תביעות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

כאשר בתי המשפט נדרשים לפרשנות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ישנם שיקולים עסקים וכלכליים שמתחשבים בהם היות והפוליסה מוענקת בתמורה לפרמיה נמוכה יחסית לשאר פוליסות הביטוח. היא אינה מונפקת באופן אישי, זוהי פוליסת סל ומשתרעת על כל נסיעה לחו"ל. נסיבות הוצאת הפוליסה מלמדות גם על התכליות העסקיות והכלכליות של הצדדים בהוצאתה, ועל המטרות והאינטרסים שהחוזה נועד להגשים. לחברת הביטוח אינטרס כלכלי, לבטח ציבור גדול מאד של מבוטחים, ולציבור המבוטחים אינטרס לקבל בתמורה לתשלום נמוך ביטוח בעת נסיעתם לחו"ל, כאשר הם אינם צריכים להיטרד בהנפקת הפוליסה באופן מיוחד לפני כל נסיעה ונסיעה, באשר היא חלה באופן אוטומטי. מטבע הדברים, תכליות אלו מובילות למסקנה, שהיקף הכיסוי יהיה מוגבל ומצומצם, ומי אשר חפץ לרכוש כיסוי רחב או מקיף יותר, יעשה כן בפוליסה נפרדת ומיוחדת שתוצא עבורו באופן אישי לקראת נסיעתו, תכלית זו מתיישבת עם הכיסוי המוגבל והמצומצם שניתן בפוליסת ביטוח חו"ל לבעיות רפואיות וברוב המקרים היקף הכיסוי בגין נכות מוגבל רק למקרים בהם של אובדן מוחלט של איבר ואובדן חלקי של יכולת התפקוד של האיבר, אינו מספיק כדי לענות על הגדרת הפוליסה ובמקרה זה לא ינתן כיסוי ביטוחי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בעל הפוליסה

 2. פוליסה לקצבה נדחית

 3. שינוי תנאי הפוליסה

 4. נכות מתאונה בפוליסה

 5. הגבלה בפוליסת ביטוח

 6. פרשנות פוליסת ביטוח

 7. אי הודעה על סילוק פוליסה

 8. פוליסה לכיסוי השתלות בחו"ל

 9. התיישנות פוליסת בריאות

 10. פוליסה לביטוח אש מורחב

 11. הבלטת סייג בפוליסת ביטוח

 12. פיצויי הלנה על כספי פוליסה

 13. תנאי או סייג מקפח בפוליסת ביטוח

 14. תביעות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

 15. פרשנות פוליסת ביטוח חבות מעבידים

 16. סעיף רכב חלופי בפוליסת ביטוח

 17. חובת הבלטת תנאי מיגון בפוליסה

 18. התראה לפני ביטול פוליסת ביטוח

 19. מיגון רכב פוליסת ביטוח גניבה

 20. החובה להבליט הגבלות בפוליסת הביטוח

 21. פרשנות פוליסת אובדן רישיון טיס

 22. דרישות חובת הבלטה בפוליסת ביטוח

 23. ביטול הפוליסה לפני מקרה הביטוח

 24. אי ידיעה על תנאי בפוליסת ביטוח

 25. ביטול פוליסה עקב אי תשלום פרמיה

 26. דרישות מיגון רכב בפוליסת ביטוח

 27. חובת חברת ביטוח להבליט הגבלות בפוליסה

 28. שמירה 24 שעות כתנאי בפוליסת ביטוח

 29. פרשנות תכליתית של הגבלות בפוליסת ביטוח

 30. מה ההגדרה של "נכות" בפוליסת ביטוח ?

 31. "האותיות הקטנות" בתנאי פוליסת ביטוח

 32. עמלות סוכן משנה בגין פוליסות ביטוח

 33. קנס על חברת ביטוח בגלל שינוי פוליסה

 34. תביעה לקבלת כסף שהצטבר בפוליסת ביטוח

 35. פיצויים בגין פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל

 36. מקרה ביטוחי 3 חודשים לפני סיום הפוליסה

 37. תביעה על פי פוליסה לפיצוי בגין נזקי פריצה

 38. אי התקנת אזעקה לרכב בניגוד לתנאי הפוליסה

 39. הגדרת נכות כ"אובדן מוחלט של איבר" בפוליסת ביטוח

 40. האם פוליסת ביטוח המכסה תאונות מכסה אוטומטית גם מחלות

 41. התיישנות פוליסה עם סעיף קביעת נכות של ביטוח לאומי

 42. מכתב דחייה מחברת הביטוח: פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 43. תביעת ביטוח הוצאות רפואיות פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל

 44. תביעה נגד חברת הביטוח בגין פוליסת נזקי צנרת ומים לדירה

 45. התיישנות פוליסת ביטוח עם סעיף קביעת נכות ע"י ביטוח לאומי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון