פוליסת ביטוח חובה / תעודת ביטוח חובה


פוליסת ביטוח חובה לרכב
ביטוח החובה בישראל הינו שונה מביטוח עסקי רגיל הניתן למטרות עסקיות, ובתחום זה חברות הביטוח אינן נתפסות כגופים פרטיים לכל דבר, הפועלות למטרות כלכליות גרידא. ביטוח רכב חובה הוא מעין שילוב בין ביטוח מסחרי לביטוח ממלכתי, במובן זה שמצד אחד הוא מוטל כחובה על ציבור הנהגים כולו, ומצד שני הוא נתון בידי חברות ביטוח מסחריות שאינן חייבות מצידן לתת כיסוי ביטוחי התואם במלואו את הדין. ומדובר בסתירה של ממש אשר יוצרת במקרים רבים חוסר ודאות באשר לכיסוי ביטוחי במקרים שונים. מצב זה הוביל את בתי המשפט להחלת חובת הגינות מוגברת על חברות הביטוח בעניין ביטוח חובה לנהגים, המשתלבת בעקרונות תום הלב הכלליים החלים עליהן מכוח דין החוזים הכללי. פרשנות פוליסת ביטוח חובה על ידי בית נוטה להרחיב את הכיסוי הביטוחי, מתוך התחשבות במאפייניו המיוחדים של חוזה ביטוח החובה לכלי רכב. לביטוח החובה ישנם מאפיינים מיוחדים מן הדין, המשפיעים על חברות הביטוח המספקות אותו. כך, למשל, ישנה שורה של תנאים והגבלות על הכיסוי הביטוחי שפקודת הביטוח שוללת את תוקפם המשפטי, מגבלות כאלה עשויות להתייחס לא רק לגבי צד שלישי אלא גם לגבי תאונה עצמית, כמו כן תמחור הפרמיה לפוליסה בידי חברות הביטוח נתון לפיקוח והכוונה ממשלתיים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תעודת ביטוח חובה

 2. ביטוח חובה לנגררים

 3. פרשנות פוליסת ביטוח חובה

 4. ביטוח חובה הסעה בשכר

 5. תאונת דרכים נהיגה בלי ביטוח חובה

 6. אי ידיעה שאין לרכב ביטוח חובה

 7. פוליסת ביטוח חובה / תעודת ביטוח חובה

 8. תשלום ביטוח חובה אחרי תאונת דרכים

 9. נהיגה בשלילה ללא רישיון וביטוח חובה

 10. נהיגה ברכב של אדם אחר ללא ביטוח חובה

 11. זכויות נפגע תאונת דרכים ללא ביטוח חובה

 12. ערעור על עונש על נהיגה בלי ביטוח חובה

 13. תאונה בלי ביטוח חובה בנסיעת מבחן במוסך

 14. תאונת דרכים באותו יום שנעשה ביטוח חובה

 15. סעיף 61 א לחוק חוזה הביטוח - חובת המבוטח למנוע נזק

 16. תביעה נגד סוכן ביטוח בטענה שלא הכליל "נהג חדש" בביטוח חובה

 17. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון