץ לסכסוך והצדדים המשיכו לנהל משא ומתן

 14. החלטת הוועדה לנכות מצב קודם בהעדר אינדיקציה ואסמכתאות

 15. טענה כי מומחה טעם בית המשפט התייחס "בטעות" לתכנית אחרת שקדמה לתוכנית

 16. צו מבית משפט לתקן את תקרת הדירה ומקורות הרטיבות

 17. תשלום הוצאות פיתוח מקרקעין על פי חוזה חכירה

 18. המפרק הנוכחי ביקש להגיש תביעה אישית נגד המפרק הקודם

 19. ערבות מדינה להבטחת האשראי אשר ניתן באמצעות בנק

 20. נהגו בתקופה העותומאנית מספר צורות של מושאע ולא צורה אחת

 21. האם פעל בניגוד עניניים בין תפקידו ככונס נכסים,לבין היותו ב"כ הזוכים

 22. סימן מסחר מוכר היטב - סעיף 46א(א) לפקודת סימני המסחר

 23. ערעורי מס הכנסה בדלתיים סגורות

 24. התנגדות לפשרה בתביעה ייצוגית: העדר פיצוי ממשי לקבוצה

 25. תקנה 467 סד"א חלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129(2) לתקנות בית הדין לעבודה

 26. בקשה לקבלת מידע תכנוני לפי סעיף 119א לחוק התכנון והבניה

 27. עתירה מינהלית נגד החלטתה של ועדת ההשגה לזרים במשרד הפנים

 28. חישוב היטל הסלילה על בעלים משותפים של חלקת מקרקעין

 29. עתירה על החלטה שלא לקיים דיון בערר

 30. עתירה לביטול פיזי של כביש

 31. הפרת סעיף 4ב לחוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993

 32. עתירה כנגד חיוב בארנונה על פי סיווג "מרכז ספורט ונופש (קאנטרי קלאב)

 33. ביטול התשלום הרטרואקטיבית בגין שומה

 34. תביעה ייצוגית להחזר של כספי אגרות חברה שנתיות לפי ס' 9 לתוספת לתקנות החברות - אגרות

 35. עתירה להורות לעיריית רמת גן ליתן היתר בניה

 36. הוועדה לא התייחסה לכל המגבלות והליקויים לבעיות הרפואיות מהם סובל המערער

 37. סירוב להנפיק רישיון רכב בגין רכב ביבוא אישי בשל איחור

 38. ערעור לפצל שטחי חניה

 39. הכרה כבעל אזרחות סודנית החוסה תחת מדיניות ההגנה הקבוצתית או כמחוסר אזרחות

 40. האם גידור קרקע מהווה "שימוש" לצורך חיוב בארנונה

 41. ערעור מינהליים שאוחדו בגין פגיעה בערך מקרקעין עקב תכנית

 42. ערעור על החלטת ועדת הערר של הרשות לאסירי ציון

 43. בקשה מוועדת האכלוס העליונה מטעם משרד הבינוי והשיכון להקנות זכויות חוזיות כדייר

 44. חוזה שאינו ניתן לביטול עם המינהל

 45. צו לפיו במגרש יעשה שימוש זמני כמגרש חנייה

 46. עתירה מנהלית בעניין האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים

 47. ביטוח לאומי יזם הליך של דיון מחודש לפי תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 48. איחור במתן תשובה להשגה כנדרש בסעיף 4 (ב) לחוק הרשויות המקומיות

 49. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 50. חיוב בריבית פיגורים והצמדה ביתר בגין איחור בתשלום חובות מספר פעמים

 51. עתירה כנגד החלטה שלא למכור דירה בדיור הציבורי בתנאי מבצע

 52. נטען כי העירייה הוסיפה סיווגים חדשים לצו הארנונה מבלי שהגישה בקשה להוספת סיווג חדש

 53. עתירה כנגד התנהלות משרד הפנים בטיפול בבקשה של פליט

 54. בקשה חדשה למתן מעמד מכוח זוגיות

 55. עתירה מנהלית לאשר תכנית בינוי בהתאם לתוכנית מתאר

 56. זיהוי כנתין סודני - עתירה נגד החלטת יחידת הטיפול במבקשי מקלט

 57. עתירה בהחלטת הוועדה המחוזית לתת תוקף לתוכנית מתאר

 58. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 59. נטען שפירוט הודעת החיוב התקופתית אינו תואם את דרישת סעיף 39 של כללי אמות המידה

 60. עתירה מינהלית לביטול החלטת פקיד רישוי כלי ירייה במשרד הפנים

 61. עתירה על החלטה שלא לחדש רישיון לנשיאת כלי ירייה

 62. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 63. תיקון רטרואקטיבי של שומות ארנונה בגין חנויות ומחסן המשמשים כמכולה

 64. ערר על החלטת ועדת הערר המחוזית לפיצויים והיטל השבחה

 65. עתירה לבטל הוראה לצאת מישראל ולהעניק מעמד

 66. האם רישום בפנקסי המקרקעין הוא בבחינת מימוש זכויות

 67. עתירה לביטול החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה שבה נדחתה בקשת העותרים למתן רשות ערר

 68. ערעור מנהלי על החלטת בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

 69. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 70. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 71. עתירה מנהלית נגד החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה לדחות את התנגדות העותר לתכנית

 72. הגדרת גובה קומה

 73. החלטת הממונה בערר לפי חוק כלי היריה לבטל רשיון לנשיאת כלי יריה

 74. עתירה נגד הוצאה לפרישה ממשטרת ישראל

 75. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 76. בקשה לועדה הציבורית להחלפת דירה בדירה גדולה יותר בשל צפיפות המגורים

 77. עתירה מינהלית להורות על ביטול החלטות ועדת הערר מחוזית

 78. חובות היטלי סלילה, היטלי ביוב ואגרת תיעול שהתיישנו

 79. תביעה ייצוגית נגד עיריית חולון

 80. הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה

 81. בקשה לקבלת מעמד מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של אזרחים ישראלים

 82. עתירה מינהלית נגד החלטת משרד הבריאות לא להעניק תעודת קלינאית תקשורת

 83. עתירה עקב סירוב משרד הפנים לתת מעמד קבע או כל מעמד אחר בישראל

 84. עתירה לביטול החלטת עירית תל אביב להעביר יחידות שומה

 85. שימוש בנכס למגורים בניגוד לשימוש המיועד לאולם הקומה המסחרית

 86. נתינת ניגריה אשר נכנסה לישראל באשרת תייר ב/2

 87. עתירה להתקבל בחזרה ללשכת עורכי הדין והחזרת רישיון

 88. מתן היתרי מת"ק כנגד חתימה של העותר על התחייבות

 89. פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 90. הגיש בקשה לפסיקת גמול מיוחד ושכר טרחה לפי סעיף 9 (ג) של חוק תובענות ייצוגיות

 91. בקע מפשעתי גדול - ליקוי 19(ג) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 92. מהי פעילות ייצורית ?

 93. בקשתו של המבקש לפסוק לזכותוֹ תשלום גמול והוצאות משפט

 94. עתירה כנגד החלטת ועדת השחרורים המיוחדת שדחתה בדיון חוזר בקשה לשחרור מוקדם

 95. עתירה לבטל את החלטה המאריכה את שלב ביצוע הכריה והחציבה

 96. עתירה מנהלית לקבל מהעירייה אישור העדר חובות לרשם המקרקעין

 97. נדחתה בקשת העותרת למתן רישיון לשנת לימודים

 98. סירוב שר הפנים, לבקשה לאיחוד משפחות בשל מניעה פלילית

 99. עתירה למתן צו אשר יורה למשרד הפנים לנמק מדוע לא יינתן מעמד פליט על פי אמנת הפליטים

 100. עתירת אדם ממוצא ניגרי לתת לו מעמד פליט עפ"י אמנת הפליטים

 101. נוצרי, נתין ניגריה נכנס לישראל באשרת תייר מסוג ב/2.

 102. עבירות של אי הדרכת עובד

 103. הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן לחובות בפיגור

 104. עתירה כנגד החלטת ועדת השחרורים שדחתה את בקשת העותר להמליץ לנשיא המדינה לקצוב עונש מאסר עולם

 105. סעיף 111 לחוק התכנון והבניה

 106. בקשה לאישור תוכנית מפורטת לבניית בניין

 107. הוצאות אכיפה ארנונה

 108. ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 109. עתירה נגד החלטת משרד הבינוי והשיכון לפנות פולשת לדירה

 110. האם לפי חוק הרשויות המקומיות מתווספים לחובות שבפיגור הפרשי הצמדה למדד המחירים

 111. בקשה למתן צו ביניים למניעת הרחקת העותר מן הארץ עד להכרעה בעתירה

 112. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 113. עתירה לבג"ץ למנוע מתושבים פלסטינאים לעבד אדמה

 114. עקרון גמר המלאכה

 115. האם העותר הוא "מי שיש לו ענין בקרקע" אשר רשאי להכין תכנית ולהגישה לפי סעיף 61א(ב) לחוק התכנון והבניה

 116. ביטול מעמד תושבות קבע

 117. התניית חידוש רישיון הנהיגה שלו במבחן עיוני, בנוסף לקורס ריענון

 118. תביעה לפירוק שיתוף בעקבות צו מניעה

 119. הפרת הסכם עקב אי שעבוד נכס

 120. הסדרת נכסי המקרקעין של האב לאחר פטירתו

 121. תביעה בגין עבודות בניה ופיתוח במגרשי ספורט

 122. נמחץ כתוצאה מנפילת קיר טרומי במשקל חמש טונות שהורם על ידי עגורן

 123. רישיון נהיגה תקף מכוח תקנה 567 (א) ו-(ב) לתקנות התעבורה

 124. סילוק כלוב ברזל ומיכלי גז הצמודים לקיר הבניין בדרך הגישה לחצר הבית, השייכים לחנות

 125. ועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר יכולה לדון בהרכב של 2 חברים בלבד

 126. מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שהושג בין הצדדים

 127. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 128. האם הזכויות בנכסים בבעלות משותפת או בבלעדיות

 129. תביעה לתשלום כספי פיצויים בגין העלמת מידע

 130. תביעה לתשלום פיצויים בטענת הפרת הסכם לרכישת חול

 131. נפילה מצוק גבוה בטיול כתוצאה מסחיבת משקל יתר על הגב

 132. מה סוכם בין הצדדים בנושא שכר הטרחה לו זכאי התובע ?

 133. עסקת רכישת רכב אשר התגלה כבעל שלדה מזויפת הוחרמה על ידי המשטרה

 134. תביעה בטענה שהעירייה מסרה מידע תכנוני שגוי שבעקבותיו נבנו דירות מתחת למפלס

 135. תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי

 136. 10% נכות בגין אי התאמה סוציאלית כתוצאה מהתאונה

 137. תובענה לפירוק שיתוף במקרקעין. אין מנוס ממחיקת התובענה

 138. המיסיה הדתית הרוסית בירושלים - מוסד כנסייתי דתי

 139. פיצויים על תפיסת בית על ידי צה"ל

 140. תביעת שיפוי על פי סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי

 141. ערעור לגבי טענות קיזוז של חוב

 142. החלקה בירידה במדרגות הכניסה לבניין

 143. היסודות המקימים זכות להשבה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט

 144. התביעה נשוא תיק זה עניינה תשלום דמי שכירות ראויים

 145. עסקת חליפין למסירת חלקת אדמה

 146. השקעת בעלים להבדיל מהלוואת בעלים

 147. טענה כי הרופא המוסמך התעלם מכך שהמערער מקבל 4 זריקות אינסולין ביום

 148. חישוב פגיעה תפקודית בכושר ההשתכרות לפי אובדן ההכנסה בפועל

 149. השיק חולל בהעדר פירעון, כאשר נרשם בו שהחשבון סגור

 150. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 151. תביעה בסדר דין מקוצר בגין אספקת דלק

 152. במהלך הבניה נשרף הקלקר והתובעת הגישה תביעה

 153. נקיטת "אמצעים סבירים" למניעת עישון

 154. חוק צריכת גז

 155. הודעה ע"י צרכן על סיומה של "עסקה מתמשכת"

 156. פניה למוקד העירוני או למפקח לגבי מעשנים במקום ציבורי

 157. הוריד בטעות, עגלת העמסה של משטח גלילים כבד על אצבע רגלו של התובע

 158. בקשה למתן צו מניעה זמני במסגרת סכסוך קיבוצי

 159. חוזה שכירות אינו חזות הכל

 160. סוגיית המעוול העקיף להבדיל מהישיר

 161. חוק חדש, המוחל על מצב שנסתיים לפני חקיקתו

 162. סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע

 163. ניתן לייחס אחריות פלילית לבעל רכב בו בוצעה עבירת תעבורה

 164. פורמט הגשת עדות מומחה של מודד

 165. זכות מימוש הדירה מששולם חוב הפיגורים

 166. אחריות שילוחית: בעליו של רכב אמור לדעת מי נהג ברכב בעת התאונה

 167. העברת הסמכויות מידי הרשויות המקומיות לידי תאגידי מים וביוב

 168. בית המשפט בוחן אם קללות וגידופים מהווים לשון הרע

 169. נכות זמנית בשיעור של 20% בתחום הנפשי

 170. היתר להריסת בית והקמת מבנה חדש מכוחו בוצעו עבודות בניה מסיביות

 171. פיצויים בגין נזקים עקב פגיעות מירי של כוחות צה"ל במבצע חומת מגן

 172. תביעת פירוק שיתוף בגין פלישה והתעשרות שלא כדין

 173. תביעת בגין נזקי גוף שנגרמו בעת שהתובע החליק ונפגע בכף ידו הימנית

 174. התחזות לבעלים של קרקע

 175. תביעה לפינוי מקרקעין

 176. תביעה לפרוע יתרת אשראי במסגרת חשבון עו"ש

 177. הסכם הסחר ישראל האיחוד האירופי

 178. טענת אבחון ראשוני רשלני ושטחי על ידי עובדי מרפאה

 179. דרישות חובת הבלטה בפוליסת ביטוח

 180. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 181. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 182. תביעה לפינוי מקרקעין בטענה כי פלשו לשטח שחכרו ממנהל מקרקעי ישראל

 183. תביעה להטלת אחריות אישית בגין מצגי שווא ותרמית

 184. סעיף 153 לפקודת המכס קובע פטור לטובין שיוצאו מישראל וחזרו אליה

 185. תביעה למתן חשבונות בגין עמלות מכירה

 186. תביעת פיצויים בגין נזקים כתוצאה מביצוע עבודות של פריצת דרך חקלאית

 187. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 188. נפילה על אחת הגרוטאות שהיו מונחות בחוסר סדר בעבודה

 189. התיישנות ביחס לעבודות עפ"י הסכם

 190. בקשת רשות להתגונן בטענה שהעסקה נשוא ההתחייבות לא יצאה אל הפועל

 191. מגבלות מוטוריות הניתנות ליישום ברשימת הליקויים המנויים בהסכם הניידות

 192. הלכה מושרשת היא כי בית המשפט הוא הפוסק האחרון

 193. מששילם הבנק לעובדו הוא זכאי כמיטיב להטבת נזקיו

 194. זכות דיירות מוגנת בצריף

 195. האם יש מקום לחיובו של הנתבע כערב לשטר חוב ?

 196. מטרד ליחיד - סעיף 44(א) לפקודת הנזיקין

 197. תביעה להטיל חבות אישית בגין התחייבות במפורש או במשתמע

 198. מכירת יחידת הנופש בגלל אי שימוש

 199. תביעה לתשלום דמי ארנונה ואגרת מים

 200. פגיעת טרקטור ברוכב אופניים

 201. איבוד שליטה על הרכב במחלף שדרות רוקח בנתיבי איילון

 202. בקשת צד לדיון בסכסוך קיבוצי למתן צו הצהרתי להימנע מפיטורי צמצום

 203. תביעה בגין אספקת חול והובלתו למפעלה של הנתבעת בהתאם להסכם התקשרות בין הצדדים

 204. נטען כי רכש את הרכב תוך שהוא יודע כי מדובר במעשה נוכלות וברכב גנוב

 205. המכבש הפילו ארצה ועלה על רגלו השמאלית

 206. תביעה לפירוק שיתוף וסילוק יד בעילה של הסגת גבול

 207. תביעה לשכר עבודה עבור טיפולי שיניים

 208. החמרת מחלת יתר לחץ הדם בתקופת ועקב שירות במשטרה

 209. תביעה בגין הפרת חובת נאמנות - סעיף 16(א) (1) לכללי לשכת עורכי הדין

 210. נטען כי שטח המריבה הינו חלק מחלקת קרקע אותה ירשו מאב לבן

 211. כאבים בגב בצוואר ובפה ולסת עקב תאונה

 212. העברת רישיון במקרקעין של בעל המקרקעין לאחר

 213. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 214. אי תשלום דמי שכירות לעמידר

 215. השפעת הנכות הרפואית על כושר ההשתכרות

 216. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתושב עזה כתוצאה מפגיעתו בתאונת עבודה

 217. תביעת עו"ד לתשלום שכר טרחה בתיקי מזונות

 218. האם הבנק התרשל בכך שבנה לחברה מסגרת אשראי נמוכה

 219. החלקה ונפילה על הרצפות הרטובות של חדר האשפה

 220. רשלנות רפואית באבחנה של צילום רנטגן

 221. מיפוי עצמות ובדיקת MRI הדגימו קונטוזיה גרמית בפמור ובטיביה מדיאליים סביב הברך

 222. תביעה על פי פוליסה לפיצוי בגין נזקי פריצה

 223. הסכם לבנייה ולהפעלה של מזנון בבית הספר מקיף ד' באשדוד

 224. האם מתן פסק הדין בטרם קבלת סיכומים פוגע בזכות הטיעון

 225. טען כי פוטר בהודעה טלפונית ובעת היעדרותו בשל מחלה

 226. פציעה עקב נפילה מפיגום

 227. תביעה לתשלום ארנונה, מים וביוב עבור נכס

 228. לפתע התנתק אחד מצדי המעקה והתובע נפל מגובה רב ופגע ברצפת הבריכה

 229. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 230. האם עומדת הזכות לדרוש את פינוי מהנכס על פי הוראת סעיף 19 לחוק המקרקעין

 231. כוויה בעבודה מחומר כימי בגב כפות שתי הידיים

 232. פיצויים בגין חסימת גישה לתחנת דלק

 233. החלטה מס' 995 של מועצת מנהל מקרקעי ישראל

 234. תביעה על חוב בגין מוצרי חשמל

 235. ביטול פסק דין מוסכם מחמת טעות והטעיה

 236. רגישות ניכרת ב-16 מתוך 18 נקודות לחיצה של פיברומיאלגיה

 237. פגיעת טרקטור מאחור בתאונת עבודה

 238. תביעה לחייב בגין נזקים בגין רכישת רכב

 239. מכס בגין ייבוא טובין

 240. תביעה נגד יבואן נעליים

 241. התובעת נפגעה עת נהגה ברכבה ובמהלך הנסיעה הרכב התהפך לתעלה

 242. אי תשלום חשבונות חשמל לפי הסכם שכירות

 243. הפרת הסכם למכירת רכב שנכרת בין הצדדים

 244. פגיעה ברגל שמאל במהלך עבודה על טרקטור

 245. מעמד תעודות תנועה והחלטת רשויות המכס במדינה זרה ביחס אליהן

 246. חתימה על כתב הערבות של חיילת משוחררת ללא יכולת כלכלית וללא ידיעה על טיב הסיכון

 247. נכות רפואית משוכללת בשיעור 61% בגין ליקוי ראיה - פגיעה בשדה הראיה

 248. תביעה כספית על פי חוזה לתשלום יתרות חוב בגין שירותי שמירה

 249. תביעה כספית לתשלום יתרת התמורה בגין עבודות בפרויקטים

 250. תביעה בסדר דין מקוצר לסילוק יד ממקרקעין

 251. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 252. סילוק יד ממקרקעין שביחס אליהם נחתם הסכם פיתוח

 253. תביעה שהוגשה בגין נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת דרכים

 254. תביעה בגין סכסוך שכנים במשך שנים רבות

 255. תביעה כספית להשבת יתרת הלוואה שלא סולקה

 256. קיבוע גב במחוך למשל 3 חודשים אחרי הפציעה

 257. פסק הדין על פי הוראות תקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי

 258. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין של בית הדין האזורי לעבודה

 259. עפ"י גירסת התובע הוא נפגע בתאונת דרכים בהיותו נוסע ברכב בו נהג אחיו

 260. רגישות על פני עמוד השדרה המותני

 261. תביעה לתשלום שכרם בגין עבודות חשמל עבור מועצה מקומית

 262. משנקלעה החברה לחדלות פירעון הגיש הבנק את התביעה בטענה לחתימה על כתב ערבות

 263. צו מניעה קבוע אשר יאסור לעשות שימוש חורג במשק חקלאי

 264. תביעה לחייב לשלם יתרת חוב על פי כרטסת

 265. תביעה להפסיק את השימוש הלא חקלאי במשק במושב

 266. תביעתה של אלמנת המנוח בגין הפיצוי לו היא זכאית כתלויה וכן כיורשת ממחצית מעזבונו

 267. סיחור שיק שניתן לקבלן

 268. נזקי גוף עקב נפילה בהליכה על מדרכה משובשת

 269. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים - אי כושר

 270. בעלות הקרן הקיימת לישראל על המקרקעין במושב

 271. פגיעה בעורף ובצוואר בתאונת דרכים קשה

 272. נפילה בשביל בגלל מפגע

 273. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 274. נפילה במגרש כדורגל בשטח בית ספר בשיעור ספורט

 275. תביעת פינוי ותביעה כספית לתשלום חוב דמי שכירות

 276. תביעה לדמי שימוש ראויים בגין השימוש שעשתה העירייה במקרקעין

 277. הסכם שירותי שיווק פוליסות ביטוח

 278. תביעה ותביעה שכנגד אודות סכסוך בין שני שכנים המתגוררים במגרש משותף

 279. תוך כדי עבודה נפל מגובה רב מעל 2.5 מטר ונחת על מוט ברזל

 280. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 281. תביעה ותביעה שכנגד שעניינן תשלום דמי שכירות וארנונה

 282. נזקי גוף בתאונת עבודה בעת סידור ארגזי משקה במדף נמוך - התרומם ונחבל בגב

 283. שימושים שאינם שימושים חקלאיים במבנים במשק

 284. קבלן עצמאי המספק שירותים למזמין או יחסי עובד ומעביד

 285. תביעת לשון הרע נגד עיתון גלובס

 286. תצהיר בכתב כראיה / חקירה בעל פה

 287. תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו למקרקעין

 288. תביעה בגין ביצוע עבודות בניה בטמרה

 289. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 290. בקשה לפנות ולסלק את ידם של הנתבעים מהמקרקעין

 291. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 292. פציעה במהלך טיול בחו"ל מנפילה לאחר טיפוס על פסל

 293. תאונה לאחר ירידה ממלגזה

 294. תביעה לפירוק השיתוף עקב סכסוכים ביחסי שותפות

 295. חלוקת אחריות בין מעסיקים לתאונת עבודה של עובד מטבח

 296. נפילה כתוצאה מהיתקלות בבור בהליכה בשטח כביש החניה

 297. תביעה בגין נזקי הוצאות מימון לחברה הקבלנית כתוצאה מעיכובים בתשלום

 298. הלכת קרסיק

 299. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 300. תביעה שהוגשה בפטור מאגרה מכוח תקנה 19(7) לתקנות בתי משפט (אגרות)

 301. תאונה עם רכב של אזרח זר שאינו מחזיק ברישיון נהיגה ישראלי

 302. שבר בקרסול בתאונה בדרך לעבודה

 303. תביעה בגין תאונת דרכים באשדוד

 304. אחריות חברת כוח האדם, אשם תורם וחלוקת האחריות בין הגורמים האחראים

 305. תביעת עורך דין נגד יורשים של לקוח לתשלום שכר טרחה שהובטח בחייו

 306. תאונה במתחם פעילות ג'ימבורי לילדים

 307. סעד הצהרתי להתקשר בחוזה החכירה להחכרה ישירה של המקרקעין

 308. תלונות בפני מומחה על כאבים בצוואר עקב התאונה

 309. זכאות להחזר פרמיות פוליסת אובדן כושר עבודה

 310. חבלת ראש וחתך עמוק בקרקפת בגין תאונה

 311. תביעה לפיצוי בגין ביטול זמני של רישיונות להפעלת מוניות על ידי משרד התחבורה

 312. סעד הצהרתי לפיו על חברת הביטוח להמשיך ולשלם תגמולי ביטוח בעתיד

 313. בקשה לקבלת היתר למשלוח הודעת צד ג'

 314. תביעה נגד משווק קרמים לפיצוי בגין פצעי אקנה

 315. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מתקיפה בפאב

 316. הנתבעת הגישה תביעה שכנגד להחזר שכ"ט עו"ד ולפיצוי בגין רשלנות מקצועית

 317. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 318. תביעה כספית המבוססת על הסכם פשרה שנחתם בעבר

 319. מסירת שיקים כנגד הלוואות למראית עין

 320. תביעת רשות מקומית לחובות לפי פנקסי עירייה

 321. תביעה בגין יתרת חוב מתוך תמורה מוסכמת לעבודת בניה

 322. האם נרכשו זכויות בהתאם לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי

 323. תביעת פיצויים בגין אחריות על התאבדות

 324. תביעה להכיר בתובע כנכה נזקק

 325. תביעת עמותה להגנה על זכויות עובדים בשטחי הרשות הפלסטינית

 326. אחריות המעביד על תקיפה בעבודה על ידי עובד אחר

 327. תביעות בגין רכישת מכשיר לייזר להסרת שיער

 328. בקשה לביצוע שטר מכוח הסכם

 329. פירוק שיתוף בנכס על דרך רישום בית משותף

 330. תביעה על סך של מיליון שקלים כנגד עורך דין בגין טענה לרשלנות מקצועית

 331. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 332. תביעה לפירוק שיתוף - חלוקה לפי סעיף 39 לחוק המקרקעין

 333. לפני תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975

 334. תביעה לשיפוי בגין קנס במסגרת הליך פלילי

 335. בקשה "לעכב כל פעילות" בתיק בית משפט

 336. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 337. פיצוי מחברת ביטוח בשל פריצה לדירה וגניבת תכשיטים, שטיחים וכסף מזומן

 338. האם תאונה זו מסווגת כ"תאונת דרכים", כמשמעותה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ?

 339. נפילה על המדרגות בשביל

 340. פיצוי מוסכם מהמוכרים בגין הפרת הסכם המכר עקב ליקויי בניה

 341. תביעת שיפוי בגין תיקונים בדירה בעקבות פיצוץ בצנרת

 342. עבודות פרטיות מחוץ למסגרת שעות העבודה כעובד שכיר

 343. שכר טרחת עו"ד בגין היצוג והכנת עתירה וצווי מניעה

 344. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 345. אחריות מורה לספורט לתאונה בשטח בית הספר

 346. תביעה נגד מועצה לתשלום דמי שכירות

 347. התלונן בפני הוועדה אודות אין אונות אולם לא הועמד בפני מומחה בתחום האורולוגיה

 348. מפגע בטיחותי להולכי הרגל

 349. תביעה לפיצוי כספי בגין תלונת סרק למשטרה

 350. השקעות לאחר חתימה על זיכרון הדברים

 351. תביעה נגד הבנק להחזר עמלת הפירעון המוקדם של ההלוואות

 352. תביעה הנוגעת לשיפוצים אשר נערכו בנכס

 353. טענת הריסה בגין עבודות בניה רשלניות

 354. תובענה לסילוק יד ממקרקעין ולתשלום דמי שימוש ראויים

 355. נפילה מגובה שני מטרים עקב שמן שנזל מהצינור

 356. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 357. חוות דעת גרפולוג ומומחה להשוואת כתבי יד קבע כי 'לא סביר' שחתם על מסמכי פתיחת החשבון

 358. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 359. תאונת עבודה - מכת חשמל

 360. חוות דעת של מומחה להשוואת כתב יד לבדיקת חתימה על כתב הערבות ושטר החוב

 361. כאב בצוואר ובברך שמאל לאחר תאונה

 362. התנגדות לביצוע שיק בטענה כי השיק שאבד או נגנב

 363. תביעת שיבוב כספית שהגיש ביטוח לאומי כנגד חברה לביטוח

 364. תביעה בסדר דין מהיר לתשלום חוב בגין מוצרי חשמל

 365. פיצויים בגין עוגמת נפש בעקבות הליך תפיסת רכב

 366. עת נהג התובע בקלנועית חשמלית, פגע בו רכב חולף. כתוצאה מכך נפגע התובע באופן קשה

 367. פינוי באמבולנס ממקום התאונה

 368. תביעה לקבוע כי הופר ההסכם, והיתר הבנייה ניתן שלא כחוק תוך רמייה

 369. נכות רפואית בשיעור 74% בגין מספר מחלות

 370. תביעה לשאת בעלויות הלוואה לצורך פרעון חוב של המנוח

 371. רגל נמחצה בין קיר הבטון של המפעל למלגזה ונפגעה בצורה קשה

 372. תביעה כספית בגין ביצוע עבודות גבס וצבע

 373. תאונת דרכים עם אופנוע במהלך עבודה כשליח פיצה

 374. תביעה בגין לוחות פלדה שסופקו שחרגו מעט מהמידות שנקבעו בהזמנה

 375. פגיעה בשעת ההפסקה במהלך משחק, לאחר שמטף כיבוי אש שהיה מותקן במסדרון נפל על הראש

 376. נפילה בעליה לאוטובוס על המדרגות

 377. תביעה למתן סעד הצהרתי לביטול עסקת מכר ולביטול משכון הזכויות

 378. תביעה אזרחית בגין הגשת תלונות סרק במשטרה

 379. נפגע כהולך רגל במעבר חציה על ידי קטנוע משלוחים שחלף במקום

 380. על פי בדיקת U.S אין פגיעה בשרוול המסובב ולפי צילום כתף ימין - אין פגיעה בפרק ACJ

 381. ביטוח בריאות איילון: צנתורים, אובדן כושר עבודה

 382. פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מבעיטות ילדים במהלך משחק אלים

 383. תביעה כספית לתשלום עבור סחורה

 384. תביעה בגין הצעה לרכוש שטח מסחרי במבנה

 385. תביעה בגין ניתוק מהמערכת למשך כ-24 שעות

 386. הסכם בנייה שלא כלל ביצוע עבודות אלומיניום

 387. תביעה כספית בגין נזקים שלא תוקנו בדירה בשכירות

 388. פיצויים על עוגמת נפש בגין תשלומי ארנונה ביתר

 389. תביעה עקב נטילת הלוואה בגין פרמיית ביטוח

 390. מהם התנאים לקבלת פיצוי מקרנית בגין תאונת דרכים ?

 391. בקשה של הנתבעת לסילוק ודחיה על הסף של התביעה מחמת התיישנות

 392. תביעה לתשלום דמי חכירה שנתיים

 393. תביעה נזיקית בגין תאונת עבודה עקב נפילה מפיגום בגובה 5 מטר על רצפת בטון

 394. במחלוקת לגבי התמורה שסוכמה ביניהם בגין ביצוע העבודות

 395. שברים בזיזים הרוחביים השמאליים בחוליות עמוד השדרה המותני (L1-L3)

 396. נדחתה טענה כי עו"ד ניצל את האמון בגביית כספים

 397. זכויות המשכיר לשנות את דמי השכירות

 398. תביעה בסדר דין מהיר בגין סחורות אלומיניום ופרזול לענף התריסים

 399. תביעה: נפל במהלך חתונה באולם אירועים

 400. טענה כי החתימה על גבי השיק אינה חתימה אמיתית

 401. סעד שיצהיר על אחריות באופן אישי לחובות החברה לפי פסק דין

 402. בקשה לעכב מועד הגשת ראיה מצדו עד למועד חקירה נגדית

 403. הוספת תוספות בנייה למושכר ללא הסכמה

 404. קשר סיבתי בין נכות בתחום הנוירולוגי לתאונה

 405. תביעות לקביעת דמי שכירות ריאליים בנכס המשמש כמרכז מסחרי

 406. תביעה מטעם עמידר לפינוי וסילוק יד מדירה

 407. שכר טרחה בגין הפסקת טיפול עו"ד לפני השלמת כל השירותים

 408. טענת פלישת חברת החשמל לנחלה וגזילת שטח

 409. חתימה על כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום, להבטחת חובות כלפי הבנק

 410. תביעה לסעד הצהרתי לבטל חוזה מכר

 411. אחריות אישית של בעלי מניות על חובות ארנונה

 412. נפילה במדרגות בגלל שרשרת ברזל

 413. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 414. הכחשת טענה כי מצבו של המושכר היה טוב בתחילת השכירות

 415. קרע ב- CUFF ROTATOR עקב שינויים ניווניים אינו מתרפא ולא מצטלק אף פעם

 416. פסק דין הצהרתי לגבי כספים שהגיעו ויגיעו בגין הזכויות במשק

 417. תביעה לחייב בתשלום שירותי החזקה וניהול לבניין מגורים

 418. תביעה בטענות להתרופפותם של אריחי חיפוי חיצוניים בבניין בתל אביב

 419. תביעת נזקי גוף בגין הנובעת מסכסוך בין שכנים בבית משותף

 420. תביעה בגין אי תשלום עמלות של 5% מכל הפקדה של לקוחות שגויסו

 421. תביעה לתשלום שכר טרחתו של אדריכל בגין פרוייקט שתכנן עבור קבלן בניין

 422. תביעה בגין עמלות שיווק

 423. תביעה לזכויות בנכס מכוח צו ירושה

 424. בקשה לתיקון כתב ההגנה והוספת טענת התיישנות

 425. תביעה לפיצוי בגין תפיסת רכב ומכירתו לכיסוי חוב לרשות המיסים

 426. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף כתוצאה מקריסת קיר עליו

 427. בקשה מנות מומחה רפואי נוסף לאחר הגשת סיכומים

 428. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף בשל החלקה על רצפת המרכול

 429. נפגע לטענתו כאשר שימש עובד בבית הנשיא במהלך יום עיון

 430. בפסק הבוררות נקבע כי על המינהל לפצות בגין השטחים החקלאיים שהוקצו לחברי האגודה

 431. תביעה בגין דמי שכירות במבנה תעשייה

 432. שאלת הזכות לקבל גם את שווי הזכויות בחצר הסמוכה לבית אשר פונה

 433. תביעה כספית לתשלום תמורה על-פי חוזה שבין התובעת לנתבעת

 434. תביעה לפיצוי בגין נזקים לצמחי תבלין עקב שימוש בתכשיר הדברה

 435. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 436. תביעה בגין ירידת ערך קרקע בשל קרבה לבסיס תחמושת

 437. נפילה בירידה במשעול המוביל אל אתר הקבר במקום בו לא מותקן מאחז יד

 438. תביעה לפינוי וסילוק יד ממקרקעין

 439. בניית תוספות בנייה למושכר תוך הפרת חוזה שכירות

 440. תביעה בגין תיקון נזקים שנגרמו לתשתית בזק

 441. האם עובדת היותו עולה חדש מאתיופיה נוצלה במהלך עסקה לרכישת דירה

 442. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 443. תביעה לסילוק יד ממבנה משמש כמועדון

 444. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 445. זכרון דברים לביצוע עסקת מכר ורכישה של רכבים בין התובע לבין הנתבעים

 446. עתירה לבג"ץ להארכת צו עיכוב יציאה מהארץ

 447. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 448. תביעה בגין הפרת חוזה שירותי הסעת תלמידים

 449. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 450. התהפכות רכב - פציעה מזכוכיות

 451. תביעה לפיצויים בגין נזקי עיזבון ותלויים בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 452. הגנות "ערב מוגן" מכוח סעיף 27 לחוק הערבות

 453. תאונת דרכים בחולון בין רכב מסוג מאזדה לנטיס GLX 323 לבין רכב מסחרי מסוג יונדאי

 454. אחריות המעביד (תחנת דלק) לשוד אלים של עובד (מתדלק)

 455. שבר בצוואר עצם ירך ימין עקב נפילה

 456. תביעת מוכרים בעסקת קומבינציה לתשלום דמי שכירות ראויים

 457. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 458. האם הועדה טעתה עת שללה קשר סיבתי בין הפגימה בבוהן לתאונה

 459. תביעה של דיירים בבית דיור מוגן נגד החברה המנהלת את בית הדיור המוגן

 460. תאונת דרכים עת שנסעה בשטח מושב כשלפתע התנגש הרכב באוטובוס חונה

 461. תאונה תוך כדי שימוש ברכב המעביד הוכרה על ידי ביטוח לאומי

 462. מעקב נוירולוגי עקב תאונה עקב כאבי ראש והפרעות זיכרון

 463. חתימה בתוקף הרשאה

 464. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 465. תביעה בגין ביקורת רשות הכבאות במבנים

 466. פינוי לבית החולים לאחר תאונת דרכים ממקום התאונה - שבר בעצם הבריח השמאלית

 467. אישור תוכנית ביוב

 468. תביעה לפסק דין הצהרתי להסרת עיקול

 469. הוועדה קבעה כי לא נותרה נכות המתבטאת באחוזים בעקבות פגיעה בצוואר ובגב

 470. טענה לשיתוף פעולה במטרה לנשל אדם מכספו

 471. פגיעה בתאונת דרכים מרכב חולף ביציאה מהבית לכביש

 472. תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין ולתשלום דמי שימוש ראויים

 473. תביעה בגין נזק גוף שנגרם לתלמידי כתה י"א בישיבה תיכונית

 474. תביעה בגין שירותי פרסום

 475. כתוצאה מהתאונה נבדק ואובחנו אצלו הנמכה בגובה דיסק L1 –L2

 476. הסכם היסוד הגדיר את תחומי האחריות של הצדדים

 477. תביעה הנגדית שהוגשה כנגד התביעה המקורית שהוכרעה בנפרד בפסק הדין הקודם

 478. תביעה בגין הפרת הסכם הפצה

 479. פגיעה במבנה בטון שהוצב באמצע הכביש וכתוצאה מכך נגרם אובדן מוחלט

 480. טענת אפליה על רקע הריון בדרך הלנת שכר

 481. נזקי רכוש לרכב אזרחי בשל חוסר זהירות ונהיגה רשלנית

 482. פיצוי בגין נזקי גוף שאירעו עקב החלקה בסמוך לבריכת מלון

 483. בתביעה לפיצוי בגין נזק גוף בתאונת דרכים בה היה מעורב, עת נהג בקטנוע

 484. הסכם בין ממשלת ישראל לבין רשות הדואר

 485. האם הנתבע התרשל בתפקידו כעו"ד המייצג את שני הצדדים לעסקת המכר ?

 486. תביעה של עזבון המנוח אשר נהרג בתאונת דרכים כנגד קרנית – קרן נפגעי תאונות דרכים

 487. פיצויים לקטינה בת 12 שנפגעה בתאונת דרכים

 488. תביעה בגין ירי של חיילי צה"ל בטענה שהיה ללא סיבה מוצדקת

 489. הוכחת הסכם בעל פה באמצעות עדויות

 490. תביעה לפיצוי על נזקים שנגרמו למבנה כתוצאה משריפה

 491. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 492. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 493. פיצויים בגין תאונה (פגיעת רכב) שארעה במהלך עבודה בחניון קניון

 494. טוען כי נפגע בתאונה בהיותו כבן 17.5 שנים, על ידי רכב לא ידוע

 495. תביעה פיצויים בטענה לאכיפת הסכם רכישה חוזרת

 496. נפילה מגג אסבסט שקרס העת תיקון מזגן

 497. משלוח של זרעי בצל חיפה לנמל LA GUAIRA בוונצואלה אבד לחלוטין

 498. הסכם שכר טרחת עו"ד לשלם 10% בתוספת מע"מ

 499. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 500. טריקת דלת מכונית על אצבע אגודל

 501. זכאות להחזיק במקרקעין (כרם ענבים) ליד מושב

 502. בקשה להפניית שאלות הבהרה למומחה מטעם בית הדין לעבודה

 503. סכסוך מתמשך בין בעלי הזכויות בחלקות צמודות

 504. הוכחת ערבות אישית להלוואות

 505. תביעה בגין נזק שנגרם עקב חריגה משליחות עו"ד כלפי לקוח

 506. מחלוקת האם שולמה התמורה בהעדר הסכם מפורט

 507. תאונה בהפסקה בית הספר

 508. חתימה על כתב התחייבות להוצאת ערבויות בנקאיות

 509. נפילה במדרכה פגומה ופציעה בגפה העליונה הימנית

 510. התנגדות לביצוע שטרבערבות אוואל

 511. חנות קטנה כלל שאינה מוגדרת כיחידה רישומית

 512. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 513. תקנה 125 - לבית הדין לעבודה סמכות להאריך מועדים שנקבעו בחיקוק

 514. בדיקת רופא לאחר פגיעה מסוג "Whiplash" בתאונת דרכים

 515. הלוואה מ"קופת נכדים" ללא מועד פרעון

 516. ממצאים בפסק דין קודם הם בבחינת עדות מפי השמועה בהליך המאוחר

 517. פיצוי על תאונת דרכים קשה וקטלנית

 518. תביעה בגין פרעון יתרות החובה בחשבון עו"ש

 519. תביעה בגין קיזוז מחשבונית עבור סחורה

 520. חיוב בריביות בניגוד לסיכום בין הצדדים

 521. תביעה נגד מכללה בגלל אי השלמת לימודים וקבלת תעודת גמר

 522. תביעה בגין הפרת הסכם עבודות הריסה

 523. תביעה לפנות בני זוג הרשומים כנשואים, מדירה אשר הושכרה בשכירות בדיור הציבורי

 524. נכות בגין קרע בסופרספינטוס

 525. נפילה מסולם במהלך עבודות צביעה

 526. תביעה בגין עבודות פיתוח לבניה והכשרה של מגרש כדורגל לאימונים

 527. שינוי רטרואקטיבי של סיווג הנכס ממגורים לעסק

 528. תביעה לפינוי מדירה מכוח הסכם עם האפוטרופוס לנכסי נפקדים

 529. תביעה חוזית לאכיפת חוזה, למסירת חזקה בדירה ולסעד כספי

 530. הסכם למתן שירותים לוגיסטיים בין שתי חברות

 531. תביעה בגין תאונת עבודה של עוזר מפעיל במכונת "מגללה" החותכת נייר מגליל של כ- 20 טון

 532. נפילה ביציאה ממסעדה

 533. נפילת חלק של רכב על הראש בעבודה

 534. תביעה בשל נפילה בזמן הליכה על מדרכה בשטחה של עיריית אשדוד

 535. גמול עבודה בחג למטפלת סיעודית זרה

 536. אחריות מדריך טיולים על נפילה במהלך ריצה ועליה לאוטובוס

 537. תביעה לאכוף מתן זכות שימוש ומעבר בחלק מחלקה

 538. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף. התובעת קטינה נפגעה בתאונת דרכים

 539. נדחתה תביעה בטענת מרצפות שקועות וכי צבען השתנה לאחר שטיפה

 540. תצהיר התנגדות בבקשת רשות להתגונן

 541. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 542. מחלוקת לגבי משך זמן העבודה

 543. הסכמה חוזית עם קבלן הכוללת הסכמה לביצוע דבר שהוא מעבר לנדרש

 544. תביעה לקבלת פיצויים בגין ליקויים שהתגלו בדירת התובעים

 545. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 546. ערעור על החלטת ועדה לעררים על 74% דרגת אי כושר

 547. תשלום חוב ופיצויים בעקבות השכרת נכס

 548. תביעה ביחס למתן שירותים משפטיים

 549. תביעה בגין ערבות להלוואה שלא נפרעה

 550. טענת אי זכאות העירייה לדמי שימוש בשל התנהגותה

 551. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 552. מומחה רפואי מטעם בית המשפט פסק 30% נכות אורטופדית

 553. ביטוח חבות מעבידים - תביעת פיצויים כנגד מעסיק במוסך לפחחות וצביעת רכב

 554. הסכם לאספקת סחורה

 555. התנגשות בין אוטובוס לרכב פרטי בדרכך לעבודה

 556. תביעה בגין תקלה קלה במחשב שהתבטאה באיטיות בעבודתו

 557. החזקת תחמושת - ערעור פלילי

 558. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 559. תביעה בגין "תרגיל עוקץ" ברכישת סחורה

 560. תביעה במסגרת יחסים עסקיים - אספקת ברזל ועבודות כיפוף ברזל

 561. טענות בתצהיר התומך בהתנגדות

 562. תביעת לשון הרע על אופן פרסום תמונה בכתבה באתר אינטרנט

 563. תשלום ריבית הסכמית בהתאם להסכם

 564. תביעת המדינה להורות על סילוק ידם של הנתבעים ממקרקעין שבבעלותה

 565. טענת ביצוע עבודה רשלנית של קבלן

 566. תביעה בסדר דין מקוצר בגין עבודות גידור

 567. תאונת דרכים לאחר שהתחלף הרמזור לירוק

 568. טענת רשלנות בטיפול בבקשה לקבלת היתר בנייה להקמת יחידת מגורים

 569. פריט ליקוי ספציפי המתאים לפגיעה בכתף

 570. דרישת התשלום עוסקת גם בהיטל הנחת צינורות וגם בהיטל קווי הולכה

 571. תביעה לפירוק שיתוף לאחר הסכם חלוקה

 572. נפגע בתאונת עבודה כשהיה בן שבע עשרה

 573. תביעה בגין נזקי גוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 574. כשלה בבור בכביש הסמוך לביתה, נפלה ונחבלה

 575. תביעה בגין הסכם שכר טרחה להגשת תביעת משמורת

 576. תביעה כספית לפיצויים בגין נזקי רכוש אשר נגרמו לאופנוע מתוצרת ימאהה

 577. קבלת רשות להתגונן מפני בקשה לביצוע שטר חוב

 578. פגיעה מדלת של אוטובוס שנסגרה בעת עליה לאוטובוס

 579. נפילה בהליכה בגלל בור במרכז הכביש

 580. בקשה להישפט בגין העסקת עובדים זרים

 581. בקשה לביצוע שיק - סעיף 29(ב) לפקודת השטרות

 582. עבודות בנייה בהיקף נרחב ללא היתר בנייה כדין

 583. פגיעה בעת שימוש בטנדר מיצובישי

 584. תביעה בגין הפרת הסכם קונסיגנציה

 585. הסכם קונסיגנציה לאספרת מוצרי שיש ואבן

 586. תביעה שהוגשה בגין יתרת חוב בחשבון עו"ש

 587. דוגמא לתביעה בעילת עשיית עושר ולא במשפט

 588. פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו ביציאה מרכב

 589. תביעה שיטרית נגד מי שאינו חתום על השיק כמושך או כמסב

 590. האם התאונה בה קיפח המנוח את חייו מהווה תאונת דרכים, כהגדרת המונח בחוק הפלת"ד ?

 591. חתימה על "כתב התחייבות ושיפוי" לנזקים לרכב

 592. האם נפילה בזמן החלפת נהגים ברכב מהווה תאונת דרכים ?

 593. תביעה שעניינה נזק נטען למשלוח של רהיטים

 594. פסק דין הצהרתי לביטול הסכמה דיונית

 595. תביעה למתן פסק דין הצהרתי לביטול הסכמה דיונית

 596. תביעה שעניינה פיצוי כספי בגין ניהול משא ומתן בחוסר תום לב

 597. תביעה לתשלום דמי שימוש ראויים בגין שימוש בגג בניין

 598. פיצוי בגין נזק גוף שארע לתובע עת עבד עבור הנתבעת באתר בנייה

 599. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 600. תביעה לסילוק יד ממקרקעין

 601. פיצוי התובע בגין נזקי גוף המוגשת עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 602. ערעור החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שאין החמרה במצב

 603. תביעה כספית לסלק יתרת תשלום בהתאם להסכם מכר מקרקעין

 604. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 605. תביעה לסילוק יד ולתשלום דמי שכירות של נכס מסחרי

 606. תביעה כספית בסדר דין מקוצר בגין חוב הנוגע לדמי שכירות

 607. בקשה לבנות תוספת בניה ולשנות את המצב הקיים

 608. בקשת הרשות להתגונן לא מפורטת

 609. תביעה של בעלי דירה בקומת קרקע של בית משותף בגין נזקי רטיבות

 610. נזקי גוף בעקבות התחשמלות מגדר מתכת

 611. תביעת שיבוב בגין גמלאות לנפגע עקב תאונת דרכים

 612. שבר בקרסול השמאלי עקב תאונה

 613. תסמונת התעלה הקרפלית, התעלה הקוביטלית במרפק ויד-זרוע

 614. תביעה לסילוק יד ופינוי על ידי ועד מקומי

 615. תביעה שטרית בגין 4 שיקים שהוגשו על-ידי התובעת לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 616. תביעה בגין בגין ערבות לפירעון צ'קים

 617. הטעיה בעסקת היסוד או טעות לגבי כדאיות העסקה

 618. תביעה בגין דמי שכירות מזנון

 619. חובת המעביד כלפי העובד כוללת הנהגת סביבת עבודה בטוחה

 620. הגשת תביעה בגין עוולת הנגישה, תלונות כוזבות ומופרכות במטרה לפגוע בשם הטוב

 621. תקופת ההתיישנות לדמי היתר

 622. תביעה לפיצוי בגין נזק גוף עקב נפילה ליד מתחם ספא בבית מלון

 623. כאבים עזים עם הקרנה רדיקאלית לשמאל עקב תאונה בצוואר ובגב תחתון

 624. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 625. תביעה לתשלום פיצויים מוסכמים בחוזה מכר

 626. טענת סתירות מהותיות בחקירה נגדית

 627. כתב אישום בעבירות ניסיון תקיפה סתם ואיומים

 628. תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 629. איבוד שליטה ברכב אשר התהפך לתעלה בצד הכביש

 630. תביעה כספית שהוגשה כשטר לביצוע בלשכת ההוצל"פ

 631. תביעה בגין השמצות בפני לקוחות פוטנציאליים

 632. תביעה כספית בגין תמורה שלא שולמה לתובעת עבור עובדים שסופקו על-ידה

 633. תביעה השבת תפוס, חלקי חילוף לקלנועית סקוטר

 634. אי שמירת מרחק או בלימה פתאומית

 635. נכות 20% ממנה נוכו 10% בגין מצב קודם

 636. תביעת לקוח כנגד עורך דינו

 637. פגיעה בשיניים לאחר נפילת ילד בבית ספר עקב ריצה והיתקלות בשולחן

 638. פגיעה רב מערכתית אשר כללה פגיעת חזה, ראש ואורתופדיה

 639. תביעה לתשלום שכר טרחת עורך דין בגין עסקאות נדל"ן

 640. תביעה לפיצוי בגין עקירת עצי זית

 641. אכיפת הסכם אשר לא נחתם

 642. אחריות מפקח פרויקט בנייה לנזקים

 643. תביעה שעניינה שכר טרחה בגין חוות דעת חשבונאית

 644. אחריות לנזקי מים בדירת מבוטח

 645. נפילה בגלל מלכלוך רב ורטיבות שהיו על רצפת המחסן

 646. במיקרו טראומה חובת הוכחתו בסבירות העולה על 50% מוטלת על המבוטח

 647. טענה בדבר מרמה שהתבטאה ב"החלפת נהגים", לאחר תאונת דרכים

 648. טענה כי במסגרת הסכם החכירה ניתנה לה אופציה לרכישתם בתום תקופת החכירה

 649. כתב ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום למילוי התחייבויות

 650. התנגדות לביצוע השטר בטענה כי מעולם לא מסר את השיק

 651. הסכם ייסוד שותפות

 652. תביעת לרשלנות בטיפול הרפואי לאחר נפילה במהלך משחק כדורגל

 653. קשר סיבתי בין תאונת דרכים למחלת הסוכרת

 654. תביעה לאכיפת חוזה לטובת צד ג' וחיוב בתשלום פיצויים על הפרתו

 655. בקשה לדחיית/מחיקת התובענה על הסף

 656. צליפת שוט בתאונת דרכים אשר גרמה להקרנות לכתף

 657. הוועדה שינתה את הממצאים שלה בין התכנסותה הראשונה לשנייה

 658. נפילה עקב קריסת פיגום מאולתר בגובה כ-1.5 מטר

 659. אשראי מהבנק לחברה מוגבלת במניות

 660. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 661. בעסקאות ניכיון נוהג הבנק לעיתים ליצור קשר עם הסניף הנמשך על מנת לקבל אינפורמציה בדבר יכולת כלכלית

 662. תביעה כספית לתשלום יתרת חוב נטענת בגין עבודות נגרות

 663. נפילה בעת ירידה עם כסא הגלגלים במשטח משופע המשמש מעבר בין מבנה למדרכה

 664. פריצת דיסק בגבהים 4-7C עקב תאונת דרכים

 665. לאחר התאונה התברר, כי הנתבע נהג תחת השפעת אלכוהול

 666. תביעה על עסקה לרכישת יחידת נופש

 667. נפילה בגלל איבוד את שיווי המשקל בניסיון לרדת מהמלגזה

 668. פסיקת הוצאות עקב סירוב מתמשך לבקשה

 669. חובה על הוועדה להתייחס לבדיקות מאפייני טנטון

 670. במהלך נסיעה איבד נהג הרכב את השליטה והתהפך

 671. נפילה תוך כדי ירידה במדרגות האתר בניה

 672. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 673. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 674. פיצויים בגין נזקי גוף עקב נפילה על רצפת המרכול

 675. נסיעה בנתיב הנגדי, עקיפה והתנגשות בכלי הרכב שנסע לפני ניידת

 676. תאונת עבודה על מכונה לגריסת צינורות פלסטיק המונעת באמצעות מנוע חשמלי

 677. הגשת תביעה על סכום נמוך יותר לצורכי אגרה

 678. תביעה לפינוי מחסן בבניין

 679. פסק דין בתביעת השבת כספי הלוואה

 680. תביעה של ביטוח לאומי למתן סעד כספי

 681. תביעה כספית לתשלום יתרת חוב בגין עבודות פיתוח ומימון

 682. חוזה הרשאה לעירייה להקים מועדון ספורט ימי

 683. שטרי החוב לפרוע הלוואות למימון רכישת רכבים שישמשו כמוניות

 684. פציעה כתוצאה מפגיעת מכסה המנוע של הרכב בזרת יד שמאל

 685. תביעה בגין אספקת סחורה לבית קפה

 686. פריקה של כתף שמאל בתאונת דרכים

 687. נפגעה לטענתה כהולכת רגל בתאונת דרכים ונגרמו לה נזקי גוף

 688. תביעה להחזרת כספים שהתקבלו כהלוואה

 689. מניעת פעולות בנקאיות

 690. תביעה כספית לתשלום דמי שכירות; פיצויים מוסכמים בגין הפרת חוזה

 691. נכות 10% לפי סעיף 75 (1)(ב) בגין צלקת ניתוחית

 692. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 693. פיצוי בגין נזקי גוף בעקבות תקיפה בעקבות סכסוך שכנים

 694. תאונת דרכים בנתיבי איילון

 695. לטענת הועד המקומי לא שולמו כספים

 696. חובת תשלום מכס על יבוא משלוח של שום מירדן לישראל

 697. ערעור בעניין היטל השבחה

 698. תביעה כספית ע"ס 84,184.04 ₪ בגין צריכת חשמל שלא כדין.

 699. נפילה בגלל מכשול במדרכה בדרך חזרה מבית הכנסת

 700. הגשת בקשה למינוי מומחים עם כתב התביעה

 701. האם הבנק חייב כספים וזאת מכוח יישומו של "היתר עסקה" שנכרת בין הצדדים ?

 702. הגבלה בניידות על פי סעיף ו-א-1 לרשימת הליקויים

 703. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 704. ההגדרה של שיק

 705. אכיפת חוזה שכירות ומתן צו מניעה זמני האוסר לתפוס חזקה במבנה מסחרי

 706. חבלות בפנים, בפה, שבר באף ופגיעה בערובות העין בעקבות תאונה

 707. בניית בית במסגרת תכנית "בנה-ביתך" ברחובות

 708. תביעה בגין חיובים שגויים של צריכת מים

 709. בשיעור של 5% בגין דפורמציה מסוג Mallet של המפרק הבין-גלילי הסופי באצבע

 710. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 711. תאונת דרכים עם אופנוע בשירות מעביד

 712. תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו בשתי תאונות עבודה במפעל

 713. תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה בגין פגיעה אשר הוכרה כתאונת עבודה

 714. תביעה בגין הסגת גבול - פלישה לחלקה

 715. הדיון פוצל כך שתחילה תידון שאלת החבות

 716. שאלת ביצוע חישוב הגמלאותעל פי קביעות של וועדות נכות כללית

 717. ויכוח בין מלצרים שבסיומו שבר הנתבע כוס זכוכית ודקר את התובע

 718. נכות בגין כאבי גב תחתון בלבד ומגבלת תנועה קלה

 719. לטענת התובע, המצאות חותמת החברה על מסמכי העברות קודמות לחו"ל

 720. תביעה נגד קבלן פרגולות

 721. תאונה בנגרייה - שבר מרוסק בכף היד

 722. שאלת הערבות האישית להתחייבויות חברה

 723. פיצוי בגין טענה לשימוש ביומני חדשות

 724. האם פקע צו העיקול בשל העדר המצאה כדין ?

 725. ניתוח לקיבוע שבר בקרסול כתוצאה מתאונה

 726. האם רישום הרכב ע"ש האימא הוא פיקטיבי

 727. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 728. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע כתוצאה מאירוע תקיפה

 729. תביעה ותביעה שכנגד על רקע מתן שירותי עריכת דין

 730. תביעה בעילת רשלנות נגד רואה חשבון

 731. נפילת אבן גדולה ממבנה החומה על הראש

 732. טענה כי אינו זכאי להיפרע על פי השיק

 733. תיקונים ברכוש המשותף

 734. תביעה בגין פחיתת ערך, דמי שימוש ראויים ועוגמת נפש במסגרת סכסוך בין שכנים

 735. תביעה לתשלום זכויות שונות הנובעות מעבודה

 736. מכתבי התראה בשל אי תחילת ביצוע עבודות בנייה

 737. תאונת דרכים: חבלת ראש עם דימומים תוך מוחיים

 738. סעיף 4(ב) לחוק המכר (דירות) - אי התאמה הניתנת לתיקון

 739. דרישה העירייה להשיב תשלומי ארנונה

 740. תביעה בגין פתיחת דלת רכב חונה לכיון הכביש

 741. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מפגיעה בתאונת עבודה

 742. תביעה בסדר דין מקוצר בגין יתרת התמורה עבור ביצוע עבודות בנייה

 743. פלישה לחלקה ויציקת משטח בטון

 744. טענת מצגי שווא הגובלים בתרמית

 745. תביעה נגד הבנק בכך שלא איפשר לגבות שיקים שהופקדו בחשבון וסורבו

 746. גמלת ניידות: החלפה שלמה של פרק ירך ללא סימני התרופפות

 747. תביעה שעניינה נזקי רטיבות בדירה

 748. מצילום השיק, עולה שהשיק לא כובד על ידי הבנק בנימוק: אין כיסוי מספיק

 749. בעת שהרכב אותת לפנות בכניסה לישוב התנגש בו מאחור וגרם לו נזק חמור

 750. קושי במטלות הכרוכות במאמץ פיזי של הצוואר והיד עקב נכות

 751. חתימה על חוזה עקב מרמה בלי לדעת שמדובר בהסכם למכירת זכויותיה בדירה

 752. תביעה כספית להשבת כספי הלוואה

 753. טענה כי הזמנת העבודה לא מחייבת

 754. בדיקת כשירות נפשית טרם חתימה על כתב הערבות

 755. תביעה בגין עסקאות שכירות של רכבים

 756. תאונה: הרגל נתקלה במרצפת בולטת, אשר יצרה הפרש גבהים בשביל

 757. האם הועדה צריכה "להזהיר" נכה לפני הפחתת שיעור מוגבלות בניידות

 758. טענו כי לאחר כניסה לדירה החלו להופיע סימני רטיבות על גבי שכבת הצבע החדשה

 759. הסיבה ל-4 הנזילות שהתגלו בבית שלא נעשה הידוק מספיק בין המחבר לצינור

 760. שיפוי בגין נזקים מהפרת התחייבות למתן הודעה מוקדמת להפסקת חוזה

 761. השבת דמי היתר ששולמו על ידי התובעים בגין תוספת בניה שביצעו

 762. נדחתה תביעה נגד עורך-דין בעילה של רשלנות מקצועית

 763. עקרון קיומה של אישיות משפטית נפרדת לחברה ולבעלי מניותיה

 764. פגיעת אוטובוס ממכסה בור ביוב שבמרכז הכביש

 765. תביעות שטריות בגין שיקים

 766. שטר חוב שנחתם בקשר עם טיפול רפואי שקיבל אזרח זר

 767. תביעה גין נזקים למושכר בית פרטי

 768. מנגנון פגיעה (נפילה עם ABDUCTION) של הרגל

 769. חבלה בברך ימין כתוצאה מהתנגשות

 770. פיצוי נאשמים בגין הוצאות הגנה בתוספת 50% בגין מאמץ מיוחד

 771. טענת טיפולים ותיקונים ברכב בחוסר מקצועיות

 772. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 773. התנגשות ברכב שעמד בעצירה מוחלטת בשול הכביש בגלל סטיה מנתיב

 774. זכות לקיזוז שווי השקעות בנכס מתשלומי ארנונה

 775. תביעה לפיצוי בגלל אי יכולת להשתמש בגינה בגלל עבודות בניה

 776. תביעה נגד העירייה בגין הריסת בית ללא הסכמה

 777. לטענת התובעים התגלו בבית ליקויים חוזרים ונשנים וכן ליקויים חדשים

 778. אחריות המדינה או השב"ס על התאבדות בתא מעצר ?

 779. בקשת תושב עזה להיכנס לארץ כדי להשתתף באירוע ספורט

 780. אם.אר.אי בצוואר שהראו בלטי דיסק C4-C5, C5-C6-C7

 781. שיפוי בגין נזקים שנגרמו לרשת הבזק ברחוב

 782. תאונה במהלך משחק בכדור שנערך במסגרת שיעור בבית הספר ממלכתי

 783. תביעה לפינוי וסילוק יד מדירה בה התגוררו הוריו של הנתבע בטרם פטירתם

 784. תביעה לפנות דייר מדירה ציבורית בה התגוררה אימו המנוחה

 785. תביעת פינוי דייר בדיור הציבורי בעקבות איבוד זכאותו לדיור ציבורי עקב גירושין

 786. נפילת קבלן עצמאי בעבודות טיח אשר הועסק בבניית בית

 787. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 788. האם משחקיה לילדים ופינת ליטוף נעשית שלא כדין וגורמת למטרדי רעש

 789. תביעה לתשלום יתרת התמורה עבור מוצר

 790. תביעת שיבוב שהוגשה על יסוד הסכם בין הצדדים

 791. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 792. תביעה אשר הגיש בנק נגד לקוחה, בגין יתרת חובה בחשבון החברה

 793. ביטול הזמנה בשל אי קיומו ומילוי מלא של התנאים

 794. נפגעה בתאונת דרכים עת נפלה בנסיעה באוטובוס בהיותה בת 70

 795. זכאות לבטל עסקה לרכישת רכב בגין שינוי את מד האוץ

 796. האם פגיעתו של התובע בעת שהתפוצץ ברכבו צינור מים וממנו נפגע הינה תאונת דרכים ?

 797. מכירת זכויות במגרש בהרחבת מושב אשר נמכר בטרם נחתם חוזה פיתוח וחכירה מול המינהל

 798. טענה כי נפגעה בעינה השמאלית בעת אירוע מסיבת בריכה

 799. אי פניה לקבלת טיפול רפואי מיידי לאחר תאונה

 800. תאונת דרכים בטיול מטעם העבודה כאשר טרקטורון בו נהג התהפך לתעלה

 801. תביעה נזיקית בגין רשלנות בקבורת אדם זר בחלקת הקבר שנרכשה

 802. זכויות עובדים למענק כספי במקרה של מיזוג חברה ?

 803. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 804. תביעה לתשלום חובות ארנונה, מים, ביוב

 805. תביעה שהגיש עו"ד כונס נכסים לפירוק השיתוף במקרקעין לצורך מימוש עיקול

 806. ביצוע בחינות תיאוריה עבור אדם אחר תמורת כסף

 807. פגיעת רכב לא מזוהה באופניים

 808. השתתפות בהוצאות פיתוח - המלצה לפטור ממכרז

 809. תאונת עבודה של מפעיל טירות מתנפחות

 810. נפילת מוט ברזל ששימש כמחסום בחניון על הולך רגל

 811. תביעה בסדר דין מקוצר בגין אספקת שירותים

 812. התובע טוען כי נפגע בתאונת דרכים שארעה בעת שרכב התנגש ברכבו מאחור

 813. נכות 10% בגין מצב שלאחר אוטם בשריר הלב

 814. התובע הופלה לטענתו בבקשו להכנס למועדון "הדיקנס בר"

 815. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 816. תביעה בגין אי תשלום עבור עבודות בנייה, פיתוח ותשתיות כבישים ומדרכות

 817. הפרה נטענת של הסכם לרכישת זיכיון משנה להפעלת מרכזי התקנות להסבת כלי רכב להנעה בגז

 818. פירוק השיתוף על דרך של מכירה למרבה במחיר וחלוקת הפדיון בין בעלי הזכויות

 819. הנטל להוכחת מהות העסקה וטענות ההגנה בדבר מסירת השיקים לביטחון

 820. חשיפה לרעש בעוצמה בלתי רגילה בעבודה

 821. שבר בארובת העין שנגרם כתוצאה מאלימות

 822. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 823. סעיף 16 לחוק המקרקעין

 824. בקשת רשות ערעור תיקון כתב תביעה

 825. תביעה לפיצוי כספי בגין תיקונים מיותרים בטרקטור

 826. תביעה בשל נזקים כספיים שנגרמו (כביכול) עקב התנהלות רשלנית של הבנק ופקידיו

 827. שבר ברדיוס דיסטלי יד ימין

 828. נפילה תוך כדי ירידה מהרכב וחבלה בקרסול רגל שמאל

 829. לשון הרע: הבעת דעה יכולה לחול לא רק על נקיטת עמדה ערכית אלא גם על הסקת מסקנות

 830. תביעה בסדר דין מקוצר על פיצויים מוסכמים על פי סעיף לחוזה מכר

 831. תביעה לתשלום בגין הסכם אספקת חיטה

 832. תאונת דרכים: איבוד שיווי משקל ברכיבה על אופניים בגלל פגיעת ג'יפ

 833. צו מניעה קבוע במסגרתו ייאסר על התובע להגיע לבית הכנסת

 834. הסכם לייסוד שותפות ייעוץ והכוונה ופירסום חברות

 835. מתן מכתב פיטורים לאחר התפטרות מוסכמת

 836. החזרת כספים לגרושה אותם קיבלה מאביה כמתנת נישואין

 837. תביעה בגין איתור נכסים ברומניה

 838. תביעה בעקבות פעולותיו ומחדליו של עו"ד במהלך ייצוג משפטי

 839. תביעה בגין רכישת ציוד ריהוט וכלים סניטריים עבור בית מגורים

 840. טענת מחדלים באספקת מוצרים

 841. תביעה בגין נזקי רעש שנגרמו בעבודה

 842. תביעה לתשלום בגין מכירת מוצרי דלק

 843. תביעה להחזר מקדמה ששולמה בהסכם מכר לקניית דירה

 844. ערעור שכנגד על החלטת השמאי המכריע בעניין היטל השבחה

 845. זכות הרישיון במקרקעין הינה זכות אישית שלא ניתנת להעברה

 846. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 847. זכות בלתי הדירה להחזיק או להשתמש במקרקעין מכוח השתק

 848. חובת השימוע הספציפית שנקבעה בפקודת העיריות

 849. עבירות אחריות קפידה

 850. נטען כי המהנדס לא מדד את נשוא הצו, תיק הבניין אבד, לא ניתן היה להשוות ישן מול חדש

 851. בקשה לסגירת עסק בטענת מכירת אלכוהול ללא רישיון

 852. חוק העזר העירוני לתל אביב יפו (העמדת רכב וחנייתו) אוסר חניית כלי רכב על מדרכה

 853. לפתחו של מי מונחת העובדה כי מדיניות אכיפה של העירייה אינה מפורסמת בכל מקור שהוא ?

 854. ביטול קנס חניה לרכב עם תו נכה

 855. לחברות השכרת רכב אחריות לפיצוי צדדי ג' כתוצאה מתאונות דרכים

 856. האם איסור על קניה סיטונאית הוא מוצדק ?

 857. נדחתה בקשה לעיון מחדש בהחלטת בית הדין הקודמת

 858. האם עיכוב משטרתי שלא כדין מהווה רשלנות

 859. זכאות צרכן לבטל התקשרות עם סטודיו סי

 860. איבוד מזוודה בטיול מאורגן בהודו

 861. תביעה בגין פרסום בחוברת בעלי מקצוע

 862. ביקש לבטל עסקת רכישת רהיטים בגלל שהעיצוב לא מצא חן בעיניו

 863. תביעה בגין שיפוץ והזמנת מטבח

 864. תביעה בטענת חיוב שלא כדין בגין שיחות בחו"ל שנעשו בכרטיס סים מקומי

 865. תביעה נגד ערוץ הקניות

 866. תביעה להחזרת כספים

 867. לטענת התובע שכר הנתבע ממנו הנכס תוך הבטחה כתובה לשנתיים מינימום

 868. דחיית התנגדות לקו חקירה נגדית

 869. תלונות נגד התנהלות של ש.ח.ר - נזקי צנרת בע"מ

 870. תאונת דרכים לאחר בלימה

 871. פריצת דיסק בגב חודש לאחר רכישת מנוי לקאנטרי

 872. חתך את הרכב ומהבהלה ועל מנת למנוע התנגשות, הסיט את רכבו ונכנס לקיר

 873. תקנה 64 לתקנות התעבורה - רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך

 874. תביעה בגין השכרת נכס למטרת ניהול פיצרייה

 875. תביעה בגין דמי שכירות דירה בקיבוץ

 876. רכש מחשב נייד זמן קצר לאחר רכישתו החלו לצוץ במחשב תקלות

 877. תביעה להחזר כספים ופיצויים בגין גביית יתר

 878. תביעה לפיצוי בגין חיוב עבור שירותי אינטרנט וטלפון

 879. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 880. הגשת חוות דעת שמאי חשבון שכ"ט שמאי אישור אי הגשת תביעה מסמכים ותמונות

 881. תביעה בגין נזקי שירות לקוי למכונת תפירה

 882. בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה

 883. פיצוי בגין עוגמת נפש והפרת הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים

 884. תביעה בגין נזקי רכוש בגין תאונת שרשרת

 885. הנתבע הינו מתקין וילונות ובמסגרת זו, פנה התובע במהלך חודש נובמבר 2012 אל הנתבע לצורך התקנת וילונות

 886. תביעה קטנה בגין תקלות במכשיר רדיו-טלפון נייד מסוג "בלאקברי 9700"

 887. טען כי זמן קצר לאחר רכישתו התקלקל מכשיר הטלוויזיה

 888. נטען שרכב פגע בגדר בניין הבית המשותף וכתוצאה מכך נגרם נזק לגדר

 889. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 890. דוח חניה: טען כי התצלום בו נראה רכבו עומד במקום אסור מזויף

 891. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 892. טען כי למרות שניסה "לברוח" שמאלה, נפגע בפינה האחורית-ימנית מרכב

 893. תביעה בגין שירות תיקונים למשאבות כיבוי אש

 894. תאונת דרכים עקב התדרדרות לפתע לאחור

 895. תביעה בגין קו טלפון נייח

 896. פיצוי על נזקים לשוכרי יחידת דיור

 897. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 898. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 899. תביעה בגין הרשמה לקורס קוסמטיקה

 900. כתוצאה מן התאונה נפגע הגלגל הקדמי שמאלי של הרכב

 901. ביקשה מחברת יו-פון לעשות להפסקת תהליך הניוד אך נענתה כי הדבר לא ניתן

 902. תביעה בגין פיצויים על זכויות פנסיה לפי צו ההרחבה 2008 - עובד בענף החקלאות

 903. בכתב התביעה טוען התובע כי הסתבר לו כי הסלון כלל אינו עשוי, כולו, מעור, כפי שהתחייבה לו הנתבעת וכעו

 904. תביעה בגין נזילות דוד מים

 905. תביעה בגין טיסה אשר בוטלה, לאור חדלות פרעון של חברת התעופה אירוסוויט

 906. אי תשלום דמי שכירות והוצאות ארנונה

 907. בקשה למתן הצעת מחיר לשירותי פיקוח וניהול פרויקט בניה של יחידת דיור צמודת קרקע

 908. החלקה בסניף שופרסל על גבינה לבנה שהיתה מונחת על הרצפה

 909. תביעה על נזילה בצנרת מטבח בשל עבודות אינסטלציה

 910. פיצוי בגין האיחור בהגעת טיסתו ליעד הסופי, מקום שהמטוס נותב לנמל תעופה אחר

 911. בקרת נזקים בדירה לקראת סיום תקופת השכירות

 912. תאונת דרכים בעצירה לפני רמזור

 913. בקשה לסילוק התביעה על הסף, מחמת היעדר סמכות עניינית

 914. רק לאחר קניית הרכב הסתבר כי הרכב עבר תאונות והוחלפו בו חלקים רבים

 915. התביעה כנגד בעל עסק שתיקן בין היתר מכשירים סלולריים משומשים

 916. תביעה בגין אי תיקון מכשיר טלפון סלולארי בתוך זמן סביר

 917. תביעה בגין פרסום באמצעות "דפי נחיתה" באינטרנט

 918. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 919. האם סטייה מהנתיב בשל חשש מפגיעה בילד שהתפרץ לכביש, פוטרת את נהגת הרכב מאחריות לתאונה ולנזקיה ?

 920. אי תשלום על התקנת פרגולה

 921. תביעה בגין נזק בלתי הפיך למקרר

 922. פיצוי בנוגע למכשיר טלפון סלולרי מכח תנאי האחריות למוצר

 923. תביעה נגד הוט מובייל

 924. מצב לאחר כניסת גופים זרים בקרנית עין שמאל עם ריפוי מלא

 925. תביעה של לקוחה נגד ספק שסירב החזיר לה הפרש מחיר במעמד הקניה

 926. תביעה לחייב לשלם קצבה של חודש

 927. נטען בכתב ההגנה כי כל העבודות שבוצעו היו לקויות

 928. תביעה שהוגדרה על ידי התובע: "הטרדה כספית וחושית מגוף ממשלתי"

 929. כאשר ניסה לעקוף את רכבו של התובע מימין, פגע בצדו הימני של רכב

 930. בתום תקופת השכירות חולט חלק מהפיקדון עקב ליקויים נטענים בדירה

 931. פיצויים בגין עוגמת נפש והוצאות כספיות בטיול מאורגן באירופה

 932. הזמנה לשימוע ממבקרת הפנים של הרשות ללא ציון סיבת ההזמנה לשימוע

 933. תביעה בגין נזקים של בעל דירה כנגד הדיירים אשר גרו בדירה בשכירות במשך 5 שנים

 934. תאונת דרכים לאחר עצירה מוחלטת לפני רמזור אדום

 935. תגמול נכות בגין מחלת סרטן העור SCC, אשר הוכרה כתאונת עבודה

 936. האם אחראית הנתבעת לאובדן המתנות שקיבלו התובעים לחתונתם ?

 937. ביטול החוזה והשבת כספים עבור סלון

 938. תביעה בגין נפיחויות בקירות

 939. מאבטח איבד את מקום העבודה בגלל תלונת שווא

 940. טענת עיכוב שלא כדין, עריכת חיפוש שלא כדין ופגיעה בפרטיות

 941. תביעה נגד מוסך

 942. אחריות בעלים של כלב לנזקים שגרם כלבו לכלב אחר

 943. תביעה נגד שרות פלוס

 944. קטנוע שנגנב מוחזק על כראיה מרכזית במסגרת הליך פלילי

 945. מכה ברכב בעת עליה על פס האטה שהותקן ברשלנות

 946. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 947. טענת שכירות דירה לא ראויה למגורים

 948. תאונת דרכים ליד צומת בילו ברחובות

 949. חויב בתשלום בגין שיחות טלפון שבוצעו בקו טלפון שאינו שייך לו ולא על שמו

 950. תביעה בגין רכישת שירותי טלפון ואינטרנט למשרד

 951. הצפה של מי ביוב בשנה הראשונה של השכירות

 952. תביעה לביטול עסקה מכוח הוראות סעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן

 953. התנגשות בין צדו השמאלי קדמי של רכב לבין צדו הימני קדמי של רכב

 954. הפרת חוזה שכירות, פיצוי והחזר בגין הוצאות וערבות שחולטה

 955. פיצוי על הנזקים שנגרמו כתוצאה מאיחור רכבת

 956. תביעה להחזרת הכסף אשר שולם כשכר לימוד לגן ילדים

 957. הפרש פיצויי פיטורים, החזר דמי הודעה מוקדמת ודמי הבראה

 958. תאונת דרכים במהלך ניסיון השלתבות מהנתיב הימני לנתיב השמאלי

 959. פניה למועצה הישראלית לצרכנות כדי לשלוח מכתב

 960. תביעה בגין הפרת זכות יוצרים וזכות מוסרית בצילום

 961. אספקת מוצר לבית: מנגנון מיטה עם חלודה

 962. פגיעה בגלגלי המכונית מאלמנט ברזל יצוק המהווה חלק ממערכת ניקוז

 963. תובענה שעניינה פיצוי כספי בשל התנגשות כלי רכב

 964. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה ביפו

 965. בנסיון לבלום את נפילתו הושיט קדימה את ידו הימנית וכתוצאה מכך נחבל קשות בכף ידו הימנית

 966. תביעה בגין פיגור בזמני הרכבה של מטבח וגודל שונה מזה שהוזמן

 967. תביעה בגין דלת מיקרוגל שלא נסגרת בצורה הרמטית

 968. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 969. אופציה בהסכם שכירות לשנה נוספת

 970. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 971. טענת קבלת דירה פגומה לאחר חתימה על חוזה מכר

 972. פיצוי בגין הטעייה וכשלים בתכנון טיול

 973. תביעה בגין נזילת מים מדלת המכונה בשל תקלה

 974. תביעה בגין חיוב חשבון טלפון שלא כדין

 975. התביעה שעניינה ביטול עסקה, פיצוי בגין פגמים במוצר ועוגמת נפש.

 976. זיכוי רטרואקטיבי עבור גביית יתר על מכשיר פלאפון

 977. התנגשות בית מכונית לאוטובוס

 978. תביעה בגין משלוח פרסומת SMS

 979. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 980. תביעה בגין הסכם שירות לתיקון תקלות מוצרי חשמל

 981. תביעה בגין בעיות רטיבות בדירה בשכירות בכל צנרת הבית בעיות בדוד ובוילר

 982. תאונה ביציאת אוטובוס מתחנת האוטובוס

 983. נטען שעו"ד העביר לצד ג', מתווך, כספים שהופקדו אצלו בנאמנות

 984. מה דינו של מכשיר אשר נמסר לתיקון וניזוק בעת התיקון במעבדה

 985. תביעת פיצויים בגין תקלות בגלקסי 2

 986. תביעה בגין רשלנות מקצועית בגין חוות דעת חשבונאית בתיק הוצאה לפועל

 987. הסכם להתקנת מזגן מרכזי

 988. האם אירוע מוחי לפני ובזמן התאונה מהווה גורם זר מתערב אשר יש בו בכדי ניתוק הקשר הסיבתי ?

 989. טענת התובע להתנערות חברת פלאפון מאחריותה לתיקון מכשיר הטלפון הנייד שלו

 990. צו ארעי האוסר לפטר עד לבדיקת אפשרויות ניוד העובד

 991. טענה כי נהג אוטובוס פגע ברכבה אך הנהג לא התייחס וביקש כי תעזוב את האוטובוס

 992. אי מסירת הודעת ביטול חוזה במשך זמן רב

 993. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 994. תביעה בגין נזקי הרטיבות שנגרמו לדירה למפקח על רישום המקרקעין

 995. לפני תביעה ותביעה שכנגד, בין לקוח ועורכת דין

 996. ניתוק הקשר הסיבתי נוכח הימצאו של כתם השמן בכביש כגורם זר מתערב

 997. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו עקב נפילה במדרגות שבקניון

 998. עתירת חשמלאי לשלם לו שכר עבודה בחנות

 999. אספקת מוצר שאיננו תואם את הזמנה

 1000. פניה למנהל האגודה לתרבות הדיור בנוגע לסוגיות בבניין מגורים

 1001. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בקבלת גט על ידי בית הדין הרבני

 1002. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 1003. האם זכאי התובע לבטל עסקה במסגרתה רכש סלון מהנתבעת ?

 1004. סעיף 54 (ב) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 1005. נזק לרכב בחניה בזמן שהייה בחו"ל

 1006. בכביש המוביל לכניסה לחמת גדר, התנגשו זה עם זה רכביהם

 1007. האם חובה לספק בלון חמצן בטיסה במטוס ?

 1008. תאונת דרכים אשר אירעה בין רכב ובין רכב מערבל בטון

 1009. תביעה בגין התחייבות לאספקת אוטובוסים להסעת נוסעים לחתונה

 1010. תביעה נגד קניון לפיצויים בגין רעש בלילות בשבתות ובחגים

 1011. תביעה כספית לפיצויים בגין הוצאות כתוצאה מתביעה בסכם קצוב

 1012. עזיבת דירה בשכירות ללא הודעה מוקדמת מבלי לשלם שכר דירה וחשבונות

 1013. לקה בתעוקת לב ("אנגינה פקטוריס"), הוכר כפגיעה בעבודה

 1014. הציג עצמו כעורך דין, במסגרת הדיון התברר כי כלל אינו עורך דין

 1015. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 1016. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 1017. תביעה בטענת רכישת ספה, כורסא והדום פגומים

 1018. תביעה לתשלום שכר טרחת אדריכלית נוף

 1019. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 1020. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 1021. פיצוי בגין נזקים נטענים הנוגעים למתן שירות אוטובוס

 1022. בדיקת פוליגרף בתביעות קטנות לקביעת הנהג האשם בתאונה

 1023. תביעה נגד b144 בגין דמי ביטול עסקה

 1024. פריצת דיסק מרכזית אחורית בגובה 5C-4C עם לחץ על עמוד השדרה

 1025. תביעה בגין תיקון רכב פורד

 1026. תביעת לשון הרע נגד הפרקליטות

 1027. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 1028. תביעה נגד חברה שמספקת לידים לעסקים דרך האינטרנט

 1029. תביעה בגין לשון הרע, בשל עיקול שהוטל על חשבון הבנק

 1030. תקלות חוזרות ונשנות ברכב לימוד נהיגה חדש

 1031. מתי העברת כסף לעורך דין תיחשב "מתנה" לפי חוק המתנה

 1032. בדיקת פוליגרף להכרעה בשאלת אחריות לתאונת דרכים - תביעות קטנות

 1033. הסכם לדיור בדיור מוגן ברמת החייל בתל-אביב

 1034. דוגמא לתביעת סרק

 1035. שיתוק מוחין (CP), עיכוב התפתחותי רב תחומי וטונוס שרירי מוגבר

 1036. תביעה בטעית התקנת סככה באופן לקוי

 1037. תביעה בגין אי קבלת שירות ייעוץ

 1038. החזר דמי מנוי בחדר כושר

 1039. רכב על קטנוע ובהתקרבו לצומת החל הרמזור להבהב ולכן האט את מהירות נסיעתו

 1040. האם רשאי המבוטח להתנות על חובת תשלום השתתפות עצמית

 1041. פיצוי מהעירייה בגין נזקים לרכב שנחבל מאבן במהלך נסיעה באחד משבילי העיר

 1042. תאונת דרכים במהלך המתנה לחילוץ

 1043. "תאונת שרשרת" בה היו מעורבים שלושה כלי רכב

 1044. תביעה בגין טיפול בקמטים

 1045. אחריות העיריה לנזק לרכב עקב הצבת דוקרנים בכביש

 1046. הוועדה הרפואית קבעה כי אין סיבה מוצדקת לפרישה

 1047. תביעה בנזקים אשר נגרמו לרכוש במהלך שיפוץ דירה

 1048. כתוצאה מהתקנת צינור המזגן באופן לקוי, נגרם נזק בדירה

 1049. מכשיר הטלפון הסלולרי התקלקל כחודש וחצי לאחר רכישתו

 1050. העלאת מחיר רכב בגלל עדכון המע"מ לאחר חתימה על הסכם

 1051. תביעות קטנות - מטען כי בעל העסק הציב אותם בפניי עובדה מוגמרת

 1052. נטען כי תכנית טיול ותכני הטיול לא תאמו את הפרסום באינטרנט

 1053. תביעה ותביעה שכנגד ביחסים בין שוכרים

 1054. פיצוי על תקלות ברכב שכור במהלך טיול בחו"ל

 1055. פיצוי על קילומטראז שגוי בעסקת קניית רכב

 1056. ביטול עסקה, קניית גופי תאורה לחצר

 1057. ממצאי בדיקת CT המעידים על בלטי דיסק עם לחץ על השק התקאלי

 1058. תאונה בה היו מעורבים שלושה כלי רכב

 1059. התנגשות משאית שפרקה סחורה ברכב חונה בחניון מסחרי

 1060. תביעה נגד בעלים של כלב שנדרס לתאונת דרכים

 1061. פיצוי כספי בשל ביטול טיסה שבוטלה בשל תקלה טכנית

 1062. פיצוי בגין ביטול טיסה פנימית בארצות הברית, עקב תנאי מזג האוויר (בין מיאמי וניו יורק)

 1063. סירוב לשלם השתתפות עצמית לביקור טכנאי - תביעה בגין הסכם תחזוקת מזגן

 1064. ביטול קניית שולחן עקב קילופי צבע

 1065. בקשה למעצר עד תום ההליכים לפי סעיף 21 לחסד"פ ( סמכויות אכיפה –מעצרים )

 1066. ביטול פסילה מנהלית אשר הוטלה בגין חשד לנהיגה בשכרות

 1067. בקשה למעצר לפי סעיף 21 (א) לחסד"פ

 1068. האם יום הפגיעה בעבודה או יום הפרישה הוא "היום הקובע" לעניין חישוב קצבת הנכות ?

 1069. בקשה להורות על ביטול פסילה מנהלית למשך 60 יום

 1070. בקשה לביטול פסילה מנהלית של רישיון נהיגה למשך 30 יום

 1071. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 1072. בקשה לעיון חוזר בעיכוב יציאה מהארץ

 1073. בקשה לפסול מלהחזיק ברישיון נהיגה עד תום ההליכים המשפטיים

 1074. סטיה מנתיב נסיעה שגרמה להפרעה או סיכון לתנועה

 1075. בקשה לביטול פסילה מנהלית מהחזקת רישיון נהיגה למשך 90 יום

 1076. בקשה לביטול איסור מנהלי על שימוש ברכב

 1077. בקשה לביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה

 1078. בקשה לביטול פסילה מנהלית ואיסור מנהלי על שימוש ברכב

 1079. בבדיקת ה – CT אובחן כי המערער סובל מבקע דיסקאלי

 1080. מעצר ע"י שוטרים עקב שימוש בטלפון נייד

 1081. מעצר עד לתום ההליכים בעבירות של נהיגה ללא רשיון

 1082. בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו.

 1083. שימוש ברישיון נהיגה מזויף - עבירה בניגוד לסעיף 62(9) לפקודת התעבורה

 1084. בקשה לפסילת רישיון הנהיגה של המשיב עד תום ההליכים

 1085. בקשה מעצר עד לתום ההליכים על נהיגה בשלילה

 1086. בקשה לביטול פסילה מנהלית מלקבל או מהחזיק ברשיון נהיגה

 1087. בקשה להורות על ביטול פסילה מנהלית לפי סעיף 48 לפקודת התעבורה

 1088. בקשה להורות על ביטולה של פסילה מנהלית למשך 30 יום

 1089. בקשה לביטול פסילה מנהלית שהוטלה על המבקש על ידי קצין משטרה

 1090. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 1091. הסרת חיסיון מעל התעודה שנחתמה ע"י השר לביטחון פנים

 1092. האם יש לקבל את הנחיות מהנדס העיר, לגבי צורת מרפסות הגג המותרות ?

 1093. הארכת מועד להגשת ערר על החלטת שמאי מכריע

 1094. אי תכנון מקרקעין במשך זמן רב

 1095. אישור חלקי של תוספות בניה

 1096. ביטול פגיעה במקרקעין על ידי תכנית מאוחרת

 1097. בקשה תואמת תכנית

 1098. החלטה ללא דיון בועדת ערר

 1099. היטל השבחה בגין מימוש זכויות מלא

 1100. היטל השבחה בניה על הגג

 1101. נכות בשיעור 50%, בגין GPM – גידול מוחי, לפי פריט 1(3)א לרשימת הליקויים

 1102. היתר בניה ביהוד

 1103. היתר תואם תכנית - היטל השבחה

 1104. הפטור בסעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 1105. ערר על אישור הריסת בית

 1106. השבחה מתוכנית חדשה - שמאי מכריע

 1107. הקלה לא בהתאם למדיניות הועדה המקומית

 1108. ניוד שטחים מקומה לקומה

 1109. ערר על מיקום חניה

 1110. פסיקת הוצאות בועדת ערר לתכנון ובניה

 1111. תוספת חדר על הגג

 1112. עתירה לבג"ץ: נטען שניתן פסק דין ללא שמיעת ראיות

 1113. עתירה לבג"ץ בטענה כי אין זה ראוי שבית הדין לעבודה יכפה פשרה על צד שאיננו מעוניין

 1114. הפחתת אחוזי נכות בגלל טווחים תקינים בתנועות הסיבוב והרמת ידיים

 1115. תיקון 84 לחוק התכנון והבניה

 1116. נכות 40% בגין סכיזופרניה

 1117. נכות נפשית בשיעור 20% בגין אירוע במסגרתו פוטר מעבודתו שהוכר כתאונת עבודה

 1118. העדר תיעוד אודות מגבלה תפקודית בועדה רפואית

 1119. תאונת אופניים בדרך מבית הכנסת לבית – האם תאונת עבודה ?

 1120. נטען כי הוועדה לא קיימה את האמור בפסק הדין המחזיר

 1121. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 1122. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית

 1123. טענת חריגה מסמכות של ועדה רפואית לגבי אחוזי נכות

 1124. חובת ההנמקה של הוועדה בדבר היזקקות לסיוע מועט בניידות בתוך הבית

 1125. דחיית בקשה לעיון מחדש על החלטה למחיקה מחוסר מעש

 1126. המערערת לא איבדה 50% לפחות מכושרה לתפקד במשק הבית

 1127. בקשה למתן צו מניעה זמני (במעמד צד אחד) טענות כנגד הרכב הוועדה

 1128. בעצם ניכוי כלל הנכות הנוגעת לפגיעה בעמוד השדרה הצווארי יש משום איון עצם ההכרה בפגיעה

 1129. הנטל הנדרש להוכיח התייצבות בלשכת שירות התעסוקה

 1130. בקשה לעיכוב ביצוע כי זכאות למענק נפגעי עבודה

 1131. תביעה לתשלום חוב לקרן השתלמות

 1132. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 1133. בדיקת ה- E.M.G ביחד עם בדיקת ה- C.T שבה יש ממצאים אובייקטיביים ברורים

 1134. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 1135. נכות נפשית 10% בגין תגובה פוסט טראומטית

 1136. עתירה לבג"ץ למינוי ועדת ערר מכוח סעיף 9 לחוק הסעד -טיפול במפגרים

 1137. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 1138. ערעור על החלטת הוועדה לעררים אי כושר אשר דחתה את הערר

 1139. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 1140. טענה כי יש לחשב את שכרה הקובע בהתאם לשתי תקופות העסקה

 1141. חוות דעת עובד שיקום שהמליץ לקבוע אובדן חלקי של כושר עבודה

 1142. התנגדות לשאלות מטעם בית הדין לא בוטאה כראוי בפרוטוקול

 1143. כתב אישום על עבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה

 1144. תביעה להחמרת מצב על התעלפויות חוזרות

 1145. הגדרת "אלמנת פנסיונר" בתקנון האחיד של מבטחים

 1146. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 1147. עתירה לבג"ץ לקבלת רישיון לשירותי שמירה

 1148. האם הונפק תלוש שכר פיקטיבי הכולל לכאורה שכר עבודה ודמי מחלה מתקזזים

 1149. קשר סיבתי בין פיגוע לבין האפילפסיה שהתגלתה שנתיים אחרי

 1150. מחיקת סעיפים ועילות מכתבי הטענות ותצהירי העדות הראשית מחמת מעשה בית דין

 1151. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 1152. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 (א+ב) מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 1153. אחוזי נכות בגלל צלקות בעקבות פעולת איבה

 1154. נכות 5% בגין הגבלה ניכרת בתנועות קרסול ימין

 1155. טענת פיטורי עובד (עיתונאי) בגלל השקפת עולמו

 1156. מצב לאחר קיבוע שבר ברדיוס דיסטלי, תעלה קרפלית שמורה ושרירים שמורים

 1157. נכות בשיעור 10% בעקבות אירוע של אוטם שריר הלב

 1158. מחיקת סיכומים בערעור בגלל הפניה לראיות חדשות

 1159. הסתמכות ועדה רפואית על חוות דעת ישנה

 1160. בדיקת עבר של פציעות או תאונות הקשורות בצוואר על ידי הועדה הרפואית

 1161. 54% נכות: ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נכות כללית)

 1162. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 1163. נכות רפואית משוקללת בשיעור 62% בגין דיסטמיה וסכרת

 1164. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 1165. חוסר יכולת להשתמש ביד שמאל עקב תסמונת התעלה הקרפלית

 1166. דחיית התובענה על הסף לנוכח קיומו של מעשה בית דין

 1167. קישיון נוח של שורש כף היד

 1168. נכות 5% לפי פריט ליקוי 72(1) מחשיפה לרעש עם טנטון לא תמידי

 1169. בקשה לעיון חוזר אינה "מקצה שיפורים" לבקשה המקורית

 1170. בלט דיסקאלי עם היצרות רווח בין חוליות

 1171. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי איבה) אשר קבעה כי אין קשר סיבתי

 1172. חוות דעת על 10% בגין צלקת בולטת, מכערת הממוקמת במצח

 1173. השוואה בין בדיקות שמיעה

 1174. נזק נוירולוגי L5L6 תסמונת דיסקיאטית דו צדדית בולטת משמאל

 1175. נכות 10% בגין פריקות חוזרות של כתף ימין

 1176. נדחתה בקשה להפוך את סדר הבאת הראיות בהתאם לכלל בדבר הודאה והדחה

 1177. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 1178. המועד להגשת ערעור על פסק דין בסכסוך קיבוצי

 1179. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 1180. עתירה לבג"ץ: אין לייצר לפסח מיני מאפה כשרים לפסח הדומים למאפי חמץ

 1181. נדחתה בקשה לקבלת טופס ויתור על סודיות רפואית כולל

 1182. אנפיזמה, מחלת לב, יתר לחץ דם, ברקע COPD, היצרות התעלה הספינלית המותנית

 1183. נכות צמיתה בשיעור 10% בגין קרע בכתף

 1184. השתת חבות על אורגנים של חברה

 1185. C.T עמוד שדרה צווארי: בלט דיסק C3-C4, C4-C5, שינויים ניווניים C5-C6, C6-C7.

 1186. נטען שהמומחה עמו התייעצה הוועדה, אינו מומחה לפענוח CT או MRI

 1187. בקשת המבקש לדחייה ו/או מחיקה של כתב ההגנה או סעיפים בכתב ההגנה

 1188. ניתן פסק דין בהעדר הגנה, לאחר שלא הוגש כתב הגנה, במשך חצי שנה

 1189. סעד זמני כך שהודעת הפיטורים שנמסרה תבוטל

 1190. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 1191. סעיף 10(א) לחוק הפרשנות

 1192. האם הועדה הרפואית התעלמה מנוירופתיה סכרתית שהינה ליקוי נוירולוגי

 1193. תביעה לפי סעיף 24(א) (2) לחוק בית הדין לעבודה

 1194. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 1195. ועדה לעררים בענף נכות כללית - איבוד 60% מהכושר להשתכר

 1196. בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בהודעת הערעור

 1197. כאבים כרוניים בגב התחתון עם הקרנה לרגל ימין

 1198. תקנה 191 לתקנות סדר הדין האזרחי אומצה בבתי הדין לעבודה

 1199. בקשה לדחות על הסף את הערעור כנגד החלטת הממונה על חוק עבודת נשים, להתיר פיטורים

 1200. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 1201. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 1202. מניעת גישה לערכאות: טען כי מצבו הכלכלי קשה וקצבתו נמוכה מאוד

 1203. אי הודעה על סילוק פוליסה

 1204. ערעור על החלטה לשאת בהוצאות

 1205. נכות 15% בגין הגבלה בתנועות עמוד השדרה המותני

 1206. בית הדין לעבודה רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים או לגילוי ועיון במסמכים

 1207. שינויים בצקתיים בעצם הטאלוס, שינויים ברצועות הקולטרליות ATFL ומעט נוזל בטיזין טלרי

 1208. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 1209. נכות 49%: ערעור על החלטת הוועדה לעררים (נכות כללית)

 1210. תקנה 82 לתקנות בית הדין לעבודה - סדרי דין

 1211. נכות זמנית בגין תסמונת דכאונית הסתגלותית

 1212. האם התקיימו יחסי עובד-מעביד בעסק עצמאי למתן שירותי ייעוץ

 1213. בקשה כי מתחם מגורים יאובטח מכספים בקופת פשיטת הרגל של בן זוגה המנוח

 1214. בקשה להעברת תיק בפני שופט אחר

 1215. האם בתקופת שביתה אין המעסיק מחויב בתשלום שכר לעובדים

 1216. סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה

 1217. התפטרות בטענה שלא הומצאו תלושי שכר במהלך תקופת העבודה

 1218. בקשה להוספת פלוגתא לרשימת הפלוגתאות

 1219. חובת גילוי "מסמכים מזיקים" העלולים לפעול לרעת הצד שמגלה אותם

 1220. תביעה לחייב לקיים את החלטה הועדה הפריטטית

 1221. זכויות עובד רפת בקיבוץ

 1222. סעד זמני שיורה לביטוח לאומי להכיר הזכאות לשירותי בריאות

 1223. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 1224. מעצר מנהלי מול חופש הביטוי (עתירה להג"ץ)

 1225. עתירה לבג"ץ לפסילת מידע מודיעיני לגבי אסיר

 1226. מה ההבדל בין ועדה רפואית בנכות כללית לנכות מעבודה ?

 1227. תקנה 18 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות): תשלום האגרה מקום בו לא התקבל פטור לתשלומה

 1228. פיטורים של עובד בגלל שנתפסו אצלו סמים

 1229. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 1230. 36% נכות רפואית

 1231. הוועדה התעלמה מיתר המחלות מהן היא סובלת ואשר הוזכרו במסמכים רפואיים

 1232. אסמכתא לתשלום דמי הבראה

 1233. דחיית בקשה לזימון עדים לדיון הוכחות

 1234. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 1235. דחיית בקשה להעביר התביעה לדיון בפני שופט

 1236. עתירה לבג"ץ: נוהל טיפול באלימות כלפי עובדי משרד הביטחון

 1237. ביצוע פסק דין באופן מיידי - בעל דין תושב השטחים

 1238. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 1239. דלקת בכתף בבדיקת MRI - אחוזי נכות ?

 1240. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 1241. אי התייחסות ועדה רפואית לתלונות על רדימות בידיים וברגליים

 1242. בקשה למתן צו עשה אשר יורה על ביטול פיטורים

 1243. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 1244. בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור

 1245. EMG: תסמונת התעלה הקרפלית דו צדדית בצורה קלה

 1246. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 1247. הרשם קבע כי לא הציגו נתונים מלאים ומפורטים אשר למצבם הכלכלי

 1248. ההתיישנות בשני רכיבים: רכיב ההפרשה לקרן פנסיה ורכיב דמי ההבראה

 1249. תקנה 36 - ועדה רפואית להחמרת מצב

 1250. קצבת שאירים: זכויות אלמנה מול נשואה מול זכויות ידועה בציבור

 1251. ירידה חושית עצבית עמוקה בטונים הגבוהים כאשר ישנה ירידה קלה בטונים של דיבור החל מ- 1500 הרץ

 1252. ערער על החלטת בית הדין המתייחסת לצו ההבאה ללא אפשרות שחרור

 1253. 5% נכות לפי סעיף 37(8)(א) (שבר חוליה שהתרפא בלי תזוזה ניכרת

 1254. כינוס ועדת מעקב תוך זמן סביר

 1255. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 1256. תביעה לתוספת שכר בגין עבודה במנוחה השבועית

 1257. מבחן שובר

 1258. עתירה לבג"ץ מתן משמורת פיזית בלעדית על ילדו הקטין

 1259. הלכה פסוקה היא כי מי שזכה בדינו זכאי לממש את פרי זכייתו באורח מיידי

 1260. האם העסקת עובד מדינה בחוזה אישי תוך קציבת הכהונה, הינה העסקה כדין ?

 1261. לורדוזיס מותני שמור ללא ספזם של השרירים הפרה ורטברליים

 1262. סעד זמני כנגד החלטת נציב שירות המדינה להשעות עובד הוראה

 1263. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 1264. סירוב בלשכת התעסוקה: "לא יכולה לעבוד בגלל הילד"

 1265. טענת פיטורים ללא שימוע של עובדת בהריון

 1266. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 1267. טענת פיטורי עובד שנטל חלק בניסיונות התארגנות עובדים בהסתדרות

 1268. נטען בערעור שהוועדה לא נתנה דעתה לחוות דעת מומחה לרפואה תעסוקתית

 1269. טענת ניסוח כתב טענות הכולל ביטויים בלתי הולמים כלפי בית המשפט

 1270. 68% נכות לאישה שהוכרה כנפגעת, לפי חוק הגזזת

 1271. 30% נכות רפואית בשל הגבלה קשה בתנועות עמוד השדרה המותני

 1272. האם המגדר (גבר) והאמונה (חרדי) של מנהל מרכז ההכוון הוא נתון רלוונטי לבחירת מועמד לתפקיד

 1273. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת

 1274. נותרה בגבו צלקת ניתוחית עם סימני תפירה לכל אורכה

 1275. המלצת ועדת שימוע לפטר תוך תשלום הודעה מוקדמת

 1276. טעות של מזכירה חדשה ברישום מועד להגשת תצהירים

 1277. טוענת כי פוטרה בשל עדותה בהליך

 1278. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 1279. נקבע כי אין המדובר במחלת הסוכרת אלא בהפרעה במשק הסוכר

 1280. פירוק שיתוף בעסק המשפחתי

 1281. אי המצאת כתב התביעה ישירות לידי המשיב הפורמאלי

 1282. תיקון 43 לחוק בית הדין לעבודה

 1283. התארגנות עובדי מגדל

 1284. נדחתה בקשה לדחות את מועד הדיון שנקבע לחקירת העדים

 1285. פיטורים בעקבות שימוע עד למתן הכרעה בתביעה העיקרית

 1286. עיכוב ביצועו של פסק דין הוא בבחינת חריג לכלל

 1287. צו מניעה כנגד עובדת לשעבר שלא תפנה ללקוחות המעסיק

 1288. העדת שופט בעניין שאינו נוגע לתפקידו השיפוטי

 1289. האם נעשו פיטורים ללא זימון לשימוע בלי נימוקים

 1290. תכלית סעיף 76 לחוק בתי המשפט

 1291. בקשה לפסילת שופט: טען כי הפגין כפיו "עוינות"

 1292. בקשה לאפשר להציג את מועמדות לבחירות הקרובות לוועד העובדים

 1293. הפסקת עבודה בהוראות נציגי ארגון העובדים, מהווה שביתה

 1294. נטען כי סיבת השימוע: "חוסר התאמה לתפקיד" אינה נכונה, ולא נערך פרוטוקול

 1295. בקשה להתליית מכתב בדבר הפסקת עבודה לאלתר עד למתן פסק דין

 1296. השעיית גננת

 1297. נתונה לעובד הזכות להחליט אם להצטרף לארגון עובדים אם לאו

 1298. עורך דין טען שלא קיבל מהמזכירות פקס הזמנה לדיון

 1299. האם העסקת רופאים דרך תאגיד בריאות היא העסקה פיקטיבית ?

 1300. מעמד עובד הוא "סטטוס" אשר הצדדים אינם יכולים להתנות עליו

 1301. סילוק על הסף של סכסוך קיבוצי אינו מועיל לצדדים

 1302. נוהל לפיו יוכל כל שליח להגיש למשרדי רשם המקרקעין שני תיקים ביום בלבד

 1303. תביעה לאישור הסכם גישור בדרך של תביעה לפסק דין הצהרתי

 1304. נטען כי מדובר בתיקים זהים ואין הצדקה כי התוצאה תהיה שונה

 1305. נטען כי ראש המועצה היטה את תוצאות המכרז

 1306. טענת נוהל מפלה של משרד החינוך ביחס למגזר הדרוזי והערבי

 1307. התארגנות עובדים: טענות לעניין ההתנכלויות והתבטאויות פוגעניות

 1308. אי תשלום משכורת לעובדים שהשתתפו בצעדים ארגוניים

 1309. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 1310. השעיה זמנית של מורה מעבודה במשרד החינוך

 1311. האם חובה לצרף מסמכים למכתב הזמנה לשימוע

 1312. הסמכות להשעות עובד מדינה כאשר מתחילה חקירה פלילית

 1313. לטענתו, הסכם הזכיינות הופר באורח חד צדדי

 1314. שימוע: טוען כי במכתב נקבע כי עליו להשיב בכתב לטענות שהועלו כנגדו

 1315. ניסיון התנכלות לנציגות המהנדסים בחברת החשמל בשל פעילותם הארגונית

 1316. בקשה לצו מניעה זמני לאסור על הוצאת המבקשת לפנסיה במלאות לה 67 שנים

 1317. נטען כי ההחלטה על הפסקת עבודתו בגיל 69 נגועה בשיקולים פסולים

 1318. האם מונתה לתפקיד בחברת חשמל בשל קשריה עם בתו של יו"ר ועד העובדים ?

 1319. צו למניעת פתיחת תיבת הצעות במכרז

 1320. השעייה מעבודה במועצה בעקבות תלונה שהוגשה במשטרה על ידי ראש המועצה בחשד למעילה

 1321. האם ועד כמה יש להגביל את עיסוקו של לאחר שפוטר מעבודתו ?

 1322. בקשה לחייב לנהל מו"מ עם ההסתדרות

 1323. פיטורים על רקע פעילות הארגונית בוועד העובדים

 1324. העברה מכלא צבאי לבית סוהר אזרחי

 1325. זימון לשימוע לפני החלטת הגשה על מכרז

 1326. בקשה למתן צו למענה על שאלון בבית הדין לעבודה

 1327. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 1328. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 1329. אי הארכת העסקה בשירות המדינה

 1330. טענת בהתנכלות ראש המועצה בעובד שתמך במועמד יריב

 1331. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 1332. הארכת שירות ברשות השידור מעבר לגיל פרישה חובה

 1333. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 1334. רשימת ספקים או לקוחות תוכר כסודית רק כאשר היא מחזיקה ערך מוסף

 1335. סיוע לשוד בנסיבות מחמירות לפי סעיף 402(ב) בצירוף עם סעיף 31 לחוק העונשין

 1336. בקשה להיתר שהייה נוכח סכנת חיים ברשות הפלסטינית בשל היותו משתף פעולה עם כוחות הביטחון הישראליים

 1337. הגשת ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות בבית הדין לעבודה

 1338. פיטורים בשל פניית עובד להסתדרות לבקשת עזרה להקמת ועד עובדים

 1339. סעיף 82 לחוקת העבודה קובע:

 1340. סעיף 33י(א) לחוק הסכמים קיבוציים

 1341. טענת התנכלות לעובדים שחתמו על טפסי הצטרפות להסתדרות

 1342. בקשה לא לקיים הליכי שימוע לעובדים עד להכרעה בהליך העיקרי

 1343. צו האוסר להוציא מכרז חדש למשרת תקציבן/קניין עד למתן פסק דין בתביעה העיקרית

 1344. נטען כי הסכסוך אינו בר בוררות לפי סעיף 3 לחוק הבוררות

 1345. פיצול הדיון – רק במקרים חריגים

 1346. נטען כי הסכם ההבנות אינו מחייב את הרב באשר הוא נכפה עליו

 1347. נדחתה טענה כי עורך הדין היה בעבר שותף של השופט, במסגרת בקשה לפסילת שופט

 1348. בקשה לגילוי מסמכים הנוגעים להליכי המיון הראשוני במכרז שמקיימת רשות שדות התעופה

 1349. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 1350. נטען כי הוכרו כארגון יציג בהודעה שנשלחה במייל

 1351. עיצומים בשל סירוב ארגון העובדים להאריך את ההסכמים של העובדים הארעיים בחברת החשמל

 1352. התבטאויות על כוונה לפטר

 1353. צו המחייב עובד לשעבר להעביר למעסיק את כל המידע המסחרי שברשותו

 1354. ביטול פיטורים של עובד רשות הדואר

 1355. איסור מעביד לשכור עובדים חלופיים במקום העובדים השובתים

 1356. פיטורים בגלל שיתוף דף אינטרנט בפייסבוק

 1357. הליך השעייה דחופה נגד מורה לפי סעיף 48 לחוק שירות המדינה (משמעת)

 1358. עתירה לבג"ץ בנושא התנכלויות אלימות

 1359. בקשה להגבלת חופש העיסוק של עובד לשעבר למשך שנה

 1360. העברת מורה לבית ספר אחר עקב יחסים לא טובים עם המנהל

 1361. העברת מורה לבית ספר אחר בגלל תלונות על אלימות

 1362. ביטול העברת עובד מקדונלדס לסניף אחר

 1363. האם היה המועצה להודיע על אי עמידה בתנאי הסף במכרז לפני ישיבת ועדת הבחינה

 1364. האם פוטר העובד בשל חלקו בהתארגנות הראשונית בחברת AIG, או שמא פוטר מטעמים ענייניים ?

 1365. בקשה לעבוד באוניברסיטה אחרי פרישה כחבר סגל בכיר

 1366. סעיף 37 לחוק זכות יוצרים: דרישת הכתב בהעברת זכויות יוצרים

 1367. פיצוי כספי לארגון העובדים ?

 1368. סעיף 24(א)(2) לחוק בית הדין לעבודה

 1369. האם האמירה "אין קשר בין הדברים" יוצרת חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט ?

 1370. פשרה או הסדר לפי סעיף 350(ט) לחוק החברות

 1371. העברה יזומה: פנתה אל גורמי ההנהלה בדבר ליקויים דידקטים ופדגוגים

 1372. טענת ניגוד עניינים במינוי גזבר

 1373. האם שעיית עובד צריכה להתבסס על חומר החקירה וקיומן של ראיות

 1374. עובד של חברת החשמל שלא הצהיר לפני לתחילת על קרבת משפחה

 1375. טען כי העברתו מתפקידו אינה כדין ונעשתה מתוך שרירות וחוסר תום לב ודינה להתבטל

 1376. נטען כי עילת השביתה היא משפטית ולא כלכלית

 1377. צו עשה מבית המשפט להעברת מורה לבית ספר אחר

 1378. נספח בינוי מנחה

 1379. שינוי עמדה של הוועדה המקומית

 1380. עתירה לבג"ץ לביטול כתב אישום שהוגש נגד עורך דין

 1381. הרישום בלשכת רישום המקרקעין אינו דקלרטיבי בלבד

 1382. קירוי שנוצר כתוצאה מהרחבת המרפסת

 1383. חריגה מקו בניין אחורי

 1384. תוספת חניות בשל ביטול חניות ציבורית לרחבת כיבוי אש

 1385. תנאי למתן היתר הבניה, להחזיר את הקרקע למצבה הקודם

 1386. בקשה להיתר בנייה לבניית חדרי יציאה לגג

 1387. התנגדות לבניית ממ"דים, בטענה לאי שוויוניות

 1388. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 1389. קביעת מפלס ה 0.00 לפי גובה פני הקרקע הטבעיים

 1390. בקשה לשימוש חורג במרתף שנבנה ללא אישור בתל אביב

 1391. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 1392. נטען כי אישור תוכנית בניה תעכב פינוי פולשים מהקרקע

 1393. נטען כי תוקף התכנית פג ולא ניתן לאשר מכוחה היתר בניה

 1394. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 1395. טענת תכנית לא בסמכות מקומית

 1396. בקשה לאישור כניסה מהרחוב למגרש באזור תעשייה כבדה

 1397. סמכות ועדת ערר לבחון האם התכנית חוקית מבחינה תכנונית

 1398. סירוב לאשר תכנית בינוי למרכז מסחרי

 1399. התנגדות להקלה בטענה שהיא מכשירה בנייה עתידית

 1400. האם ועדת ערר מוסמכת לבטל תכנית איחוד וחלוקה לאחר שאושרה

 1401. היתר לתוספת שירותים והגדלת חדר שינה

 1402. נכות 19% עקב מחלה חסימתית כרונית קשה של הריאה שנגרמה מחמת עישון

 1403. ערר על החלטה לחייב הגשת בקשה להקלה לצורך אישור בניית יחידות דיור

 1404. פיתוח של החצר ללא היתר בנייה על מנת לקבוע עובדות בשטח

 1405. בקשת היתר לבניית סופרמרקט

 1406. כאשר התכנית המשביחה נכנסה לתוקף לפני מועד ההכרזה על שכונת שיקום לא חל הפטור

 1407. הגשת תביעה בטעות לועדת הערר ולא לוועדה המקומית

 1408. נטען כי הקטנת המגרש שצורתו קרובה למלבן הפך לשטח פחות רגולרי

 1409. מטרד בגין תכנית עקב רימזור הצומת והתאורה החזקה בעיקר בשעות הלילה

 1410. התכנית החדשה "הפקיעה" מידי העוררים חלקות והקצתה במקומם מגרשים

 1411. ערר חיוב בריבית פיגורים על היטל ההשבחה שנקבע בהחלטת השמאי המכריע

 1412. שיהוי והשתק יכולים להוות חסם גם לטענת חוסר סמכות עניינית

 1413. נטען כי הרשמת חרצה את גורל ההליך בלא שאפשרה לטעון טענות ולהסבירן

 1414. טעויות לכאורה בשומה מכרעת

 1415. ירידת ערך בגין בית אבות סמוך אשר פעל ללא היתר

 1416. היתר לשימוש חורג לצמיתות

 1417. הקלה בקו בניין צדדי צפוני ודרומי עד 10%, תוספת 1 יח"ד

 1418. תשריט החלוקה שאושר אינו קובע זכויות קנייניות

 1419. דירת דופלקס: תוספת בניה להשלמת קומת גג ומרפסת פתוחה מעל התוספת

 1420. ערר על החלטת הועדה לאשר שני אלמנטים מתוך בקשה

 1421. הקמת מתקן שידור על גבי עמוד חשמל קיים והצבת ציוד נלווה

 1422. בקשה להקמת בית דו משפחתי צמוד קרקע ושתי בריכות שחייה במרפסת גג

 1423. הכשרת פיצול דירה קיימת ל – 3 יח"ד בדיעבד

 1424. בקשה לפטור מעירבון בבית המשפט העליון

 1425. בקשת פרטנר להחלפת תורן קיים בהיתר לתורן משותף לחברות פרטנר ומירס

 1426. בקשת התרת גדר בדיעבד במקרקעין

 1427. ערר לאשר הרחבת תוואי דרך שאושר

 1428. בהירות ביחס להוראות תיקון 84 לגבי "המסלולים המקבילים" בעניין הגשת ערר

 1429. אישור תכנית שינויים מהיתר תוספת חדר למערכות טכניות, בשטח 8.84 מ"ר בקומה א

 1430. שימוש "חורג מהיתר אחר" שניתן בעבר לצורך לגן ילדים

 1431. תכנית להקמת תחנת דלק בשטח המיועד כיום לחקלאות

 1432. בקשה לשימוש חורג לבית אבות במקרקעין המיועדים לתעשייה ולמלאכה קלה

 1433. שינויים בבית קירור קיים ללא תוספת שטח הגגונים על חשבון מבנה בית אריזה

 1434. שימוש חורג לאחסנת וייצור מסגרות אלומיניום לתקופה של שלוש שנים

 1435. הרשם קבע כי כתב הערעור שהוגש אינו מובן כלל ועיקר

 1436. איזון בין שני דיירים בבית משותף המבקשים לממש את זכות הקניין שלהם

 1437. ערר אישור תוכנית מצב קיים בשינויים במבנה מסחרי במקרקעי

 1438. בקשה להיתר בנייה דו משפחתי ב"מסלול ירוק" - ללא פרסום הקלות כלשהן

 1439. ערר על התקנת מערכת פוטו-וולטאית לייצור חשמל מאנרגיה סולארית

 1440. הגדרת "דירות נופש" (תכנון ובניה)

 1441. ערר בתשריט חלוקה

 1442. בבסיס תפקידיו של מוסד תכנון לקדם תכנונים ריאליים אשר ייתכנותם גבוהה

 1443. שכונה לחיזוק - היטל השבחה לאור מימוש בדרך של העברת זכויות

 1444. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמלה שלא לאשר תצ"ר

 1445. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 1446. סוכן ביטוח נטל הלוואות על חשבון כספי הפוליסות של הלקוחות, ללא ידיעתם ותוך זיוף חתימותיהם

 1447. בקשה לדחיית דיון עקב כך שבאותו מועד קבועים לבא כוח דיונים בתיקים אחרים

 1448. הזדמנות להגיש התנגדות מכוח תקנות 2ב-2ג לתקנות התכנון והבניה

 1449. האם מותר לבנות בריכת שחיה, כשהתכנית שותקת בעניין זה ?

 1450. שינוי בינוי בשכונת מגורים

 1451. התקנת כננת בשתי דירות

 1452. שימוש חורג מחניה לאחסנה

 1453. שימוש חורג מחניה לאחסנה

 1454. יוזמה של תכנית נקודתית בניסיון להכשיר חריגות בניה

 1455. מבנה שלם שהוסב לגן ילדים בלב שכונת מגורים

 1456. בקשה להיתר הקלה בקומה

 1457. תכנית חלוקה ללא הסכמת בעלים במקרקעין

 1458. תביעה לפיצויים מהבנק בגין הפסקת אשראי פתאומית

 1459. פתרון להגדלת זכויות הבניה של התכנית בדרך איחוד וחלוקה

 1460. הקלה בקומה

 1461. ערר על החלטה להורות לתקן שטחים בנוגע למקרקעין

 1462. משרד התחבורה, מבקש לבצע כביש גישה זמני לאתר הטמנת פסולת

 1463. העלאת מקומות חניה תת קרקעיים אל מעל לפני הקרקע

 1464. בקשה להיתר להשלמת קומת גג

 1465. שיפור הנגישות לנכים על חשבון אי נוחות לשכנים ושיקולים ארכיטקטוניים

 1466. ערר על החלטת הועדה להתנות הפקדת תכנית התאמת קווי הבניין לגבולות מגרש חדשים שהקטינו את המגרש

 1467. הקלות ניוד שטחים ומעלית גג לקומה א'

 1468. בקשה לבניית בית מגורים בודד ותוכנית פיתוח

 1469. עתירה לבג"ץ נגד פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה

 1470. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון לאשר תוספת חדרים על הגג במקרקעין

 1471. בקשה לשימוש חורג למסגריה ממגורים

 1472. ערר שהוגש על החלטת הועדה המקומית לאשר בניית חדר על הגג

 1473. בקשה לתוספת שטח מגורים וממ"ד בקומת הקרקע

 1474. בקשות פלאפון וסלקום להקמת מתקני שידור קטנים לפי בתמ"א 36/א במקרקעין

 1475. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה להוריד מסדר היום בקשה לבנות בית מגורים

 1476. ערר על החלטה להתיר שימוש חורג למשך 3 שנים לפעוטון

 1477. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר בקשה להקמת גדר במקרקעין

 1478. קבלת אישור כי אין חוב בהיטל השבחה לפני רכישת המקרקעין

 1479. הסמכות להאריך את המועד ניתנה ליו"ר ועדת הערר

 1480. עתירה לבג"ץ לביטול מינוי לתפקיד נשיאת בית המשפט העליון

 1481. בניית של חדר טרנספורמציה על פי דרישת חברת החשמל

 1482. הרוב הנדרש ליזם לבנות את חדרי היציאה לגג

 1483. תכנית השינויים להגדלת פתח בקומת הקרקע והפיכת חלק לדלת

 1484. בניית מבנה בודד מקום בו התכנית מחייבת בניית שני מבנים לא מהווה סטיה ניכרת

 1485. ערר על החלטה לדחות התנגדות לבקשה לתכנית שינויים של בנייה

 1486. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר תוספת לבניין מגורים קיים

 1487. בנייה של יחידות אירוח רק בשטח המגורים המקורי של הקיבוץ, ולא ביחידות ההרחבה

 1488. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 1489. אי אכלוס בניין עד להתאמת הבניין למצב הסטטוטורי

 1490. היתר בניה לתוספות בבנין

 1491. תקנה 466: הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים

 1492. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 1493. היתר בניה לבניית מעלית חיצונית פתוחה לציבור בשטח המיועד ל "מעבר להולכי רגל"

 1494. בקשה לפתיחת פתח יציאה בקומת קרקע לחצר משותפת

 1495. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה טייבה להפקיד תכנית

 1496. תכנית חילופי שטחים במסגרת איחוד וחלוקה של שטחים במושב

 1497. שינוי קווי בניין והעברת זכויות מקומה לקומה

 1498. מתקנים סולאריים על קרקע בייעוד תעשיה

 1499. בקשה לתוספת בניה בקומת קרקע כשטח עיקרי ומחסן

 1500. בקשה לשינוי חזיתות וחלוקה פנימית, חיפוי גג תדלוק, פרגולות ועבודות הריסה

 1501. הועדה המקומית החליטה לתקן את מידות הבריכה הן לגבי עומקה והן לגבי רוחבה ואורכה

 1502. שטח עיקרי או שטח שירות ?

 1503. בקשה להתיר החלפת שער נגרר לשער מתרומם ושינוי מיקום השער

 1504. אי התאמה באלמנט הרפרפות בחזית המבנה

 1505. קביעת מפלס הכניסה של הבית (מפלס ה-0.00) על 600.01, וליצור קירות בטון

 1506. בקשה להקים תחנת דלק חדשה ותוספת ממ"מים

 1507. האם יש צורך בפרסום מחודש של הפקדת התכנית

 1508. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה להקמת בניין

 1509. ערר על החלטת הועדה לאשר בקשה לעבודה מצומצמת של תוספת לגדר מפרידה מבלוקים

 1510. שיפוע גישה לנכה בכיסא גלגלים

 1511. ערר על החלטת הועדה לדחות התנגדות לבקשה לתוספת מגורים בקומת קרקע

 1512. התנגדות להגבהת בניין מכוח תמ"א 38 - הסתרת אור השמש

 1513. מתן "פרשנות הרמונית" לתוכנית

 1514. בקשה להיתר לתוספת בניה אשר אליה צמודה תחנת דלק זעירה

 1515. תשריט חלוקה המשנה חלוקה מאושרת

 1516. האם ריבוי הפעוטונים והגנים ברחוב יוצר מטרד מצטבר

 1517. עידוד צעירים לפריפריה היא על ידי מתן האפשרות לבנייתן של דירות מגורים

 1518. תמ"א 18 - הקמת תחנת תדלוק זעירה

 1519. איחוד וחלוקה של חלקה צרה וארוכה בטרם הוצאת היתרי הבנייה

 1520. שימוש חורג בחלק ממבנה המיועד לתעשיה זעירה ומלאכה, לגן ילדים

 1521. ערר על החלטת הועדה המקומית לסרב לתכנית שינוי קווי בניין במושב

 1522. בקשה להקמת מתקן שידור קטן כהגדרתו בתמ"א 36 תוך השתלבות בעמוד תאורה קיים בהיתר

 1523. בקשה לפיתוח שצ"פ הכוללת הקמת מגרש ספורט

 1524. פרשנות תכליתית של תוכנית בניה

 1525. בקשה לפירוק גגון ליצירת גישה לחניה וסגירתה של חניה קיימת

 1526. בקשת להעמדת מבנה זמני (קרוואן)

 1527. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר הקמת יחידת דיור חדשה

 1528. בקשה לנצל זכויות להרחיב דירה

 1529. סעיף 152 לחוק התכנון והבניה

 1530. בקשת לאישור היתר שינויים פנימיים בחלל כפול ובניית תקרה פרגולה

 1531. אישור בקשה לבניית 2 יחידות דיור במקרקעין

 1532. אי מתן החלטה לבקשה למתן היתר בניה במגרש

 1533. בניית בריכה במרפסת קומת חדרים על הגג, חדר מכונות והגבהת מעקה ע"י זכוכית דקורטיבית

 1534. בקשה לגדר את מגרש תוך יצירת בליטה אל תוך שטח

 1535. היתר לבניית מטבח (דלפק "BAR") במרתף

 1536. אבטחת נגישות בטיחותית

 1537. ערר לאשר בקשה להרחבת דירה, תוספת חדרי שינה וסגירת מרפסת

 1538. אפליה באי נפקדת תכנית על ידי הוועדה המקומית

 1539. בקשה להכשרה בדיעבד של תוספת שנבנתה למבנה מסחרי

 1540. הבקשה להרחבת קומה קיימת ובניית קומה וחצי נוספות מעל המבנה הקיים

 1541. היתר לשינוי בגווני הטיח והאלומיניום של הבית אשר נמצא בשלבי בנייה על פי היתר קודם

 1542. ערר על החלטה לאשר תוספת לבית מגורים משותף במקרקעין

 1543. ערר ליתן אישור לחיבור חשמל מים וטלפון (טופס 4) למבנה מגורים חד משפחתי

 1544. ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר שימוש חורג לצהרון לילדים

 1545. סעיף 151 לחוק התכנון והבניה

 1546. בקשה להיתר שימוש חורג שאינה חתומה על ידי כל בעלי המקצוע הנדרשים על פי הדין

 1547. ערר על העדר החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחידוש החלטה ליתן היתר לבקשה לשינויים

 1548. בקשה לתוספת מדרגות חירום למבנה תעשייה

 1549. ערר על בקשה הכוללת הקלה לבניית בניין

 1550. טענה כי הפרופורציות במגרש אינן מאפשרות תכנון ראוי של מבנה המגורים

 1551. בקשה לתוספת יחידת דיור בקומת הקרקע

 1552. ערר לקבל התנגדות לאיחוד בתשריט

 1553. הפשרת ייעודי הקרקע מחקלאות למגורים - תכנית מתאר איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים

 1554. ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לחזור להחלטה קודמת

 1555. ניוד שטחי בניה בין הקומות מעל ומתחת לקרקע

 1556. בקשה לתוספת חדר על הגג בבית מגורים משותף קיים

 1557. עתירה לבג"ץ לשינוי שיבוץ תפקיד בצה"ל

 1558. בתוספות בניה אין הליך של הוצאת טופס 4 בסוף הבניה

 1559. הבטחה של 20 שנה מהעירייה

 1560. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 1561. שינוי לשימוש עסקי לאחר קבלת היתר למבנה מגורים

 1562. בקשה לשינויים ותוספת הקלה בגובה מבנה ושימוש חורג לקופ"ח ומשרדים

 1563. בקשה לסיפוח שני גגות משותפים שמעל קומה מסחרית והפיכתם למרפסות פתוחות לדירה

 1564. ביצעו בנייה בלתי חוקית של דירת מגורים על שטח חקלאי

 1565. הקלה בקו הבניין האחורי לצורך הקמת גזוזטראות

 1566. התאמה בין תרש"צ לבין תכנית החלה במקרקעין

 1567. האם גן ילדים בפתח החניה הפרטית של דיירי הבניין גורם לרעש מוגבר, לכלוך ואשפה

 1568. בקשה לתוספת יחידת דיור קוטג' לבית קיים

 1569. השיקולים להתרת בניית מעלית חיצונית בתוך מרווחי הבנייה

 1570. שינוי ייעוד של חלק מהמקרקעין

 1571. ערר לאשר את תכנית לדחות התנגדות

 1572. בקשה להקלות בגובה הבניין, הקמת חצר אנגלית וכניסה נפרדת למרתף

 1573. אישור פקיד היערות

 1574. בקשה לשימוש חורג ממגורים לגני ילדים במתחם קוטג'ים

 1575. בקשה לבנות גדר בגבול שטח הכלול בבית משותף המורכב מצמודי קרקע

 1576. בקשה להתקנת אנטנת שידור לחובבי רדיו במקרקעין

 1577. ערר שלא להתיר שינויים בפיתוח במקרקעין

 1578. תוספת "קוקיות" שאינה פוגעת באלמנט החזותי של מחצית גג הרעפים המונמך

 1579. התנגדות לחריגה של קווי בניין למדרכות

 1580. איסור לעשות שימוש למגורים פרטיים בדירות נופש

 1581. טענה כי הבקשה לבניה תפגע בזרימת אוויר

 1582. האם מותר לגדל בעלי חיים על קרקע חקלאית ?

 1583. תחנת דלק דרגה א

 1584. טענה כי לא מדובר בתכנית בניה חדשה אלא בהצעה איך לממש את זכויות

 1585. רישיון עסק לקיוסק

 1586. בקשת לסגירת מרפסת ובניה בגג, הבקשה כללה הקלה בהצמדות למעקה הגג

 1587. בקשה לתוספת מעלית פנימית בבית משותף, הריסת מדרגות ובנייתן מחדש

 1588. ערר שלא לאשר אלמנט מצליל במרפסת זיזית

 1589. הוספת אנטנות ותורן בזק במקום אנטנות ותורן שנשרפו זהה לתורן בהיתר

 1590. ערר להתיר איחוד חנויות בקומת קרקע - שינויים פנימיים

 1591. הלכות מנחות בסוגיית הגבלת חופש העיסוק

 1592. ערר לאשר תוספת מחסן בקומת עמודים מפולשת

 1593. ערר הנוגע לאישור תכנית שמטרתה שינוי בקווי הבניין

 1594. ערר לא לאשר בקשה לתוספת פרגולה, מחסן וגדרות

 1595. בקשה להקים בניין ובו יחידת דיור אחת בחלק העורפי של המגרש

 1596. בקשה לבניית גדר במקרקעין

 1597. ערר לדחות את התנגדות העורר לבקשה לתוספת לבית קיים

 1598. איסור שימוש בחצר האנגלית במסגרת פעילות גן ילדים

 1599. זכות הערר למתנגד ניתנה בחוק רק על החלטה הדוחה התנגדות להיתר

 1600. בניית תוספת קומה, פיר מעלית ומתקנים טכניים מזגנים וצנרת

 1601. בקשה לבניית בית במסגרת סכסוך בעלות

 1602. נוהלי פיטורים: זכותו של ארגון העובדים לעמוד על קיום ההסכמות הקיבוציות

 1603. היורשים חויבו בהפרשי ריבית לאחר שהודיעו על עסקה

 1604. תשלום היטל השבחה שטח המיועד למתקנים הנדסיים (בריכת מים) במקום שטח חקלאי

 1605. בקשה להארכת מועד להגשת ערר כנגד החלטה שלא לפטור ההיטל השבחה

 1606. החלטת שמאי מכריע כי אין הבדל בייעודי הקרקע בין התכנית המתארית לבין התכנית המפורטת

 1607. הסכם המכר לא דווח במועד סמוך למועד כריתתו

 1608. חוזה חכירה והסכם פיתוח

 1609. הזכות לתבוע פיצויים קיימת בעת אישור תכנית לשינוי הייעוד בקרקע

 1610. תביעת פיצויים לאחר קבלת ההודעה על דחיית התביעה מהוועדה המקומית

 1611. בקשה לחידוש היתר לשימוש חורג בדירה כמשרד לעורכי דין

 1612. היתר לשימוש חורג במחסן במרתף לשימוש של עסק ומוסך

 1613. זכותו של העובד לדעת מהן הטענות המועלות נגדו

 1614. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 1615. בקשה להיתר בנייה לביצוע שינויים בפתחים, חזיתות, שינויים פנימיים, תוספת קירוי קל חדש והסתרת מתקנים

 1616. סיפח העורר את הפודסט לאחת מדירותיו על ידי הצבת דלת

 1617. האם דייר מוגן יכול להתנגד לתכנית בניה ?

 1618. בקשה לביצוע תוספת בנייה על גג בניין בתל אביב

 1619. היתר לשימוש חורג לשימוש במרתף למשרד לבעלי מקצועות חופשיים לצמיתות

 1620. ערר על החלטה לחייב התקנת 2 מקומות חניה בגבול המגרש

 1621. ערר על אישור בקשה לשימוש חורג לצורך מגורי עובדים

 1622. התנגדות שכנים לפתיחת גן ילדים בבית פרטי

 1623. אישור בקשה להיתר הסותרת החלטת וועדת הערר בהעדר שינוי נסיבות מהותי

 1624. הסכם קיבוצי: אין תוקף למעשה פיטורים חד צדדי

 1625. בקשה לבנות מרפסת בדירה עם חיבור לסלון

 1626. בקשה להיתר לבניית ממ"ד וגידור חלק מהחצר המשותפת

 1627. נטען כי יש לקחת בחשבון לעניין הוראות התכנית גם הליכים משפטיים מאוחרים לתכנית

 1628. שמי שבחר לבנות לפי התכנית הקודמת לא תחול עליו התכנית החדשה

 1629. פגיעה במקרקעין פיצויים בגין נזקי תכנית

 1630. נטען כי לא נלקח בחשבון בשומה המכרעת השוני בצפיפות - חד-קומתי לעומת דו- קומתי

 1631. פטור לפי סעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה

 1632. טענות בדבר התעלמות השמאית המכריעה משתי עסקאות שעשה מנהל העזבון בנכס

 1633. הפקעת זכויות שכירות על פי חוזה משבצת עם מינהל מקרקעי ישראל, לצורכי חקלאות

 1634. שינוי מייעוד שצ"פ לייעוד שב"צ לשימוש בנייני חינוך, תרבות, רווחה, דת ובריאות

 1635. טענת גניבה של עובד דורשת מהמעסיק מידת הוכחה מוגברת

 1636. פינוי בינוי - ירידת ערך בשל הגדלת צפיפות וסוג האוכלוסייה המיועדת לגור בבניינים

 1637. סעיף 14א תמ''א 38

 1638. ערר על דחיית התנגדות לתמ''א 38

 1639. סעיפים 77,78 ללחוק התכנון והבניה

 1640. סעיף 24 לתמ"א 36 (א) עוסק בהסדרת אתרי שידור ליד דרך

 1641. סמכות ועדה מקומית להפקיע קרקע ללא אישור ועדה מחוזית

 1642. תמ"א 36

 1643. התנגדות לאישור תכנית נקודתית בסמכות ועדה מקומית

 1644. שינוי מיקום חניה והשלמת גדר בנויה בחזית

 1645. השבחה "בדרך אחרת"

 1646. אסור להעסיק עובדים חלופיים בזמן שביתה

 1647. אופן חישוב שטחי הבניה בדין הישראלי מוסדר בתקנות התכנון והבניה

 1648. בקשה לתוספת ממ"ד וניצול זכויות בניה קיימות, כמו גם ניצול חלק יחסי בהקלה של 6% לשיפור הדיור

 1649. סעיף 78 לחוק התכנון והבניה

 1650. הגדלת מספר יחידות הדיור, ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות

 1651. אי הגשת התנגדויות אינו מכשיר באופן אוטומטי בקשות לשימושים חורגים

 1652. בקשה לסגור חלק ממרפסת פתוחה במפלס העיקרי והגדלת עליית הגג

 1653. ההבדל בין מקלט לממ"ד

 1654. חישוב שטח הגזוזטראות בנכס

 1655. ניתוק חשמל למסעדה בשל עבירות בניה

 1656. האם יש לספור את קומת המרתף כקומת מגורים ?

 1657. התערבות בית הדין לעבודה בהחלטת נציב שירות המדינה

 1658. התקבלה התנגדות לאפשר פתח בקיר הדרומי של הדירה

 1659. בקשה להצבת מבנה למגרש למכירת כלי רכב

 1660. בקשה לשימוש חורג במחסן לשימוש למסעדה

 1661. הקמת בניין חדש בשינוי מהבינוי המאושר / הקלה בבניה שלא תואמת תכנית

 1662. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 1663. עורך הבקשה להיתר בניה: מהנדס רישוי או אדריכל ?

 1664. בקשה להיתר לבניית פרגולת עץ על גג קיים

 1665. בקשה לשינוי מיקום תוספת בניה

 1666. בקשה להיתר לבניית מעלית בבנין בן 3 קומות

 1667. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 1668. בקשה לפטור מאגרה בסכום נמוך - 500 ש"ח

 1669. סמכות נציב שירות המדינה להשעות עובד

 1670. התנגדות לבניית מרפסות בטענת "פגיעה ארכיטקטונית" בפרויקט

 1671. בקשה להגדלת שיפוע גג

 1672. הקלה של 3% בשטחי הבניה

 1673. האם שינוי בקוי הבנין בתוכנית פוגעת באפשרות הרחבת כבישים העתידית של במקום ?

 1674. בקשת שינוי מהלך מדרגות ותוספת מגורים על מרפסת גג

 1675. טוענים כי ההצמדות של הגג נעשו שלא כדין והרישום נוגד התחייבות חוזיות

 1676. בקשה לתוספת בניה בין קיר הבניין לקיר התמך של החלקה הסמוכה

 1677. תביעה לפיצוי על ירידת ערך של אישור בניית מקווה

 1678. תנאי להוצאת היתר בניה: הגשת תוכנית קונסטרוקציה מפורטת וכן חישובים סטטיים לבניה

 1679. תוכנית הקובעת בניה בחלקה מסוימת ללא התייחסות להריסת הבנוי על החלקה במצב הקודם

 1680. ועדת מינהל השירות

 1681. ניתוק חשמל לנכס בשל עבירות בניה (טופס 5)

 1682. פיצויים על תכנית שהשביחה את ערך המקרקעין ?

 1683. בקשה להרחבת יחידת סטודיו על חשבון שטח לובי ומעברים בבית משותף

 1684. סמכות ועדת הערר במקרים שניתן היתר ושהבניה כבר בוצעה

 1685. התניית היתר שינויים בהנמכת גובה גג הרעפים של החניה

 1686. התנגדות לבניית מחסן שלאור גודלו פורסמה בקשה להקלה

 1687. התנגדות שכנים לאיטום חלון בשל חסימת אור השמש

 1688. לא כל הדיירים ביקשו לממש את תוספת הבניה המותרת בתוכנית

 1689. התניית היתר בניה בתשלום כופר חניה

 1690. חישוב שטחי בניה בבית משותף

 1691. 3 התנאים המצטברים למתן צו מניעה זמני שגובשו בפסיקה

 1692. התליית היתר בניה להקמת מרפסת זיז

 1693. חזקת החפות בדיני תכנון ובניה

 1694. נטל ההוכחה בתביעה מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 1695. התנגדות של הדיירים בקומה הראשונה לבניית מעלית

 1696. הפיכת דירת מגורים לגן הילדים

 1697. אינטרס הציבור הינו כי לא יוצאו היתרים בניגוד לחקיקה ראשית וכאשר קיים ערר תלוי ועומד

 1698. סירוב ועדה לדון בבקשה לתוספת בניה

 1699. היתר בניה למרפסת זיז לא מקורה

 1700. בקשה להקמת מעלית חיצונית בבניין קיים רק לאנשים חולים

 1701. ערר על אישור בקשה מתוקנת להיתר בניה

 1702. השפעת כאבי הרגליים על כושר ההשתכרות

 1703. בקשה להיתר בניית קומת גלריה הגדלת התוספת בחזית דרומית וביטול גרם מדרגות

 1704. היתר לבניית יקב וחממה חקלאית

 1705. סטיה ניכרת מתכנית

 1706. בקשה להיתר סגירת מרפסת קיימת בקומת הקרקע וריצוף של גינת הבית

 1707. הרוב הדרוש 2/3 בבקשה להיתר להוספת מעלית בבית משותף

 1708. הלכת אייזן

 1709. נטען כי באישור התוכנית הוצג מצג מטעה לעניין מספר היחידות בבניין

 1710. "עיון מחדש" (עיון חוזר) בהחלטה של ועדה מקומית לתכנון ובניה

 1711. התנגדות לבניית מתקן הנדסי הכולל תורן לאנטנות סלולריות

 1712. בקשה להקמת גשרון כניסה המחבר דירה עם רחוב בשל הפרש מפלסים גדול

 1713. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 1714. בקשה לתוספת קומות מגורים מעל קומה מסחרית קיימת

 1715. תמ"א 38: האם לאור גובה הבניין יש לחייב בהתקנת מעלית

 1716. בקשה לשינוי קווי בניין אשר נקבעו בתכנית

 1717. בקשה לשימוש חורג מייעוד מסחרי לייעוד אולם שמחות

 1718. דחיית בקשה להיתר בניה כי קיימים שטחים שאינם מסומנים בהיתר

 1719. שינוי ייעוד ממגורים לישיבה (שימוש חורג)

 1720. בקשה להסבת משטחי מצללה לשטחים עיקריים, מבנה קל מחופה עונתית על גג קיים

 1721. בקשה לשנות את הגיאומטריה של מגרשים לבניה

 1722. אין אפשרות להגיש בקשה להיתר רק לחלק של מגרש

 1723. בקשה להיתר להקים מעלית האמורה להתחבר ליחידת דיור

 1724. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 1725. בקשה לתוספת חדרים בדירה

 1726. בקשה להיתר בניית בית מגורים לבן ממשיך

 1727. התנגדות לתכנית מתאר מקומית שמטרתה איחוד מגרשים בהסכמת הבעלים

 1728. בקשה להיתר לסגירת מרפסת, ריצוף חצר ובניית מדרגות חיצוניות לחצר

 1729. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבניית בניין חדש

 1730. הבניה לא התחילה: הגשת בקשה חדשה להיתר לאחר שההיתר הקודם פקע

 1731. התנגדות להיתר להגבהת גובה גדר

 1732. בקשה להיתר בנות עד קו אפס בקומת המרתף

 1733. בקשה להקמת שתי אנטנות עוקץ על מעקה הגג של מלון

 1734. בקשה לתוספת בניה בבניין לשימור

 1735. הוועדה מדרג ראשון קבעה 10% נכות לפי פריט ליקוי 37 (5)(א) בשל הגבלה קלה בתנועות עמוד השדרה

 1736. נטען כי היתר הבניה לא חוקי בגלל שאין חתימות של כל בעלי הזכויות

 1737. שינוי חלוקת שטחי מגורים וחקלאות בנחלה ללא שינוי בסך השטחים בכל ייעוד

 1738. הקלה לתוספת קומות בבניין על מגרש המיועד לבניה רוויה

 1739. אנטנה סלולרית על בית מלון

 1740. אישור תוספת למחסן חוץ ללא קבלת הסכמת השכנים

 1741. סירוב לבקשה לפתיחת גן ילדים עקב מטרדי רעש

 1742. כתנאי להיתר בניה נדרש לצבוע את הבניין כולו בגוון הצבע המקורי

 1743. התנגדות לבניית לולים במושב

 1744. אישור לשימוש חורג מתעשייה למגורי עובדים

 1745. האם שימוש במחסן לבית מלאכה יגרום לנזקי רעש ופליטת חומרים מסוכנים

 1746. ערעור על החלטת שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב שלא לפסול עצמה

 1747. החוק מאפשר הקלות בגובה בניין

 1748. ערר על סירוב ליתן היתר להקמת גדר לצורך גידור מקרקעין

 1749. התנגדות להגבהת קיר משותף

 1750. בקשה לדיון נוסף בערר על החלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

 1751. התנגדות דיירים להגבהת הבניין

 1752. בקשה להקמת מתקן טיהור שפכים בשטח מפעל

 1753. ניוד זכויות בנייה מקומה ראשונה לקומת עמודים מפולשת

 1754. ניוד שטח עיקרי ממרתף לקומת הקרקע

 1755. כפיית הסדר נושים

 1756. סיווג נושים לקבוצות שונות

 1757. שכר מינימום לצוערים המשרתים בכלי שיט

 1758. הוצאות משפט

 1759. תשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד נתון לשיקול דעתו של בית המשפט

 1760. תביעה להכרה באמהות

 1761. אי התאמה בין טיעונים בערכאה פלילית לבין ערכאה משמעתית

 1762. שימוש למטרת שתי יחידות דיור עצמאיות ונפרדות למגורים ביחידה שהותר בה השימוש ליחידת מגורים אחת

 1763. הרשעה בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות ובצוותא

 1764. קנס לבני זוג המפעילים בבית מגורים גן ילדים לפעוטות מתחת לגיל 3, ללא היתר מתאים

 1765. האם בפסק הדין נוצר מעשה בית דין

 1766. ערעור כנגד תחילת מנין פסילת רישיון הנהיגה בפועל

 1767. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 1768. אובדן כושר עבודה בשל התמכרות לסמים

 1769. נהיגה בשכרות - 325 מיקרוגרם אלכוהול בכל ליטר אוויר נשוף

 1770. סמכות מאבטחים לעכב אדם

 1771. בקשה לבטל צו עיקול זמני במעמד צד אחד להבטחת פסק דין בתביעה בסדר דין מקוצר

 1772. הועמד לדין בבימ"ש קמא בעבירה של תקיפה סתם

 1773. הטלת חובה על רשות מרשויות המדינה להכיר את כלל הצעות החוק אינה סבירה

 1774. פיצוי בגין נזק שנגרם בתאונה לרכב

 1775. נהיגה רשלנית לפי סעיף 62 (2) לפקודת התעבורה

 1776. ערעור לא לפנות בניין מגורים בירושלים

 1777. אחריות מהנדס בניין לעבירות של בניה ללא היתר/בסטייה מהיתר

 1778. בקשה לאישור חלוקה לפי ס' 303 לחוק החברות

 1779. עתירה לבג"ץ: עדות בוידאו קונפרנס

 1780. הוועדה קבעה כי MRI של כתף ימין מצביע על קרע חלקי בגיד

 1781. עילות ביטול לפי סעיף 24(1) לחוק הבוררות

 1782. ערעור המדינה להחמיר בתקופת המאסר

 1783. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 1784. בקשה על פי סעיף 29(א) לחוק הבוררות לחיוב בהפקדת ערובה

 1785. צו סגירת עסק של הובלת פסולת

 1786. הרשעה בעבירת התפרצות למקום מגורים וניסיון גניבה

 1787. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 1788. עבירת העמדת/החניית רכב בניגוד לחוק עזר לתל אביב יפו

 1789. אי עמידה בתקנון בקרת תקציבים

 1790. הארכת המועד להגשת תביעה לוועדה המיוחדת לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות

 1791. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 1792. עבירה של נהיגה בזמן פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה

 1793. בקשה לצו ביניים להימנע מלפעול על פי התקשרות בהסכם להפעלת בית ספר

 1794. מכירת סמים (קוקאין) לסוכן סמוי של המשטרה

 1795. הגשת בקשה במהלך פגרת בתי המשפט למתן צו הפסקה שיפוטי ואיסור שימוש

 1796. ערעור על פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי

 1797. מעשים מגונים במרמה

 1798. עבירת נהיגה בשכרות בחניון

 1799. מבדיקת השכרות נמצא ריכוז של 565 מיקרוגרם אלכוהול בכל ליטר אוויר נשוף

 1800. נטל הוכחת כנות הקשר לקבלת מעמד ידוע בציבור של אזרח זר

 1801. כתב אישום על אי עצירה לאחר דריסת הולך רגל למוות

 1802. נטל ההוכחה בטענת התפטרות בגין הרעה מוחשית בתנאי העבודה

 1803. עבירות של מסירת ידיעה כוזבת

 1804. עבירה של סטייה מנתיב נסיעה, עבירה בניגוד לתקנה 40(א) לתקנות התעבורה

 1805. עתירה כנגד החלטת ועדת המכרזים להמליץ לראש המועצה להכריז על הצעה זוכה במכרז

 1806. צו הגנה על פי חוק למניעת אלימות במשפחה

 1807. קצבת נכות כללית המשולמת להורה הנכה

 1808. בקשה להחלפת מומחה בטענה לסכסוך על שכר טרחה

 1809. מדיניות ענישה מחמירה כלפי העבירות פריצה וגניבת רכבים

 1810. סעיף 40ו' לחוק העונשין - הרתעת הנאשם מפני ביצוע עבירה נוספת

 1811. הרשעה על סמך הודיה בהחזקת סכין שלא כדין על סעיף 186(א) לחוק העונשין

 1812. הורשע בעבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש

 1813. קביעת אחוזי נכות נוירולוגית בהעדר ממצאי בדיקת EMG

 1814. צו מניעה זמני למניעת השלמת עסקת נדל"ן

 1815. ביטול רכיב של צו ההריסה

 1816. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 1817. זומן בטעות לקורס נהיגה הנכונה והיה עליו לעבור קורס אחר לחלוטין

 1818. פסילת ערבות בנקאית עם תוקף מיטיב ביום אחד מעבר לנדרש בתנאי המכרז

 1819. הימנעות מהרשעה אפשרית בהצטבר 2 גורמים: (1) על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם; (2) סוג העבירה

 1820. בקשה להצהיר כי דרישות התשלום לאגרת הטלוויזיה מהוות דואר זבל

 1821. החזקת מאות תקליטורי DVD צרובים, המהווים "עותקים מפרים" לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים

 1822. ערעור כנגד החלטת בית משפט לתעבורה שלא לסייג את עונש הפסילה

 1823. עבירת נהיגה (נסיעה וחניה) בחוף הים, בניגוד לסעיפים 2 ו-7 לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים

 1824. מקצועיותו של שופט מקימה חזקה כי הוא מקצועי ומיומן דיו כדי לערוך הפרדה

 1825. בקשה לקבלת קצבה חודשית ממדינת ישראל לניצולי שואה יוצאי גטאות ומחנות ריכוז

 1826. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 1827. חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי - הסדרת החובות במגזר החקלאי

 1828. כאבים ופצעים בחלל הפה לאחר הרכבת שיניים תותבות

 1829. קבלת מעמד ממשרד הפנים לאזרח גרוזיה / גאורגיה

 1830. ערעור על החלטת כונס הנכסים לדחות תביעות החוב בשל האיחור בהגשתן

 1831. בקשת רשות ערעור לתקן את בקשת הרשות להתגונן

 1832. איבוד שליטה ברכב עקב נהיגה תחת השפעת אלכוהול

 1833. עיכוב ביצוע כניסת צווי הריסה ואיסור שימוש חורג לתוקף

 1834. אי מתן זכות קדימה לרכב ביציאה משביל עפר

 1835. קביעת ועדת ניידות כי סוג הליקוי אינו נכלל ברשימת הליקויים

 1836. גרימת מוות נהיגה רשלנית נהיגה ברשלנות וגרימת חבלה

 1837. דין הערעור על ההחלטה לבטל את פסק הדין להתקבל באופן חלקי

 1838. השלכת פסולת המכילה חומר מסוכן לרשות הרבים

 1839. זיכוי בערעור מהעבירות שיוחסו בקובלנה

 1840. טענת מצג מטעה לפיו שולמו דמי היוון

 1841. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 1842. עתירה מינהלית להורות למועצה ליתן פטור מארנונה

 1843. עבירת נהיגה תחת השפעת סם מסוכן – סעיפים 62 (3) ו- 64ב(א)(4) לפקודת התעבורה

 1844. בקשה לחישוב פסילה מיום מתן גזר הדין

 1845. הרשעה בעבירה של איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין

 1846. ערעור על ההפחתה בגין מצב קודם בשיעור של 10% וכן אי הפעלת תקנה 15

 1847. נהיגה בשכרות לפי סעיף 62 (3) לפקודת התעבורה

 1848. עתירה על מנת שבית המשפט יורה למשיבים לאפשר לילדיהם ללמוד בכתה ז' בחטיבת הביניים

 1849. הסכם שתמורת המגרש הרשומה בהסכם כוללת גם את הוצאות הפיתוח

 1850. בקשה לחזרה מהודיה: סעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי

 1851. מחיקת בקשה לביטול צו הריסה מינהלי למבנה מבלוקים ללא היתר בניה

 1852. עתירה מנהלית לדון בבקשה לשינוי תב"ע מקומית

 1853. קיר שלא נבנה במקום הנכון בגבול שתי החלקות

 1854. בקשה לביטול פסק בורר ולמתן ארכה להגשת בקשה לביטול

 1855. עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה

 1856. בטלות זיכרון דברים למכירת דירה

 1857. הלכה היא כי משניתן פסק דין סיים בית הדין את מלאכתו

 1858. עבירת סיוע להחזקת נשק - סעיף 144(א) + 144(ג)(3) + 31 לחוק העונשין

 1859. אי ציות להוראת מציל

 1860. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 1861. תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי

 1862. עתירה מנהלית בהתאם לסעיף 62א לפקודת בתי הסוהר כנגד החלטת הממונה על עבודות שירות

 1863. עבירת אחזקת אגרופן או סכין למטרה לא כשרה

 1864. ערעור על החלטת בית משפט השלום שלא לפסול את חוות דעת מומחה בית המשפט

 1865. התנגדות לבקשה לביצוע שטר אשר הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל

 1866. טענת "אי הבנת טענות כתב התביעה"

 1867. הרשעה בעבירות מס

 1868. בקשה להעברת שאלות הבהרה למומחה הרפואי

 1869. בקשה להסדרת מעמד מכוח נישואים לאזרח ישראלי

 1870. הסתלקות מתביעה ייצוגית לאחר שינוי באריזת המוצר

 1871. המרצת פתיחה לסעדים המתייחסים לחוזה

 1872. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 1873. צו זמני לסגירת מסעדה בשמורת טבע ללא רישיון עסק

 1874. פסלות מועמד בבחירות לרשות מקומית

 1875. עותרים לתקן את פסק הבורר בשל טעות חשבונאית

 1876. אי מתן זכות קדימה במעבר חציה

 1877. זומנה לדיון בבית משפט לתעבורה אך לא התייצבה

 1878. שאלת הרגישות הנופית - האם החלטת הוועדה בנושא זה חרגה ממתחם הסבירות

 1879. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין שלושה ימי עבודה

 1880. אי צירוף ההחלטה עליה מערערים הינה בניגוד להוראות תקנות סדר הדין האזרחי

 1881. צו מניעה זמני לעיכוב מימוש ערבויות בנקאיות

 1882. עבירה של החניית רכב ללא תשלום אגרת הסדר

 1883. תביעה כספית לתשלום עבור עבודות שיפוצים בבית

 1884. בקשת רשות ערעור - גילוי מסמכים ספציפיים

 1885. בקשה לעיון חוזר בהחלטת המזכיר הראשי

 1886. עתירה שלא להתחיל בבניית מדרגות בחזית הבניין

 1887. תביעה לשמירת זכויות על פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג

 1888. נדחתה תביעת המערערת לתשלום חוב בגין היטל סלילה של סמטת השסק

 1889. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 1890. עתירה לבג"ץ להקדים את הבעירות לראשות העיר

 1891. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 1892. הרשעה בביצוע עבירה של כניסה לישראל שלא כחוק לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל

 1893. חוזה למתן רישיון שימוש מסחרי בטכנולוגיה לצורך פיתוח אפליקציה

 1894. המרצת פתיחה למתן סעד הצהרתי לפיו בוטל כדין הסכם מכר

 1895. נטען כי לא הוצע לנאשמת להיות מיוצגת באמצעות הסנגוריה הציבורית

 1896. עתירה מנהלית לענין מועד תחילת מנין פסילת רישיון נהיגה

 1897. אי התייצבות עדי התביעה לדיון הוכחות

 1898. הודאה בעבירות של כניסה והתפרצות למקום מגורים וגניבה

 1899. בקשה להסב דוחות על שמות שוכרי המכוניות

 1900. ניסיון לגנוב תיק תלוי על עגלה בסופר

 1901. נטען כי תקלה במערכת נט המשפט אינה נימוק להארכת מועד

 1902. הגדרת חובות עבר

 1903. בקשה למחיקת התביעה ולהשבת הערובה והערבות שהופקדו במסגרת הליך מתן סעד זמני של צו מניעה זמני

 1904. נדחתה בקשת למנות מומחים רפואיים מטעם בית המשפט לפי סעיף 6א לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 1905. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 1906. תביעה ייצוגית: סימון אריזות של מוצרי יין

 1907. הסכמה להפריש מהמקרקעין חלקים לטובת סלילת דרך ציבורית

 1908. ערעור על דחיית בקשה למינוי מומחה נוסף באותו תחום

 1909. אי קיום צו בית משפט וניהול עסק ללא רישיון

 1910. ניהול עסק ללא רישיון בגין הפעלת מסעדה בתל אביב - המגישה גם אלכוהול ומבצעת שירות משלוחים עד 3 קטנוע

 1911. דחיית בקשה ארכה להגשת ערעור משום שלא נתמכה בתצהיר תמיכה

 1912. פציעה בקורס מכ"ים ונגרמו שברים בשתי עצמות השוק הימנית

 1913. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 1914. פציעה בקורס מכ"ים בשנת 1967 שברים בשתי עצמות השוק הימנית. בגין חיבור גרוע של השבר

 1915. כתב אישום בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף שפקע מעל 6 חודשים

 1916. תביעה לפיצויים בעקבות פרישה ממשא ומתן למכירת זכויות במקרקעין שלא בתום לב

 1917. האם עונש השלילה לתקופה כה ממושכת אינו פרופורציונאלי

 1918. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 1919. זיוף תעודות השכלה

 1920. הרשעה בעבירת לקיחת שוחד - סעיף 290 + 294 לחוק העונשין

 1921. עיסוק ללא רישיון בעסק הטעון רישוי בניגוד לסעיפים 4, ו- 14 לחוק רישוי עסקים

 1922. נטען כי מועד הדיון שנרשם על ידי השוטר לא היה ברור לנאשם

 1923. חוב שכר טרחה עקב הפסקת השירות המשפטי

 1924. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 1925. נטען כי החלטתו של בית משפט קמא נסמכת על תמונות ישנות ולא עדכניות

 1926. הקלה בעונש בעבירות סמים קלים - חשיש

 1927. בית משפט זיכה מעבירה של העלבת עובד ציבור - סעיף 288 לחוק העונשין, תשל"ז-1977

 1928. כתב תביעה יכיל את שמו של הנתבע ומספר תעודת זהות

 1929. פסילת הצעהבשלב הראשון עקב פגם בערבות הבנקאית

 1930. צו מבית משפט לפתוח את קברי גופות

 1931. החזקת הרואין וקוקאין

 1932. ערעור על פסקי הדין של בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין

 1933. לא תינתן רשות ערעור על החלטה שהיא קבלת בקשה לביטול פסק דין או לביטול החלטה

 1934. האם בהחלטה על מזונות זמניים ניתן להשית על האב תשלום מעבר ל-50% בגין החזר המשכנתא ?

 1935. תביעה של סייעת שעובדת בשכר מינימום

 1936. עתירת אסיר כנגד החלטת ועדת השחרורים בכלא כרמל

 1937. זיכוי מעבירות ע"י לשכת עורכי הדין

 1938. סעיף 42 (א) לפקודת התעבורה קובע עקרון של "הצטברות פסילות"

 1939. דמיון מטעה בסימני מסחר

 1940. ערעור על פסק דין של בית הדין המשמעתי של עובדי המדינה

 1941. נדחתה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור

 1942. עתירה מנהלית לפסול הצעה במכרז פומבי לבניית מעון יום

 1943. תקנה 83ב א לתקנות התעבורה (נהיגה ללא חגורת בטיחות)

 1944. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 1945. סעדים זמניים בתביעות להפרת פטנט

 1946. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 1947. האם הצבעה לראשות מועצה המקומית היא הצבעה חשאית

 1948. 38 נקודות - פסילת רישיון

 1949. תקיפה בנסיבות מחמירות בצוותא לפי סעיפים 380 ו-382(א) לחוק העונשין

 1950. סניגור שהנאשם העמיד לעצמו לא יפסיק לייצגו כל עוד נמשך המשפט או הערעור

 1951. אי הגשת חוות דעת אקוסטית

 1952. מה ההבדל בין נהיגה ב"חוסר זהירות" ל"נהיגה ברשלנות" ?

 1953. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 1954. מתן משקל ראוי מצד בית המשפט להודאה מיידית

 1955. נטען כי בית המשפט לא נתן משקל מספיק לנסיבותיו האישיות, ובמיוחד להתמכרות

 1956. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 1957. סיבוב ברך במהלך משיכת עגלות מזון כבדות על רצפה רטובה

 1958. פגיעה באבני פטריה הסמוכות למדרכה ובהולכי רגל שהלכו על המדרכה

 1959. בקשת לתקן בקשה לאישור תביעה נגזרת

 1960. שחרור מאשפוז פלילי לאחר סיום תקופת המאסר

 1961. בקשה למעצר עד תום ההליכים בעבירות קשירת קשר לפשע

 1962. בקשה למתן צו הצהרתי לבעלות על מקרקעין

 1963. המרצת פתיחה לאכוף חתימה על הסכמים למימוש אופציות

 1964. בקשה לאישור תביעה נגזרת בחברת מעטים

 1965. השגת מטרת מעצר בדרך של שחרור בערובה

 1966. אפשרות חייב לחזור להליכי פשיטת רגל לאחר דחיית בקשה

 1967. טענו כי הופר ההסכם כאשר הוצאו פריטים שונים מהדירה באופן שהותיר בה נזקים

 1968. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 1969. בקשה לאכיפת שעבודים ולמינוי כונס נכסים קבוע לטובת הבנק

 1970. בקשה לחיוב חברה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות

 1971. בקשה לאישור תכנית הבראה והסדר נושים

 1972. בקשה לצו מניעה זמני על מנת שימנע להתקשר עם זוכה במכרז

 1973. בקשה לביטול החלטה שנתנה תוקף להסכמות בישיבת קדם משפט

 1974. בקשה לבטל העסקה להתנתק ולהחזיר מכשירים סלולאריים תוך 14 יום

 1975. מעצר עד תום ההליכים בעבירות נשק

 1976. בקשה למינוי תופס מסמכים

 1977. בקשה לצו מניעה זמני שיאסור להגיש לביצוע שקים

 1978. בקשת מעצר עד תום ההליכים המתבססת על סרטון מצלמות האבטחה של המועדון

 1979. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 1980. בקשה להקפאת הליכים ולהסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות

 1981. בקשה לצו מניעה זמני שימנע את המשך הליכי הכינוס ומכירת הדירה

 1982. בקשה לביטול צו עיקול זמני, על זכויות אצל צדדים שלישיים

 1983. מעצר עד תום ההליכים בעבירות של מגע עם סוכן חוץ - סעיף 114 (א) לחוק העונשין

 1984. בקשה למתן סעד זמני הכולל חלופות

 1985. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 1986. עבירת סחיטה בכוח

 1987. מניית הזהב של צים

 1988. בקשת למעצר עד תום ההליכים על תפיסת נשק ברכב במחסום

 1989. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 1990. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 1991. הגשת בקשה לסעד זמני בשיהוי חותרת תחת הטענה בדבר דחיפות הסעד

 1992. משכנתא היא משכון של מקרקעין, כפי שקובע סעיף 4 לחוק המקרקעין

 1993. ערובה להוצאות בתביעה למניעת קיפוח המיעוט בחברה

 1994. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל למימוש משכון על מקרקעין

 1995. בקשה למתן צו ארעי שתימנע כניסתו לתוקף של צו לפי פקודת ביזיון בית המשפט

 1996. פסיקה בנושא זכות השתיקה

 1997. קיומן של ראיות לכאורה בעבירות נשק מקים חזקת מסוכנות ועילת מעצר

 1998. צו מניעה זמני האוסר על רישום הבית כבית משותף על פי התשריט

 1999. בקשה לפי סעיף 74 לחסד"פ

 2000. צו מניעה זמני להימנע מלקיים הליך בחירות לתפקיד יו"ר מחוז מרכז של האגודה

 2001. הלכת ארידור - התיישנות פיצויי הפקעה מיום תפיסת החזקה

 2002. האם הסמכה לעריכת "משאל עם" חייבת להיות בחוק יסוד ?

 2003. נושה מובטח, זכאי לקרן החוב אך לא לריבית ההסכמית

 2004. פיצול חנות לשני עסקים ללא היתר

 2005. תביעה בגין שימוש ללא הרשאה בפטנט בתחום חיתוך יהלומים נדחתה

 2006. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 2007. מה העונש על ביצוע פשע במהלך מעצר בית על פשע אחר ?

 2008. התקבל ערעור על שכר טרחת עורך דין בתביעה ייצוגית

 2009. משיכת כספים לצורך החזר הלוואה שלקח שותף לצורכי העסק

 2010. בקשה להבאת ראיות שלא הוגשו לערכאה הדיונית

 2011. עתירה לבג"ץ על החלטת רשם האגודות השיתופיות

 2012. נדחתה טענת "כשל בייצוג" בערעור פלילי

 2013. המערערת טוענת בעיקר כנגד העובדה שלא נחקרה בהליך

 2014. תביעה ייצוגית בנושא פגיעה ברגשות הדת בתכנית טלוויזיה

 2015. האם יש צורך ביסוד נפשי בעוולת הפרת סימן מסחר ?

 2016. סכסוך עקב כשלון במשא ומתן בנוגע לקניית דירה

 2017. מה העונש על עבירת אלימות של שוהה בלתי חוקי בארץ ?

 2018. פטור מארנונה על נכס שהוחזר על ידי חברה משפחתית

 2019. האם ראיה חדשה לגבי סתירה בעדות מהווה עילה למשפט חוזר ?

 2020. מה העונש על שוד קשישה (שמשכה כסף מהכספומט) ביציאה מהבנק ?

 2021. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 2022. זיקת בעלות

 2023. עצם חשיפת שופט לראיות לא קבילות לא פוסלת אותו

 2024. האם משפט פלילי ללא מתורגמן מהווה עילה לביטול הרשעה ?

 2025. כשיש דרך חלופית, אין מקום להליך ביזיון בית המשפט

 2026. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 2027. היקף עיזבון: סמכות בית המשפט לענייני משפחה

 2028. בקשה להגיש ראיה חדשה: עדות של אדם

 2029. האם ניתן לנקוט נגד המדינה בהליך ביזיון בית המשפט ?

 2030. טענת כשל בייצוג בגין אי הגשת ערעור בארה"ב

 2031. אין לצרף ראיות חדשות במסגרת בקשה להגיש ראיות חדשות

 2032. "כשל בייצוג" בשל אי הגשת ערעור על הכרעת דין ?

 2033. סעיף 31 לחוק בתי המשפט: משפט חוזר

 2034. ביטול בחירות לראשות מקומית באזור קלפי מסוים בלבד

 2035. 2 התנאים לביטול בחירות: סעיף 73(ב)(1) לחוק הבחירות

 2036. טענת "כשל בייצוג" במשפט הפלילי

 2037. זיכוי נאשם אחד באותה פרשה לא מביא לזיכוי האחרים - באופן אוטומטי

 2038. ממצאי מהימנות של עד בשני הליכים שונים

 2039. משפט חוזר בגלל שקר או זיוף ראיה

 2040. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 2041. טענת כשל בייצוג ע"י עורך דין בארה"ב

 2042. מבחן הסתירה המהותית

 2043. משפט חוזר בגלל "עיוות דין"

 2044. "מראית עין" / מניעת חשד: במשפט העברי

 2045. מה זה משפט חוזר ?

 2046. משפט חוזר לא מהווה "הזדמנות שניה" להציג גרסת הגנה

 2047. ערעור בחירות: ביטול בחירות בגלל טענת שוחד בחירות

 2048. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה: סעיף 1(6)(ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה

 2049. גילוי ראיה חדשה כעילה למשפט חוזר

 2050. 4 העילות לקיום משפט חוזר במשפט הפלילי

 2051. משפט חוזר עקב "ראיות חדשות"

 2052. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 2053. טענת "כשל בייצוג" ע"י עורך דין במשפט האנגלי

 2054. כשל בייצוג

 2055. בקשה למשפט חוזר מועברת לידי נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר שנתמנה לכך

 2056. בקשה למשפט חוזר על רצח בגלל תיקון חוק

 2057. עילת סל: סעיף 31(א)(4) לחוק בתי המשפט

 2058. ערעור על החלטה שניתנה לאחר מתן פסק דין

 2059. אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר

 2060. עיון בראיות אשר טרם הוכרעה שאלת קבילותן

 2061. צד להסכם בוררות המבקש לתבוע צד ג' שאינו חתום על הסכם בוררות

 2062. עונש מופחת בעבירות רצח

 2063. יסודות עבירת סחיטה באיומים

 2064. מה זה רשות ערעור ?

 2065. היחשפות בית המשפט לראיות שהושגו בהאזנת סתר אסורה

 2066. מי שנמצא באתר עתיקות, כשברשותו כלי חפירה: סעיף 38 לחוק העתיקות

 2067. חשיפת בית המשפט לראיות החסויות לשם הכרעה בעתירה לגילוי הראיה

 2068. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 2069. שופט בארה"ב נתפס כמי שיכול להתעלם מחשיפה לראיות לא קבילות

 2070. "היחשפות" שופט לראיות שאינן קבילות

 2071. היחשפות בית המשפט לראיות לא קבילות במשפט אזרחי

 2072. עיוות דין בהליך הפלילי

 2073. רשות ערעור על "החלטה אחרת" שניתנה לאחר מתן פסק דין

 2074. פרשנות התכנון התקף החל על מגרש -ערעור לביהמ"ש העליון

 2075. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 2076. גניבה בידי מורשה: בקשה לקיום משפט חוזר

 2077. מה העונש על ייצור נשק ?

 2078. מה העונש על הברחת סמים מפרו לישראל ?

 2079. עתירה לבג"ץ: תביעה לשמירת זכויות: מי עזב "ראשון" את הבית

 2080. בית המשפט לא יורה על מסירת מידע העלול לפגוע בצד שלישי

 2081. הסדר טיעון סגור

 2082. ביצוע בצוותא של עבירת רצח בעקבות קטטה במסעדה

 2083. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 2084. מה העונש על שוד מחוץ למועדון ?

 2085. מה העונש על שוד נהג תוך כניסה לרכב שעמד ברמזור ?

 2086. עתירה לבג"ץ על דחיית קצבת נכות מביטוח לאומי

 2087. עיכוב ביצוע העברת בעלות על מניות בטענה כי מדובר באקט בלתי הפיך

 2088. עיכוב ביצוע גזר דין במשפט העברי

 2089. טענת הרחבת חזית לאחר הסכמה להרחבת חזית

 2090. מעצר עד תום ההליכים בעבריינות אידיאולוגית - פשע שנאה

 2091. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 2092. אכיפה מיידית של גזר דין מהווה "אינטרס ציבורי"

 2093. כמה מקבלים על גניבת אופנוע ?

 2094. עתירה לבג"ץ: חלוקת דירה של זוג גרוש

 2095. מו"מ "פיקיטיבי" על מנת להשיג תקופת התיישנות ארוכה יותר ?

 2096. נטען כי תיק מידע מהעירייה לא מכיל את כל הדרוש -מסמכים חסרים

 2097. שחרור ממעצר על תקיפה מינית של קטין

 2098. מעצר ביניים עד לקבלת החלטה בבקשת מעצר עד תום ההליכים

 2099. עיון במסמכים של טיפול נפשי של מתלוננת בעבירות מין ?

 2100. האם יש פיקוח על עברייני מין לאחר שחרור מהכלא ?

 2101. סעדים בערעורי בחירות

 2102. ערעור בחירות על פסק דין של בית המשפט לעניינים מינהליים

 2103. ניצול שואה עתר לבג"ץ לביטול מענק חד פעמי במקום קצבה

 2104. עתירה לבג"ץ בנושא איזון משאבים בהליך גירושין

 2105. עתירה לבג"ץ לשחרור מאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי

 2106. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 2107. הרשם קבע כי לא הוצגה התמונה המלאה של המצב הכלכלי

 2108. צירוף צדדים רלוונטיים בערעור בחירות

 2109. העובדה שהשופט מכיר את נסיבות התיק לא מחייבת פסילתו

 2110. בקשת סעד של ביטול בחירות למועצת רשות מקומיות ולראש הרשות

 2111. טען כי הסיבה לאיחור בהגשת הבקשה כי אינו מיוצג ע"י עו"ד

 2112. חיוב רשות מקומית במלוא התמורה בגין חוזה שנכרת שלא כדין

 2113. המועד להגשת עתירה לדיון נוסף נמנה מיום מתן פסק הדין ולא מיום המצאתו

 2114. עתירה לבג"ץ נגד הפחתת חובות לבעלי הון

 2115. עתירה לבג"ץ להורות לפרקליטות הצבאית להפסיק הליך פלילי

 2116. פסילת שאלות בבחינות הלשכה: ערעור לביהמ"ש העליון

 2117. האם תאונה של בעל דין יכולה להאריך מועד להגשת ערעור ?

 2118. האם ראיית דנ"א מספיקה למעצר עד תום ההליכים ?

 2119. עתירה לבג"ץ על קביעת אחוזי אי כושר נמוכים (נכות כללית ביטוח לאומי)

 2120. עתירה לבג"ץ בגין פגיעה בזכות יוצרים

 2121. מה העונש על מכירת נשק (רובה) ע"י חייל צה"ל ?

 2122. הסדרת מעמד לפלסטיני במסגרת איחוד משפחות ושיתוף פעולה עם כוחות הביטחון של ישראל

 2123. עתירה לבג"ץ לא לעשות שימוש בהאזנות סתר בבית דין צבאי

 2124. האם אפשר לבטל מינוי כונס נכסים על מקרקעין ?

 2125. עתירה לבג"ץ לקבל דירת עמידר שמתאימה לצרכים הרפואיים

 2126. הארכת מעצר ב 90 יום נוספים בעבירות מע"מ

 2127. שיהוי רב בהגשת בקשת פסלות שופט

 2128. הארכת מעצר בעבירות מע"מ

 2129. ביטול מעצר בית

 2130. עתירה לבג"ץ על קצבת תלויים מביטוח לאומי

 2131. הכרה כ"דייר ממשיך" ערעור לבית המשפט העליון

 2132. מה העונש על הובלת נשק ?

 2133. הפרת נהלי נשק של משמר הגבול

 2134. הגשת ערעור פסלות שופט אינה מעכבת את המשך המשפט אלא מנימוקים שיירשמו

 2135. רצוי ששופט מעצר לא ישב בדין בהליך העיקרי

 2136. שחרור למעצר בית על תקיפת חקלאים פלסטינים

 2137. תחולת אמנת ניו-יורק על צדדים ממדינות שונות

 2138. פיקוח על עברייני מין שמשתחררים מהכלא

 2139. עתירה לבג"ץ: פרסום באינטרנט של החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה

 2140. הארכת מעצר: סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)

 2141. האם יש זכות עיון ביומן אישי של מתלוננת על עבירות מין ?

 2142. עתירה לבג"ץ בנושא פסיקת הלנת שכר

 2143. האם יש ביטוח על הצפה בעסק בגלל מזג אוויר סוער ?

 2144. נטען כי הרשם טעה כשלא שקל את המצב הכלכלי

 2145. עתירה לבג"ץ: בקשה לבטל הסכם עד מדינה

 2146. הספקת מים בתעריף ביתי למכלאה כאשר העדר במרעה

 2147. עתירה לבג"ץ נגד בניית מרכז קניות

 2148. עיכוב ביצוע עונש מאסר בעבירות צווארון לבן

 2149. בקשה להארכת מועד לתשלום האגרה והפקדת העירבון

 2150. עתירה לבג"ץ על דחיית הכרה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 2151. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בתשלום דמי מזונות לילדיו

 2152. עתירה לבג"ץ בעניין החלטה שלא לאשר הגשת קובלנה פלילית

 2153. עיכוב ביצוע גזר הדין בפרשת הולילנד

 2154. נטען כי ההחלטה להורות על מאסר "זמני" ניתנה בחוסר סמכות

 2155. המערער טען לתוכן דלא היה קיים בהחלטת הרשם

 2156. המערערת טענה כי הרשמת מתנכלת לה

 2157. שמיעת עדויות מוקדמות לפי סעיף 117 לחוק סדר הדין הפלילי

 2158. עתירה לבג"ץ על הסכם הניידות: החלפת מפרקים בירך או בברך

 2159. טען כי מצבו הכלכלי מושפע מההוצאות שהושתו עליו בהליכים השונים שפתח

 2160. קיצור תקופת השהות בלילה בבית של נאשם קטין

 2161. נטען, כי בית המשפט לא ייחס את המשקל הראוי להמלצת שירות המבחן ולאפשרות לשיקום

 2162. בקשת ארכה עקב טעות במניין הימים

 2163. גרירת בג"ץ לסכסוכים כספיים עם המדינה

 2164. טענו כי פסק הדין לא הומצא כדין, נודע להם במקרה במערכת "נט המשפט"

 2165. האם אי-ידיעה על פסק דין תשמש טעם מיוחד למתן הארכה ?

 2166. שחרור לחלופת מעצר בעבירת סחיטה באיומים ?

 2167. בית משפט רגיל או בית משפט לענייני משפחה ?

 2168. עתירה לבג"ץ נגד החלטה לשבץ ילד בחינוך מיוחד עקב הפרעות התנהגותיות רגשיות

 2169. מה העונש על שוד מתדלק בתחנת דלק ?

 2170. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת מאוימים

 2171. בקשה לפסילת אקטואר בבית הדין הרבני

 2172. עתירה לבג"ץ: סכנת חיים לתושב פלסטיני בגלל שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון בישראל

 2173. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 2174. עתירה לבג"ץ בטענת "מעצר לא חוקי"

 2175. מעצר עד תום ההליכים של אדם שלא כשיר לעמוד למשפט ?

 2176. היתר שהייה בישראל למשתפי פעולה פלסטינים ?

 2177. מעשים מגונים של חובש באישה שאיבדה את הכרתה

 2178. הארכת מועד להגשת בקשה לדיון נוסף

 2179. נטען כי עורך דין הטעה את הרשם וסילף עובדות

 2180. האם ניתן לעיין במסמכים הכלולים בתעודת חיסיון ?

 2181. בקשה לדחות את מועד קביעת שיעור העירבון לאחר מתן החלטה בעניין הבקשה לפטור מתשלום אגרה

 2182. עתירה לבג"ץ של משתף פעולה פלסטיני לקבלת רישיון ישיבה בישראל

 2183. עתירה לבג"ץ: הפרת כלל 1א לכללי האתיקה לחברי הכנסת

 2184. עתירה לבג"ץ בנושא ועדת גרמן

 2185. ראוי להעלות את טענת החשש למשוא פנים מיד לאחר כישלון הגישור

 2186. ערעור על החלטת רשם למחוק הליך - החייאת ההליך

 2187. זכויות משת"פים פלסטינים

 2188. תביעה אישית נגד רו"ח שהגיש חוות דעת בעניין מזונות

 2189. האם יש קשר בין טרשת נפוצה לתאונת דרכים ?

 2190. האם אפשר להוציא צו מניעה נגד זימון לועדה רפואית ?

 2191. הפרשה חלקית לקרן פנסיה (תביעה נגד המעביד על ההפרש)

 2192. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 2193. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 2194. מועד ערעור ועדה רפואית מיום קבלת ההחלטה או הפרוטוקול ?

 2195. היוועצות וועדה רפואית עם מומחה חדש בנוגע לטינטון

 2196. ניכוי מצב קודם בתחום האורטופדי

 2197. מי נחשב שותף במיזם ? הגדרת "שותף במיזם"

 2198. לפי מה קובעים אם "צו הרחבה" חל על עסק ?

 2199. האם עובד מושעה בגלל הליך פלילי מקבל משכורת ?

 2200. סמכות מקומית לבית הדין לעבודה לפי "מקום העבודה האחרון"

 2201. איך קובעים דרגת אי כושר ?

 2202. התפטר בגלל ש"הבין שלא מתכוונים לשלם לו"

 2203. האם אפשר לפסול חוות דעת של מומחה רפואי של בית הדין לעבודה ?

 2204. ישיבה ממושכת מול מחשב מחלת מקצוע

 2205. תביעה נגד בעל מניות בהעדר יחסי עובד ומעביד תידחה

 2206. הבטחת הכנסה למי שטס לחו"ל

 2207. האם עבודה אצל קרוב משפחה נחשבת "יחסי עובד מעביד" ?

 2208. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 2209. נזק לברכיים בעבודה - ביטוח לאומי

 2210. שלילת הבטחת הכנסה בגלל הפקדות לחשבון בנק

 2211. חשיפה לאבק בעבודה כנהג רכב ניקוי כבישים

 2212. הכרה בדיכאון ופגיעה נפשית עקב פשיטת רגל כפגיעה בעבודה בביטוח לאומי ?

 2213. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 2214. תקופת אכשרה לקצבת זקנה: עבודה בעסק משפחתי

 2215. נזק לשן בגלל נפילה מסוס

 2216. תנועות חוזרות ונשנות בעמוד השדרה המותני בעבודה

 2217. בדיקת אודיוגרם: ליקויי שמיעה בגלל רעש בעבודה

 2218. חוזה לטובת צד ג' לגבי זכויות העובדים

 2219. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 2220. אי העברת טופס הצטרפות לארגון עובדים מחשש להתנכלות

 2221. יחידת מיקוח נפרדת: הכללים המנחים

 2222. זכות העובדים להתארגן במקום העבודה הוכרה כזכות יסוד

 2223. התארגנות ראשונית במקום עבודה

 2224. פיצויים לדוגמא על הפרת חופש ההתאגדות של העובדים

 2225. שעות נוספות לפי צו הרחבה בענף השמירה

 2226. יחידת המיקוח במקום העבודה

 2227. הפרשי שכר בגין חוזה עבודה עם חברת אבטחה

 2228. עילת פסלות שופט

 2229. בעיות גב בעבודה בעמידה ממושכת (אחיות ומטפלות סיעודיות)

 2230. רכינה על הברכיים בעבודה -ביטוח לאומי

 2231. האם צריך חוות דעת פרטית בועדה רפואית בביטוח לאומי ?

 2232. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 2233. בקשה להפרדת דיון בבית הדין לעבודה

 2234. חשיפה לאבק ולפוספטים במהלך העבודה - הכרה בביטוח לאומי

 2235. האם היעדרות מהעבודה נחשבת התפטרות ?

 2236. פגיעה בעבודה / מחלת מקצוע של נהגים

 2237. התיישנות בביטוח לאומי תוך 12 חודשים מיום מסירת ההודעה לתובע

 2238. האם תוספות שכר של מאבטח חלק משכר היסוד ?

 2239. אירוע מוחי בעבודה בגלל לחץ ותלונות של לקוח ?

 2240. קצבת שאירים לעובדי חברת החשמל

 2241. תביעה לתשלום בגין הכשרות במהלך תקופת העבודה של מאבטח

 2242. התיישנות תביעה לתשלום בגין הכשרות לפני תחילת העבודה

 2243. הפרשי שכר מאבטח בגין נסיעות לימי ירי וקרב מגע

 2244. הפסקות הינו זכות נילוות שאינה ניתנת לתביעה בדיעבד

 2245. תביעה להפרשי ערך שעת שבת לעובדים בענף השמירה

 2246. תביעה להפרשי תוספת שכר על שעות כוננות בענף השמירה

 2247. טען כי לא ניתנה לו בת 45 דקות ביום עבודה שעלה על 6 שעות עבודה

 2248. תשלום על חובת התייצבות רבע שעה לפני תחילת משמרת / בסיום משמרת ?

 2249. דמי נעליים לעובדים: זכאות עובד לתשלום על נעליים

 2250. הפרשי נסיעות לעבודה של מאבטח

 2251. פידיון תשלומי אש"ל לעובד לאחר סיום העבודה ?

 2252. דמי חגים לעובד במשמרות

 2253. פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה

 2254. החזר קנסות שנגבו ממשכורת של מאבטח

 2255. דוגמא לתביעה לתשלום דמי חגים לעובד

 2256. טענות הקיזוז של המעביד בגלל שכר עודף והודעה מוקדמת

 2257. פגיעה בכלי דם עקב תנאי עבודה

 2258. נפילה על האגודל במהלך העבודה

 2259. סעיף עמלות בהסכם עבודה (דוגמא)

 2260. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 2261. סתירות עובדתיות בתיאור תאונת עבודה

 2262. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 2263. דלקת עור בידיים עקב מגע עם חומרים בעבודה

 2264. המילים תשלום "תוספת" בתלוש משכורת

 2265. גמר חשבון בפרישה: אי הכללת תוספת שכר של 25% מהשכר הפנסיוני

 2266. פרישה לגמלאות: אי הכללת תוספת שכר בחישוב הפנסיה

 2267. הכרה ב"דליות" ברגליים גננת בגן ילדים כפגיעה בעבודה (ביטוח לאומי)

 2268. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 2269. הכנסה מהתעסקות

 2270. תקופת "נכה נזקק" לא נספרת כתקופת אכשרה לדמי אבטלה

 2271. האם מותר לפטר עובד בגלל שלא השלים משימות שהוטלו עליו ?

 2272. פסק דין בהעדר הגנה לצד שלא עקב אחרי החלטה בבקשה

 2273. נדחתה תביעה בגין קיזוז כספים מביטוח מנהלים של עובד

 2274. התקף לב: האם עיכוב בהגעה לבית החולים בגלל העבודה מהווה תאונת עבודה ?

 2275. טען כי היה חשוף לרעש של 85 דציבל בעבודה

 2276. נטען כי לאחר חופשת לידה ביקשה לחזור אך העסיקו עובדת אחרת במקומה

 2277. הכחשת קיומו של הסכם עבודה

 2278. רשימת המקצועות בהם יש סיכון לשינויים ניווניים בצוואר

 2279. על מי חל צו ההרחבה הענף היבוא ?

 2280. כאבי גב של אזרח עובד צה"ל כתאונת עבודה

 2281. טען כי פוטר בשל סכסוך בינו לבין עובד אחר

 2282. האם תאונה בתוך הבית יכולה להיחשב "תאונת עבודה" ?

 2283. האם יש קשר בין נהיגה באוטובוס לכאבי גב ?

 2284. האם בקע מפשעתי יכול להיגרם בגלל הרמת משקל כבד ?

 2285. דמי לידה לאישה שעובדת בעסק של בעלה

 2286. בחילופי קבלני שמירה בעבודה זכאי העובד לפיצויי פיטורים ממעסיקו גם אם המשיך לעבוד באותו מקום עבודה

 2287. האם ירי בעבודה נחשבת לתאונת עבודה ?

 2288. תאונת עבודה עם מעדר

 2289. כאבי גב בגלל עבודה עם מכשירים רוטטים (ביטוח לאומי)

 2290. השלמת הכנסה: הכנסות מירושה

 2291. 4 התנאים לזכאות אלמנה לקצבת שאירים

 2292. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 2293. האם הדין הישראלי חל על עובדי חקלאות בשטחים ?

 2294. ניסיון "התחזות": זיוף בדיקה פסיכיאטרית כדי לקבל אחוזי נכות ?

 2295. 1.9.12 הוא התאריך הקובע לביטול סעיף 9א' לחוק הבטחת הכנסה

 2296. אירוע מוחי (cva) בגלל מאמץ יתר בעבודה

 2297. גמלת שמירת הריון לעובדת עצמאית שלא שילמה דמי ביטוח בזמן ?

 2298. צרידות אצל גננת כתאונת עבודה -ביטוח לאומי

 2299. אי הגעה ללשכת התעסוקה בגלל שהות בחו"ל

 2300. כאבים בצוואר: ישיבה ארוכה מול המחשב עם ראש כפוף

 2301. האם תאונה במהלך השתלמות נחשבת "תאונת עבודה" ?

 2302. בעיות ברכיים בגלל עמידה ממושכת ממאמץ בעבודה

 2303. בלט דיסק, לחץ קל על השק התקאלי

 2304. טענת התפטרות בגלל מעבר דירה בעקבות מחלה של קרוב משפחה

 2305. לטענת התובע הוא פוטר עת שהה בחופשת מחלה, וללא שנערך לו שימוע

 2306. קרע ברצועה הצולבת בגלל ספרינט ושינוי כיוון ריצה

 2307. הכרה בכאבי גב וצוואר של סדרן בסופר כתאונת עבודה בביטוח לאומי ?

 2308. ישיבה ממושכת בעבודה בתנוחת כיפוף כתאונת עבודה

 2309. פיטורים בגלל דרישת העובד לקבל שכר מינימום ?

 2310. הכרה בתאונת דרכים בדרך מפגישה עם לקוח כתאונת עבודה ?

 2311. הכרעה בין שתי בדיקות שמיעה סותרות בביטוח לאומי

 2312. זכויות עובדת כוח אדם בגן ילדים - עוזרת גננת

 2313. חתימה על מסמך "סיום הסכם" עבודה

 2314. שמירת הריון בגלל כאבים במפרקי הירך

 2315. טען שנפל מהאופניים לאחר שהאופניים נתקלו בבור בכביש

 2316. תביעה בטענת סילוק עובד מהעבודה לאחר זימון משטרה

 2317. פיטורים בחודש תשיעי

 2318. תקנה 15: האם ירידה של 20% הינה ירידה ניכרת בהכנסות

 2319. העובדת טענה כי דובר ב"זימון פיקטיבי" לשימוע, שנעשה לאחר שפוטרה

 2320. 4 דברים שחשוב לדעת על "עבודה מועדפת" אחרי הצבא

 2321. בקשת עובד בחברת שמירה לאשר תביעה ייצוגית לעניין אי ביצוע הפרשות פנסיוניות

 2322. השוואת כתב יד בטופס בל 250

 2323. דימום בחוט השדרה, מלפורמציה AVM כתאונת עבודה

 2324. סכרת עם אינסולין: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 2325. האם תאונת דרכים של עצמאי בדרך ל"סידורים" תוכר כתאונת עבודה ?

 2326. פגיעה בגב עקב נסיעות רבות בשטחים חקלאיים

 2327. בקשה לקבלת כרטיס DVR בבית הדין לעבודה

 2328. התיישנות קצבת זקנה לישראלי שגר בחו"ל

 2329. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 2330. סרטן בגלל חשיפה לצבע וחומרי ניקוי בעבודה ?

 2331. כאבי גב בעבודה עקב הרמת שקי חימר (פריקה וחלוקה)

 2332. טענות קיזוז והשבה של המעביד על עלויות הכשרת עובד

 2333. תאונת עבודה במפעל אחרי החתמת שעון נוכחות

 2334. תביעה בגין קבלת תלושי משכורת "פיקטיביים"

 2335. החליק על כתם שמן ברחוב

 2336. ביטוח לאומי אישר בהתחלה דמי לידה ואחר כך "התחרט"

 2337. נפילה בעבודה בגלל רטיבות במטבח

 2338. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 2339. 7 ימים חסרים לצורך זכאות לקבלת דמי אבטלה

 2340. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 2341. חולשה ברגל ימין עקב הרמת משקל כבד בעבודה

 2342. התקף לב נגרם כתוצאה מהתנאים במקום העבודהובשל הלחץ והמתח

 2343. נפילה במדרגות בכניסה לבית בדרך לעבודה

 2344. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 2345. תאונת דרכים: שברים בעצם הסירה ובעצם הרדיוס

 2346. נפילה בדרך לעבודה ממקום שאינו המעון הקבוע

 2347. אירוע מוחי בעקבות עיקול ש"הסתבך" כפגיעה בעבודה

 2348. תקופת אכשרה לדמי אבטלה לעובד יומי

 2349. בדיקת CT: סטנוזיס ספינלית עם שינויים קשים בין החוליות ואוסטאופיטים לכל אורך עמוד השדרה המותני

 2350. רישום עצמאי בביטוח לאומי חודשיים לאחר תאונת עבודה

 2351. החמרה בפיברומיאלגיה בעקבות תאונה ?

 2352. "משכורת אחרונה" לחישוב דמי לידה

 2353. ביטוח לאומי: תאריך תאונת עבודה לא ידוע - נשכח ע"י הנפגע

 2354. חוב מס הכנסה על חודשים שהתובע לא עבד – ביטול תלושי שכר

 2355. האם אדם שעובד אצל אח שלו זכאי לדמי אבטלה ?

 2356. בדיקת שמיעה: בתדר 1000 הרץ סף שמיעה נמוך מתדר 2000 הרץ (לא אופייני לנזק מחשיפה לרעש)

 2357. מענק עבודה מועדפת: האם ימי מילואים במהלך העבודה נספרים ?

 2358. ליקוי שמיעה עצבי ב-2 האוזניים שאינו אופייני לחשיפה לרעש מזיק

 2359. תנועות חוזרות ונשנות בעבודה

 2360. חולשה של EHL דו צדדי ופריצת דיסק מרכזית - אחוזי נכות

 2361. טען כי פוטר לאחר ש"התלונן" על הפחתה בהיקף שעות עבודתו

 2362. האם אשתו של בעל עסק עצמאי יכולה לקבל דמי אבטלה ?

 2363. קברנומה בגלל לחץ נפשי בעבודה

 2364. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 2365. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 2366. הפחתת תוספת ילדים מקצבת נכות והעברה לגרושת הנכה

 2367. דיסקופטיה בגב עקב העבודה

 2368. האם פסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה יוצר מעשה בית דין ?

 2369. הכרה בתאונת עבודה במהלך ניסוי של צה"ל בביטוח לאומי ?

 2370. תיעוד על שתי תלונות נפרדות על טנטון לשני רופאים שונים טרם הגשת התביעה

 2371. ערעור על החלטה להעביר למומחה הרפואי שאלת הבהרה

 2372. פיצוי כספי על שעות סיעוד שלא ניתנו למרות זכאות ?

 2373. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 2374. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 2375. 60 אחוזי נכות ניידות

 2376. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 2377. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לצלקות המכערות ביד

 2378. הכרה במחלת הפוליו של יליד מרוקו

 2379. תאונה של עובדת עצמאית בחניה בבית – תאונת עבודה ?

 2380. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 2381. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 2382. התיישנות תביעה לשכר עבודה מתחילה עם סיום יחסי העבודה

 2383. ערעור על החלטה לא לתת אחוזי נכות מלאים לפי סעיף ליקוי בתקנות

 2384. תביעה לקבל את החלק בשותפות במיזם

 2385. רעש של 85.2 דציבל בעבודה: חוסר התאמה בין PT לבין SRT

 2386. דיכאון מג'ורי, מחשבות על התאבדות: ביטוח לאומי

 2387. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 2388. תאונת עבודה: פגיעה עם הברך בשולחן בישיבה על כיסא עם גלגלים

 2389. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 2390. אחוזי נכות על פגיעה בסעיף התחושתי של העצב הרדיאלי ?

 2391. הורדת נוסע בדרך לעבודה – האם התאונה תאונת עבודה ?

 2392. ניכוי מצב קודם בגין ירידה בשמיעה וטינטון

 2393. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 2394. זכויות עובד תאילנדי בחקלאות שעבד פחות משנה

 2395. הכרה ב"מצב דכאוני תגובתי" כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 2396. האם יש קשר בין עליית רמת הסוכר בדם לתאונה ?

 2397. בקשה לגילוי מסמכים פנקס חופשה שנתית של המעביד

 2398. סמכות מקומית: ההבדל בין המונחים "מקום עבודה" ו-"מקום ביצוע העבודה"

 2399. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 2400. שחפת ישנה: נכות אובדן כושר עבודה בביטוח לאומי

 2401. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על הפרעה חרדתית לאחר תאונה ?

 2402. 69 אחוז נכות

 2403. יש להוכיח כי חולה פוליו לקה במחלה בישראל

 2404. יישור יתר בצוואר: אחוזי נכות בביטוח לאומי בגין תאונת דרכים

 2405. אחוזי נכות על הגבלה קלה בסיבוב הצוואר (של 5 מעלות) ?

 2406. אי הכרה במחלת הסכיזופרניה בביטוח לאומי

 2407. האם אפשר להחליף מומחה בטענה שלא נתן תשובות ברורות ?

 2408. הפעלת תקנה 15 למרות העדר ירידה בהכנסות לאחר התאונה

 2409. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 2410. מרווחים בחוליות הצוואר ב-CT עמוד שדרה - אחוזי נכות

 2411. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 2412. האם הניקוד במבחן ה-ADL משקף את המצב ?

 2413. האם פניה לסיוע משפטי יכולה לעכב מועד הגשת ערעור ?

 2414. הרכב הוועדה רפואית לא כלל פסיכיאטר דובר ערבית

 2415. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 2416. האם אפשר לתקן "חישוב של רכיב תביעה" בבין הדין לעבודה ?

 2417. 27 אחוז נכות מתאונת עבודה לאחר הפעלת תקנה 15

 2418. סמכות בית הדין האזורי לעבודה לדון במעמד ארגון עובדים

 2419. אי התייצבות לדיון לשמיעת עדות מוקדמת

 2420. מחלת מולר וויס (muller weiss) – ביטוח לאומי

 2421. אוסטאוארטריטיס של הברך: תאונת עבודה ביטוח לאומי

 2422. כמה אחוזי נכות מקבלים על לימפומה בהפוגה ?

 2423. אחוזי נכות על רגישות במישוש שרירי הגב התחתון ?

 2424. ערעור על מסקנות דו"ח הערכת תלות של אחות סיעודית

 2425. בקשה לפסילת מותב בטענה שלא ניתנה לא אפשרות להעיד עדים

 2426. תסמונת לכידה אולנרית במרפק: נכות מביטוח לאומי

 2427. כמה אחוזי נכות מקבלים על "מרפק גולף" ?

 2428. הרגישה פתאום כאב חזק וחד ודקירות בגב תוך כדי ניסיון לגרור שק דואר כבד

 2429. אחוזי נכות: תגובה דיכאונית, ליקוי בראיה, פסוריאזיס, השמנת יתר, פיברומיאלגיה, סוכרת ואבנים בכליה

 2430. בהלוקס ולגוס / הלוקס ריגידוס - אחוזי נכות

 2431. האם פיברומיאלגיה יכולה להיגרם בגלל תאונה ?

 2432. אחוזי נכות: קטיעה של אצבע בלי ראש מטטרסוס

 2433. על נציג הפרקליטות לחתום בשמו המלא ולרשום תאריך מסירה של כתב בי דין

 2434. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 2435. סכסוך קיבוצי בנושא הפחתת היקף העסקת עובדים בשעות נוספות

 2436. תקן ISO: הועדה הרפואית קיזזה אחוזי נכות הגין שמיעה בגין מצב קודם

 2437. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 2438. הכרה במחלת AVN בביטוח לאומי

 2439. ממתי מתחילה ההכרה בנכות בביטוח לאומי ?

 2440. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 2441. האם אפשר למנוע תוכנית הבראה של העירייה ?

 2442. האם חייבים לגלות גם מסמכים "לא רלוונטיים" במסגרת תביעה ?

 2443. פיטורים בגלל העברת קבצים מהעבודה למחשב האישי

 2444. תקנון קרן הפנסיה ביחס לאלמנת פנסיונר

 2445. בדיקת M.R.I: סימנים לבצקת תוך לשדית של הקונדיל הפמורלי לטראלי ובקוטב מידיאלי של הפיקה

 2446. הפרת צו בית הדין לעבודה: אי ניהול מו"מ עם נציגות העובדים

 2447. שברים באצבעות בתאונת עבודה (ביטוח לאומי)

 2448. 65 אחוז נכות על סכרת עם סיבוכים

 2449. הצעת עבודה לנכה (נכות כללית ביטוח לאומי)

 2450. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 2451. בלט דיסק ללא לחץ על השק

 2452. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 2453. בקשה להפריד את הדיון בתביעות

 2454. באיזו עיר מגישים תביעה נגד מקום עבודה עם סניפים ?

 2455. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 2456. האם אפשר לדחות שימוע כדי לחפש ייצוג משפטי ע"י עו"ד ?

 2457. בקשת "צד נדרש" להגיש סיכומים במסגרת התביעה

 2458. סעד הזמני בבית הדין לעבודה בלי תוקף מוגבל בזמן

 2459. צו מניעה להפסקת שידול לקוחות

 2460. אי הגשת ערעור בזמן בטענת טעות של חברת שליחויות

 2461. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 2462. כמה שווה כל יום חופש בעבודה

 2463. חישוב שעות נוספות לעובדים במשמרות עם הפסקה ארוכה בין המשמרות

 2464. מה נחשב "סטיה ניכרת מתכנית" ?

 2465. ניוד זכויות בנייה באמצעות תכנית בינוי

 2466. היתר בניה בבית משותף: האם חייבים הסכמה של כל הדיירים ?

 2467. האם לועדת ערר יש סמכות להארכת מועדים ?

 2468. בניית מרתף מחוץ לקווי הבניין

 2469. תנאי פטור מהיטל השבחה כאשר לא נחתמו תצהירים

 2470. כמה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה בבית משותף ?

 2471. האם ועדת ערר יכולה לבטל היטל השבחה ?

 2472. איזה חתימות צריך כדי להוציא היתר בניה ?

 2473. שימוש בחניה ללא היתר במשך שנים רבות

 2474. מה התנאים לקבלת הקלה באחוזי בניה ?

 2475. סתירה פנימית בתשריט

 2476. חניון מתחת לשצ"פ

 2477. הסתרת אור ואוויר עקב בניית בניין קומות

 2478. אי מתן טופס 4 עד ביצוע כלל המטלות

 2479. גילה לראשונה כי על פי התכנית ה"ממוחשבת" דרך נמצאת על ביתו

 2480. סגירת פטיו במבנה מסחרי

 2481. פרשנות תכנית בניה על מגרש

 2482. התנגדות לבניית קומת עמודים נוספת מעל מרתף

 2483. היתר לשימוש חורג לתחנת דלק ל-3 שנים

 2484. האם צריך לשלם היטל השבחה על הרחבת מרפסת מכוח תכנית ?

 2485. התנגדות לבניית בניין "שונה" משאר הבניינים בסביבה

 2486. האם מותר לעשות ריצוף בחצר לצורך חניה ?

 2487. דחיית בקשה להיתר בניה בגלל "חשד" שיעשה שימוש אחר

 2488. איחור בהגשת ערר לפי חוק התכנון והבנייה

 2489. האפשרות להוצאת היתרי בניה לתחנת דלק

 2490. טעות פירוש חוק

 2491. הפחתת שיעור הריבית על היטל השבחה

 2492. בניה על חורשה לשימור

 2493. עומס תחבורתי עקב תוספת יחידות דיור

 2494. פרשנות תב"ע - תכנית בניה עירונית

 2495. מחיקת ערר לועדת תכנון ובניה בגלל איחור בהגשתו

 2496. התנגדות לבניית עמוד חשמל עם שנאי במושב

 2497. היתר בניית חניה בגן ילדים

 2498. איטום / מילוי חללים במרתף בהוראת ועדה מקומית

 2499. אי הרשעת נאשם

 2500. צו הפסקת שימוש (מסחרי/עסקי)

 2501. סירוב נהג לבדיקת שתן

 2502. בקשה לפסילת שופט מחשש לחוסר אובייקטיביות

 2503. העתקת הייעוד הציבורי ממגרש מופקע למגרש אחר במסגרת תכנית איחוד וחלוקה

 2504. האם משלמים מע"מ על מים ?

 2505. פסילת מינימום 3 חודשים על עבירות תעבורה

 2506. האם צריך לצרף תצהיר לבקשת רשות ערעור ?

 2507. רופא רשם אבחנות פיקטיביות והדפיס מרשמים במרמה

 2508. פסיקה בנושא עונש המינימום על נהיגה בשכרות

 2509. זעקת ההגינות

 2510. איך מוכיחים שעסקה במקרקעין היא "פיקטיבית" ?

 2511. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 2512. הלכת פרלה עמר

 2513. מה העונש על נהיגה בשכרות וללא ביטוח ?

 2514. טענת אי יכולת להסיע ילדים לבית ספר בעונש שלילת רישיון

 2515. הודיית חוץ של נאשם: סעיף 10א לפקודת הראיות

 2516. ערעור על החלטה שלא נקבע במסגרתה "מועד" להגשתו

 2517. זכות עיון במסמכי מכרז

 2518. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 2519. אין פיצויים ללא נזק

 2520. ערעור על החלטת בית דין משמעתי לרופאים

 2521. הרשאה להתייצב לדיון: תקנה 28 לתקנות סדר הדין האזרחי

 2522. הסתרת עובדות מבית המשפט בערעור

 2523. אסור לרוקן זכויות (שנינוי חוזים) בנכס מעוקל

 2524. שלילה על סוג מסוים של רכב (מלגזה, משאית וכו')

 2525. האם מתנה במקרקעין חייבת להיות בכתב ?

 2526. טעות במידע תכנוני שנמסר לאדם מהעירייה

 2527. הזדמנות סבירה להתגונן

 2528. ערעור על "אמינות" של עדים

 2529. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 2530. סמכות בית משפט אזרחי רגיל: פעולה אזרחית או מסחרית של גוף ציבורי

 2531. עקרון הסעד החלופי

 2532. הגדרת ערבות אוטונומית

 2533. ערבות ביצוע או ערבות אוטונומית ?

 2534. שכר טרחה כתב הגנה - דוגמא

 2535. 2 תנאים לאי מימוש ערבות בנקאית אוטונומית

 2536. הסתמכות אזרח על מצג שווא רשלני של רשות

 2537. אכיפת עסקת חליפין עם המינהל

 2538. קבלת מידע/ייעוץ מוטעה מעורך דין לגבי מס בעסקת מכר

 2539. פגם בצו הריסה מנהלי

 2540. טעות באישור של העירייה על כך שלא צריך לשלם היטל השבחה

 2541. פיצוי על הסתמכות על מצג שווא לגבי יעוד של קרקע

 2542. חשיבות ניסוח כתב אישום

 2543. האם השתק פלוגתא חל גם על "החלטות" ?

 2544. עדות בוחן על נהיגה שלא תואמת את תנאי הכביש

 2545. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 2546. הרחבת חזית במשפט הפלילי ?

 2547. ערעור בגלל התעלמות בית המשפט מראיות חשובות

 2548. פסיקת הוצאות משפט על עבירות פניה

 2549. דוגמא לכתב ערבות אוטונומית

 2550. תביעה ראויה לטיעון

 2551. המעמד המשפטי של "תאגיד מים" - האם נחשב רשות ?

 2552. סיוג פסילה: האם ניתן לקבל שלילה על סוג רכב מסוים בלבד ?

 2553. האם "הימנעות מביצוע התשלום" עילה לפירוק חברה ?

 2554. מה סיכויי הערעור על עבירת נהיגה בשלילה ?

 2555. אחריות המעביד על התקף לב של עובד ?

 2556. האם משלמים מס הכנסה על דיבידנד ?

 2557. השפעת איחוד וחלוקה על שעבוד מקרקעין

 2558. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 2559. תביעה אזרחית בטענה להפרת הוראות פתיחה באש

 2560. נטל הראיה לפי פקודת מס ההכנסה

 2561. "הכנסה מעבודה" לפי פקודת מס הכנסה

 2562. מיסוי דו שלבי דיבידנד

 2563. בקשת סעד הצהרתי כדי לחסוך באגרה ?

 2564. למה יש התיישנות על תביעות אזרחיות ?

 2565. השתהות בהגשת תביעה

 2566. מיסוי חלוקת רווחים בחברה

 2567. שינוי שווי הקרקע לאחר איחוד וחלוקה

 2568. הגדרת "יחסי עובד מעביד" בדיני מיסים

 2569. האם צריך לשלם מס על טובת הנאה לבעל שליטה בחברה ?

 2570. ניכוי מס על חובות אבודים (חובות רעים מס הכנסה)

 2571. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 2572. ניכוי כספי קרן פנסיה מפיצויים בגין מוות בתאונת דרכים

 2573. דחיית תביעה מחמת שיהוי

 2574. הרדמת מניות

 2575. קשר בין תסמונת ACM לבין תסמונת רחם דו קרני

 2576. רשימת חומר חקירה

 2577. ניכוי מס על הוצאות הנובעות מהפרת החוק ?

 2578. חוק הביוב וחוק העזר ביוב קובע כי היטל ביוב נגבה עבור התקנת ביוב המשמש את הנכס

 2579. הצדדים להסכם השיתוף התחייבו כי הוא יירשם כהערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין

 2580. כמה זמן צריך לשמור מסמכים למס הכנסה ? סעיף 25(ג)

 2581. האם מותר לחברת ניהול לגבות תשלומי דמי ניהול מהדיירים בבניין משותף ?

 2582. זכויות אסיר לשיקום

 2583. בקשת נושה לחוות דעת שמאי לגבי נכסי מקרקעין של חייב

 2584. האם אפשר לקבל פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו ע"י חיילי צה"ל ?

 2585. מיסוי הכנסת דיבידנד בידי חברה

 2586. מה זה אמנת מס ?

 2587. הקלת מס: פרשנות החוק

 2588. הגשת תמלילים של נחקרים ללא עדותם בבית המשפט

 2589. מה המשמעות של אי חקירת עד בחקירה נגדית ?

 2590. מיסוי דו שלבי (הקלת מס בשלב הראשון ?)

 2591. לא כל פעולה צבאית נחשבת "פעולה מלחמתית" לפי החוק

 2592. 5 תנאים להוכחת הפרת חובה חקוקה

 2593. איך מתייחס בית המשפט ל"סתירות" בעדות של עדים ?

 2594. האם "אינתיפאדה" נחשבת כ"מלחמה" לפי החוק ?

 2595. תביעות הנזיקין בעקבות האינתיפאדה

 2596. מיסוי דיבידנד של חברה זרה: סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

 2597. שיטת מיסוי חברות הישנה בישראל

 2598. מיסוי דו שלבי דיבידנד

 2599. סעיף 163 לפקודת מס הכנסה

 2600. ניכוי מס במקור: הכנסת הדיבידנד המשולמת לחברה תושב חוץ

 2601. מיסוי החברות הישן (עד שנות התשעים)

 2602. תביעה ייצוגית נגד מפעל הפיס על הגרלת הלוטו

 2603. האם לוטו זה הימורים ? האם הימורים בלוטו חוקיים ?

 2604. הוכחת "הטעיה" / "מצג העלול להטעות" בתביעה ייצוגית

 2605. נדחתה בקשה לחשוף זהות של חיילי צה"ל

 2606. האם יש למדינה חסינות מפני תביעות בעקבות אינתיפאדה ?

 2607. דחיית בקשה לתביעה ייצוגית משיקולי מדיניות

 2608. זניחת טענה בסיכומים

 2609. סוגי הגרלות מפעל הפיס

 2610. האם כל פעולה צבאית היא פעולה מלחמתית ?

 2611. נטל ההוכחה בתביעות נזיקין בגין פעולה מלחמתית

 2612. האם פגיעה ב"עובר אורח" בפעילות צה"ל מהווה רשלנות ?

 2613. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 2614. הוכחת הקשר הסיבתי בתביעה ייצוגית

 2615. האם צריך לשלם מס על דיבידנד המשולם לתושב חוץ ?

 2616. כמה מקבלים על פריצה לדירה ?

 2617. זכויות יוצרים על שיטת לימוד ?

 2618. האם יש זכויות יוצרים על "רעיון" ?

 2619. תביעה ייצוגית: ריבית והצמדה על החזרים כספיים ללקוחות 012 סמייל

 2620. ביטול הסכם מכר דירה בגלל אי תשלום

 2621. האם אפשר להזדכות על המע"מ במכירת דירה ?

 2622. בקשת רשות להתגונן שנדחתה מהווה השתק פלוגתא

 2623. ביטול חילוט מניות

 2624. סטייה מעיקרון הייצוג היחסי תיעשה רק לשם מתן ייצוג למיעוט

 2625. סעיף 12 לחוק מע"מ

 2626. מבחן יכולת הפירעון

 2627. הקלה במס על דיבידנד מהכנסה של חברה זרה שחויבה במס ישראלי

 2628. באילו מקרים משתמשים בפקודת ביזיון בית המשפט ?

 2629. אי התייצבות של תושב חוץ לדיון בגלל בדיקה רפואית - סי.טי

 2630. זכויות אלמנה מכוח חוזה מכר שחתם בעלה עם המינהל

 2631. המועד לבחינת השיהוי ביחס לסעד זמני הינו המועד בו קם הצורך בסעד הזמני

 2632. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 2633. תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי

 2634. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 2635. סעיף 6ב לחוק הפלת"ד

 2636. האם הלכת השיתוף מטילה אחריות כלפי צדדים שלישיים ?

 2637. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 2638. חשיבות חוות דעת פרטית בדיון בפני ועדה רפואית של ביטוח לאומי

 2639. עיון בחומר חקירה לא בעבירת חטא

 2640. הכבדה עיקול זמני

 2641. סיכוי סביר להרשעה: ראיות לכאורה

 2642. האם "תרגיל" חקירה במשטרה קביל כראיה ?

 2643. עיון בחומר חקירה סודי שלא הועבר לסנגוריה

 2644. איחוד תביעות באותו בית משפט

 2645. האם מותר לפרסם שמות של חשודים בעבירות מין ?

 2646. מציאת נשק (סכין) תוך כדי חיפוש לא חוקי של שוטר

 2647. פרסום שמות הצדדים בהליך משפטי בבית משפט

 2648. האם מותר לפרסם שמות חשודים בפלילים באינטרנט ?

 2649. אי הגשת כתב תשובה להמרצת פתיחה

 2650. האם אפשר למכור זכויות בניה למישהו אחר ?

 2651. הסדר נושים או פירוק ? מה עדיף ?

 2652. האם אפשר לקיים בוררות עם חברה בפירוק ?

 2653. זכויות בעל הערת אזהרה נשמרות גם בהליכי פירוק / כינוס נכסים

 2654. נאשם חולה נפש שמתעקש להמשיך לנהל משפט פלילי כנגדו

 2655. מה זה זכויות בניה ?

 2656. תקנה 519 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי: בקשה להפקדת ערובה

 2657. סעיף 5 לחוק ההתיישנות: תביעה שאינה במקרקעין מתיישנת לאחר 7 שנים מהיום בו נולדה עילת התביעה

 2658. ההלכה בנושא מינוי כונס נכסים זמני

 2659. נטל ההוכחה בבקשה לפסיקת הוצאות

 2660. בירור מוקדם בפני הממונה על המחוז: סעיף 3 להנחיית היועמ"ש

 2661. האם זכות בניה היא זכות קנייניות ?

 2662. האם תביעה בגין זכויות בניה היא "תביעה במקרקעין"?

 2663. זכות עיון בתיק בית משפט של מי שאינו צד להליך ?

 2664. הכלל בפסיקת הוצאות הוא פסיקת הוצאות ריאליות, וזאת בהיעדר סיבה מיוחדת

 2665. האם אפשר למנוע אכיפת סעיף בוררות בהסכם ?

 2666. מעצר על אחזקת נשק על בסיס סרט מצלמת אבטחה ?

 2667. שיטת ההיטלים

 2668. האם חובה לחשוף את המקום בו בוצעה האזנת סתר ?

 2669. מה התפקידים של מערך הכבאות ?

 2670. האם שכר טרחת מומחים הינו חלק מ"הוצאות משפט" ?

 2671. האזנת סתר: האם יש צורך בהסמכה ספציפית לגבי כל חקירה וחקירה ?

 2672. האם מותר לשופט להעיר הערות ביקורתיות במהלך משפט ?

 2673. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 2674. זכות בעל דין להיות נוכח במשפטו / עדות שלא בפני בעל דין

 2675. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 2676. הסכם פשרה בין נאמן בפשיטת רגל של עזבון לבין משפחת הנפטר

 2677. פשיטת רגל עקב יבוא כושל של בקר מאוסטרליה וסכסוך בין השותפים

 2678. ביקש פשיטת רגל כי נפל קורבן למעשי נוכלות מצד לקוחות

 2679. ביקש מבית המשפט להצהיר כי הוא יליד ישראל

 2680. אכיפת פסק דין שוויצרי בישראל

 2681. התיישנות על זכות אובליגטורית במקרקעין

 2682. הזכות לדעת את זהות העדים

 2683. תרומה תמיכה או סיוע: סעיף 12(א) לחוק המע"מ

 2684. גילוי נאות למשקיעים בשוק ההון

 2685. פיצוי חברה בגין הנזקים שנושא המשרה גרם לה

 2686. הוכחת פתיחת חברה לצורכי מרמה

 2687. הפסקת מירוץ ההתיישנות על פי סעיף 15 לחוק ההתיישנות

 2688. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 2689. האם צריך הליך מכרז לאישור הסדר בין חברה לבין נושיה ?

 2690. מכרז: הצעת הסדר נושים בניגוד להחלטת בית המשפט

 2691. ניהול עסק מתוך כוונה לרמות או במטרת מרמה

 2692. תחולת חוק הגנת הצרכן על שירותי פרסום לעוסקים זעירים

 2693. האם תניה בחוזה הקושרת לקוח לתקופה ארוכה נוגדת את תקנת הציבור ?

 2694. איך לקוח יכול להשתחרר מהחוזה לפני סיומו ?

 2695. גודל האותיות בחוזה אחיד למעט האות "י", יהיה 2 מילימטרים

 2696. פיצוי מוסכם מוסווה

 2697. עמידת צד על המשך ביצוע חוזה עולה לכדי חוסר תום לב בקיום חוזה

 2698. פסילת הסדר נושים אשר במהותו הינו "הצעת רכש"

 2699. שינוי תנאי בחוזה אחיד

 2700. השתחררות מחוזים עם מכוני כושר ויחידות נופש

 2701. התערבות בית המשפט: ניצול לרעה של לקוחות (צרכנים)

 2702. האם אפשר לבטל חוזה בגלל אי שיתוף פעולה ?

 2703. לפי מה קובעים האם החוזה הוא "חוזה מקפח" ?

 2704. מה משך הזמן הסביר להתקשרות צרכן ללא אפשרות יציאה ?

 2705. האם התחייבות צרכן לתקופה ארוכה חוקית ?

 2706. טענת "אכיפת התשלום החוזי תהיה בלתי צודקת"

 2707. כשיש מו"מ לפני חוזה חוק החוזים האחידים לא חל

 2708. "החזקה יחד" של מניות / החזקה משותפת של מניות

 2709. האם יש הבדל בין התיישנות על חברה לבין אדם פרטי ?

 2710. מה זה הצעת רכש מיוחדת ?

 2711. חברה ציבורית: מידע שפורסם באופן א-פורמאלי, יישום עקרון הגילוי הנאות

 2712. דרישת התחייבות של צרכן לתקופה בלתי סבירה

 2713. חובת גילוי על בעלי מניות שרוצים להחזיק מניות יחד

 2714. החזקה יחד

 2715. מה התוקף המשפטי של "הנחיות הרשות לניירות ערך" ?

 2716. שינוי תעריפים בחוזה אחיד

 2717. הסכם הצבעה היוצר שליטה בחברה אינו אפשרי ללא הצעת רכש

 2718. העברת שליטה בחברה ציבורית מיד ליד

 2719. אין לראות בנושה של החברה בתור "גורם רלוונטי אחר"

 2720. פיצויים ליזם בעקבות כישלון שותפות עסקית

 2721. בקשה לאישור הצעת הסדר חובות ללא פשיטת רגל

 2722. תביעות ישירות של נושים כלפי נושא משרה בהליכי פירוק

 2723. האם דרישת התחייבות של לקוח לתקופה מינימלית חוקי ?

 2724. ביטול חוזה עם אזרח אמריקאי שחתם על הסכם המכר באמצעות מיופה כוחו בישראל

 2725. האם אישור רו"ח מספיק כדי לא לחייב חברה בהפקדת ערובה להוצאות ?

 2726. מה עושים במקרה של הפרת צו מניעה האוסר המשך בניה ?

 2727. נטען כי המערערים פלשו שלא כדין למקרקעין

 2728. האם מותר לשופט להעיר הערה על התנהלות של עורך דין ?

 2729. בקשה להורות על מתן עדות שלא בפני בעל הדין

 2730. דחיית תביעה שהוגשה בארץ עקב תניית בוררות בחו"ל

 2731. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 2732. טען כי שפת אמו ערבית והתקשה להקפיד על רישומי העסק

 2733. האם די בהסכמת נאמנים בחברה להגשת תביעה נגזרת ?

 2734. ביטול פסק בורר של בית הדין לממונות

 2735. פעולות בניה במקרקעין, ללא היתרי בניה

 2736. בקשה לשומת הוצאות

 2737. בקשה להפקדת ערובה בשל חשש כי לא יוכלו לשאת בהוצאות המשפט

 2738. נדחתה תביעה לביטול "הסכם פיקטיבי" לטענת המבקשת

 2739. זכויות על 50% מהדירה שלא ניתן לעקל

 2740. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 2741. זכות ההשבה וקיזוז בעקבות ביטול הסכם מכר

 2742. הצעת רכש של מניות המיעוט

 2743. שיטת DCF להערכת השווי ההוגן של מניות בהצעת רכש מלאה

 2744. זכות נאמן בפשיטת רגל לעיין בתיק דין משמעתי לשכת עורכי הדין

 2745. עתירה למינוי נאמן לנכסי הקדש

 2746. ביטול הסכם קומבינציה על ידי בית המשפט

 2747. האם אפשר להכריח חברה לחלק דיבידנד ע"י צו בית משפט ?

 2748. הסכמים בין דיירי הבניין לגבי הגג

 2749. ביטול יפוי כח בלתי חוזר במקרקעין - ערעור

 2750. בהיעדר תחולה לאמנת ניו יורק סעיף 6 לחוק הבוררות אינו רלבנטי

 2751. פשיטת רגל: המועד להגשת תביעת חוב

 2752. מע"מ חלקי על מכירת דירת מגורים בידי עוסק במקרקעין

 2753. סעיף בהסכם יזמות: העברת מניות במקרה של פטירה

 2754. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 2755. דוגמא למסמך ערבות אישית לסיום עבודות בניה עדת תאריך מסויים

 2756. אחריות הבנק על העברת כרטיס אשראי לאדם אחר ?

 2757. עדיפות ל"אינטרס הכלל" על פני "אינטרס הפרט" בדיני חברות

 2758. מה הרוב הדרוש לאישור הסדר נושים ?

 2759. האם אפשר להגיש בקשה לעיון מחדש לצירוף צד להליך בוררות ?

 2760. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 2761. החליקה על מים בחדר בו עבדה, במהלך עבודות ניקיון שבוצעו שם

 2762. תניית שיפוט ייחודית בהסכם העסקה

 2763. טען כי בית המשפט לא הבין נכון את חוקרת הילדים ואת דברי הקטינה בקלטת

 2764. האם החלטה על השתלה של פרק ירך מלאכותי במהלך ניתוחי אחד סבירה ?

 2765. תביעה ייצוגית: כתוב בערבית משהו אחר על מוצר ממה שכתוב בעברית

 2766. תביעה בנושא "גלגול צ'קים"

 2767. האם הליך בוררות מפסיק את מירוץ ההתיישנות ?

 2768. יבוא סמים (מתאמפטמין) מספרד לישראל

 2769. ביטול עסקת מכר מקרקעין

 2770. דרישת סעד כספי במסווה של צו עשה ?

 2771. עסקת מכר למראית עין על מנת לסכל את יכולת הגביה של הבנק ?

 2772. עו"ד שממשיך לעבוד בתקופת השעיה מהלשכה - מה העונש ?

 2773. מה העונש על הטרדה טלפונית ?

 2774. מה העונש על נהיגה בשכרות ובשלילה ?

 2775. מה העונש על התנגשות במעקה בטיחות בשכרות ?

 2776. החזר כספי על כביש 6 בגלל הטעיית נהג על "עומס"

 2777. הערת אזהרה על 50% מהזכויות על חלקה

 2778. חוק גל: בקשה לפירוק חברה חקלאית

 2779. תביעה ייצוגית: מידע שגוי על אריזה של מוצר קפה טורקי

 2780. שעבוד לטובת בעל המשכנתא מול הערת אזהרה – מה גובר ?

 2781. האם מותר להעסיק נהג מונית בחברת הסעות על ידי חברת הסעות אחרת ?

 2782. התיישנות תביעה בגין רכישת זכויות בניה

 2783. אין מקום למכירת דירה כאשר היא מנותקת מהקרקע שהיא ממוקמת עליה

 2784. פיצויים מהקבלן בגין אי יציקת תקרה מבטון ובנייתה מקונסטרוקציית ברזל

 2785. האם הערת אגב בפסק דין יכולה להוות מעשה בית דין ?

 2786. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 2787. לא ניתן עדיין פסק בוררות לאחר 6 שנים מאז מינוי הבורר

 2788. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 2789. אשם תורם: החלקה בעבודה בגלל רצפה רטובה

 2790. ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מקומיים יוגש למחוזי

 2791. תשלום מיוחד האסור לגבייה בהעדר אישור לפי סעיף 124 לחוק המים

 2792. מה העונש על איום ברצח ?

 2793. איחור בהגשת ערעור על פסק דין של המפקח על המקרקעין

 2794. תביעה על נזק פסיכולוגי (PTSD) לילד בגלל תאונת דרכים

 2795. רופא זייף מסמכים על ביקורים של חולים - מה העונש

 2796. הפרת תוכן התראה על בנייה ללא היתר

 2797. סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי – החובה לידע את הנאשם

 2798. הכחשת "שימוש למגורים" בביצוע עבודות בניה ללא היתר

 2799. נטען כי לאחר חתימת חוזה המכר, החלו להגיע עיקולים על הדירה ועל המיטלטלין

 2800. חוסר אפשרות של הבנק לממש משכון בגלל ביטול חוזה

 2801. האם רכישת זכויות דיירות מוגנת בחנות כוללת את החצר ?

 2802. אי הכללה בהגרלה להקצאת מגרשים במושב

 2803. ביטול זכאות לתואר – מה עושים ?

 2804. נהיגה בשלילה בידיעה

 2805. האם זכות מכח מתנה בעל פה גוברת על עיקול ?

 2806. מה העונש על איומים על בת זוג

 2807. מה העונש על אלימות שוטרים ?

 2808. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 2809. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 2810. שכר טרחה למרות הפסקת ייצוג עו"ד לפני הסיכומים בתיק ?

 2811. האם אפשר לאשר הסדר נושים לבקשת 40% מבעלי המניות ?

 2812. בוררות בנושא בניית מלון

 2813. ביטול הרשעה של אתלט מצטיין בעבירת איומים

 2814. אחוזי נכות בגין מחלת איידס

 2815. מה העונש על דריסת הולך רגל למוות במעבר חציה ?

 2816. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 2817. מעצר על סמך קלטות מצלמות אבטחה בבניין מגורים

 2818. סעיף 267 לפקודת החברות: הליכים משפטיים שטרם החלו או שתלויים ועומדים בערכאות יעוכבו

 2819. סיווג מניות כתקבול בגין סחורה שיוצרה במשק

 2820. תקיפה על ידי שניים או יותר

 2821. סעיף 8 לפקודת הקרקעות: צו מסירת חזרה

 2822. ערובה לקיום פסק בוררות

 2823. האם יש קשר בין פוסט טראומה (PTSD) לבין סכיזופרניה ?

 2824. האם בעל מניות יכול לבקש לפרק חברה ?

 2825. האם חובה לצרף את המסמכים המוזכרים בכתב טענות ?

 2826. טען כי הגנתו נפגעה עקב כשל בייצוג על ידי נציג חברת הביטוח

 2827. הסכם אופציית put

 2828. טענת סתירה בין פסק הבוררות החלקי ופסק הבוררות הסופי

 2829. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 2830. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 2831. הרשעה במעשה מגונה: התחזות למטפל אלטרנטיבי

 2832. סוכרת בגלל פוסט טראומה ?

 2833. תביעה על תשלום בגין עבודות מיזוג בחנות

 2834. מה העונש על איומים ברצח ?

 2835. המרצת פתיחה: בעלות על דירה רשומה בטאבו על שם קק"ל

 2836. האם פסק דין בהעדר הגנה מהווה השתק פלוגתא ?

 2837. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 2838. צו פינוי מקרקעי ציבור

 2839. בחינת טענת התיישנות מחייבת לדעת מהי עילת התביעה

 2840. עתירה לאכיפת מכרז

 2841. עתירה מנהלית לצירוף חבר נוסף מסיעות האופוזיציה לוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 2842. עילת מעצר בשל חשש להימלטות מהדין

 2843. נאסר מימוש ערבות בנקאית לקבלן שביצע עבודה בזמן כפול מכפי שנקבע

 2844. בקשת מעצר עד תום ההליכים בעבירת הצתת דירה

 2845. שיהוי בעונש מאסר בעבירת תעבורה (5 שנים) אחרי המקרה

 2846. סכסוך בין בעלי חנויות במרכז מסחרי לגבי הרכוש המשותף

 2847. חזרה מהודיה בעבירות בניה ללא היתר

 2848. חובת ניהול מו"מ לפני הגשת תביעת פינוי ממקרקעין ?

 2849. טענת תקיפה במהלך חקירה במשטרה - תביעת פיצויים

 2850. תביעה בגין הלוואה בפרויקט נדל"ן ברומניה

 2851. כמה מקבלים על תקיפת קטין ?

 2852. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 2853. מה העונש על התעללות מטפלת סיעודי בקשישה

 2854. ארנונה: נטען כי שהעירייה לא צירפה אסמכתא בדבר משלוח דרישת התשלום

 2855. טען כי קנה את הרכב לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 2856. פסיקת הוצאות לדוגמא בבקשת אורכות מנימוקי סרק תוך ניצול בית המשפט

 2857. כמה מקבלים על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 2858. פיצוי מוסכם על הפרת הסכם מכר דירה ללא צורך בהוכחת נזק

 2859. מה העונש על פציעה עם סכין מטבח ?

 2860. נטען כי נשלחה הודעת קיזוז כנגד יתרת החוב נוכח קיומו של חוב הארנונה

 2861. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 2862. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 2863. תפיסת משאית בחשד לעבירות על חוק שמירת הסדר והניקיון

 2864. תביעה ייצוגית: אי רישום על מוצר מזון בערבית לגבי סכנת חנק לילדים

 2865. כמה מקבלים על גניבה מהעבודה ?

 2866. מה העונש נהיגה תחת השפעת חשיש ?

 2867. נטען כי למומחה הפוליגרף לא ניתן מעמד של מומחה מטעם ביהמ"ש

 2868. סתירה בין שני פסקי דין לגבי תחולת חזקת השיתוף

 2869. צו הריסה: "גדר בטחון" בגובה כ-2.5 מ', בנויה מברזל, עמודי ברזל וקוביות בטון

 2870. כמה מקבלים על עקיפה מסוכנת ?

 2871. לא היה מיוצג בתקופה לגביה נקבע כי פעל מתוך זלזול בבית המשפט

 2872. טענת המערער שהחתימה על גבי ההמחאות אינה חתימתו וכי מעולם לא הסכים לערוב לביצוען

 2873. מה גובה הקנס על אי קיום צו שיפוטי ?

 2874. בקשה למתן סעד הצהרתי בדבר זכויות חתימה בחברה

 2875. ביטול הרשעה בנהיגה תחת השפעת סמים עקב חיפוש לא חוקי ?

 2876. כמה עורך דין לוקח על כתב הגנה ?

 2877. האם נהג אופנוע שהחליק על הכביש אשם בתאונת דרכים ?

 2878. ערעור על פריצה וגניבה: נטען כי היה מעשה ספונטאני ולא מתוכנן וללא פגיעת רכוש

 2879. התקף לב בגלל נפילה בירידה במדרגות בעבודה

 2880. ערעור על העברת תביעה מסדר דין מהיר לסדר דין רגיל ללא נימוק

 2881. יש הבדל בין טענת "מעולם לא חתמתי" לבין טענת זיוף חתימה

 2882. הסבת דוח תעבורה של עובד

 2883. ערעור בטענת עדות כבושה

 2884. הלוואה בתיווך עורך דין - עו"ד תיווך בין לווה למלווה

 2885. ביטול פס"ד בהעדר הגנה: כתב התביעה לא נשלח לעו"ד חיצוני

 2886. כמה מקבלים (העונש) על דריסת ילדה במעבר חציה ?

 2887. תביעה ייצוגית: אי הצגת מחירי מוצרים בחנויות נוחות בתחנת דלק

 2888. ביטול הרשעה על ייצור / גידול סמים לצריכה עצמית

 2889. ערעור על אי פסיקת הוצאות בגין דחיית הודעה לצד שלישי

 2890. בניית ממ"ד: ערעור על פסק דין המפקחת על המקרקעין

 2891. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 2892. האם ניתן להסתמך על אישור מהעירייה שלא צריך לשלם היטל השבחה ?

 2893. הפרת הסכם תיווך: תשלום פיצויים מוסכמים - דמי תיווך כפולים

 2894. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 2895. חברת החשמל ביקשה לנתק חשמל בטענה שחיבל במונה

 2896. כמה מקבלים על תקיפה בנסיבות מחמירות ?

 2897. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 2898. חפיפת עונשי מאסר

 2899. כתב אישום: מכירת דלק גנוב ואי הוצאת חשבוניות בתחנת דלק

 2900. תאונה קטלנית בגלל אי מתן זכות קדימה

 2901. בקשה להכניס עובד סוציאלי פרטי לבית הכלא להיפגש עם אסיר בטחוני

 2902. כמה מקבלים על פציעה בנסיבות מחמירות ?

 2903. עונש לאדם שפגע בעבריין

 2904. כמה מקבלים על פריצה לדירות ?

 2905. ערעור על קולת העונש בעבירות פריצה לדירה

 2906. מה העונש על החזקת סכין בלבד (ללא כל עבירה נלווית) ?

 2907. ערעור על העונש בעבירת ניסיון פריצה לדירה

 2908. האם חלוקה בעין של המקרקעין תגרום נזק לצדדים ?

 2909. טענה להפרת חוזה עבודות בניה בגלל עיכוב בקבלת היתר בניה

 2910. צו מניעה לא להשתמש במסמכים

 2911. ערעור על הפעלת מאסר על תנאי

 2912. תביעה ייצוגית: אי פירוט "חומרי יסוד" של מוצר מזון על האריזה

 2913. חובת שימוע לסודני לפני כליאה במתקן חולות

 2914. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 2915. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 2916. התחמקות מקבלת כתב תביעה למזונות

 2917. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 2918. צילום אדם כשהוא ברשות היחיד: פגיעה בפרטיות סעיפים 2(3) ו- 5 לחוק הגנת הפרטיות

 2919. ערעור פלילי על גניבת רכב

 2920. העברת חומר חקירה בקובץ אקסל excel)) "פתוח לקריאה בלבד"

 2921. בוררות לגבי הפרדת הפעילות העסקית של שותפות

 2922. תביעה נגד יצרן בגלל פציעת גוף עקב בקבוק פגום

 2923. רכישה כפויה של מניות המיעוט

 2924. תסקיר מבחן "חיובי" כתנאי לאישור עסקת טיעון

 2925. נטען כי הבקשה לעיכוב ביצוע גרמה נזק כספי גדול לקופת פשיטת הרגל

 2926. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 2927. עסקת טיעון בעבירת רישוי עסקים

 2928. בניה ללא היתר במקום בו נמצאו עתיקות

 2929. מה הקריטריונים לכליאת מסתננים במתקן חולות ?

 2930. זכויות ניצולי שואה ממרוקו

 2931. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 2932. עבירת פציעה - מה העונש ?

 2933. חובת שימוע לאריתראים לפני כליאה במתקן חולות

 2934. פניה ליחידת האכיפה לגבי שהייה במתקן חולות

 2935. טען שמס הכנסה חיי לו כסף במסגרת בערעור על עבירות מס

 2936. נטען כי התביעה הוגשה תוך התעלמות מההליכים הקודמים

 2937. קנו דירה וגילו בדיעבד כי המוכרים עשו בה בניה ללא היתר

 2938. ערעור על החלטת ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים

 2939. הוראת שהייה במתקן חולות

 2940. האם עורך דין מורשה לקבלת כתבי דין של הלקוח שלו ?

 2941. הכרעת הדין ניתנה שנתיים ממועד שמיעת הראיות - עיוות דין ?

 2942. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 2943. ערעור על החלטה לא להאריך מאסר על תנאי שהיה בר הפעלה

 2944. האם כל שינוי ברכוש המשותף מהווה שינוי פנימי, או רק שינוי הפוגע ברכוש המשותף ?

 2945. בקשה לפטור מתשלום ערבון עתידי

 2946. העתקת קוד תוכנה: מינוי מומחה במסגרת התביעה

 2947. באילו מקרים מגישים המרצת פתיחה ?

 2948. תביעה לתשלום עמלות מכירה מכוח הסכם למתן שירותים

 2949. נדחתה תביעה נגד העירייה בגין הפרת זכויות יוצרים

 2950. בקשה לאיחוד דיונים במחלוקת זהה

 2951. נדחתה בקשת אסיר לחופשה מיוחדת להשתתף בטקס של הבת שלו

 2952. הזמנת כרטיסי טיסה מחברה ש"פשטה את הרגל", אחריות סוכנות נסיעות ?

 2953. סמכות מקומית בהליכי פשיטת רגל

 2954. בקשת מפרק הזמני של חברה להורות לחברה זרה בהודו להעביר כספים לקופת הפירוק

 2955. נדחתה בקשה לדיון בדלתיים סגורות בעבירות מין של שוטר

 2956. נוכחות במקום ביצוע העבירה כעילה למעצר עד תום ההליכים

 2957. בקשה להאריך צו הקפאת הליכים

 2958. מעצר עד תום ההליכים של נאשם הסובל ממחלת נפש ?

 2959. "סיכוי סביר" להרשעה

 2960. האם אפשר להכריח נאשם בעבירה פלילית לעבור בדיקה פסיכיאטרית ?

 2961. מינוי כונס נכסים זמני עוד לפני דיון בבקשת כינוס (חשש להברחת נכסים)

 2962. סמים לצריכה עצמית: טען שהוא מכור "קשה" לסם מהסוג שנתפס

 2963. חוסר אמון של בית המשפט בנאשם

 2964. הצגת חומר חסוי לבית המשפט במעמד צד אחד בעתירת אסיר

 2965. העברת שליטה בחברה ציבורית

 2966. דחיית תביעה בטענה להחזרת כסף שהופקד בנאמנות אצל עורך דין

 2967. תביעה לביטול רישום זכות הבעלות על פי שלושה שטרי מכר

 2968. לווה נוסף משכנתא (תביעה למתן צו)

 2969. ערעור על החלטת המפקח על המקרקעין שלא לפסוק הוצאות משפט

 2970. האם חברת ניהול יכולה להיות ועד בית ?

 2971. תביעה לפיצוי על נזק בשל אי חתימה על מסמכים להעברת בעלות בנכס

 2972. אחריות המעביד למנוע החלקה במקום העבודה

 2973. ביטול החלטה מנהלית בהעדר שימוע

 2974. סעיף 204 לחוק התכנון והבניה

 2975. דחיית הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בהעדר "פיצוי הולם"

 2976. סבירות החלטה מנהלית על רקע ההליך לקבלתה

 2977. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 2978. הוצאת שומת מס חדשה כאשר עומד ותלוי ערר על השומה הקודמת

 2979. ההבדל בין "ביטול הפקעה" לבין "שינוי ייעוד הקרקע שהפקעתה בוטלה"

 2980. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 2981. עתירות מנהליות כדי להמריץ את הרשות לקדם תכניות

 2982. פגיעה עקיפה במקרקעין - פיצויים לפי סעיף 197 ?

 2983. שינוי המועד לתשלום היטל השבחה: הלכת קהתי

 2984. הערכת שווי המקרקעין ערב אישורה של תכנית פוגעת

 2985. האם יש היטל השבחה בחו"ל (במדינות אחרות בעולם) ?

 2986. מה ההבדל בין מיסוי "רווח הון" לבין "היטל השבחה" ?

 2987. האם יש היטל השבחה על אישור תכנית ארצית או מחוזית ?

 2988. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 2989. אין לראות ברישום מניות חברה תעשייתית כ"מכירה רעיונית"

 2990. זכויות נכה צה"ל לקבלת החזר ביטוח רכב ואגרת רישוי לרכב

 2991. בקשה לביטול הפקעה: אי מיצוי הליכים לפני מוסדות התכנון

 2992. תיקון 43 לחוק התכנון והבניה

 2993. דוגמאות לפסילת שאלות בבחינות הלשכה על ידי בית המשפט

 2994. עתירה מנהלית לביטול החלטות ועדת המשנה והועדה המחוזית לתכנון ובנייה

 2995. מה עושים אם הועדה המחוזית לא אישרה תכנית מתאר ?

 2996. קבלת אישור לצורכי חוק מע"מ לא מספקת לפטור מארנונה מכח סעיף 4(א)(IV) לפקודת הפיטורין

 2997. מה זה מלכ"ר ? (מוסד ללא כוונת רווח)

 2998. חישוב רווח הון במכירת מניות

 2999. מה זה תוכנית בינוי ?

 3000. התערבות בית המשפט במינוי בעלי תפקידים במועצת העירייה -ביקורת שיפוטית

 3001. פטור מארנונה למוסד חינוך מוכר על פי חוק לימוד חובה או למוסדות המהווים בית ספר מקצועי

 3002. פסילת שאלה בבחינות הלשכה שלא היתה בחומר לבחינה ?

 3003. תנאים מצטברים לתחולת פטור מארנונה למוסדות חינוך

 3004. פטור ממס על הפיכת מניות פרטיות למניות נסחרות בבורסה

 3005. תוך כמה זמן מגישים עתירה מנהלית

 3006. שימוע מאוחר

 3007. עתירה לבג"ץ נגד חוקיות מינויים של מועצת העירייה

 3008. בית המשפט לא יפסוק לטובת התובע סעד שאותו הוא לא ביקש

 3009. מהי מטרת הארנונה ?

 3010. יש להתייחס לתכניות מתאר שונות הבאות זו אחר זו כתכניות נפרדות לעניין תביעת פיצויים

 3011. מה נחשב "חלוקת רווחים" ?

 3012. הוראת חוק ספציפית גוברת על הוראת חוק כללית

 3013. תקנה 5 לתקנות התכנון והבניה

 3014. האם צריך לשלם מס על מכירת מניות ?

 3015. רק לאחר הצבעה מאפשר ראש העיר לנוכחים להשמיע את דבריהם

 3016. ביטול היתר בניה בגלל אי זימון צד לדיון

 3017. האם ניתן לחדש דיון בעתירה ?

 3018. 3 תנאים לביצוע הפקעה של קרקעות

 3019. פטור מארנונה למוסד חינוך ללא כוונת רווח

 3020. האם ניתן לאשר היתר בניה על פי תוכנית שהופקדה לפני 1.1.96 ?

 3021. ביטול הפקעת חלקה ש"מיועדת" להפקעה במשך 30 שנה

 3022. סוגי השבחות שצריך לשלם עליהן היטל השבחה

 3023. האם בעל זכות שכירות צריך לשלם היטל השבחה ?

 3024. הגדרת "מוסד חינוך" לצורך פטור מארנונה

 3025. מה אפשר לעשות נגד רעש של מפוח עלים ?

 3026. טענת פגמים מנהליים בהחלטת הועדה המחוזית

 3027. הרמת מסך בדיני מיסים

 3028. עתירה נגד החלטת נציב בתי הסוהר

 3029. מה זה גביה מנהלית על פי פקודת העיריות

 3030. עקרון חוקיות המינהל

 3031. סמכות רשות מקומית לנקוט בהליכי גביה ללא תביעה אזרחית

 3032. האם מגישים עתירה מנהלית בחובות ארנונה של חברה ?

 3033. תוך כמה זמן אפשר להגיש עתירה מנהלית

 3034. האם אפשר לחייב בעלים של חברה בחובות למס הכנסה ?

 3035. מניין ימי הפגרה בביהמ"ש לעניינים מנהליים: תקנה 44

 3036. סרבן מס

 3037. עתירה מנהלית נגד חלטת הועדה לדיור לאומי: הקצאת זכויות בניה עתידית

 3038. דיון חוזר בוועדה המחוזית

 3039. הרמת מסך בדיני ארנונה

 3040. האם אפשר לתבוע אישית בעלים של חברה על חובות החברה ?

 3041. הרמת מסך בפקודת מס הכנסה

 3042. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 3043. ארנונה:השגה וערעור על חיוב בעל שליטה בחברה

 3044. חובת זימון לדיון חוזר בועדה המחוזית

 3045. חוק ספציפי מול חוק כללי

 3046. נטל ההוכחה בגביית ארנונה מבעל שליטה בחברה

 3047. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 3048. סמכות וועדת השחרורים להורות על "הפקעה זמנית" של שחרור

 3049. ועדת השחרורים איננה קשורה בדיני הראיות

 3050. תקנות רדיוס מגן על קידוחי מים

 3051. רשות הבריאות רשאית להתיר חריגה על רדיוס אחוזי מגן

 3052. ההבדל בין הזכות פיצויים (סעיף 197) לתשלום היטל ההשבחה

 3053. ארנונה: הליך מוקדם לבירור חבות בעל שליטה בחברה בטרם הליכי גביה

 3054. רישיון עסק קייטרינג

 3055. האם תכנית מתאר ארצית מפורטת נחשבת ל"תכנית מפורטת" ?

 3056. רישיון עסק שירותי הסעדה (קייטרינג)

 3057. מטרת חוק התכנון והבניה

 3058. למי משלמים היטל השבחה ?

 3059. ארנונה: החלת שומה המתוקנת רטרואקטיבית מתחילת שנת הכספים

 3060. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 3061. ביטול החלטה לשחרר שוטר משירות מטעמי בריאות

 3062. אי חידוש רישיון נשק בגלל חשד לביצוע עבירה פלילית לפני שנים רבות

 3063. האם בעל הערת אזהרה (בלבד) יכול להגיש בקשה להיתר בניה ?

 3064. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 3065. האם עובד ציבור חייב לענות בכתב על בקשות ותוך כמה זמן ?

 3066. הטבות רטרואקטיביות לנכה צה"ל שלא מסוגל לטפל בעניינו בגלל מצב נפשי

 3067. הפסקת שירות שוטר מהמשטרה מטעמי בריאות

 3068. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 3069. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 3070. בקשה לעיון חוזר בהיתר להפעלת תחנת דלק

 3071. התעלמות ועדה רפואית של משרד הביטחון מתוצאות MRI

 3072. האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ?

 3073. ערעור לבית המשפט המחוזי על אחוזי נכות במשרד הביטחון

 3074. מסמכי המכרז

 3075. חשמל כשר לשבת

 3076. המועד הקובע לפיו מחשבים נזק שנגרם ע"י תכנית הוא מועד פרסום ההודעה על אישור התכנית ברשומות

 3077. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 3078. הכרה בעולה מאתיופיה כ"אסיר ציון"

 3079. ארנונה הליכי גביה מנהליים כנגד בעל השליטה בחברה - 25% מהמניות

 3080. שתי החלטות "סותרות" של ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

 3081. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 3082. סירוב משרד הפנים לתת מעמד בישראל בשל סיבות ביטחוניות

 3083. האם אפשר לבטל החלטה של מינהל הרכש הממשלתי ?

 3084. פריקת כתף במשחק כדורגל בבסיס צבאי

 3085. פציעה של חייל בחופשה במשחק כדורגל בשכונה

 3086. שחרור מוקדם מהכלא בעבירות אונס קטינה בתוך המשפחה

 3087. קרבות באזור המגורים באפריקה כעילה לקבלת מקלט מדיני בישראל

 3088. בקשה למקלט מדיני לבעלי אשרת תייר מסוג ב/2

 3089. סיכויי עתירה מנהלית בגין דחיית בקשה למקלט מדיני

 3090. פגיעה בפוטנציאל של קרקע בגלל אישור תכנית

 3091. הארכת פטור ממכרז

 3092. בקשה לסווג נכס כ"מחסן" במקום "תעשיה"

 3093. פטור מארנונה לדירה במהלך שיפוץ

 3094. זכאות חייל סדיר לדירה בדיור ציבורי

 3095. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 3096. האם מותר לפטר סוהר בשב"ס ?

 3097. האם יש חובת שימוע למסתנן סודני שנעצר בחדש לעבירת סמים ?

 3098. פיטורי סוהר בגלל שהסתיר שיש לו הכרות עם אחד האסירים

 3099. אי ההתאמה בין שמו של בעל ההצעה במכרז לבין שם החייב בערבות הבנקאית

 3100. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 3101. שחרור מוקדם של אסיר שהיה מעורב בהברחת סמים לכלא ?

 3102. איך אפשר להתחתן עם עובדת זרה לא חוקית שלא יכולה לצאת מהארץ ?

 3103. ערעור על קביעה רפואית (מקצועית) של ועדה רפואית של משרד הביטחון

 3104. עיכוב שחרור משירות קבע בגלל צמצום הכוחות הסדירים בצה"ל

 3105. סתירות בראיון במשרד הפנים לבדיקת כנות הקשר

 3106. מה הקריטריונים בראיון לבדיקת "כנות הקשר" למשרד הפנים ?

 3107. האם מותר לגרש מסתננים לישראל בחזרה לחבל דרפור בסודן ?

 3108. קיזוז הקצבה חודשית לחינוך מחשבון של מועצה מקומית

 3109. האם חובה לערוך שימוע למסתננים ?

 3110. שחרור מוקדם מהכלא (מאסר שלישי)

 3111. האם אנסים משתחררים אחרי ניכוי שליש מהמאסר ?

 3112. חישוב מענק לחלפת רכב רפואי של נכה צה"ל

 3113. אי קיום פסק דין במקרה של "מחלוקת" בפרשנותו

 3114. דחיית עתירה מנהלית מבלי שבית המשפט פסק הוצאות

 3115. האם ניסוח מטעה עילה לפסילת שאלות בבחינות הלשכה ?

 3116. משוחררי עסקת שליט חתמו על מסמך "הצהרה והתחייבות" לא לעסוק בפעילות טרור

 3117. האם אסיר בטחוני יכול להשתחרר מהכלא לאחר ניכוי שליש ?

 3118. עתירה מנהלית לביטול מינוי במכרז בטענת חוסר ניסיון

 3119. הוראת שהייה במתקן "חולות" לאחר תשאול

 3120. האם השב"ס חייב למסור לתת לאסיר החלטות בית משפט ?

 3121. עתירה לביטול מינוי מנהל אגף בבית סוהר

 3122. שחרור מוקדם ממאסר ל-3 שנים

 3123. עתירת היועץ המשפטי לממשלה לא לשחרר אסיר מהכלא

 3124. אי פרסום מכרז חיצוני

 3125. מה התנאים להכרה כ"אסיר ציון" ?

 3126. תוך כמה זמן צריך להגיש השגה על שומת ארנונה

 3127. אין להגביל היתר בניה על סמך תכנית עתידית שטרם אושרה

 3128. מי רשאי להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ?

 3129. רסיסים בגוף בעקבות תאונת דרכים

 3130. כאשר חריג הפריקה והטעינה מתחרה בשימוש אחר גובר ה'שימוש' המוכר על החריג

 3131. האם נפילה מאופניים בניסיון למנוע תאונה נחשב "תאונת דרכים" ?

 3132. מה מותר לעשות עם קרקע חקלאית ?

 3133. מסירה אישית על ידי עורך דין בהוראת בית המשפט

 3134. גניבת רכב במכון שטיפת מכוניות

 3135. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 3136. הסכמה מדעת לניתוח לייזר להסרת משקפיים בשיטת Lasik

 3137. התניית מתן צו איחוד תיקים בהפקדת ערובה - סעיף 74יא(א)

 3138. נזק למתקן שטיפת מכוניות בגלל החלפת הילוך בזמן שטיפה

 3139. בקשה כי לא תורשה שמיעת עדות בשל אי הגשת תצהירים

 3140. נפילת קרש על עובד באתר בניה

 3141. בקשת ביטול פקודת מאסר לאדם לא דובר עברית ולא מיוצג על אי תשלום קנסות

 3142. הובלת מטען רחב

 3143. לאיזה בית משפט מגישים תביעה לביטול דוח חניה ?

 3144. הסכם שכר טרחת עורך דין בכתב יד לא קריא

 3145. חתימה על ההסכם ללא הרשאה

 3146. חניית רכב קרובה מאד לצומת מהווה סיכון תעבורתי

 3147. תקנות נסיעה אחורה (רוורס)

 3148. ממתי משלמים ארנונה ?

 3149. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 3150. שופט לא רשאי להסתמך על מסקנות של שופט אחר במשפט אחר לגבי מהימנות עדים

 3151. אי הרשעה בפלילים

 3152. האם מותר לעצור להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה ? (בינעירונית) ?

 3153. הסכם זכות מעבר במקרקעין

 3154. סעיף 49 לחוק המקרקעין

 3155. התחייבות עירייה להנחה בארנונה (במכתב)

 3156. האם יש הליך מזורז (מהיר) לפינוי שוכרים ?

 3157. ניצול הכוח המכני של הרכב במסגרת הייעוד המקורי הלא תעבורתי

 3158. סמכות עניינית מכרזים

 3159. מהו הזמן הסביר להודעה על הפסקת הסכם הפצה ?

 3160. לא דנים בתביעת "סעד הצהרתי" אם ניתן להגיש "תביעה כספית"

 3161. הגדרת "קרקע ציבורית"

 3162. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסדר פשרה

 3163. האם חייבים להודיע להוצאה לפועל על הסדר פשרה ?

 3164. מה התוקף החוקי (משפטי) של "הבטחה מהעירייה" ?

 3165. "פטור ממס" פוגע בעקרון השוויון בפני החוק

 3166. האם אפשר להגיש תצהיר של עד שנפטר ?

 3167. האם יש צורך שהתחייבות שלטונית תהא דווקא בכתב ?

 3168. האם ארנונה היא מס ?

 3169. בתביעת לשון הרע חובה לפרט את המילים המדויקות בהן השתמשו

 3170. לאיזה בימ"ש סמכות עניינית בתביעת פיצויים על מכרז ?

 3171. העדר זיקה ביטוחית: העברת בעלות בנכס/רכב מנתקת את הזיקה

 3172. הבטחה מנהלית להכרה בחללי צה"ל כמשרתים בשירות קבע

 3173. אחריות מעביד על תאונת דרכים של העובד

 3174. האם מותר לפנות דייר שלא משלם שכר דירה ?

 3175. באילו מקרים מקבלים פסק דין הצהרתי ?

 3176. חובת הקטנת הנזק נזיקין

 3177. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 3178. צמצום היקף תחולתו של חוק הגנת הדייר בפסיקה

 3179. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 3180. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומנית

 3181. מה התנאים שבהם ביהמ"ש יאפשר לנאשם לחזור מהודיה ?

 3182. שיקולי צדק בהחלטות של ועדות בנושא פיצויים לניצולי שואה

 3183. איסור על דיג בחוט בלבד

 3184. מה זה עבירה נמשכת ?

 3185. משפט חוזר מטעמי צדק

 3186. אחריות השופטים לסיים תיק במהירות

 3187. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 3188. חזרה מהודיה של נאשם בגלל כשל בייצוג של עו"ד

 3189. שינוי במצב הרפואי של התובע במהלך תביעה בבית המשפט

 3190. חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם

 3191. חזרת נאשם מהודייתו: סעיף 153 (א) לחוק סדר הדין הפלילי

 3192. סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי: הגנה מן הצדק

 3193. יש לקבל בקשת צד כי יוגש תרגום מאושר של מסמך בשפה זרה

 3194. תניית ויתור על הגנות של סידור חלוף או דיירות מוגנת

 3195. על איזה "סוג" זיכוי אפשר לקבל פיצוי כספי ?

 3196. משפט חוזר בהליך אזרחי

 3197. סמכותו של בית המשפט לאפשר חזרה מהודיה: לאורך כל שלבי המשפט

 3198. האם מותר להגיש לבית המשפט הסכם ללא תרגום נוטריוני ?

 3199. עיתוי הגשת בקשה לחזור מן ההודיה מהווה שיקול רב בבקשת נאשם לחזור בו מן ההודיה

 3200. ניתן לאפשר לתקן כתבי טענות בכל שלב משלבי הדיון

 3201. האם חובה לתרגם מסמך באנגלית שהוגש כראיה בביהמ"ש בתרגום נוטריוני

 3202. מה העונש על הכשלת שוטר במילוי תפקידו ?

 3203. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 3204. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 3205. טענות סותרות בשתי תביעות שונות

 3206. כמה מקבלים על איומים ?

 3207. אי צירוף חוות דעת רפואית לתביעה: סילוק על הסף ?

 3208. תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי

 3209. אין לתקן כתב תביעה ע"י הוספת עילה חדשה

 3210. האם חובה לצרף תרגום נוטריוני לראיות בשפה הרוסית ?

 3211. תרמית יכולה לבטל פסק דין סופי וחלוט

 3212. בקשה לצרף תובע נוסף

 3213. מה העונש על הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו ?

 3214. זכאות לגמלת סיעוד מביטוח לאומי על פי מבחני תפקוד אחות סיעודית

 3215. דייג בשמורת טבע - האם מותר לדוג בשמורת טבע ?

 3216. 10% נכות עקב נפילה במהלך ירידה מאוטובוס

 3217. מה זה הרחבת חזית אסורה ?

 3218. האם התחייבות עירייה ללא אישור הגזבר תקפה ?

 3219. האם מותר לקזז חובות במסגרת אותה העסקה ?

 3220. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 3221. האם תאונה בלי מגע בין כלי הרכב נחשבת "תאונת דרכים" ?

 3222. חוק אקטיבי או פרוספקטיבי ?

 3223. האם למקום העבודה יש אחריות שילוחית לתקיפה שביצע עובד ?

 3224. האם תצהיר של אדם שנפטר נחשב "עדות שמיעה" ?

 3225. חתימה על חוזה תוך "ניצול מצוקה"

 3226. חזקת התקינות של פעולת רשות ציבורית

 3227. פרשנות הסכם בוררות (פסיקה)

 3228. האם יש חוק שמחייב את בעל הדירה לתקן פגמים בדירה שכורה ?

 3229. קיזוז סכום לא קצוב

 3230. סמכות בית המשפט לדון בבקשה לתפילה ברחבת הכותל

 3231. סמכות בית משפט בנושא תפילה במקומות קדושים

 3232. טענת קיזוז בתצהיר / פירוט טענת קיזוז

 3233. האם יורשים חובות ?

 3234. מה קורה עם משכנתא של אדם שנפטר ?

 3235. הפורום הטבעי

 3236. האם אפשר לתבוע סעד כספי בביהמ"ש לעניינים מנהליים ?

 3237. מי "מחליף" אדם שנפטר במהלך הערעור ?

 3238. הודעה על קיזוז

 3239. ניתן לחייב יורשים על חובות רק מתוך נכסי העזבון

 3240. בניית גדר בשטח ציבורי ללא היתר

 3241. האם אפשר להסכים בחוזה על זכויות בניה בבית משותף ?

 3242. האם השלמת שיק פתוח נחשבת אחיזה כשורה ?

 3243. חובת הקטנת הנזק בדיני חוזים

 3244. האם מותר לפנות בכוח פולש לדירה ?

 3245. התחרטות על חתימה לבדיקת פוליגרף

 3246. אי התאמה במוצר

 3247. הודעת חסינות

 3248. בעיות ברכב חדש

 3249. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 3250. מחלוקת עם רשות מקרקעי ישראל על סכום דמי החכירה השנתיים

 3251. התעוורות מניתוח לייזר להסרת משקפיים בשיטת Lasik ?

 3252. "גורם זר מתערב" בנזיקין

 3253. אחריות העירייה על מרתף בית שהוצף מי ביוב ונגרם נזק למבנה ולתכולה ?

 3254. איחור בהוראת ביצוע בניה לאחר מתן צו התחלת העבודה

 3255. אחריות בעל מקרקעין לתאונה בשטחו

 3256. נדחתה תביעה לסילוק פולש מקרקע - במושע

 3257. תסמונת כאב בעקבות תאונת דרכים

 3258. ניכוי שליש מאחוזי נכות בגין מצב קודם

 3259. תביעה נגד סוכן ביטוח בטענה שלא הכליל "נהג חדש" בביטוח חובה

 3260. תביעה בגין נזקים לחומרי בנייה שהונחו במגרש ליד בית

 3261. תקנה 222: מחיקת הודעה לצד שלישי

 3262. לטענת התובע השיק נמסר לו כבטוחה להבטחת תשלום חוב של בעלה של הנתבעת

 3263. רשלנות מקצועית של עורך דין בייצוג בדיני עבודה

 3264. 20 אחוז נכות על סחרחורות בעקבות תאונת דרכים

 3265. תאונה בחדר אוכל של בית מלון (תביעת פיצויים)

 3266. נדחתה תביעה נגד בעלי מניות של חברה לתשלום חובות החברה

 3267. תאונת דרכים במהלך העבודה של קטין בן 16

 3268. דייר מוגן: מספיק שהיה מקום אחר להתגורר בו כדי לשלול את זכאותו

 3269. פינוי דייר שלא שילם שכר דירה - מה אומר החוק ?

 3270. עקרון הקטנת הנזק במשפט העברי

 3271. האם הבנק יכול לתבוע יורשים על חובות ?

 3272. פיצויים מהבנק על הגבלת חשבון ?

 3273. האם רשאי בית המשפט (הדן בסכסוך) להכריע בשאלה עם הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה ?

 3274. השתק פלוגתא על פסק דין בהעדר הגנה

 3275. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 3276. ארנונה:גביה מנהלית או תביעה אזרחית ?

 3277. חקירת יכולת אצל רשם ההוצאה לפועל

 3278. האם סוכן מכירות "מורשה" לקבלת כתבי בי דין ?

 3279. חוק ההוצל"פ לא חל לאחר העברת הדיון לבית המשפט

 3280. האם 2 עדויות בביהמ"ש: בעל ואשתו נחשבות לשתי עדויות נפרדות ?

 3281. המשקל הראייתי של כרטסת הנהלת חשבונות

 3282. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 3283. הארכת הסכם שכירות כדי לאפשר לסיים ניקיון של הנכס

 3284. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 3285. פטור למעביד מאחריות שילוחית על תקיפה של עובד ?

 3286. צליעה אנטלגית (הטיית הגוף למניעת כאב) בעקבות תאונת דרכים

 3287. התפרצות רכב לצומת לא פנוי, כשאיננו מציית לתמרור "עצור" בכיוון נסיעתו

 3288. קשיון נוח של קרסול רגל שמאל בעקבות תאונת דרכים

 3289. תביעה נגד שיפוצניק בגין עבודות פיצול דירה לשתי יחידות דיור נפרדות

 3290. ראומטולוגיה אחוזי נכות: 10 אחוזי נכות בגין תסמונת כאב כרונית

 3291. הסכם רכישת מנוף (תביעה בגין הפרת ההזמנה)

 3292. תאונת דרכים: שבר פתוח בבוהן כף רגל שמאל

 3293. עלות חברת שמירה: שוטף +45, שכר המאבטחים בתוספת 37.56% ובתוספת נסיעות

 3294. ביטול הסכם שכירות רכב בגלל סירוב לשלם פרמיות ביטוח מקיף

 3295. תאונת דרכים: חתך באזור פריאטלי (דופני) משמאל וכן פצע שפשוף על פני ברך שמאל

 3296. האם עילת התביעה במקרקעין לא מוסדרים התיישנה ?

 3297. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 3298. המומחה קבע: כתב היד על השיק "קרוב לוודאי" כתב היד של הנתבע

 3299. תאונת דרכים: הפסד שכר בגין 18 ימים

 3300. סיוע להעסקה שלא כדין לפי סעיף 12א(ב) לחוק הכניסה לישראל ?

 3301. העברת תשלום תמורה על קניית מכונה מחו"ל ישירות למכס

 3302. הסכם הפצה: נטען כי הפקיעה נקודות הפצה מהקו ולא השיבה אותן מבלי לתת נימוקים

 3303. סמכות ייחודית המפקח על המקרקעין

 3304. מחלוקת כספית בגין מתכנן פרויקט לבית מפקח על פרויקט

 3305. חוות דעת בוחן תנועה: לא ניתן לקבוע היכן נוצר המגע בין כלי הרכב על הכביש

 3306. הרחבת חזית לאחר הגשת תצהירים

 3307. מחלות עור עקב חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה

 3308. איחור בהגשת ערר של ניצולי שואה

 3309. בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה יש לנכות ניכוי רעיוני

 3310. תאונת דרכים: הרכבים הוכרזו כ"אובדן להלכה" והשני כ"אובדן כללי"

 3311. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 3312. תביעה של הבנק נגד יורשים על הלוואה של אדם שנפטר שלא שולמה

 3313. תביעה נגד פלסטיני בגין החזר הלוואה

 3314. טען שאין לחייבו על פי הסכם המסגרת, שכן איננו חתום עליו

 3315. ביטול הסכמה לביצוע שינויים בדירה בבית משותף

 3316. כמה אחוזי נכות מקבלים על הגבלת תנועה בכתף ובצוואר ?

 3317. סכסוך בין שכנים על גדר

 3318. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 3319. תאונת עבודה: היד נתפסה בשרשרת ובגלגל השיניים של מכונה

 3320. נזילה בדוד שמש על הגג בדירה שכורה

 3321. הסכם לגבי מחלוקת חלוקת דמי תיווך בין 2 מתווכים

 3322. תביעה בטענת זיוף ראיה - קלטת

 3323. תאונת דרכים: בצקת סביב עין ימין

 3324. תביעת פינוי מקרקע ציבורית

 3325. תביעה נגד שוכר בטענה כי ההסכם אוסר על שכירות משנה

 3326. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 3327. צורפה חשבונית מס, כאשר המילה "קבלה" נמחקה ממנה

 3328. בקשה לקבלת קצבה חודשית ליוצאי מחנות ריכוז, גטאות, ומחנות שעבדו בהם בפרך

 3329. תביעה בגין עבודות עץ בדירה

 3330. שטר חוב מותנה בהתקיימות אירוע

 3331. האם אפשר לבטל הסכם פרסום ?

 3332. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 3333. שבר בצוואר הירך לאישה מבוגרת בגלל נפילה באוטובוס

 3334. לטענת התובעת, היא נפלה קורבן לתרמית שיווקית

 3335. האם אפשר לקבל פיצויים על "פינוי בכוח" מדירה בשכירות ?

 3336. תביעה: טענה כי "ידעה על הדירה" עוד לפני שחתמה על הסכם תיווך

 3337. האם אפשר לקבל אחוזי נכות על כאבי ראש ?

 3338. נטען כי לאחר תדלוק בתחנת דלק, החל הרכב לקרטע והמנוע נכבה

 3339. תשלום לקבלן משנה כאשר לא נערך הסכם בכתב ואף לא הוצאה הזמנת עבודה

 3340. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 3341. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 3342. חישוב נזק לרכב לפי עלות תיקון בפועל או לפי דו"ח השמאי ? המשקף עלות תיקון לצרכן

 3343. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 3344. אי הגשת דוחות מס הכנסה מהווה עבירה נמשכת

 3345. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 3346. טענה להוצאת דברי לשון הרע במהלך מריבה

 3347. איום על שוטרת במוקד 100

 3348. תביעה להחזרת ספרי תורה

 3349. נשירת אריחי החיפוי של חזיתות בניין משותף

 3350. איסור דייג באילת - כתב אישום על דייג חוטים

 3351. נזק לרכב על ידי שער חשמלי בכניסה למושב

 3352. תביעה נגד מכללה בגין לימודי רפואה סינית

 3353. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 3354. תביעה בין מתווכים בעקבות שיתוף פעולה בעסקה

 3355. החזר שיק בגין עסקת מקרקעין אשר לא יצאה אל הפועל

 3356. גילוי רטיבות לאחר קניית דירה יד שניה

 3357. האם הסכם בעל פה מחייב ?

 3358. אי פינוי דירה בשכירות מוגנת תוך הפרת הסכם פשרה

 3359. תביעה בגין עמלה על מכירת סחורה

 3360. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 3361. תביעה אזרחית נגד מח"ש - והמחלקה לחקירות שוטרים

 3362. תביעה נגד חברה שהתקינה מעלון נכים בבניין

 3363. תביעה בין שכנים שחתמו על הסכם שיתוף ביניהם

 3364. נדחתה תביעה של נדרס על ידי רכב שנסע מאחור

 3365. על מי מוטל נטל ההוכחה בשאלת חובת הקטנת הזנק ?

 3366. כמה עורך דין לוקח על גירושים בבית הדין הרבני ?

 3367. איזה שאלות שואלים בפוליגרף ?

 3368. בטון ניתז ונדבק לקירות הבית עקב עבודות יציקה וטיח

 3369. רכב נגרר השתחרר במהלך נסיעה ופגע ברכב אחר

 3370. פגיעת מחפרון בצינור מים אשר התפוצץ, במהלך עבודות

 3371. קנס על החלפת תוכנית בחברת סלולר

 3372. הסכם פרסום שלטים באיצטדיון כדורגל

 3373. האם הסכם תיווך בבלעדיות בלי טופס פירוט פעולות שיווקיות תקף ?

 3374. מהו הזמן הסביר להודעת מזמין שירות לספק על הפסקת התקשרות ?

 3375. תאונת דרכים ברחוב קק"ל

 3376. האם יש אחריות לרכב נדחף קדימה על ידי רכב מאחור ?

 3377. ערבות אישית על עסקה ללא הגיון כלכלי

 3378. נדחתה תביעה בגין "מצג מטעה" במשא ומתן

 3379. האם יש אחריות לעיריית תל אביב על נפילה במדרכה במהלך הליכה ?

 3380. פסק דין שהושג במרמה לכאורה

 3381. הצפה מגשם בגלל שהעיירה לא בנתה קיר הפרדה מהכביש ?

 3382. פינוי דייר מוגן בגלל איחור של 3 שבועות בתשלום דמי שכירות ?

 3383. פגיעה ברכב חונה קרוב מדי לצומת – מי אשם בתאונה ?

 3384. האם ב"חריגה מהרשאה" אין לפעולה תוקף כלפי החברה ?

 3385. תאונת דרכים: שברים בכפות הרגליים

 3386. לא הצליחה לאתר את הנתבעים כדי למסור את כתב התביעה

 3387. הקמת בית ספר ללימודי נהיגה על טרקטורים חקלאיים ומלגזות על קרקע חקלאית

 3388. נטען כי תעודת זיכוי הוצאה תחת אילוץ

 3389. בעיה במנוע רכב חדש עם אחריות ל-3 שנים

 3390. תגמול מוגדל לפי הכנסה

 3391. טענות להפרות צפויות של פקודת פשיטת הרגל לא יכולות להוות עילה לעיכוב ביצועו של פסק הדין

 3392. תאונת דרכים בעליה בחניון תת קרקעי עם רכב שירד לתוך החניון

 3393. שיק נמסר כהלוואה "למוטב בלבד" אולם שורת המוטב נותרה ריקה

 3394. תפיסת משאית על ידי נציגי המשרד להגנת הסביבה

 3395. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 3396. אחריות על תאונת דרכים בשליחות של המעביד ?

 3397. נדחתה תביעת לשון הרע במהלך בחירות לוועד מקומי

 3398. פגיעת מחפרון ברכב פרטי חונה -תביעת פיצויים

 3399. האם אפשר לבקש פסק דין הצהרתי כי הנתבע "מבריח נכסים" ?

 3400. הפעלת המשאית שלא על פי הוראות היצרן – העדר אחריות ?

 3401. תאונת דרכים בכביש 431

 3402. הסכם ייעוץ פיננסי מימון לעסקים (דוגמא)

 3403. אי יכולת לקזז מע"מ ללא חשבונית מתשלום למלכ"ר

 3404. פינוי מדירה ציבורית

 3405. פגם טכני במילוי טופס בקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל

 3406. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 3407. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 3408. בקשה לתרגום נוטריוני של מסמך שהוגש באנגלית

 3409. האם אפשר להגיש תביעת רשלנות רפואית בלי לצרף חוות דעת ?

 3410. איומים על שכן בגלל רעש של שיפוצים

 3411. מכתב דחייה מחברת הביטוח: פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 3412. האם "ביזיון בית המשפט" חל גם על צד ג' שאינו בעל דין בהליך המשפטי ?

 3413. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 3414. מה העונש על זיוף צ'קים ? כמה מקבלים על זיוף צ'קים ?

 3415. חובת הסניגור לעדכן את הלקוח לגבי מגעים לקראת עסקת טיעון

 3416. הגדרת נכות כ"אובדן מוחלט של איבר" בפוליסת ביטוח

 3417. נטל השכנוע בהתנגדות לקיום צוואה

 3418. האם תביעה בגין נזקי רכוש יוצרת השתק פלוגתא לגבי נזקי גוף ?

 3419. מתי מגישים הודעת צד ג ?

 3420. שינוי מקום מגורים לאחר גירושין ללא הסכמת ההורה השני

 3421. האם אמרות נאשם בתסקיר מעצר יכולות לשמש כנגדו בהליך הפלילי ?

 3422. מה העונש על פריצה לבית ?

 3423. ראיות לכאורה בשלב המעצר עד תום ההליכים

 3424. האם חובה לשלם מכס במחלוקת ורק אח"כ לפנות לביהמ"ש ?

 3425. האם תביעת המבוטח יוצרת השתק פלוגתא בתביעת חברת הביטוח ?

 3426. הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה תיקון 113

 3427. האם אחריות שילוחית של המעביד לתאונת דרכים פוטרת את העובד ?

 3428. תביעת פיצויים נגד המשטרה על בסיס הקלטת וידאו של המעצר

 3429. הכחשת מעורבות בתאונת דרכים

 3430. תאונת במכון שטיפת מכוניות

 3431. תקנה 65 לתקנות התעבורה

 3432. האם מותר לא לשלם דמי שכירות ?

 3433. תביעה בגין פלישה ונטיעת עצי זית ללא אישור

 3434. תביעה נגד אדם שחתם על כתב ערבות אישית לעסק שקרס

 3435. פיצוי מחברת ביטוח על עוגמת הנפש שנגרמה למבוטח על הליך סרק

 3436. צו מניעה האוסר על הפרעה לשימוש בחנות

 3437. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 3438. הוספת סכומים לאחר חתימה על כרטיס עבודה

 3439. תביעה נגד חברת הביטוח בגין פוליסת נזקי צנרת ומים לדירה

 3440. תביעה לפינוי שוכר בגלל תלונות של דיירים בבניין על רעש וצעקות

 3441. בקשה לצרף תובע שנגרמו לו נזקים נפשיים מהתאונה של אשתו

 3442. חברה רכשה סחורה, לא שילמה תמורתה בטענה שהסחורה פגומה

 3443. תביעה: טוענים כי טופס הסכם התיווך עליו חתמו מתייחס לנכס אחר

 3444. האם המצאה להורים של חייב בהוצאה לפועל נחשבת המצאה כדין ?

 3445. מה ההגדרה של "נכות" בפוליסת ביטוח ?

 3446. נטען כי הבנק ידע אשת הנתבע "אשת קש" בלבד ללא שליטה אמיתית בחברה

 3447. פגיעת משאים פינוי אשפה ברכב חונה (תביעת פיצויים)

 3448. תביעה נגד העירייה להחזר כספי בגין שיפוץ מבנה מסוכן

 3449. בקשה לא לפרסם פרטי דיון בביהמ"ש בעבירות אלימות במשפחה

 3450. האם יש השתק פלוגתא תביעות שיבוב של חברת ביטוח ?

 3451. האם הנתבע הופטר מערבותו לאחר שחתם עליה ?

 3452. טענה כי חוות דעת המומחה לא מנומקת ולא מפורטת

 3453. פיצויים על חממות לפי חוק ההתנתקות

 3454. תביעה נגד ערב (קרוב משפחה של השוכר) על שטר חוב בהסכם שכירות

 3455. תביעה נגד תושב ירדן

 3456. בעלות על זכויות בניה לא מנוצלות בבית משותף

 3457. הגשת הכרעת דין בעבירת תעבורה כראיה

 3458. תביעה על הזמנת אוטובוסים לטיול בית ספר

 3459. תביעה אזרחית על סגירת הר הבית לכניסת יהודים

 3460. עיקולים על פוליסת ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון

 3461. פיצויים על נשיכת כלב פיטבול

 3462. נדחתה תביעה נגד חברת הובלות על מטען שלא הגיע ליעדו

 3463. תאונת דרכים ברחוב יגאל אלון בין רכב פרטי לבין אוטובוס

 3464. נטען כי הסכים לפנות את הדירה "תחת לחץ"

 3465. התנגשות נגרר במשאית חונה

 3466. מה העונש על תשלום בכרטיס אשראי של מישהו אחר ?

 3467. טענה כי השיק אינו בכתב ידה ואינו חתום על ידה

 3468. מתווך טען כי הסכם תיווך נגנב ממשרדו – זכאי לדמי תיווך ?

 3469. כלל ההתגלות - התיישנות

 3470. מה העונש על תקיפת שוטר במילוי תפקידו ?

 3471. הפרת חוזה שכירות מסחרי

 3472. החרמת רכוש על ידי המשטרה

 3473. האם "תמיד" אפשר לבטל פסק דין בהעדר הגנה ?

 3474. אמון בנאשם

 3475. האם אי ביצוע פעולות שיווק בבלעדיות מבטלת את הסכם התיווך ?

 3476. תביעה של הוט מובייל (לשעבר מירס) נגד לקוח

 3477. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 3478. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 3479. טען כי השיק בגין שירותים רפואים הוצא ממנו בכפייה

 3480. תביעת נזיקין נגד מתנדב במשטרה

 3481. טען, כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 3482. בקשה לביטול צו פינוי מקרקעי ציבור: חוק מקרקעי ציבור (פינוי קרקע)

 3483. טענת חוסר סמכות עניינית בסכסוך בין בני משפחה

 3484. חסינות מתביעות על פעולה תוך כדי מילוי תפקיד שלטוני

 3485. תאונת דרכים ליד צומת יקיר בשומרון

 3486. הגשת תביעה נגד שוכר דירה שחזרו לו הצ'קים

 3487. תביעה לתשלום חוב למוסך על תיקון רכב

 3488. תאונת דרכים במתחם "ביג" בבאר שבע

 3489. חוק ההתנתקות: מענק עבור עסק ממשיך, בהתאם לסעיפים 70(א) ו – 70א

 3490. האם בעל עסק זכאי לפיצויים על פינוי שטחים ?

 3491. טענת קיזוז של חברת כוח אדם

 3492. אי קיום החלטה של המפקח על הבתים המשותפים לפרק תוספות בניה

 3493. האם פגיעה נפשית נחשבת "נזק גוף" לצרכי תביעה ?

 3494. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 3495. תביעה לתשלום על עבודות ריתוך

 3496. תאונת דרכים תוך כדי חניה בנסיעה אחורה (ברוורס)

 3497. ביצוע שיק מקדמה לאולם אירועים בהוצאה לפועל

 3498. תביעה לפינוי תחנת דלק בשכירות

 3499. תביעה בגין עסקת השקעה משותפת

 3500. כמה עולה עורך דין לייצוג מול משרד הביטחון ?

 3501. גידול דבורים והפקת דבר ללא רישיון –

 3502. דינו של השטר כדין חוזה

 3503. האם מסירת כתב תביעה ללא טופס הזמנה לדין מהווה המצאה כדין ?

 3504. האם נכה 100% זכאי לקבל פטור מאגרת בית משפט ?

 3505. סעיף בהסכם שכירות: המשכיר לא רשאי לקזז מדמי השכירות סכום כלשהו

 3506. לאור הפסיקה יש לזקוף את אי צירוף התצהיר מטעם אשתו לחובתו של המבקש

 3507. רשם הוצאה לפועל מוסמך לדון בטענות פרעתי שהתגבשו לאחר פסק דין

 3508. אי הרשעה בתקיפת בת זוג

 3509. בוררות בתביעת פינוי דייר מוגן: איחור בתשלום לפי פסק הבוררות

 3510. מה קורה עם חובות של אדם שנפטר ?

 3511. משמעות זקיפת תשלום לחוב מסוים, הינו פירעונו של החוב

 3512. האם הבנק הציג מצג לפיו יעמיד מסגרת אשראי נוספת בכל פעם שתהיה חריגה ממסגרת האשראי

 3513. חוק עזר עירוני: הריסת מבנים מסוכנים אחרי שריפה

 3514. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 3515. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 3516. ביקש לפרוס את חובותיו בסך 100 ₪ ולהכריז עליו חייב מוגבל באמצעים

 3517. פגיעה ברכב שעמד בשוליים – מי אשם בתאונה ?

 3518. האם מסקירת הפעילות בחשבון הבמק אפשר חריגה ממסגרת האשראי ?

 3519. התיישנות פוליסה עם סעיף קביעת נכות של ביטוח לאומי

 3520. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 3521. אי הגשת הסכם פשרה לאחר קבלת ארכה להגשתו

 3522. תביעת פינוי בגין פלישה של דייר מוגן לחדר

 3523. התיישנות פוליסת ביטוח עם סעיף קביעת נכות ע"י ביטוח לאומי

 3524. ניהול מו"מ ישיר עם הקונים למרות חתימה על הסכם תיווך בבלעדיות

 3525. אדם שהוסגר לישראל לא יעצר ויובא לדין על עבירה אחרת לפני הסגרתו

 3526. סמכות עניינית לדון בתביעה לביטול דו"ח חניה לבית המשפט לעניינים מקומיים

 3527. תביעה בגין אי התקשרות במכרז (סמכות עניינית)

 3528. החזרת רכב גנוב שנתפס במשטרה

 3529. תקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי

 3530. האם יש הליך מהיר לפינוי שוכר מדירה בשכירות ?

 3531. רשם ההוצאה לפועל רשאי להקטין תוספת הפרשי הריבית והצמדה

 3532. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 3533. הסכם הפשרה כמעשה בית דין

 3534. שחרור ממעצר על גניבת בקר (עגלים)

 3535. בקשה לסילוק התביעה על הסף בשל אי צירוף חוות דעת רפואית

 3536. היקף שעות העבודה וסכום האגרה בבקשה לקבלת מידע

 3537. האם מפיץ בלעדי "מורשה" לקבלת כתבי בי דין ?

 3538. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 3539. טענות בעל פה נגד הסכם שכירות

 3540. בקשה להביא ראיות לסתור בתחום הנפשי

 3541. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 3542. האם יש השתק פלוגתא למרות "חילופי עמדות" בעלי הדין ?

 3543. עבירת השארת תינוק בלי השגחה: עיון בחומר חקירה

 3544. הפקדת שיקים על שכירות בניגוד להסכמה לא להפקיד

 3545. האם יש חוק פטור מאגרת בית משפט ?

 3546. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה בהעדר כתב תשובה

 3547. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 3548. צו מניעה, נקיטת הליכי מימוש ההלוואה שלא הובטחה במשכנתא

 3549. אופציה בהסכם שכירות של מכולת בחנות

 3550. השיקולים בקבלת ההחלטה מתי עוצרים עד תום ההליכים

 3551. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 3552. סמכות בית משפט השלום לדון בהסכם שכירות ל 10 שנים - חכירה

 3553. צו הריסה של בניית גדר בטון

 3554. מכס על יבוא רכב מארה"ב אשר נרכש מספק ישראלי

 3555. מעצר עד תום ההליכים על הפצת סמים

 3556. צו עשה אשר יורה לעיריית ירושלים, לסלול כביש גישה לבית

 3557. עילת מסוכנות בעבירות אלימות כלפי הורה

 3558. האם צריך לצרף תצהיר לבקשה לפטור מאגרה ?

 3559. בניית דיר כבשים ללא היתר

 3560. שוויון בין נאשמים

 3561. ביטול תנאי מעצר בעקבות חתונה

 3562. סעיף 3 לחוק הערבות: הערבות נוצרת בהסכם בין הערב לבין הנושה או בהתחייבות

 3563. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 3564. האם חייב בהוצאה לפועל יכול לצאת מהארץ לטיול משפחתי ?

 3565. צו מניעה לאסור למכור בגדי מעצבים

 3566. "החרמת רכוש" על ידי המשטרה

 3567. הגבהת גג ללא היתר

 3568. בניה בלי היתר מהועדה המקומית

 3569. האם מותר לבנות מגרש משחקים לילדים על קרקע חקלאית ?

 3570. דואר רשום חזקת מסירה

 3571. תוך כמה זמן אפשר להגיש בקשה להישפט על דוח

 3572. מה זה צו הפסקה שיפוטי ?

 3573. האם חובה לשלוח דוחות חניה בדואר רשום ?

 3574. בניית סככה ללא היתר - צו הפסקה מנהלי

 3575. התיישנות דוחות חניה שלא נשלחו בדואר רשום

 3576. האם אפשר לקבל פיצויים על הגשת תביעת סרק ?

 3577. "חוק אחריות על מוכר מוצר": 5 חובות שחלות על המוכר

 3578. טענת התרמית היא טענת הגנה, נטל ההוכחה על חברת הביטוח

 3579. למי יש זכות קדימה בתוך חניון ?

 3580. האם אפשר לקבל פיצוי על תלונה במשטרה שהוגשה מתוך טעות ?

 3581. ביטול עסקה בגלל פגם במוצר - הגדרת "פגם"

 3582. השאיר פרטים באתר אינטרנט שנפרץ וקיבל הודעות פרסומת (ספאם)

 3583. האם מותר לשלוח פרסומת בשיחת טלפון מוקלטת ?

 3584. פגיעה מאחור ברכב מי אשם ?

 3585. חובת הזהירות של מרכול (סופר)

 3586. באיזה שעות מותר להפעיל מעלית שבת ?

 3587. עלות הקמת גדר משותפת בין שכנים ותחזוקתה

 3588. הצפת דירה בשכירות במי הביוב (תביעת פיצויים נגד המשכיר)

 3589. ייצוג על ידי מתמחה מהפרקליטות בבית משפט לתביעות קטנות ?

 3590. פיצויים על קבלת פרסומות בטלפון ע"י מערכת חיוג אוטומטית

 3591. טען נגד המוסך כי "נשכח" בורג במהלך החלפת מנוע של רכב

 3592. תביעה בין אחים להשתתף בהוצאות הליך משפטי של הורה

 3593. תביעה בבית משפט לתביעות קטנות נגד חברה בכינוס נכסים

 3594. תביעה להחזרת "עיצוב" של מעצב בטענה ששולם רק עבור שימוש ולא רכישת העיצוב

 3595. רשלנות של עורך דין בתביעת נזקי גוף שנמחקה מחוסר מעש ?

 3596. תביעה על אי החזרת מקדמה בשל ביטול הזמנת חדרים בבית מלון

 3597. עזיבת דירה שכורה לפני הזמן בגלל סירוב המשכיר לתקן מדרגות כניסה

 3598. השתת הוצאות לדוגמא על חברת ביטוח

 3599. תביעה בגין "קנס" בשל איחור בהחזרת ספר לספריית בית הספר

 3600. נדחתה תביעה להחזר כספי על הרשמה לקורס ללימודי משחק

 3601. תביעה על חיוב חודשי גבוה בהוט בגלל הזמנת משחקים באינטרנט באמצעות חיוג דרך חברת הספק

 3602. המשכיר לא גילה לשוכרים כי בבניין יתחילו שיפוצים לפני שנכנסו לדירה

 3603. בעיה בשסתום ביטחון ברכב -תביעה נגד מוסך

 3604. תביעה נגד השכן מלמעלה על נזילה מתקרה מתקלפת מקלקר

 3605. נזק לרכב ממכסה ביוב בולט בדרך שאין בה תאורת רחוב

 3606. תביעה לתשלום עלות של הופעה שלא יצא לפועל

 3607. תקנה 130: משקל חוות דעת מטעם הצדדים במינוי מומחה ביהמ"ש

 3608. קניית רכב עם מנוע תפוס - תביעת פיצויים

 3609. תאונת דרכים עקב יציאה פתאומית של רכב מחניה בלי לתת זכות קדימה

 3610. ביטול עסקת קניית מכשיר חשמלי דרך אתר "יד 2"

 3611. אחריות על סחורה בתוך רכב שנשרף

 3612. אחריות עורך דין על דיווח שגוי לרשויות המס בעסקת מכר

 3613. קבלת ריהוט לא תואם את מה שרשום בהזמנה באיחור

 3614. מסר כרטיס האשראי לצורך מסוים אך הנתבע ביצע עסקאות אחרות

 3615. נזילות אחרי הגשם לאחר התקנת סוכך במרפסת

 3616. טענו כי השוכר לא מסר צ'קים לשלושת חודשי השכירות האחרונים

 3617. תביעה על עקיפה מימין (שגרמה לנזק לרכב)

 3618. פיצויים על שבירת שן באולם אירועים בגלל "משהו קשה" באוכל

 3619. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 3620. תביעה על הפרש ערך רכב בעקבות תאונה

 3621. תביעה נגד סלקום על טלפון סלולרי ש"נאבד" במהלך תיקון

 3622. תאונת דרכים באזור בו בוצעו עבודות בכביש

 3623. תאונת דרכים ברחוב קיבוץ גלויות בחיפה

 3624. אין אפשרות טכנית להשתמש בשירות "ביפון" של בזק ללא WIFI -תביעת פיצויים

 3625. האם אפשר לבטל הסכם עם חברת סלולר אחרי 14 יום ?

 3626. מהי תקופת אחריות היצרן/היבואן לתקן תקלות ?

 3627. האם אפשר לקבל החזר על חדר במלון ?

 3628. האם אפשר להגיש תביעה על פגיעה במוניטין בגלל ביטול אירוע ?

 3629. הגיש תביעה בגלל שלא הצליח להתקין מדפסת שקנה

 3630. נפילה בזמן קניות בסניף מגה בגלל קצה בולט של מדף

 3631. תביעה של מתקין לקבל משכורת על התקנות

 3632. האם הרכב מאחורה תמיד אשם בתאונת דרכים ?

 3633. תאונת דרכים: נסיעה באין כניסה ברחוב חד סטרי

 3634. על הנוהג ברכב הרתום לנגרר חלה חובת זהירות מוגברת

 3635. הודיעו שהמשרה אינה רלוונטית יותר לאחר שכבר התפטרה מהעבודה הקודמת

 3636. חובת השתתפות בתשלום בניית גדר בגבול משותף בין שכנים ?

 3637. תאונת דרכים ברחוב הרצל בנתניה

 3638. תשלום חוב לעירייה של השוכר הקודם

 3639. ויכוח על אחוזים של דמי תיווך עם מתווך

 3640. גילה אחרי 3 שנים שהוא משלם על שירותי אינטרנט ללא ידיעתו

 3641. תאונת דרכים בגלל אי ציות לתמרור כיכר לפניך

 3642. ביטול עסקה לרכישת מערכת סלון עור מחנות בגלל ספה "עקומה"

 3643. ניתוק דוד שמש -תביעת פיצויים

 3644. טען כי ניסו לרמות אותו ולשנות את שעות הטיסה ולקצר את חופשתו

 3645. תביעה נגד KSP לביטול עסקת קניית סמסונג גלקסי S3

 3646. עדות חמקנית, בלתי כנה תוך ניסיון ל"גמד" אחריות לתאונה

 3647. תאונת דרכים: בשל פגיעה מאחור או התדרדרות לאחור ?

 3648. פתיחת דלת של רכב חונה שגרמה לשבירת מראה של רכב -תביעת פיצויים

 3649. האם יש אחריות על תקלות במסך טלוויזיה ?

 3650. תקלה בגיר ברכב שנקנה בעסקת טרייד אין

 3651. נדחתה תביעה נגד נטוויז'ן לביטול הסכם

 3652. נפילת עצים/ענפים מרכב לאיסוף גזם על רכב שעמד לידו

 3653. למרות שלא תיקן את הרכב, ביהמ"ש קיבל תביעה לסכום המע"מ בגין הנזק הישיר

 3654. תביעה נגד חנות בגין מחיקת מסמכים במהלך תיקון טלפון סלולרי

 3655. כמה עולה שכירות ברחובות ?

 3656. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 3657. תביעה מופרזת על סכום כסף לא פרופורציונלי

 3658. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 3659. תאונת דרכים בגלל נסיעה ברוורס (אחורה) בכיכר ?

 3660. מנוף פגע בכבל חשמל שנפל ופגע ברכב חונה (תביעת פיצויים)

 3661. נדחתה תביעה על נזקים עקב ייעוץ משפטי

 3662. פגיעה מאחורה בניסיון לעקוף רכב עומד – מי אשם ?

 3663. פיצוי על נזקי רכוש בתאונת קטנוע: קסדה, נעלי ספורט של חברת אדידס ומכנסי ג'ינס

 3664. תאונת דרכים בין רכב ואוטובוס בתוך כיכר בגלל סטיה מנתיב

 3665. נדחתה תביעה נגד שחר נזקי צנרת על שירות לקוי

 3666. פגיעה ברכב תוך כדי פניה לחניה

 3667. פגיעה ברכב נוסע תוך כדי יציאה מחניה ברוורס - מי אשם ?

 3668. נטל ההוכחה במשפט האזרחי

 3669. תביעה להחזר כספי על קורס פיתוח קול

 3670. ביטול כרטיסי טיסה לחופשה בגלל גיל ילד מעל שנתיים

 3671. תאונת דרכים ירידת ערך הרכב של 1.5%

 3672. "חוק זכות קדימה בצומת"

 3673. תביעה: אישור הסכם שכר טרחת עו"ד בעל פה מבלי לחתום עליו

 3674. תביעה לתשלום שכר טרחה על עבודות חשמל שלא שולם

 3675. תאונת דרכים בין רכב פרטי לאוטובוס של אגד – מי אשם ?

 3676. ביטול קניית רהיטים בגלל כריות לא סימטריות ותפרים גסים

 3677. תביעה להחזר כספי בגין תשלום על חידוש דרכון בנתב"ג

 3678. רכיב המע"מ בתביעה כספית על נזקי רכוש לרכב

 3679. האם אפשר להחליף לקבל זיכוי על מוצר שנקנה ב"מבצע" ?

 3680. תאונת דרכים בצומת "טי" - מי אשם ?

 3681. תביעה נגד אתר היכרויות להחזר כספי

 3682. תביעה על דואר זבל: לא ניתנה אפשרות להסיר מרשימת התפוצה

 3683. תביעת פיצויים: הכלבה התנפלה ללא התגרות ונשכה ברגל

 3684. תביעת לשון הרע על תלונה במשטרה שהוגשה מתוך טעות

 3685. תביעה: בסיום תקופת השכירות המחסן נמצא פרוץ ותכולתו נעלמה

 3686. נזילות מים לתוך המגירות שבתחתית מקרר חדש

 3687. המתקין עזב את הדירה מבלי שסיים את התקנת המטבח בשל התחייבות אחרת

 3688. תביעה להחזר כספי על טיפול מילוי שפתיים אצל רופא

 3689. שילם לשמאי אך לא קיבל ממנו את חוות הדעת - תביעת פיצויים

 3690. תאונת דרכים בין שני רכבים בחניון גרמה לפגיעה ברכב חונה

 3691. תביעה על חוב לנגר

 3692. תאונה בכיכר, מי אשם ?

 3693. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 3694. סלקום: לא ניתן לבצע תיקון טלפון סלולרי עד להסרת תוכנה של אפל

 3695. פיצוי 5,000 ש"ח על 5 הודעות SMS (1,000 ש"ח על הודעה) - ספאם

 3696. הפרת הסכמה בעל פה להאריך חוזה שכירות ?

 3697. דרישה לפיצוי כספי ומכתב התנצלות מהעירייה על דוחות חניה בניגוד לחוק

 3698. תביעה של הבעל לביטול הסכם גירושין בטענה שהיה פיקטיבי

 3699. חוזה ללא תמורה

 3700. חוזה מתנה על תנאי מתלה

 3701. פסיקת שכר טרחת עורך דין מתחת לתעריף המינימלי המומלץ ?

 3702. תביעה לאכיפת חוזה וויתור על זכויות כבת ממשיכה במשק

 3703. תצהיר ויתור על זכויות של "בן ממשיך" לפי חוק המתנה

 3704. עילת כפייה: סעיף 17 לחוק החוזים

 3705. האם אי גילוי עובדה בשלב מו"מ לפני כריתת חוזה מהווה "הטעיה" ?

 3706. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 3707. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 3708. מסירת כתב תביעה למזונות ומדור לעו"ד מייצג

 3709. גביית עדות מחוץ לתחום בגלל מצב כלכלי של העד

 3710. יעילות החקירה בדרך של היוועדות חזותית

 3711. ההבחנה בין עד שהוא התובע לבין עד שהוא נתבע

 3712. אי התייצבות עד בחו"ל לעדות בישראל מחשש לעיכוב ע"י נושים

 3713. איחור בהגשת בקשה להעברת בורר מתפקידו

 3714. מזכר ההבנות בין ממשלת ארה"ב לממשלת ישראל

 3715. צו חוסם של בית משפט בחו"ל

 3716. שמיעת עד בוידאו קונפרנס: סעיף 13 לפקודת הראיות

 3717. חקירת עדים מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 3718. סרבן גט הוכנס לתוכנית להגנת עדים של ה FBI בארה"ב

 3719. חשש מעיכוב יציאה מהארץ: כניסה לישראל לעדות בביהמ"ש

 3720. חריג לכלל ההמצאה

 3721. זכאות ידועה בציבור לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 3722. שיקולי יושר: סעד זמני

 3723. עקרון תום הלב: סעד זמני

 3724. סמכות עניינית לביהמ"ש לענייני משפחה בתביעות עיזבון

 3725. עיכוב הליכי בוררות

 3726. מה התנאים להחלפת בורר בהליך בוררות ?

 3727. היוועדות חזותית: סעיף 13 לפקודת הראיות

 3728. סמכות בית משפט בתביעות על ירושת כספי ביטוח

 3729. הסמכות הבין לאומית בתביעת מזונות ומדור

 3730. סמכות עניינית בתביעה על ירושה של כספי ביטוח

 3731. באילו מקרים תביעה בין בני משפחה תוגש לבימ"ש אזרחי ?

 3732. זכות ירושת כספי פוליסת ביטוח: גרושה או ידועה בציבור ?

 3733. רישום גרושה כמוטבת בפוליסת ביטוח רק כדי שתעביר את הכסף לילד המשותף הקטין

 3734. זכויות אחים למחצה לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 3735. כלל הידיעה מול כלל ההמצאה

 3736. זכות לקבלת כספי פוליסת ביטוח בהסכם ממון / גירושין ?

 3737. מסירת כתב תביעה לאדם שגר בחו"ל

 3738. המצאת כתבי בי דין לארה"ב בדואר רשום

 3739. כספי פוליסת הביטוח לא כלולים בעיזבון

 3740. המצאה לחו"ל: כלל הידיעה

 3741. הכבדה על ביצוע פסק דין

 3742. מאזן הנוחות סעד זמני

 3743. איך מוציאים צו מבית משפט ?

 3744. המצאה לתושב השטחים: כלל הידיעה

 3745. פגמים טכניים בהמצאת כתב תביעה לאדם בחו"ל

 3746. הוכחת יחסי נאמנות במקרקעין

 3747. סמכות ביהמ"ש לסטות מסדרי דין וראיות מטעמי צדק

 3748. דוגמא לסעיף בוררות ב"הסכם פירוד" בגין בני זוג

 3749. חזרה ממתנה במקרקעין

 3750. האם משלמים ערבות ועירבון בבקשה למתן סעד זמני ?

 3751. הסכם גירושין פיקטיבי לצורך התחמקות מחובות לנושים ?

 3752. ביטול הסכם ממון בהתנהגות

 3753. מינוי אפוטרופוס לנכה צה"ל

 3754. פירוק שיתוף בדירת מגורים מוקדם מהקבוע בהסכם הגירושין

 3755. חזקת מתנה

 3756. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 3757. נאמנות משתמעת

 3758. המגמה בפסיקה בשנים האחרונות: העלאת הפיצוי על עוגמת נפש

 3759. נאמנות במקרקעין: נטל ההוכחה

 3760. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 3761. האם אפשר למנוע מהגרושה להשתלט על הירושה של הילדים ?

 3762. ביטול צוואה בגלל גירושין: האם גירושין מבטלים צוואה ?

 3763. "ירושת" ביטוח חיים במקרה של גירושין

 3764. אישה סרבנית גט תשלם פיצויים לגבר

 3765. בקשה למתן צו הורות בהליך פונדקאות

 3766. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 3767. לביהמ"ש משפחה אין סמכות בתביעת ירושת כספי פוליסת ביטוח

 3768. האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

 3769. על מי מוטל נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה ?

 3770. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 3771. צו הורות בפונדקאות בלידת תאומים

 3772. האם ניתן להוציא צו עיקול על הפרת הסכם נישואין ?

 3773. מה גובה הפיצויים על סרבנות גט ?

 3774. בקשה למינוי אפוטרופוס בגלל ניסיון להשתלט על רכוש האב

 3775. מועד הקרע בין בני זוג

 3776. האם עזיבת הבית הוא התאריך ("המועד הקובע") לאיזון משאבים ?

 3777. האם מינוי אפוטרופוס פוגע בכבוד האדם וחירותו ?

 3778. האם פעולה של חסוי ללא הסכמת האפוטרופוס תקפה ?

 3779. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 3780. האם סעיף ויתור על תביעות עתידיות בחוזה חוקי ?

 3781. מתי ממנים אפוטרופוס ?

 3782. האם תביעה רק על "עגמת נפש" נחשבת "נזקי גוף" ? - הלכת מנסור

 3783. מתי יש למנות אפוטרופוס ?

 3784. מתן טיפול רפואי לקטין ללא הסכמת הוריו

 3785. הזכות לאוטונומיה אישית

 3786. ביטול מינוי אפוטרופוס

 3787. האם אפשר להכריח הורים לתת טיפול רפואי לילד שלהם ?

 3788. מתי צריך אפוטרופוס ?

 3789. תוקף תניית ויתור בחוזה במקרה שבו נטען כי התגלתה תרמית

 3790. אגרות שונות בבתי משפט בתביעות דומות ?

 3791. האם טיפול רפואי לילד ללא הסכמת ההורים חוקי ?

 3792. הקדמת המועד לאיזון משאבים

 3793. אגרות שונות בביה"ד הרבני ביחס לביהמ"ש לענייני משפחה

 3794. האם אישה יכולה לקבל מזונות זמניים ?

 3795. האם אפשר להגדיל מזונות לאחר פסק דין לפי הסכם בין הצדדים ?

 3796. "תרמית" בעריכת צוואה

 3797. אגרה מופחתת בתביעת נזיקית בגין עבירת מין גם בביהמ"ש לענייני משפחה

 3798. הסדרי הראייה במסגרת תביעה להחזרת קטין על פי אמנת האג - סמכות בית המשפט לענייני משפחה

 3799. האם אפשר להגיש תביעה למתן חשבונות בנפרד מאיזון משאבים ?

 3800. מזונות קטינים להורים מוסלמים

 3801. תניית בוררות בהסכם פירוד בין בני זוג

 3802. הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

 3803. האם אפשר לקבל צו הגנה עקב סכסוך הנובע מעבירה פלילית ?

 3804. באילו מקרים אפשר לקבל צו הגנה מפני בן משפחה ?

 3805. סירוב הורים לטיפול רפואי (כימותרפיה) לילד בהוראת הרב שלהם

 3806. בקשה לגביית עדות באמצעות שיחת טלפון

 3807. הפחתת מזונות זמניים עוד לפני שהצדדים התגרשו ?

 3808. מזונות שיקומיים (זמניים) לידועה בציבור

 3809. האם סעיף ויתור על ירושה בהסכם הוא חוקי ?

 3810. כיבוד הערכאות: חוסר כנות בהגשת תביעת הגירושין

 3811. האם אפשר לבקש צו מניעה נגד שינוי מקום מגורים לאחר גירושין ?

 3812. מזונות לבעל

 3813. כמעט ולא נפסקים הוצאות משפט בבתי דין רבניים

 3814. עסקאות מתנה בזכויות חכירה רשומות המאושרות על ידי המינהל

 3815. בעלות על מתנה עוברת למקבל במסירתה לידו או במסירת מסמך מזכה לקבלו

 3816. פונדקאות: תסקיר פקיד סעד כתנאי למתן "צו הורות" פסיקתי ?

 3817. הורות פסיכולוגית / הורות הסכמית

 3818. התניית קבלת הגט בהסדרת כל העניינים הרכושיים והממוניים תחילה

 3819. הזמנת תסקיר פקיד סעד אינה בגדר חובה בהליך פונדקאות

 3820. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 3821. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 3822. חוק הפונדקאות לא חל על בני זוג מאותו המין (הורות הומו-לסבית)

 3823. הפרת הסדר הורות / אכיפת הסדר הורות

 3824. חוות דעת מומחה בית המשפט לענייני משפחה

 3825. בית ספר להורות בראי בית המשפט

 3826. ביטול המתנה שניתנה לפני הפטירה על ידי אח יורש

 3827. סרבנות גט כעוולה בנזיקין ?

 3828. חשיבות הקשר בין אבא לילד שלו - עמדת בית המשפט

 3829. בדין האזרחי אין הליך בשם "בקשה לעיון חוזר"

 3830. בקשה להחלפת פקידת סעד בבית המשפט לענייני משפחה

 3831. פיצוי על סרבנות גט בבית משפט אזרחי: התנגדות הרבנות

 3832. מה "העונש" על הורה שמנסה להרחיק את הילד מההורה השני ?

 3833. סמכות ביהמ"ש לענייני משפחה לפסוק הוצאות בהליך בביה"ד הרבני ?

 3834. מפגשים במרכז קשר

 3835. טענת האם כי "האב מסוכן", בתביעה להסדרי ראיה

 3836. הפרת הסדרי ראייה ע"י האם / סנקציות נגד הורה

 3837. מצב נפשי (מנטלי) של כותב צוואה עילה לביטול צוואה: סעיף 26 לחוק הירושה

 3838. פיצויים בגין הפרת הסכם גירושין בשל סרבנות גט

 3839. סרבנות גט היא מעשה העולה כדי עוולת רשלנות בנזיקין

 3840. תכסיסנות גט

 3841. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 3842. אמא שמנסה "להרחיק" את האבא מהילד שלו: עמדת בית המשפט

 3843. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי) ?

 3844. תוקף צוואה בלי תאריך

 3845. מעורבות פקיד הסעד בפונדקאות בחו"ל

 3846. צו הורות פונדקאות

 3847. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 3848. בדיקה גנטית כתנאי לרישום הורים של ילד במשרד הפנים

 3849. כל עסקה במקרקעי ישראל תעשה בידי המינהל בשם הבעלים הרשומים של הקרקע כסוכן של הבעלים

 3850. ביטול מתנה שניתנה לפני פטירה בגלל "התנהגות מחפירה"

 3851. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 3852. התנגדות להסכם מתנה המעניק באופן בלתי חוזר זכויות במשק חקלאי

 3853. רכוש משותף ידועים בציבור / שיתוף בנכסים ידועים בציבור

 3854. יורשים חוקיים

 3855. מי נחשב סרבן גט ? אחרי כמה זמן בן הזוג נחשב "סרבן גט" ?

 3856. אגרת תביעה אזרחית לפיצוי כספי על עבירות מין במשפחה

 3857. מבחן הנישול

 3858. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 3859. האם צריך אישור בית משפט כדי לשנות הסכם ממון ?

 3860. האם הסכם ממון יוצר זכויות כלפי צד שלישי ?

 3861. יורש שמת לפני המוריש

 3862. האם בעל שאשתו מסרבת לתת לו גט יכול לקבל פיצויים ?

 3863. מסרב להתגרש ישלם פיצויים כספיים

 3864. הסכם גירושין פיקטיבי עקב העובדה שלא הייתה קודם תביעה

 3865. הסכם ממון פיקטיבי

 3866. הסכם גירושים פיקטיבי - העברת נכסים על שם האישה כדי להתחמק מחובות

 3867. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 3868. זיכוי נהג קטנוע על פגיעה בהולך רגל

 3869. זיכוי על נסיעה באור אדום וגרימת תאונת דרכים

 3870. זיכוי נהג אוטובוס על עקיפה מסוכנת של משאית

 3871. האם אפשר לטעון כי מכשיר הינשוף "לא תקין" ?

 3872. האם שוטר יכול להורות על שלילה של רישיון נהיגה ?

 3873. האם שוטר יכול לפסול רישיון אחרי בדיקת שכרות ?

 3874. האם אפשר לצאת לעבודה בזמן מעצר בית ?

 3875. החזרת קורקינט חשמלי שנתפס על ידי המשטרה

 3876. האם אפשר לקבל הקלה בתנאי מעצר בית ?

 3877. האם אפשר להעביר זכויות בניה ממגרש למגרש ?

 3878. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבית כנסת

 3879. ביטוח רכב שניזוק במרדף משטרתי

 3880. דלקת מפרקים ביטוח לאומי

 3881. האם אי תיקון בעיות בדירה בשכירות מהווה הפרת הסכם שכירות

 3882. האם אפשר לבטל עסקת קניית רכב

 3883. הארכת מועד להגשת בקשת רשות להתגונן

 3884. הכנסה לצורך קצבת זקנה

 3885. הסכם חכירה עמידר

 3886. הסכם מסגרת עם רשות מקומית

 3887. הסכם נאמנות למכירת חלקה

 3888. הסכם רוטציה לראשות העיר

 3889. השתק פלוגתא בשאלת הכיסוי הביטוח

 3890. התקנת מעקה למרפסת - פסק דין

 3891. זכויות עובדי קבלן מהשטחים

 3892. כמה עולה עורך דין גירושין

 3893. נזק שלא התגלה במועד

 3894. נכס של חברה בפירוק

 3895. נקודת יציאה מהסכם עם חברת מענה אנושי

 3896. ערבות בנקאית בהסכם שכירות

 3897. פינוי פולש לדירה של עמידר

 3898. פיצויים לאדם נכה שנפגע בתאונת דרכים

 3899. פיצויים עקב נפילה במגרש כדורגל

 3900. שיעבוד דירה כבטוחה להלוואה

 3901. תביעה על חוב בסדר דין מהיר

 3902. תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי

 3903. תשלום משכורת חלקי עילה להתפטרות

 3904. תביעה למתן צו מניעה קבוע במקרקעין

 3905. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 3906. חסימת גישה לעסק עקב עבודות בכביש

 3907. דרישה לקיים דיון בועדה המחוזית

 3908. בעיטה של סוס - פיצויים

 3909. חזרה מהודיה עקב אי הבנת המשמעות

 3910. 30 אחוז נכות תאונת עבודה

 3911. אדם זקן נהרג בתאונת דרכים - גובה הפיצויים

 3912. אי גילוי בעיית טרמיטים לקונה דירה

 3913. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 3914. אי עצירה לשוטר תנועה

 3915. אי קבלה לעבודה בגלל פעילות בארגון עובדים

 3916. איבוד מזוודות בטיסה

 3917. אירוע מוחי בעבודה

 3918. ארנונה מחזיק בנכס

 3919. ביטול אשרת עבודה לעובד מהשטחים

 3920. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 3921. בקשה לחיסיון זמני של ראיה

 3922. בקשה למתן הוראות רישום בית משותף

 3923. דמי תשתית בגין פריקת נפט

 3924. דרישה מעובד לעבוד מעבר לשעות הרגילות

 3925. האם איחור בקבלת כספי קופת גמל מהווה הלנת שכר

 3926. האם בעל שליטה בחברת מעטים זכאי לדמי אבטלה

 3927. האם מותר לפטר בגלל חשד לגניבה

 3928. הארכת אשפוז פסיכיאטרי בכפייה

 3929. הבטחה שלטונית ארנונה

 3930. הגבלים עסקיים תחנות דלק

 3931. הוצאת חשבוניות פיקטיביות על ידי יועץ מס

 3932. החלפת ערבות

 3933. החלפת שיקים טובה

 3934. החמרה לאחר ניתוח ארטרוסקופיה בברך

 3935. הכרה כפליט ניגרי

 3936. הכרזה על קרקע חקלאית

 3937. המצאת כתבי בית דין לריבון זר

 3938. הסכם לרכישת מתפרה

 3939. העברת שומר למקום עבודה אחר

 3940. העונש על החזקת נשק

 3941. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 3942. העונש על סחר בחשיש

 3943. העונש על תאונת קטנוע עם הרוגים

 3944. העלאת טענת סמכות עניינית ביוזמת בית המשפט

 3945. הפסקת עבודות שירות בגלל התנהגות לא הולמת

 3946. הפקדת כסף להבטחת הוצאות בערעור

 3947. הפקעה לצורך הקמת מנהרות הכרמל

 3948. הצפת ביוב במרתף

 3949. הקטנת סכום התביעה לצרכי אגרה

 3950. הרעת תנאי עבודה לעובד במכירות

 3951. התנגדות לביצוע שטר ערב

 3952. התניית עיכוב ביצוע

 3953. התפטרות לאחר חופשת מחלה

 3954. זימון עד שלא הגיש תצהיר

 3955. זכויות בר רשות בנחלה

 3956. זכות עיון במאזנים כספיים של חברה

 3957. חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

 3958. טענת מינהל לא תקין

 3959. כניסה לצומת באור אדום

 3960. ליקויי בניה בעפולה

 3961. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 3962. מימון תרופות לחולי סרטן - קופת חולים מכבי

 3963. מינוי מומחה לבחינת הסדר חוב

 3964. מכה יבשה בחזה

 3965. מכרז לבניית גני ילדים

 3966. מכרז מכון רישוי

 3967. מעצר על דרישת נכס באיומים

 3968. משכורת בעל שליטה לפני אישור תנאי עבודתו באסיפה הכללית

 3969. משכורת פסיכולוג חינוכי

 3970. נזק לעצי זית

 3971. נזק לרכב עקב כניסה לשלולית

 3972. נטל ההוכחה בביטוח רכב

 3973. ניתוק ערבות בנקאית מעסקת היסוד

 3974. ניתוק רצף העסקה

 3975. נפילת אבן על עובד

 3976. סיבוב קרסול בירידה מהאוטובוס

 3977. סכסוך בין בעלי בתים שכנים

 3978. סכסוך בין האחים על הירושה

 3979. סכסוך ירושה בין אחים

 3980. סכסוך על קו חלוקה

 3981. סעד הצהרתי ביטוח פנסיה

 3982. עבירת נסיעה ברמזור אדום

 3983. עונש על גידול סמים

 3984. עיכוב הליכים בהסכמה לבוררות

 3985. ערובה להוצאות בבית הדין הארצי

 3986. ערעור על אישור עיקול

 3987. עתירה בנושא דרכי גישה

 3988. פיצויי פיטורים - צו הרחבה בענף ההובלה

 3989. פיצויי פיטורים לעיתונאי

 3990. פיצויים על הגשת בקשת כינוס נכסים

 3991. פירוק שיתוף במושע

 3992. פלישה לחניה פרטית

 3993. צו הרחבה בענף הגינון

 3994. צו עיכוב יציאה מהארץ בפירוק חברה

 3995. צו עשה לפינוי דירה

 3996. צו עשה לתיקון ליקויים ברכוש המשותף

 3997. צו עשה תיקון נזילה

 3998. קציבת עונש מאסר עולם

 3999. קשיים כלכליים של חברה במהלך עבודות בניה בפרויקט

 4000. רכוש משותף במרכז מסחרי

 4001. תאונה בנסיעה באוטובוס

 4002. תאונה בצומת בתל אביב

 4003. תאונת דרכים לא קשה

 4004. תביעה בגין הסכם בלעדיות

 4005. תביעה בגין פינוי מאתרי בניה

 4006. תביעה נגד גן אירועים על דמי שכירות

 4007. תביעה נגד מוסך מורשה של ג'נרל מוטורס

 4008. תביעה נגד עסק פיתוח תמונות

 4009. תביעה של חברת ניכיון צ'קים בגין ביטול צ'ק

 4010. תביעה של פלאפון נגד בעלים של חברה

 4011. תביעת שותף לקבלת חלקו בשותפות

 4012. תיקון בסיס השכר בביטוח לאומי תאונת עבודה

 4013. תניית שיפוט בית משפט בספרד

 4014. תעודת משלוח לא חתומה

 4015. תקנה 14 לתקנת האגרות

 4016. תרגיל עוקץ בבנק

 4017. תשלום היטל השבחה כתנאי להיתר בניה

 4018. תשלום על הגעה לעבודה לפני הזמן

 4019. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 4020. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 4021. מעילה באימון הלקוח

 4022. דמי הבראה בין יוני לספטמבר

 4023. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 4024. עורך דין ייצוג במשרד הפנים מעמד לבת זוג

 4025. פיצוי בגין ההפרש בשטח הדירות

 4026. הסדרת מעמד לבת זוג זרה

 4027. חידוש ויזה לעובד זר משרד הפנים

 4028. דייר מוגן נגזר ונדחה

 4029. הפסד השתכרות ופגיעה במוניטין

 4030. הפרשי שכר עמלות

 4031. נכד של דייר מוגן שהוריו בחיים

 4032. ביטול פסק בוררות בית דין רבני

 4033. תשלום ימי חופשה לעובד שעתי

 4034. האם זריקת חפץ מכוונת על רכב מהווה תאונת דרכים

 4035. הלנת קצבה לפנסיונר

 4036. פיצוי בגין אובדן זכויות פנסיה

 4037. תקנת השוק רכב

 4038. עובד עונתי דמי אבטלה

 4039. דמי חסות או יחסי עובד מעביד

 4040. אחריות העירייה לפיקוח על מפגעים

 4041. נוהג פיצויים במקרה התפטרות בחברה

 4042. תקנת השוק במשכון

 4043. סירוב שיקים ללא משלוח התראה

 4044. תשלום על הפסדי שעות עבודה

 4045. פיצוי לאדם שננשך על ידי כלב

 4046. תשלום למטפלת בחודש אוגוסט

 4047. זכאות למענק בגין אי ניצול ימי מחלה

 4048. ניהול חיים משותפים - הבטחת הכנסה

 4049. פיצוי בגין שבר באף

 4050. תלושי משכורת לתביעת דמי לידה

 4051. זכויות מאבטחי מוסדות חינוך

 4052. בעלי שליטה זכאות בביטוח לאומי

 4053. הכללת דמי הבראה בשכר

 4054. הגנות מוחלטות בלשון הרע

 4055. נזק רכוש אישי בבית הספר

 4056. חתימה על טופס ריק בבנק

 4057. פיתול אשך - רשלנות רפואית

 4058. אחריות מפעיל בריכת שחיה בנזיקין

 4059. פיצויים על עקירת עצים

 4060. אחוזי נכות רצועה צולבת

 4061. אחריות מפעיל בריכה לנזק

 4062. אי דיווח על עסקת מקרקעין למס שבח

 4063. החזר דמי השתתפות בגין סלילת רחובות

 4064. פריצת דיסק צווארי אחוזי נכות

 4065. ניתוח בקע מפשעתי סיכונים

 4066. הרשאת חתימה בין בני זוג

 4067. ארנונה אדמת מרעה

 4068. ערבות אישית לאספקת סחורה

 4069. ליקויים ברכוש המשותף

 4070. טענת ''לחץ'' על התובע להתפשר

 4071. עיכוב מימוש עיקול עד להמצאת ערבות

 4072. פיטורי מורים עקב סגירת מגמה

 4073. קיצור עצם הבריח

 4074. ראיות שנתגלו לאחר שניתן פסק דין

 4075. ביטוח סוציאלי גרמניה

 4076. שינויים בשער הדולר בעסקת מכר דירה

 4077. אי ציות לצו גילוי מסמכים

 4078. בקשה למקלט מדיני בישראל לאזרחי חוף השנהב

 4079. אחוזי נכות דום נשימה

 4080. אחוזי נכות גאוט

 4081. הגנה קבוצתית אריתריאה

 4082. תביעה למתן חשבונות גילוי מסמכים

 4083. קבלת חומר חקירה של נאשמים אחרים

 4084. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 4085. הסתרת ליקויים בדירה מהקונה

 4086. הפחתת פיצויי הלנה - פסיקה

 4087. תשלום דמי שכירות ריאליים חופשיים

 4088. פיטורי רופא קופת חולים

 4089. סעיפים מעורפלים בהסכם

 4090. החלפת בלון למכשיר הינשוף

 4091. בחינה עיונית כתנאי לחידוש רישיון נהיגה

 4092. הפסדי השתכרות מיטיבים

 4093. מהי נכות וסטיבולרית

 4094. חיתוך אלומיניום - תאונת עבודה

 4095. סעיף 261 ד לחוק התכנון והבניה

 4096. תסמונת שלאחר זעזוע מוח

 4097. אדם שנתקל בדלת זכוכית

 4098. חזקת התמורה

 4099. סעיף מעורפל בחוזה

 4100. נטל ההוכחה הפרה יסודית

 4101. הפרת חובה חקוקה אין להטיל אשם תורם

 4102. חתימה על הסכם הפשרה ע''י מי שלא היה צד להליך

 4103. הפרת הסכם פשרה בתשלום שכר

 4104. האם ליווי המצווה לעורך דין מהווה השפעה בלתי הוגנת

 4105. הפרעה פסיכונוירוטית - קצין התגמולים

 4106. תביעה להחזר לפי סעיף 322

 4107. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 4108. פריצת דיסק נכות l5 s1

 4109. איחור בפינוי חנות

 4110. פיצוי על איחור בפינוי חנות בשכירות

 4111. נפילה אדיופטית

 4112. תביעה נגד כירופרקט

 4113. המצאה בשטחי הרשות

 4114. אחריות שולח - סעיף 14 לפקודת הנזיקין

 4115. בניית תחנת דלק במושב

 4116. כשלון תמורה שיקים אבדו

 4117. אי התאמה בין התשריט לשטח הדירה

 4118. תאונת אופנוע בני ברק

 4119. תאונת עבודה באוניה

 4120. העברת צ'ק ללא חתימת היסב

 4121. אי תשלום דמי ניהול

 4122. הימנעות מהזמנת עד רלבנטי

 4123. ראיה בעל פה כנגד מסמך בכתב

 4124. תצהיר תמיכה להתנגדות לביצוע השיק

 4125. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 4126. תביעה בגין שווי יהלומים

 4127. הסכמה שבשתיקה לשימוש בקרקע

 4128. קג"מ משיכת כספי פנסיה תביעות

 4129. השפעת צלקות בפנים על כושר ההשתכרות

 4130. קשר סיבתי לאוזנים

 4131. פריצת דיסק נכות נורולוגי פסק דין

 4132. קביעות לאחים ואחיות בכללית

 4133. תביעה לתשלום דמי ניהול חנות

 4134. תביעת העיזבון נבלעת בתגמולי המל"ל

 4135. גובה תשלום תכוף חודשי

 4136. תשלום דמי ניהול חנות במרכז מסחרי

 4137. קרע בסופרספינטוס

 4138. סיבת החזרה לא נכונה - רשלנות בנק

 4139. צמצום הלכת סויסה

 4140. מחלת מקצוע אצבע הדק

 4141. היזק לרכוש במזיד הפעלת תנאי עבירת אלימות רכוש

 4142. השלמת שטר חוב בניגוד להסכם

 4143. בקשה למתן החלטה בהעדר תגובה

 4144. פתיחת חנות מתחרה בניגוד להסכם בלעדיות

 4145. שימוש בחצר בניגוד לחוזה שכירות

 4146. פקודת הנזיקים האזרחיים 1944 סעיף 68 התיישנות

 4147. דייר נדחה

 4148. פסיקה פגיעה שורשית קצין התגמולים

 4149. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 4150. דמי תיווך כאשר יש חוזה מכר - האם מגיע עמלת תיווך ?

 4151. פרצלציה לא רצונית

 4152. צד שלישי הטוען לבעלות בנכס שעוקל

 4153. זכאות ל 25% כאשר התביעה לנכות כללית נבלעת

 4154. אי החזרת כספים ע"י התובע למשרד הביטחון

 4155. ערעור על הרשעה בעבירת ריבוי נישואין

 4156. נפילה בשביל אבנים בבית הקברות

 4157. אסטמה בגלל רטיבות בדירה

 4158. שיתוק קונברסיבי

 4159. אחריות אישית במסירת שיק ללא כיסוי

 4160. תביעה בגין עבודות חשמל בבית

 4161. אחריות שומר משנה יכול שתהא גבוהה מאחריות שומר ראשי

 4162. קשר סיבתי בין דחק בעבודה לטראומה נפשית

 4163. פסק דין על סמך עילה שונה

 4164. אובדן שירותי רעיה

 4165. קשר סיבתי בין שרות בצה''ל לבין לחץ הדם

 4166. עדות יחידה של בעל דין בתביעה כספית

 4167. ויתור על זכויות אישיות בהסכם קיבוצי

 4168. פסיקתא צו קיום צוואה

 4169. איבוד ראייה לכמה שניות בתאונת עבודה

 4170. בנייה ונטיעה במקרקעין משותפים

 4171. החלקה ביציאה מהאמבטיה במלון

 4172. פיצוי בגין איחור במסירת דירות

 4173. ניכוי שכר ששולם ביתר

 4174. נפילה בשל הפרשי גובה ברצפת בטון

 4175. תאונת עבודה 7.5% נכות רפואית אצבע

 4176. מבחן טחינת פיקה חיובי

 4177. פריצת דיסק צווארי חוליות C6-C7, C5-C6

 4178. עורך דין להגיש בקשה לאיחוד משפחות

 4179. דייר מוגן שימוש בחצר

 4180. טיפול דרך תדלוק

 4181. פגיעה עצבית שורשית - משרד הביטחון

 4182. היצרות דיסק לאחר תאונת דרכים

 4183. אישור רופא תעסוקתי ללא הרמת משאות כבדים מעל ל-15 ק"ג

 4184. תביעה על סמך כרטסת הנהלת חשבונות

 4185. עד שלא נחקר על תצהירו

 4186. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת חוסר סמכות מקומית

 4187. קרע בלברום העליון

 4188. חוסר התאמה בין שטח הדירה למה שהובטח

 4189. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 4190. חוזה לביצוע עבודות אינסטלציה

 4191. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 4192. פיצויים בגין הערמת מכשולים להשגת היתר בניה

 4193. הודעת צד ג' בית הדין לעבודה

 4194. תאונת עבודה השתק עילה עובד מעביד

 4195. תקנה 480 לתקסד"א

 4196. סעיפים מקפחים בנושא ריבית הפיגורים

 4197. עורך דין נכסי נפקדים

 4198. אחריות שומר משנה

 4199. בקשה לגרוע הבאתם של שיקים במניין השיקים שסורבו

 4200. פגיעה מרסיסי פצצה

 4201. חיתוך ברזל - תאונת עבודה

 4202. בקשה לזימון עד בהליכי ביניים

 4203. פיטורי שומר סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה

 4204. לא הוגש תצהיר חוקר במועד

 4205. סכסוך על חשמל בדירה שכורה

 4206. כריכת חבל הטבור

 4207. לסג חיובי משמאל

 4208. זיקה ביטוחית

 4209. הסעת נוסעים במספר מעל המותר במונית

 4210. אלמנת פנסיונר קרן מקפת

 4211. בקשה לאפשר חזרה מהסכמה דיונית

 4212. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 4213. אימוץ חוות דעת של מומחה מטעם בית הדין

 4214. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 4215. as is מה זה

 4216. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 4217. צלקת בבטן 10% נכות

 4218. התחייבות חד צדדית של ספק לתת בלעדיות

 4219. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 4220. קיזוז קצבת זקנה עקב גמלת סיעוד

 4221. חתימת רוכש דירה על כתב ויתור

 4222. כתב ספורט - יחסי עבודה

 4223. תאונת אופנוע ביער

 4224. טריקת דלת על אצבע

 4225. קג"מ תקנון פרישה כללית

 4226. פנסיית שאירים מחברת מבטחים כידועה בציבור

 4227. פיצוי בגין תאונת דרגנוע

 4228. דמי אבטלה ועבודה נוספת

 4229. התחייבות חד צדדית של ערב

 4230. התעללות מורה בילדים עם ליקויי למידה

 4231. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 4232. אי התאמה במידות החדרים בדירה חדשה

 4233. בקשה לדחיית התביעה על הסף חוסר יריבות עובד מעביד

 4234. ליקויי בניה - שנת בדק

 4235. מיקור חוץ - יחסי עובד מעביד

 4236. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 4237. פציעה במהלך "תיקון דרך" של החלפת גלגל

 4238. קצבת ילדים שנולדו בשטחים

 4239. מכרז פנימי לבחירת מנהל בית ספר

 4240. תוספת אובדן משמרות

 4241. קביעת אחוזי נכות ממחלת מקצוע

 4242. שכר עובד חודשי בחגים

 4243. דיכאון עקב תאונת דרכים

 4244. הפניה לעבודה בלשכת התעסוקה בבית אבות

 4245. סעיף 15 לחוק ההתיישנות פסיקה

 4246. תביעה מנהלית השבת היטל השבחה

 4247. מחלת מקצוע קרע בשרוול המסובב בכתף

 4248. בקשת אימוץ פתוח

 4249. התיישנות תביעה נגד מוכר דירה

 4250. החלפת מפרק ירך - זכויות

 4251. אפילפסיה עקב השירות הצבאי

 4252. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 4253. אי הסכמה לרישום משכנתא

 4254. תקופת השירות בצה"ל לצורך חישוב גמלאות עובד מדינה

 4255. חברות בעמותת ספורט

 4256. סדק בראש מנוע רכב

 4257. הכרה בבקע מפשעתי כתאונת עבודה

 4258. התיישנות תביעה נגד משרד הרווחה

 4259. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 4260. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 4261. הפסקת ביטוח סיעודי אחרי 6 חודשים

 4262. בעיות במכונית עורך דין

 4263. אכיפת חוזה למכירת מכונית

 4264. היום הקובע לתשלום משכורת

 4265. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 4266. פגיעה באצבעות בנגרייה

 4267. בריחה של אופנוע לאחר תאונת דרכים

 4268. ערב או שוכר ?

 4269. ממתי מקבלים קצבת ניידות

 4270. פציעה ביום ספורט

 4271. דיני שטרות במשפט האנגלי

 4272. ביטול מעמד תושב ישראל

 4273. קצבת זקנה ארצות הברית

 4274. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 4275. נכות מתאונה בפוליסה

 4276. מחלת לב בשירות הצבאי

 4277. אדם נעדר - ביטוח חיים

 4278. זכות תיקון אי התאמה

 4279. נפילה אחורה בזמן העמסת סחורה

 4280. חדירת מי גשמים לבניין משותף

 4281. פיטורי עובד במהלך מילואים

 4282. הינתקות או נפילה מרכב עומד

 4283. שכר טרחת עורך דין ליקויי בניה

 4284. קיזוז ממכסת ימי מחלה

 4285. פרסום לשון הרע על איש ציבור

 4286. החלטות על הפקדת ערובה כתנאי לערעור בבית הדין לעבודה

 4287. תאונה בהליכה על מדרכה

 4288. בדיקה מחדש בוועדה רפואית בגין החמרת מצב

 4289. ניכוי נכות בגלל מצב קודם

 4290. דמי לידה לעובד עצמאי

 4291. דריסת שומר בחניון למוות

 4292. דירות שלא אושרו ע"י משרד הבינוי והשיכון

 4293. הקלדה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד

 4294. מחלה טרשתית בשירות הצבאי

 4295. משלוח הודעה לצד שלישי נגד הנהג בתביעה נגד קרנית

 4296. קרע בשרוול המסובב בכתף אחוזי נכות

 4297. התנהגות רעה וחמורה - קצין התגמולים

 4298. חישוב פיצויים לפי וותק

 4299. אחריות מועצה מקומית לפציעה במגרש ספורט

 4300. ליקויי בניה - ריצוף

 4301. קנס על עבודה ביום שישי

 4302. החזר כספי עבור ניתוח לב

 4303. סיעוד מביטוח לאומי לאדם שגר לבד

 4304. מוטבים בקופות גמל

 4305. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 4306. כאב וסבל בגין ליקויי בניה

 4307. אי הבאת עד רלוונטי

 4308. ערעור על גזר דין חבלה ופציעה כשהעבריין מזויין

 4309. בריחה ממשמורת חוקית

 4310. ערעור על החלטת ועדת ערר לשכת התעסוקה טבריה

 4311. תאונת עבודה של עובד שכיר שעבד מהמחשב בבית

 4312. פסילת מסמך שנשלח למומחה

 4313. ליקויי רטיבות בדירת מגורים

 4314. סיעוד מביטוח לאומי לאישה עיוורת

 4315. תרופות לנפגעי עבודה

 4316. פציעה במכון כושר

 4317. פלישה לדירה של עמידר

 4318. כאבי גב תחתון נהג מונית

 4319. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 4320. תנאי מתלה לזכאות לתנאי סיום העסקה

 4321. ניכוי ימי מחלה ממכסת ימי חופשה

 4322. הצמדת מרכיב הבונוס למדד

 4323. תביעה על הכפשות

 4324. מהי החמרה על חשבון השירות ?

 4325. שימוש חריג ברכב מהעבודה

 4326. אבדן כושר תפקוד במשק הבית

 4327. אבדן מכשיר שמיעה בתאונת דרכים

 4328. אחוזי נכות הלם קרב

 4329. אחריות חברת מוניות לתיק שאבד במונית

 4330. אחריות נהג הרכב שנכנסו בו מאחור

 4331. אי הגשת תביעה נגד הנהג

 4332. אי הכרה בליקוי שמיעה על יסוד חוות דעת

 4333. אי התקנת מערכת מיזוג בדירה חדשה

 4334. אי קיום אסיפת דיירים

 4335. אי רישום בניין משותף בטאבו

 4336. אי רישום תקבול ע''י עובד

 4337. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 4338. אי שיתוף פעולה של הנהג המבוטח

 4339. אי תשלום בונוס לעובד על מכירות

 4340. אי תשלום דמי תיווך למתווך מחברת רימקס

 4341. אי תשלום תוספת יוקר

 4342. איומים ברצח על בת זוג

 4343. איומים ותקיפת בת זוג

 4344. איך מוכיחים פיטורי עובדת בגלל הריון

 4345. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 4346. ביטול איחוד תיקים

 4347. ביטול העברה ללא תמורה

 4348. ביטול חלק מהסכם פשרה

 4349. ביטול טיול לחו''ל עקב שינוי שעת טיסה

 4350. ביטול מסגרת אשראי בבנק ללא הודעה מראש

 4351. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 4352. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 4353. ביטול פסק דין עקב תרמית

 4354. ביטול צ'ק לקבלן עקב אי השלמת העבודה

 4355. ביטול צ'ק שהוסב

 4356. ביטול שותפות שירותי שמירה

 4357. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 4358. בניית חומה בגינה בבית משותף

 4359. בניית מקלט בבית פרטי - ניכוי מס

 4360. בעיות נפשיות של חייל שנפצע מזריקת אבן

 4361. בעיית רטיבות קשה בדירה

 4362. בקשה להחלפת דיירים בבית הדין לשכירות

 4363. גילוי עובדות חדשות לאחר פסק בורר

 4364. גניבת מכונית - בדיקה במכונת אמת

 4365. גניבת צ'קים שנשלחו בדואר

 4366. גניבת שיחות טלפון מבזק

 4367. גריעת שיקים ממנין שיקים שסורבו

 4368. דוגמא לתביעת פח

 4369. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 4370. דחיית דיון בגלל מילואים

 4371. דחיית תביעה בפסק דין לפי סעיף 4 ג

 4372. דחיית תביעה לקצבת ילדים בגלל אי מסירת פרטים

 4373. דחיית תביעת גזזת

 4374. דייר מוגן בחנות בבית קרקע בתל אביב

 4375. דימום תוך מוחי עקב מתח בעבודה

 4376. דמי אבטלה - מעצר בית

 4377. דמי אבטלה - עבודה במקומות עבודה שונים

 4378. דמי אבטלה לעובד אצל מעסיק זר

 4379. דמי חגים לעובדי בניה

 4380. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 4381. דמי פגיעה בגין ירידה בשמיעה

 4382. דמי שימוש בבית כנסת

 4383. דמי תיווך 4%

 4384. דרישת הבנק לפרוע ערבויות

 4385. האם חייבים לתת פרטים של נהג

 4386. האם רטיבות בדירה מהווה הפרת הסכם מכר

 4387. האם תקנון הוא חוזה אחיד

 4388. האשמת עובד בעבירה פלילית

 4389. הבטחת הכנסה לאחר גיל 60

 4390. הבטחת הכנסה מונית רשומה

 4391. הגבלה תנועתית בשורש היד

 4392. הגבלת חופש התנועה

 4393. הגבלת חשבון בנק בגלל סירוב צ'קים

 4394. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 4395. הגשת רשימון כוזב

 4396. הגשת תביעה נגד קטין

 4397. הודעה על החלת הגבלות

 4398. הודעה על הסדר פשרה - דוגמא

 4399. הוכחת גניבת רכב לחברת הביטוח

 4400. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 4401. הוצאות ביטוח רפואי - מזונות ילדים

 4402. הוצאת צ'קים תחת איומים

 4403. החזקת סמים בקופסת גפרורים

 4404. החזר מס יבוא רכב

 4405. החלטה מנהלית על בסיס ראיות בלתי קבילות

 4406. החלפת עובדים ותיקים בעובדים צעירים

 4407. הטלת הוצאות לטובת המדינה

 4408. היטל השבחה מוטל על הבעלים הרשום של מקרקעין

 4409. הכחשת חתימה על שטרות בתיק הוצל''פ

 4410. הכחשת תאונה נזקי רכוש

 4411. הכנסות והוצאות של תחנת דלק

 4412. הכנסות משיעורי נגינה – הבטחת הכנסה

 4413. הכרה בנכות עקב סוכרת

 4414. הלוואה או השקעה בחברה

 4415. הלוואה לחקלאים

 4416. הלכת רובינשטיין

 4417. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם

 4418. המחאת זכות בדרך מכר או המחאת זכות על דרך השעבוד

 4419. הנחת נכס ריק מתשלומי ארנונה

 4420. הנחת צנרת ביוב בשטח פרטי

 4421. הסבת השיק לצורך הברחת נכסים

 4422. הסבת זכויות במגרש לקטין

 4423. הסכם החלפת רכבים

 4424. הסכם חכירה תחנת דלק

 4425. הסכם להעברת שכירות בחנות

 4426. הסכם שכירות בלתי מוגנת להפעלת הוסטל

 4427. הסכם שכירות בעל פה עם מועצה מקומית

 4428. הסרת הגבלה על חשבון בנק דיסקונט בירושלים

 4429. העונש על שבירת חלון רכב

 4430. העונש על תלונת שווא במשטרה

 4431. הפחתת דרגת נכות - קצין התגמולים

 4432. הפסקת עבודה פיזית בהוראת רופא תעסוקתי

 4433. הפסקת תשלום החפר - תגמול למחוסר פרנסה

 4434. הפקעה מכללא

 4435. הפקעות קרקעות בהוד השרון

 4436. הפרדות רשתית כתאונת עבודה

 4437. הפרעות נפשיות בצבא

 4438. הפרת הסכם הסעת עובדים

 4439. הצהרה על הכנסות - נמוכה

 4440. הצהרה על שיתוף נכסים

 4441. הצמדה ריאלית לדולר

 4442. הצפה בגלל התקנת דוד שמש

 4443. הצפה בדירה בזמן אישפוז בבית חולים

 4444. הקלטת אישה ע''י הבעל ללא ידיעתה

 4445. הרמת מסך בדיני עבודה - חברה משפחתית

 4446. הרשעה בתקיפת בת זוג על פי עדות יחידה

 4447. השבתת רכב אחרי תאונה

 4448. השגה על ארנונה תחנת דלק

 4449. השכרת חדר בדירה לעולים חדשים

 4450. השלכת בדל סיגריה מרכב

 4451. השקעה בנכס קבוע

 4452. השתלטות על רכוש משותף

 4453. התדרדרות רכב חונה – נזקי רכוש

 4454. התחזות במחסום צה''ל

 4455. התחמקות ממס על סיגריות

 4456. התחמקות מתשלום דמי תיווך

 4457. התנגדות לביצוע משכנתא

 4458. התנגדות לגובה שכר טרחת מומחה

 4459. התנגדות לקיום צוואה בפני נוטריון

 4460. התנגשות באופנוע בצומת

 4461. התנגשות בין שני כלי רכב

 4462. התפטרות עובדת בגלל ילד שעולה לכיתה א

 4463. התפטרות עובדת מתנ''ס

 4464. התפטרות עקב אי תשלום על שעות נוספות

 4465. התפטרות עקב חתונה

 4466. התפרעות בקניון

 4467. ועדת ערעורים לענייני קרנות הפנסיה

 4468. זיהוי ספונטני

 4469. זיוף חתימה על ייפוי כוח - קובלנה פרטית

 4470. זיוף לוחית זיהוי של רכב

 4471. זיכוי מס הכנסה באילת

 4472. זכויות יוצרים על כתבה

 4473. חוב דמי שכירות מונית

 4474. חוב כספי לאחר ביטול עסקת שותפות

 4475. חוב כספי למתווך דירות

 4476. חוב לחברת ביטוח עבור ביטוח רכב

 4477. חוב למורה נהיגה

 4478. חוב על עבודות סבלות

 4479. חוב על שימוש במכשיר מירס

 4480. חובות של חקלאי במושב

 4481. חובות של מסעדה שנסגרה

 4482. חובת הבנק לפרוע צ'ק

 4483. חובת ניהול ספרים ציוד מכני הנדסי

 4484. חוות דעת רפואית לא מהווה ראיה חדשה

 4485. חוזה שכירות דרקוני

 4486. חיוב אישי על חוב של תאגיד

 4487. חישוב הכנסה לצורך דמי פגיעה

 4488. חכירה לדורות - פסק דין הצהרתי

 4489. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 4490. חניה צמודה מדי ללא אפשרות לצאת - תביעת פיצויים

 4491. חשיפה לרעש ממכונה במפעל

 4492. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 4493. טעות בחשבון פלאפון בחו''ל

 4494. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 4495. טעות בפרשנות החלטת בית משפט ע''י רשם ההוצל''פ

 4496. טעות ברישום קרקע

 4497. טעות שבחוק בפסק דין

 4498. טענת קיזוז נזקים כנגד חיוב שטרות

 4499. טענת קשר פסול עם בורר

 4500. יבוא תכשיטים מס הכנסה

 4501. יחידות דיור בקיבוץ למשפחות חד הוריות

 4502. יחסי עובד מעביד בין אחים

 4503. ייצוג בועדה רפואית גזזת

 4504. ירידה בשמיעה טכנאי מזגנים

 4505. ירידה בשמיעה לעובד במפעלי ים המלח

 4506. ירידה בשמיעה – רופא תעסוקתי

 4507. יריה בבטן - אחוזי נכות

 4508. כיבוד כתב ערבות

 4509. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 4510. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 4511. כתב אישום נגד אם שהרביצה לבנה עם חגורה

 4512. כתב אישור מגורים בישוב

 4513. לא יעבירנו עוד

 4514. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 4515. ליקויי בניה דירה במודיעין

 4516. ליקויים בדירה בשכירות

 4517. ליקויים בעבודות עקב חריגה מתוכנית

 4518. לשון הרע בכתב ההגנה

 4519. לשון הרע בעיתון כנגד איש ציבור

 4520. לשון הרע נגד דוקטור

 4521. מאסר על תנאי בעבירת אלימות

 4522. מהי הפליה אסורה

 4523. מורשה נהיגה במונית

 4524. מזונות אלמנה

 4525. מחלת מקצוע של תופרת

 4526. מינוי גרפולוג לבדיקת זיוף חתימה

 4527. מינוי מומחה לפני הכרעה בשאלת החבות

 4528. מכות יבשות בתאונת דרכים

 4529. מכירת דירה המשמשת כעסק

 4530. מכירת דירת מגורים שנתקבלה בירושה - מס שבח

 4531. מכירת כדורי אקסטזי

 4532. מכרז לבניית בריכת מים

 4533. מס הכנסה על הפרשות לביטוח מנהלים

 4534. מס רכישה הארכת חכירה

 4535. מס שבח במכירת דירה לאחר גירושין

 4536. מס שבח על העברת מניות בנכס

 4537. מסדר זיהוי בין מכרים

 4538. מסירת גרסאות סותרות לעניין נסיבות תאונה

 4539. מסירת מפתח לדירה לפני קבלת התשלום האחרון

 4540. מע''מ על הלוואות למנהלים

 4541. מע''מ על כרטיס שחקן כדורגל

 4542. מענקים לעובדי משרד התקשורת

 4543. מעסיק המבקש מעובד לא להגיע לעבודה

 4544. מעשה מגונה במהלך טרמפ

 4545. מעשים מגונים בילד בן 12

 4546. מצב של ''צמח'' עקב תאונת דרכים

 4547. מצג שווא על מצב כספי של חברה

 4548. משיכת כסף מחשבון בנק באמצעות צ'ק מזויף

 4549. משיכת משכורת ע''י שותף משותפות

 4550. מתן פסק דין ללא חקירות מומחים

 4551. נהיגה בשלילה בפעם השניה

 4552. נוכחות בעלי הדין בקדם משפט

 4553. נוכחות של אדם אחר בבדיקת מומחה מטעם בית משפט

 4554. נזילה מחדר האמבטיה של השכן

 4555. נזילות מהשכנים בגלל צנרת לקויה

 4556. נזילת מי קולחין בדירה

 4557. נזק למרצפות בגלל פוליש

 4558. נזקי רכוש במשרד בשכירות

 4559. נזקי רכוש בתאונת דרכים אי שמירת מרחק

 4560. נזקי רכוש לרכב סובארו

 4561. ניהול נכסי נעדרים - איתור נכסי נעדרים

 4562. ניהול עסק טעון רישוי ללא רישיון

 4563. ניכוי אחוזי נכות בגין מצב קודם

 4564. ניכוי דמי הסכמה ממס שבח

 4565. ניכוי ממשכורת בגין היעדרויות לא מוצדקות

 4566. ניכוי מע''מ עוסק הרשום ברשות הפלסטינית

 4567. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 4568. ניסיון פריצה לרכב

 4569. ניצול זכויות בניה במקרקעין

 4570. ניצול מעמד קצין משטרה להשגת מטרות אישיות

 4571. ניתוח להחלפת פרק ירך לאחר תאונת דרכים

 4572. נכה צה''ל - נכות בכתף

 4573. נכות בעין - קצין התגמולים

 4574. נכות גריאטרית

 4575. נכות כללית 39 אחוז נכות

 4576. נפילה בגלל שרשרת על הרצפה

 4577. נפילה במדרגות אוטובוס בגלל דחיפות

 4578. נפילה במדרגות בדרך לזרוק זבל

 4579. נפילה מהמיטה בשירות הצבאי

 4580. נפילה על אספלט ברחוב

 4581. נפילה על הברך בעבודה

 4582. סגירת מסעדה לפני סיום תקופת השכירות

 4583. סגירת קומת עמודים מפולשת

 4584. סדקים במשטח גרנוליט

 4585. סחיבת דברים כבדים בעבודה

 4586. סירוב להפניה לעבודה מהלשכה

 4587. סירוב לקבל עבודה

 4588. סירוב לרשום עמותה

 4589. סירוב צ'ק מחמת אי כיסוי מספיק

 4590. סכסוך בין בעלי מגרש

 4591. סמכות בית משפט השלום לתת צו מניעה

 4592. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 4593. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 4594. סעד עזר להליכי בוררות - עיקול זמני

 4595. סעיף 11(א) לחוק פיצויי-פיטורים

 4596. סעיף 220 לפקודת מס הכנסה - עבירות מס

 4597. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 4598. סעיף 8 לפקודת הקרקעות

 4599. עבודה בחברה בבעלות האבא – יחסי עובד מעביד

 4600. עבודה בחקלאות אצל האבא – דמי אבטלה

 4601. עבודה פיקטיבית לצורך דמי אבטלה

 4602. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 4603. עבודה של חודש – תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 4604. עבירות רכוש שבוצעו ע''י נרקומן

 4605. עבירת צייד חזירים

 4606. עונש לבעל מכה

 4607. עונש מאסר לבעל מכה

 4608. עונש קל לבעל מכה

 4609. עונשי מאסר על עבירות מס

 4610. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 4611. עיכוב ביצוע פסק דין כדי למנוע הריסת בית מגורים

 4612. עיקול סיוע בשכר דירה

 4613. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 4614. עיקול עקב אי רישום הערת אזהרה

 4615. עסקה בעלת אופי מסחרי

 4616. ערעור סרק

 4617. ערעור על אחוז נכות 0 בביטוח לאומי

 4618. ערעור על גובה הנזק 5% נכות פסיכיאטרית

 4619. ערעור על דוח מהירות

 4620. ערעור על דרגת נכות מתאונת דרכים - קצין התגמולים

 4621. ערעור על דרגת נכות קצין התגמולים

 4622. ערעור על דרגת נכות של נכה צה''ל

 4623. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 4624. ערעור על החלטה לנהל תביעה בסדר דין מקוצר

 4625. ערעור על החלטת הלשכה לסיוע משפטי

 4626. ערעור על היטל השבחה נמוך

 4627. ערעור על מזונות נמוכים מדי

 4628. ערעור על מינוי אורטופד

 4629. ערעור על קנס דיבור בפלאפון בנהיגה

 4630. ערעור על תשלום חודשי לפי הסכם ממון

 4631. פגיעה בגב של מטפלת

 4632. פגיעה בהולך רגל במעבר חציה - ביטול כתב אישום

 4633. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 4634. פגיעה בסחוס בין חולייתי בעמוד השדרה

 4635. פגיעה ברכב ברוורס

 4636. פגיעה ברכב חונה בלי להשאיר פרטים

 4637. פגיעה ברכב חונה במהלך טסט

 4638. פגיעה ברכב מאחור בזמן פניה

 4639. פגיעה ברצועה הצולבת הקדמית

 4640. פגיעה על ידי תכנית שלא בדרך הפקעה

 4641. פגיעת כף המחפרון ברגל של עובד

 4642. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 4643. פוסט טראומה עקב פיצוץ במפעל

 4644. פחת על בניינים

 4645. פיטורי מזכירה עובדת משרד החינוך

 4646. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 4647. פיטורי נכה צה''ל - נכה מלחמה

 4648. פיטורי עובד רשות מקומית

 4649. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 4650. פיטורים כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים

 4651. פינוי חנות במרכז מסחרי

 4652. פיצוי בגין אי רישום הערת אזהרה

 4653. פיצוי על חופשת מחלה עקב תאונת דרכים

 4654. פיצויי הלנה בגין עיכובים בתשלום קצבה

 4655. פיצויי פיטורים לעובד בשגרירות

 4656. פיצויים בגין כלב הרג חתול

 4657. פיצויים למשפחה על תאונת דרכים

 4658. פיצויים על דלת מכונית שנטרקה על האצבע

 4659. פיצויים על קניית רכב גנוב

 4660. פירוק שותפות בנגריה

 4661. פירוק שיתוף במקרקעין סמכות עניינית

 4662. פירוש סעיפים בצוואה

 4663. פלישה למקרקעין גידור שטחים

 4664. פסילת ספרים פאב מסעדה

 4665. פסק בורר לא מנומק

 4666. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין נגד המעביד

 4667. פסק דין בהעדר סיכומים

 4668. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 4669. פציעה באימונים בצה''ל

 4670. פציעה בנסיעת אוטובוס

 4671. פציעה של רקדן בתאונת דרכים

 4672. פריצה לרכב דרך החלון

 4673. פריצה לרכב סובארו

 4674. פריצת דיסק של טייח

 4675. פרישה לפנסיה רפואית

 4676. פשיטת רגל שאינה מביאה תועלת לנושים

 4677. פתיחת ישיבה בבית מגורים

 4678. צ'ק ביטחון על סחורה שטרם נמסרה

 4679. צ'ק דחוי שחזר עבור עבודות נגרות

 4680. צ'קים חוזרים של לקוח בבנק לאומי

 4681. צו הרחקה מהבית בגין איומים

 4682. צו להפסקת כריית חול

 4683. צו מניעה קבוע נגד עבודות בנייה

 4684. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 4685. צורך רפואי לשימוש ברכב – הבטחת הכנסה

 4686. צילום פגיעה ברכב בחניה

 4687. צלקת בקרסול - אחוזי נכות

 4688. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 4689. קניית מכונה פגומה

 4690. קנס על חציית קו הפרדה לבן

 4691. קצבת זקנה לעובד פלסטיני

 4692. קשר בין עבודה בחום לבין מוות מבתקף לב

 4693. קשר סיבתי בין מחלה לבין תנאי השירות בצה''ל

 4694. ריחות מהמטבח של השכנים

 4695. רישום סירוב עבודה בגלל גיל

 4696. רישיון תיווך לא בתוקף – זכאות לדמי תיווך

 4697. רכב ''נכנס בי מאחורה'' - תביעות קטנות

 4698. רכב שנמסר למוסך ולא הוחזר

 4699. רכוש של אסיר שנפטר

 4700. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 4701. רשלנות הרכב דוד שמש

 4702. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 4703. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 4704. שבר בחוליה במסגרת אימונים בצבא

 4705. שבר ביד עקב נפילה במהלך ריקודים

 4706. שבר בימלאולרי בקרסול

 4707. שבר בעצם הנביקולר

 4708. שומה על פי מיטב השפיטה

 4709. שיהוי בביצוע שטר

 4710. שימוש בלתי חוקי ברכב – ביטוח מקיף

 4711. שימוש ברכב גמלת הבטחת הכנסה

 4712. שימוש בשיקים גנובים

 4713. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 4714. שינויים בשטח חניה בבית משותף

 4715. שיקול תקציבי

 4716. שיקום מבנה לאחר שריפה

 4717. שכר טרחת עו''ד התובע בתביעות קטנות

 4718. שכר יועץ למפרק קבוצת כדורגל

 4719. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 4720. שפיכת מים מלוכלכים מהדירה למעלה

 4721. שריפה בבית בגלל התקנת אנטנות

 4722. תאונה בגלל נעילת גלגלים

 4723. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 4724. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 4725. תאונה בכביש מודיעין

 4726. תאונה בעבודת חקלאות

 4727. תאונה תוך כדי ניצול הכוח המכני של גרר

 4728. תאונת דרכים 35 אחוז נכות

 4729. תאונת דרכים בבני ברק

 4730. תאונת דרכים בגשר בית מעריב

 4731. תאונת דרכים בכניסה לירושלים

 4732. תאונת דרכים בכפר ג'ת

 4733. תאונת דרכים בכפר מאג'ר

 4734. תאונת דרכים בנצרת

 4735. תאונת דרכים בצומת בקריית ביאליק

 4736. תאונת דרכים בתלפיות

 4737. תאונת דרכים ליד רח' דב הוז

 4738. תאונת דרכים עם 3 מכוניות

 4739. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 4740. תאונת דרכים עם עגלה

 4741. תאונת דרכים קצין תגמולים

 4742. תאונת עבודה 19 אחוז נכות בביטוח לאומי

 4743. תאונת עבודה בכלא

 4744. תאונת עבודה סבל עצמאי

 4745. תאונת עבודה של נגד – פציעה באצבעות

 4746. תאונת עבודה תוך כדי ירידה מסולם

 4747. תביעה אישית להחזר שכר לימוד

 4748. תביעה בגין אספקת מדרגות לבית

 4749. תביעה בגין גניבת מוצרים

 4750. תביעה בגין הדפסת מדריך

 4751. תביעה בגין הלוואה לחברים

 4752. תביעה בגין קניית חלקת קבר

 4753. תביעה בגין קניית מערכת אזעקה

 4754. תביעה בגין רכישת מכונה לעיבוד שבבי

 4755. תביעה בגין תיקון מזגן לרכב

 4756. תביעה בגין תשלום על חיפוי קירות בשיש

 4757. תביעה לאכיפת יחסי עבודה

 4758. תביעה להחלפת מנוע רכב

 4759. תביעה למשכורת על עבודה של יומיים

 4760. תביעה לפינוי קיוסק

 4761. תביעה לתשלום 10% דמי יזמות

 4762. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין אחד עשר ימי עבודה

 4763. תביעה מתוקף ערבות אישית

 4764. תביעה נגד בעלי מגרש כדורגל

 4765. תביעה נגד בעלים של חברה חדלת פרעון

 4766. תביעה נגד החלטות הממונה על השכר באוצר

 4767. תביעה נגד לופטהנזה

 4768. תביעה נגד מדינת ישראל על חוב כספי

 4769. תביעה נגד מכון רישוי

 4770. תביעה נגד נגר

 4771. תביעה על סמך חשבונית שלא שולמה

 4772. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 4773. תביעה של עובד שעבד פחות מחודש

 4774. תביעה של קבלן עבודות אלומיניום

 4775. תביעה שנמחקה - השתתפות עצמית

 4776. תביעת אב להפחתת מזונות בנו

 4777. תביעת נזיקין בגין אירוע בשטחים

 4778. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 4779. תביעת רשלנות במדידת בית

 4780. תוחלת חיים של נכה

 4781. תיקון דלת - תביעות קטנות

 4782. תכליתו של חוק שיקים ללא כיסוי

 4783. תכנון חזיתות בניינים

 4784. תפיסת חזקה ייחודית - בעלים משותפים במקרקעין

 4785. תקיפה עם אקדח צעצוע

 4786. תקיפת בת זוג בנסיבות מחמירות

 4787. תקיפת כלב בחצר בית פרטי

 4788. תקנון איגוד הכדורסל

 4789. תשלום חוב המזומן ללא קבלה

 4790. עורך דין מס קניה

 4791. עורך דין הרמת מסך

 4792. עורך דין קצבת זקנה

 4793. עורך דין קצבת ילדים

 4794. עורך דין התמחרות

 4795. עורך דין עבירות מס

 4796. עורך דין משכנתאות

 4797. עורך דין מס רכוש

 4798. עורך דין הבטחת הכנסה

 4799. עורך דין ניכוי מס

 4800. זכות בעל הערת אזהרה לתבוע פירוק שיתוף במקרקעין

 4801. עורך דין פירוק שותפות

 4802. עורכי דין בעסקת קומבינציה

 4803. עורך דין בוררות

 4804. עורך דין תיווך

 4805. עורך דין כדורסל

 4806. עורך דין פירוק חברה

 4807. עורך דין שטר חוב

 4808. עורך דין החמרת מצב

 4809. עורך דין קצבת שאירים

 4810. עורך דין משכנתאות

 4811. עורך דין חינוך

 4812. עורך דין יבוא

 4813. עורך דין נכים

 4814. עורך דין מס שבח

 4815. עורך דין לקבלת אזרחות

 4816. עורך דין פתיחת עסק

 4817. עורך דין פגיעה בפרטיות

 4818. עורך דין צבאי

 4819. עורך דין סחר בינלאומי

 4820. עורך דין רשויות מקומיות

 4821. זכויות עובדים זרים

 4822. עורך דין משכורת

 4823. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 4824. עורך דין זכויות רפואיות

 4825. עורך דין ביטוח סיעודי

 4826. עורך דין אתיקה רפואית

 4827. עורך דין מעמד אישי

 4828. עורך דין מנהלי

 4829. עורך דין עובדים זרים

 4830. עורך דין נגד משרד הביטחון

 4831. עורך דין בנקאות

 4832. עורך דין מס הכנסה

 4833. עורך דין חובות

 4834. עורך דין לענייני נזיקין

 4835. עורך דין לענייני קיבוצים

 4836. עורך דין שיתוף פעולה

 4837. עורך דין קיבוצים

 4838. עורך דין פציעות

 4839. עורך דין לענייני יבוא

 4840. עורך דין הפקעה

 4841. עורכי דין הפקעות

 4842. עורך דין רכוש

 4843. עורך דין בתים משותפים

 4844. עורך דין מיזוגים ורכישות

 4845. עורך דין צ'קים

 4846. עורך דין חברת ביטוח

 4847. עורך דין תיירות

 4848. עורך דין דיני בנקאות

 4849. עורך דין הגירה

 4850. עורך דין לתביעות ביטוח רכב

 4851. עורך דין השכרת דירה

 4852. עורך דין טוב

 4853. עורך דין מיסוי בינלאומי

 4854. עורך דין נגד משרד החינוך

 4855. עורך דין מיסוי

 4856. עורך דין תאונות אישיות

 4857. עורך דין ביטוח ימי

 4858. עורך דין להסדר חובות

 4859. עורך דין גרין קארד

 4860. עורך דין לענייני חובות

 4861. עורך דין ביטוח חיים

 4862. עורך דין חוזה עבודה

 4863. עורך דין היתר בניה

 4864. עורך דין איחוד תיקים

 4865. עורך דין לענייני תקשורת

 4866. עורך דין דיני תקשורת

 4867. עורך דין יזמות

 4868. עורך דין פגיעות גוף

 4869. עורך דין בנקים

 4870. עורך דין קבוצות רכישה

 4871. עורכי דין רכב

 4872. עורך דין נזיקין רכוש

 4873. עורך דין טכנולוגיה

 4874. עורך דין כביש 6

 4875. עורך דין רכב

 4876. עורך דין רעש

 4877. עורך דין סכסוכי שכנים

 4878. עורכי דין נזקי רכוש

 4879. עורך דין לשימוע

 4880. עורך דין רפואי

 4881. עורך דין הלבנת הון

 4882. עורך דין יבוא יצוא

 4883. שחפת בשירות הצבאי

 4884. תביעה נגד יועץ משפטי של חברה בפירוק

 4885. בקשת אישה להגיש תביעה נגד בעלה

 4886. לשון הרע נגד קבוצת כדורגל

 4887. משכורת מלצרית חצי משרה

 4888. תביעת שחקן כדורגל נגד סוכן ביטוח

 4889. הזמנת עבודה בעל פה

 4890. גניבת משאית ללא ביטוח

 4891. תאונת דרכים של מאמן כדורגל

 4892. גניבת משאית - אשם תורם

 4893. הלנת שכר מענק פרישה

 4894. תאונת דרכים בזמן פקק

 4895. שכר כולל דמי הבראה

 4896. קשר סיבתי בין מחלת עור לבין תנאי השירות בצה''ל

 4897. סעד שלילי

 4898. פגיעה בשתי תאונות דרכים

 4899. תביעה לסילוק יד וצו הריסה

 4900. פיצויים על פציעה בשיעור ספורט

 4901. החמרה במצב הברך - קצין התגמולים

 4902. לשון הרע בעיתון בעקבות משחק כדורגל

 4903. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 4904. שינוי כתובת לאחר התפטרות

 4905. דלקת כיבית של המעי הגס - קצין התגמולים

 4906. קשר בין תאונת דרכים לפציעת כדורגל

 4907. פציעת שוער כדורגל

 4908. אחריות מורה על פציעה של תלמיד

 4909. חוזה חכירה מגרש כדורגל

 4910. ערעור על פסק דין לשון הרע

 4911. נפילה מגג בית ספר

 4912. סעיף 29 לפקודת הנזיקין - הסגת גבול

 4913. תביעה לתשלום מענק פרישה

 4914. פציעה בשיעור חינוך גופני

 4915. תאונה במשחק כדורגל בבסיס צבאי

 4916. חישוב קצבת תלויים על בסיס משכורת חודשית

 4917. שבר בראש הפיבולה

 4918. הוצאה לפועל כדורגל

 4919. תביעה ביטוח חיים למשכנתא

 4920. שווי יום חופשה

 4921. אחראית לתחזוקת כבישים בכפר

 4922. תאונה בחניה בגלל עבודות שיפוץ

 4923. פציעה במשחק כדורגל חובבים

 4924. פציעה בשיעורי ספורט בבסיס צבאי

 4925. אי תשלום דמי שכירות במועד

 4926. האזנות סתר במסגרת בקשת מעצר

 4927. יחסי עובד מעביד בקבוצת כדורגל

 4928. משקל ראייתי לרישומים רפואיים

 4929. תביעת חוב ללא אסמכתא

 4930. הענקת רשות בלתי הדירה

 4931. פיצויים למרות התפטרות מכוח "נוהג"

 4932. פגמים באריחי ריצוף

 4933. זכרון דברים מחיקה עם טיפקס

 4934. תאונת דרכים ללא שברים - 6 טיפולי פיזיותרפיה

 4935. חריגה מהיתר בניה - כתב תביעה

 4936. הסתרת מידע מהותי הצהרת בריאות

 4937. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 4938. תביעת מונה חברת החשמל

 4939. שבר עצם נביקולרי קרפלי

 4940. כאבים באזור עצם הזנב

 4941. התפטרות בשל מצב רפואי

 4942. תובע שלא הגיש תצהיר עדות ראשית

 4943. הגנת הדייר אחזקת הבית

 4944. מה ההבדל בין השתק שיפוטי להשתק פלוגתא ?

 4945. סירוב לעבור בדיקת MRI

 4946. איתור נכסים נפקדים עורך דין

 4947. הקלה בזכויות בניה

 4948. זכותו לתקן כתב תביעה ללא רשות

 4949. ועדה רפואית משרד הביטחון קרסול

 4950. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 4951. קיזוז קצוב - הגנה כנגד תביעה שטרית

 4952. מהי חזקה נוגדת ?

 4953. המחאת זכות תביעה

 4954. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 4955. התיישנות רוכשת - חזקת שנים

 4956. פניה מאוחרת לפסיכיאטר לאחר התאונה

 4957. התיישנות במקרקעין מוסדרים - 25 שנה

 4958. כתב תביעה ליקויים ברכב

 4959. חשד לשבר בעצם הזנב

 4960. תביעה לתשלום יתרת חוב בגין עבודות נגרות

 4961. תקנה 308 ד לתקנות התעבורה

 4962. שיתוק לאחר ניתוח בכף היד

 4963. האם עומס בעבודה עילה להתפטרות ?

 4964. תיקון כתב התביעה לאחר מתן פסק דין

 4965. זיוף הסבה של צ'ק

 4966. התפתחות גידול בגלל שבר (טראומה)

 4967. הסכם העסקה רטרואקטיבי

 4968. הסמכות למתן היתר לשימוש חורג

 4969. קיצוץ בהיקף משרה של מורה

 4970. הבדיקה הפסיכיאטרית במשפט הפלילי

 4971. הכרה בתקיפה כתאונת עבודה

 4972. פטור ממס מעסיקים

 4973. התקנת מזגן בקיר הרכוש המשותף

 4974. ראיות הזמה לאחר שמיעת ראיות

 4975. עקרון ההקבלה בחשבונאות

 4976. הפרת צו סגירה

 4977. דמי השתתפות עצמית בניהול תביעה

 4978. פיצוי על מחיקת מידע

 4979. התיישנות מתגוננת - התיישנות רוכשת

 4980. עובדת שהפסיקה לעבוד לפני כניסה להריון

 4981. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 4982. הרחבת חזית בתצהיר

 4983. שלט אזהרה בעת שטיפת רצפה

 4984. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 4985. הערכת מועמדים במכרז

 4986. הרצפטין - סרטן שד גרורתי

 4987. תשלום הוצאות לנסיעה ברכב פרטי לצרכי עבודה

 4988. האם אפשר לגור בבניין ללא טופס 4 ?

 4989. תכיפות במתן שתן בצבא

 4990. אמבולנס גבייה מנהלית התיישנות

 4991. עקרון "הגולגולת הדקה"

 4992. איחור באבחון קרע בכתף

 4993. מחלת קרוהן בצבא

 4994. הפרשות בחסר לביטוח מנהלים

 4995. החלטה על שינוי הגדרת תפקיד

 4996. צמצום היקף משרה של אב שכול

 4997. היצרות לא חסימתית בעורק ה- LAD

 4998. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 4999. הרעת תנאים עקב חילופי מעבידים

 5000. עדות יחידה של קטין

 5001. תקנות בדבר הרמת משקל יתר

 5002. איסור צבירת ימי חופשה

 5003. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 5004. שברים בשוקיים עקב תאונת דרכים

 5005. הלנת פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות

 5006. פלישה לדירת מגורים ללא הסכמה

 5007. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 5008. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 5009. השתלת עצם בקרסול

 5010. השעיית עובד שהוגש נגדו כתב אישום

 5011. תביעה בגין שריפה בארון חשמל

 5012. ירידה בשמיעה במידה בינונית

 5013. הקלה בזכויות בנייה

 5014. הפרת מטרת השכירות

 5015. הגדרת רעש בלתי סביר

 5016. פיצויים בגין פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל

 5017. סליל הקלטה כראיה

 5018. שינוים במושכר מזגן

 5019. אגרת בניה ביוב חיפה

 5020. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 5021. פירוק שיתוף לאחר אירוסין

 5022. הגדרת "דרך עירונית"

 5023. החלטת ממשלה 156

 5024. תביעה ייצוגית סימון מוצרים

 5025. שבר מרוסק בעצם העקב

 5026. ארטריטיס רבמטואידית

 5027. קבלת שירותים שאינם כלולים בסל הבריאות

 5028. נזק גוף עקב שימוש במוצר פגום

 5029. שריפה בגלל הדלקת מנגל

 5030. פיצוי על חקירת משטרה רשלנית

 5031. פנסיה תקציבית - חוקת העבודה

 5032. עריכת מכרז עירייה סלולר

 5033. התפטרות בדין מפוטר - איחור בתשלום משכורת

 5034. ניכוי בגין ירידת ערך מלאי

 5035. הכשרת בניה לא חוקית על הגג באמצעות חיזוק הבניין

 5036. אי הגשת תצהירים המועד - רשלנות מקצועית של עורך דין

 5037. אבחון לקוי בקופת חולים - רשלנות רפואית

 5038. תביעת נזיקין בגין תקיפה - פריקת כתף

 5039. ניכוי קצבת ניידות מפיצויים

 5040. התפטרות על סמך אישור רופא תעסוקתי

 5041. העלאת טענת התיישנות כטענת הגנה על ידי המדינה

 5042. קרע ברצועה הקולטרלית המדיאלית

 5043. בניית ממ"ד מעבר לאחוזי בניה

 5044. משכנתא למראית עין - פסק דין הצהרתי

 5045. תביעה נגד קייטרינג לחתונות

 5046. כריתת כיס המרה עקב תאונת דרכים

 5047. עוגמת נפש בגין פתיחת חקירה פלילית

 5048. החמרת מחלת אסטמה - קצין התגמולים

 5049. שלילת פיצויי פיטורים בגלל הפרת משמעת

 5050. המתנה לילד בהסעה

 5051. מימון תרופת הרצפטין

 5052. צייד דורבנים באמצעות מלכודות

 5053. מחלת סכיזופרניה עקב השירות הצבאי

 5054. החלטת ועדה רפואית של עובדי המדינה על פרישה

 5055. שחרור מנהלי שב"ס

 5056. קשר בין תאונה לבין טרשת נפוצה

 5057. משרד הביטחון מחלת הסכיזופרניה

 5058. צעירה זקוקה לכיסא גלגלים פסק דין

 5059. הוצאות פרצלציה

 5060. חוזה בכירים שירות המדינה

 5061. בקשה לאיחוד משפחות משרד הפנים

 5062. סטיה של מחיצת האף - אחוזי נכות

 5063. פיצוי בהפקעת קרקע לפי המחיר נכון להיום

 5064. חוב דמי שימוש ראויים

 5065. הבהרת פסק בוררות קיים או פסק בורר חדש ?

 5066. נקע באגן

 5067. בקשה לשינוי רישום ברשם האגודות השיתופיות

 5068. הפרת הסדר עם הבנק

 5069. ישיבה ממושכת על כסא ללא בולם זעזועים

 5070. סעיף זכות סירוב ראשונה

 5071. טרשת נפוצה עקב מתח נפשי

 5072. שתל עור נכות תפקודית

 5073. נוירופתיה היקפית

 5074. רדיקולופטיה כרונית בחוליות

 5075. אמוניה בסודה לשתיה

 5076. הפרת זכות שיווק מוצרים בבלעדיות

 5077. בלט דיסק בעמוד השדרה - תאונת דרכים

 5078. נזק שאינו נזק ממוני (עוגמת נפש) עקב הפרת חוזה

 5079. שינוי פסק דין לתשלום מזונות

 5080. משיכת כספי פיצויי פיטורים

 5081. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 5082. פיטורי עובדים רק בשל השתייכותם לארגון עובדים

 5083. שבר בפוביס

 5084. ביטול עסקת טרייד אין לרכישת רכב

 5085. התנגדות לתיקון צו רישום בית משותף

 5086. תמרור "מחסום לפניך" - תאונה

 5087. סמכויות חקירה של קצין התגמולים

 5088. תביעת שיבוב בגין קצבת תלויים

 5089. מטרדים בעקבות שינוי השימוש במושכר

 5090. זכאות לדרגת פרישה

 5091. דמי אבטלה לעובד יחיד בחברה

 5092. תביעה לתוספת משמרת שניה

 5093. פיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית

 5094. תקנה 67 א לתקנות התעבורה - זכות קדימה במעבר חציה

 5095. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 5096. "האותיות הקטנות" בתנאי פוליסת ביטוח

 5097. שינוי תקנון העמותה

 5098. האם ידועה בציבור זכאית לקצבת שארים ?

 5099. דין קדימה מזונות

 5100. שאלות הבהרה לשמאי המכריע

 5101. יחידת רישום נפרדת בבית משותף

 5102. ניגוד עניינים בעבודה

 5103. צו ההרחבה בענף הדפוס פחות מ-20 עובדים

 5104. קרע בשריר הביצפס - קשר סיבתי

 5105. שבר בעצם השכם

 5106. 30 אחוזי נכות בגין היצרות פי הטבעת

 5107. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 5108. פיצויי הלנה על כספי פוליסה

 5109. שבר בסקפולה

 5110. רשלנות טיפול במרפאות צה"ל

 5111. התפטרות עקב ירידה של 20% מהמשכורת

 5112. שבר בקרקפת

 5113. הרחבת חזית במהלך דיון

 5114. השכרת משנה ללא הסכמת בעל הבית

 5115. איחור באיבחון במחלת סרטן השד

 5116. טיפול רפואי אסיר טעון הגנה

 5117. תכלית קצבת שאירים

 5118. הבטחה לשלם פיצויי פיטורים למרות התפטרות

 5119. תביעה לתשלום בגין סחורות

 5120. חישוב חוב שכירות עבר בדיירות מוגנת

 5121. הסכם התכחשות חתימה מעשה בי דין

 5122. חופשת לידה חלקית

 5123. ההבדל בין בורר למגשר

 5124. תכנית מיתאר מקומית - תביעה על פי סעיף 197

 5125. הגדלת מספר יחידות דיור בבית משותף

 5126. הפעלת חניון לרכב ציבורי ללא רישיון עסק

 5127. שבר בסטרנום (עצם החזה)

 5128. תביעה להפרת הסכם חוסר תום לב במו"מ

 5129. עיקול קופת גמל

 5130. נכות תפקודית גבוהה יותר מהנכות הרפואית

 5131. הפחתת גיל - פיצוי מופחת

 5132. חופשה כפויה לעובד

 5133. התקף לב בחו"ל

 5134. משכורת חלקית בחופשת לידה

 5135. רשלנות מקצועית של נוטריון

 5136. זכות סירוב ראשונה לרכישת מניות רגילות

 5137. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 5138. פגיעה רדיקולרית

 5139. חשיפה לרעש מזיק במקומות עבודה

 5140. שבר בכף הרגל אחוזי נכות

 5141. פגיעת חייל במשחק בזמנו הפרטי לא תוכר כנכות עקב השירות הצבאי

 5142. פיצוי מוסכם בגין איחור ברישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין

 5143. נפילה על רצפת קרמיקה

 5144. בקשה להבאת ראיה נוספת (תצהיר)

 5145. נפילה במטבח

 5146. קטיעת חלק ברגל - אחוזי נכות

 5147. שכרו של התובע שהינו עצמאי ערב התאונה

 5148. ביטוח סחר

 5149. נהיגת קטין בטרקטורון ללא רשות

 5150. נסיבות שהזמן גרמן

 5151. קרע של הכבד

 5152. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 5153. פיצויי פיטורים בגין התפטרות התובע עפ"י סעיף 11(א)

 5154. נטל הראיה בביטוח רכוש

 5155. מסירת החזקה ברכב לפני קבלת הכסף

 5156. האם מאמץ פיזי ממושך יכול לגרום למחלות גב ?

 5157. אנצפלופתיה נכות

 5158. תמורה מלאה המחאת זכות

 5159. אחריות למניעת הצפה

 5160. פינוי ממקרקעין המשמשים חניון

 5161. דחיית תביעת לשון הרע בהעדר עילה

 5162. זכות לתבוע פיצויים בגין תכנית מתאר

 5163. שערוך ניכוי תגמולי המל"ל

 5164. אחוזי רווח מינימרקט

 5165. רעש מבית הספר באזור מגורים

 5166. Schizophrenia Paranoid - קצין התגמולים

 5167. תביעה מתוקנת בורר

 5168. פיטורי עובד על יסוד בדיקת פוליגרף בלבד

 5169. השתלטות על קומה בבית משותף

 5170. טינטון נכות ביטוח לאומי

 5171. תוספות בנייה ללא הסכמת דיירי הבניין

 5172. אי הנפקת תלושי שכר

 5173. תאונת דרכים במסגרת "יום כיף"

 5174. תפיסת רכוש משותף על ידי האישה

 5175. תביעה לתשלום דמי תיווך של 2%

 5176. תביעה לתשלום מענק נכות

 5177. מחלה נפשית עקב השירות הצבאי

 5178. מוות ממחלת הסרטן - כסף מהביטוח

 5179. זיוף רשיון נהיגה

 5180. פקיעת ביטוח עקב אי חידוש רישיון נהיגה

 5181. תביעת תלויים של אדם שנהרג בתאונת דרכים

 5182. שירות המדינה חוזה בכירים חוזה

 5183. מהו "מעין בורר" ?

 5184. אחוזי נכות בגין עור לפי סעיף 80 2

 5185. עיוורון מוחלט בעין אחת לאחר תאונה

 5186. חזקה ייחודית בנכס

 5187. האם מותר לבנות חדר על גג בית משותף ?

 5188. הערכה נוירופסיכולוגית - מבחן האינטליגנציה

 5189. תביעה להחזרה לעבודה במשרה מלאה

 5190. שבר קילה - תאונת עבודה

 5191. נכות כללית וקצבת שאירים כפל גמלאות

 5192. שבר פיצוץ ושבר דחיסה בחוליות

 5193. פוסט טראומה אחוזי נכות

 5194. מימוש שיק ביטחון - עוולת הנגישה

 5195. בקשה לצירוף משיבים לערעור

 5196. שיתוק חלקי בשתי הרגליים

 5197. תחרות בין זכויות נוגדות במקרקעי המינהל

 5198. ביטול קביעות עובדי מדינה

 5199. תסביך האשך עקב מאמץ בשירות הצבאי

 5200. מחלת קרוהן - קצין התגמולים

 5201. "מצב קודם" בשל יתר לחץ דם, סכרת, עישון

 5202. נהג אוטובוס מחלת מקצוע

 5203. ניתוח כריתת רחם - ביטוח לאומי

 5204. העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית ובימי חג

 5205. הסכם העסקה מיוחד לעובדי חינוך

 5206. שיק על תנאי

 5207. עדי הזמה בערעור

 5208. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 5209. דמי אבטלה חברת יחיד

 5210. סעיף 26(ד)(1) לחוק הערבות - פרעון הלוואה מוקדם

 5211. שבר בבסיס האגודל

 5212. תביעה למתן שיקום מקצועי

 5213. תביעה לתשלום עמלת תיווך

 5214. שברים בקרסול שלא התאחו

 5215. שבר פתוח בכתף

 5216. שבר בעצם הסירה ביד - תאונות דרכים

 5217. תשלום הוצאות משפט כתנאי להמשך הדיון

 5218. הימנעות מחקירה נגדית של הנאשם

 5219. זכויות מורה שפרש לחודשי הסתגלות

 5220. טענת מרמה והפרת אמונים בבית הדין לעבודה

 5221. תביעה מכוח המחאת זכות

 5222. פיצוי בגין אי מימוש תניות חוזיות

 5223. השתלת עור נכות תפקודית

 5224. שנוי שיטת חישוב של שעות נוספות גלובליות

 5225. חתימה פגומה בשם החברה

 5226. תאונה בטיול אופניים

 5227. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 5228. אישה שלא עבדה לפני הלידה

 5229. רישיון לישיבת ארעי מסוג א/3

 5230. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 5231. הגשת תלונה - עוולת הנגישה

 5232. שיעור מתאים ביטוח

 5233. דמי שימוש ראויים בגין שימוש ברכוש המשותף

 5234. שיפוצים בשכירות מוגנת

 5235. סדק במדרכה שגרם להפרשי גובה

 5236. חובת תום לב מוגברת של רשות מקומית

 5237. נכה שאינו בר השמה

 5238. מצג שווא הטעיה במו"מ לקניית מכונית

 5239. שאלות הבהרה לאורטופד

 5240. מחיר יום עבודה שופל

 5241. צו מניעה זמני האוסר על העירייה להמשיך בהליכי מכרז

 5242. שמירה על חולה בבית חולים

 5243. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 5244. כאבי גב בהריון שמירת הריון

 5245. איחור במסירת החזקה

 5246. פרופיל 45 עקמת

 5247. תביעה לתשלום שכר עבודה בגין עבודות גינון

 5248. בקשה לחייב את אוצר המדינה לשלם הוצאות הגנה

 5249. שינוי מטרת השכירות ללא הסכמה

 5250. שבר בזיז רוחבי בחוליה צווארית

 5251. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 5252. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 5253. שבר בעצם העקב

 5254. שטר חוב להבטחת שטר תשלומי שכירות

 5255. נפילה במטבח במלון תאונת עבודה

 5256. שינויים נרחבים במושכר

 5257. שבר תלישה באצבע

 5258. שבר במרפק עם שינוי זווית נישאה

 5259. האם בית קפה מהווה מטרד לשכנים ?

 5260. אי הפסקת עבודה לצורך שמירת הריון

 5261. השעיית עובד עד לסיום ההליכים המשפטיים

 5262. חבלה בלט דיסק מותני

 5263. הגדרת צומת בתקנות התעבורה

 5264. סעיף 41 לפקודת הנזיקין – "הדבר מדבר בעד עצמו"

 5265. תביעה לתשלום דמי ביטוח בגין מכונית

 5266. נטישה בבית עסק

 5267. תביעה לתשלום פיצויים בגין הפרת חוזה עבודה

 5268. תביעה בגין פגיעה בצנעת הפרט

 5269. חוב על מוצרי תאורה

 5270. תביעה שכנגד לתשלום פיצוי מוסכם

 5271. פלוגתאות

 5272. חילוט מניות

 5273. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 5274. ויתור על זכות סירוב ראשונה בגין מכירת מניות

 5275. תביעה לגמול בגין שעות נוספות – נטל ההוכחה

 5276. השתתפות בהוצאות אחזקה על שימוש ברכב לצורך נסיעות בתפקיד

 5277. תביעה להפרשי עמלות בגין מכירות

 5278. פינוי בעל עסק מוגן

 5279. אשפוז עקב תקיפה

 5280. סירוב למסור דגימת דם לבדיקה

 5281. מימון טיפולים בתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות

 5282. אחריות המעביד למניעת החלקה

 5283. ביטול עסקת ליסינג

 5284. הסגת גבול חניה פרטית

 5285. קבלן לא רשום

 5286. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 5287. שבר תלישה באגודל

 5288. חוב לחברת ניהול

 5289. קטיעת אצבע ברגל

 5290. איחוד תביעות

 5291. תביעה לתשלום יתרת שכר

 5292. התפטרות איש מחשבים

 5293. אי הפקדת תשלומים בפוליסת ביטוח מנהלים

 5294. התיישנות פוליסת בריאות

 5295. פיטורי עובדת בפעוטון

 5296. תקנה 255 לתקנות סדר הדין האזרחי

 5297. פיטורים או התפטרות (עובדת בהריון) ?

 5298. תקיפת עובד ע"י עובד נוסף במקום העבודה

 5299. התנגשות רוכב אופניים בהולך רגל

 5300. קבילות מסמכים שנחתמו בפני נוטריון ציבורי

 5301. פסקי דין על פגיעות ראש נגד קצין התגמולים

 5302. האם העדרות מהעבודה מהווה הפרת משמעת חמורה ?

 5303. נהג שלא השאיר פרטים וברח ממקום התאונה

 5304. השיק חזר אכ"מ

 5305. פיצויי פיטורים שנים עודפות

 5306. תצהיר שונה מהטענות בכתב התביעה

 5307. שברים בכף רגל בתאונת דרכים

 5308. נטל ההוכחה בטענת "ביום" מקרה הביטוח

 5309. בקשה לתיקון צו רישום בית משותף - סעיף 145(א)

 5310. דוקטרינת הביצוע בקירוב

 5311. חישוב הכנסות נהג מונית

 5312. היתר לפתיחת גן ילדים עם 10 ילדים בלבד

 5313. שבר בשכמה

 5314. pdd ביטוח לאומי

 5315. פטירת דייר מוגן לפני פינוי

 5316. בקשת הפטר לפי סעיף 61 לפקודת פשיטת הרגל

 5317. בקשה לצירוף נתבעת

 5318. אי תשלום לפעילים בבחירות

 5319. תביעה לתשלום זכויות לפי צו הרחבה

 5320. התפטרות בדין מפוטר בהסכמה

 5321. נספח בינוי פיתוח נופי מנחה

 5322. קטיעת אצבעות ברגל

 5323. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 5324. מכתב לביטול זכרון דברים

 5325. נזקי שמיעה כתב תביעה

 5326. גניבת רכב נזקים עקיפים

 5327. רשלנות העירייה לתחזוקת מדרכה

 5328. אי הגעה לשימוע

 5329. דמי ביטוח לאומי על הכנסה מדיבידנד

 5330. תאונה של ילד בחוג שחיה

 5331. הרשעת קטין

 5332. מחיקה בטיפקס - זיכרון דברים

 5333. קרע במיניסקוס עקב תנועה סיבובית

 5334. גניבת טרקטור - תביעה נגד חברת ביטוח

 5335. צו מניעה האוסר להציב סחורות מחוץ לחנות

 5336. תקנה 22 (א) לתקנות התעבורה

 5337. רישום בניגוד להסכם הרכישה

 5338. מתווכים רשלנות

 5339. חובת המשכיר לתקן

 5340. התיישנות התקופה בה מתנהל תיק בבית משפט

 5341. תוקף תדפיס רשם החברות

 5342. בקשה לשחרור דמי שכירות של בית עסק

 5343. הסכם רציפות זכויות פנסיה

 5344. פיטורים בהסכמה הדדית

 5345. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 5346. השלמת הכנסה לבעלי רכב

 5347. ביטול חתימה על משכנתא לאדם חירש ואילם

 5348. תביעת בנק נגד מורשה חתימה בחשבון

 5349. העברת בעלות פיקטיבית על רכב

 5350. הגדרת "משרת אמון"

 5351. ביטול עסקה טרייד אין

 5352. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 5353. ביטוח לאופנוע שטח

 5354. עבודה בעסק משפחתי דמי לידה

 5355. איך מערערים על החלטת רשם על דחיית בקשת רשות להתגונן ?

 5356. בקשה לשימוש חורג לחניון

 5357. בקשה למתן צו מרווה

 5358. בלט דיסק בצילום CT

 5359. תביעה לתשלום על עבודת שיפוץ מערכת מיזוג אוויר

 5360. הקפאת זכויות פנסיה

 5361. התיישנות פינוי בשל הסגת גבול - עילה נמשכת

 5362. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 5363. רעש לשכנים מהפעלת משפחתון

 5364. שינוי הסכם עבודה בהתנהגות

 5365. ניכוי חופשת לידה מפיצויי פיטורים

 5366. פגיעה בהיקף משרה בהריון

 5367. סעיף 80 לחוק העונשין זיכוי מחמת הספק

 5368. אי החתמת כרטיס נוכחות

 5369. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 5370. תצהיר גילוי מסמכים כללי וספציפי

 5371. מחיקת תביעה חוזית על הסף

 5372. בקשת עיכוב ביצוע פסק דין שהתקבלה חלקית

 5373. צו מניעה קבוע האוסר על חניה

 5374. בקשה להסרת חסיון

 5375. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 5376. גמלה חוסמת תקנה 11 פסיקה

 5377. "מכתב העברה" לעובד בנק

 5378. חנית פריקה וטעינה רכב נכה

 5379. כתב אישום יזום

 5380. אחריות שילוחית סעיף 16 הנזיקין

 5381. העברת זכות החייב כלפי הנושה לצד שלישי

 5382. rsd ביטוח לאומי

 5383. פיטורים בגלל העדר תקן - הסכם קיבוצי

 5384. סכסוך מקרקעין חניון

 5385. בקשה להארכת מועד להגשת רשות ערעור על החלטת רשם

 5386. תשלום גמלה למבוטח אשר השתהה בהגשת התביעה

 5387. האם תביעה בגין רשלנות בסמכותו של בית הדין לעבודה ?

 5388. בקשה לקבוע מועדים חדשים להגשת תצהירי עדות ראשית

 5389. חיוב התובע בהוצאות בעקבות דחיית דיון הוכחות

 5390. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 5391. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 5392. בקשה להצטרף כתובע נוסף

 5393. מענק שנים עודפות מקג"מ

 5394. שכר מוגדל מעבר לחלקיות משרה בפועל

 5395. הקטנת חוב עפ"י החלטת הוועדה לביטול חובות

 5396. האם החלטת הבורר ניתנה בסמכות ?

 5397. תביעה לתשלום דמי חכירה לשנים

 5398. צו מניעה האוסר על שימוש בלתי חקלאי

 5399. אשפוז כפוי חולה נפש בבית חולים

 5400. החזר רטרואקטיבי של הנחות מרתפים למשרד

 5401. דמי שכירות ראויים נכס מסחרי

 5402. קביעת מועד הפסקת עבודה בהסכמה

 5403. הזכות לפרטיות - גילוי מסמכים

 5404. זכויות מטפל סיעודי זר

 5405. התראה לפני הגשת תביעה

 5406. צמצום היקף משרה לקראת סיום תקופת העבודה

 5407. תביעת שיבוב של המל"ל בסדר דין מקוצר

 5408. שחרור ממעצר בדירה שכורה

 5409. תביעת ביטוח הוצאות רפואיות פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל

 5410. סעד הגנה מן הצדק תכנון ובניה אכיפה בררנית

 5411. בקשה למכור מסמכי מכרז

 5412. הגשת שיקים - הפסקת מירוץ ההתיישנות

 5413. אישור מחלה מעובד בזמן אמת

 5414. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 5415. התפטרות בגלל שכר מינימום

 5416. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 5417. תשלום עבור ימי חג

 5418. כניסה נפרדת למחסן - סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף

 5419. חתימה על ערבות - מכתב מעו''ד על חוב הלוואה

 5420. התפטרות בדין מפוטר בגלל סגירת מסעדה ?

 5421. ערר על החלטת הועדה המקומית

 5422. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת אי תשלום אגרה

 5423. דחיית תביעת חוב שהוגשה באיחור

 5424. הכרה בפגיעה בכתף כתאונת עבודה

 5425. עילות שונות בתביעה הצהרתית כספית

 5426. פסקי דין בעניין הגבלה ביישור ברכיים

 5427. הסכם דמי רצינות

 5428. קיזוז הפסקות עם שעות נוספות

 5429. הודעת חדילה

 5430. בוררות בפני רשם האגודות השיתופיות

 5431. גלאוקומה אחוזי נכות

 5432. הגדרת "קו צומת דמיוני"

 5433. חיוב אישי על חריגה מהרשאה

 5434. המחאת זכות - ניצול לרעה של הליכי חדלות פירעון

 5435. פיטורים ללא אישור המועצה

 5436. סמיכות זמנים התקף פאניקה בעבודה

 5437. עיכוב ביצוע פסק דין בענייני עבודה

 5438. בית דין לעבודה טעות סופר בפסק דין

 5439. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 5440. אחוזי נכות בגין דליפת שתן

 5441. ניכוי דמי הפגיעה שלא שולמו לו עקב האיחור בפניה למל"ל

 5442. פסקי דין בעניין ועדת ערר לשירותים מיוחדים

 5443. רכב הסעות לתיירים - אישור ממשרד התחבורה

 5444. כמה עולה בדיקת mri באופן פרטי

 5445. פגיעת כתף במקום העבודה

 5446. בקשה רשמית לקבלת חופשה

 5447. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 5448. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 5449. שבר ביד שמאל תאונת עבודה

 5450. 10 אחוז נכות על צלקת

 5451. סדר דין מקוצר מכוח חשבוניות

 5452. פגיעה בכף הרגל ללא שברים

 5453. הטרדה מינית במקום העבודה - פיצויים ?

 5454. אב חד הורי - הבטחת הכנסה

 5455. פסק דין דליות ברגל

 5456. צלקת ניתוחית - קצין התגמולים

 5457. ערעור על החלטת קצין התגמולים תוך 30 יום

 5458. הלם קרב במלחמת יום הכיפורים

 5459. תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי

 5460. חישוב קצבת תלויים מביטוח לאומי

 5461. הפרת צו פסילה שיפוטי

 5462. הארכת חופשת לידה בחל"ת

 5463. נכות של 1% בגין צלקות

 5464. מסוגל לעבודה שאינה דורשת מאמץ גופני מיוחד דרגה תפקודית ראשונה

 5465. התיקונים שבעל הבית חייב לבצע לפי חוק הגנת הדייר

 5466. תעודה רפואית נוספת לנפגע בעבודה

 5467. עבודות שירות - מה קורה אם לא באים ?

 5468. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 5469. בקשה לתיקון כתב תביעה

 5470. עובד שעזב וחזר לעבודה ולא קיבל פיצויים

 5471. הגדרת "רשלנות" בדיני עונשין

 5472. סעד הצהרתי לבעלות על רכב

 5473. עדות שיטה במשפט האזרחי

 5474. הפרעה בנסיעה לאחור

 5475. פטור מהגשת חוות דעת רפואית

 5476. פסקי דין על צלקות אגף השיקום

 5477. פגמים באריחים

 5478. הכרה בסרטן כנכות מוסבת

 5479. הסכם שכירות עם עמידר

 5480. סמכות עניינית פיצויי הפקעה

 5481. תביעה של קבוצת עובדים על הלנת שכר

 5482. העסקת תושב ארעי פג תוקף

 5483. האם הסכמת עובד להשעיה מהווה ויתור על חזרה לעבודה ?

 5484. שטר חוב ללא תאריך פירעון

 5485. 353א ערבות מספקת ערבות אישית

 5486. הארכת צו פיקוח

 5487. בקשה לקביעת דמי שכירות חופשיים

 5488. פיצויים על פיטורים ללא שימוע

 5489. הגשת תביעה לדמי פגיעה לאחר שנה מיום התאונה

 5490. נהיגה בקלות ראש פלילי

 5491. תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה

 5492. מחדל אי ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

 5493. אחריות העירייה על כתם שמן על הכביש

 5494. לחץ על חוט השדרה הצווארי

 5495. תביעה לתשלום זכויות סוציאליות

 5496. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 5497. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 5498. ליקוי נפשי עקב הלם קרב

 5499. הגשת תביעה שכנגד באיחור

 5500. תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי

 5501. חיוב שב"ס לשלב אסיר בטיפול

 5502. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 5503. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 5504. ערר על החלטת הפוסק הרפואי

 5505. העברת דיון לסניף בירושלים

 5506. פוליסת תאונות אישיות לתלמידים מחריגה תאונת דרכים

 5507. מכתב סיום עבודה בהסכמה

 5508. תקנות שמאי מכריע שכר טרחה

 5509. מעצר עד תום ההליכים בעבירות מין

 5510. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 5511. תקנה 44 לתקנות התעבורה

 5512. אי ידיעה על הזכות לקבלת קצבה רטרואקטיבית

 5513. דמי שימוש ראויים פשרה

 5514. נפילה במקלחת במקום העבודה

 5515. תצהיר גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 5516. פסק דין תורה בהסכמת הצדדים

 5517. ביטול עסקה מכונית

 5518. פיצוי מוסכם הפרה יסודית

 5519. תביעת שיבוב של קופת חולים

 5520. קשיון נוח ימין בכף היד

 5521. תובענה ייצוגית אגרת שמירה

 5522. אי הכנה במועד של תשריט בית משותף

 5523. בקשת הקלה מועדה מקומית

 5524. ריב על חלוקת חצר

 5525. הועדה שגתה לא ביצעה בדיקות

 5526. התפטרות עקב התעללות

 5527. בקשה להארכת פסילה עד תום ההליכים

 5528. קרע חלקי בשריר

 5529. הרשעה בביצוע מעשה מגונה בקטין בן 12

 5530. פגיעה בגב - פניה לרופא יום למחרת

 5531. חשב מלווה לרשות מקומית
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון