חובת הגילוי המוקדם החלה על חברת הביטוח

לפי שיטת המשפט בארץ ההגינות הבסיסית ביחסי מבטח ומבוטח, ובמיוחד בתחום ביטוח מחייבת כי יהיה גילוי מלא וברור של אותן תניות פטור המגבילות את הכיסוי הביטוחי. הגבלות כאלה אינן יכולות להסתתר מאחורי ניסוחים המשתמעים לשתי פנים, המתארים על דרך החיוב את אשר הם מתכוונים להשיג על דרך השלילה. מוצר ביטוחי הנמכר באורח סטנדרטי לאלפים ולרבבות צריך להיות נהיר וברור על פניו מה הוא מעניק ומה אינו מעניק. בתי המשפט קבעו כי מקום שחובת גילוי זו לא באה על ביטוייה, יש לתקן את הדבר על ידי פירוש חוזה הביטוח ברוח התואמת את הבנתו וציפייתו הטבעית של המבוטח מאחר שחוזה ביטוח הוא חוזה מיוחד שבו נדרשים שני הצדדים לנהוג במידה מירבית של הגינות ותום לב ולכן בית המשפט קובע לעיתים כי ציפיותיו הסבירות של המבוטח יזכו להגנה אף כנגד התנאה נוגדת בפוליסת הביטוח, כל עוד לא הוכח כי תניה זו הובאה במפורש לידיעתו של המבוטח. יש לזכור כי חובות אלה חלות על המבטחים ועל המבוטחים. בית המשפט קבע כי על המבטח לחשוף בפני המבוטח את הסייגים לאחריות הביטוחית כבר בשלב הצעת הביטוח, ולפרט בה את ההחרגות והתנאים המקדמיים לחבותו חובה זו חלה ביתר שאת בעת הוצאת פוליסת הביטוח על ידי חברת הביטוח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גילוי מחלה בחו''ל

 2. בקשה לגילוי ראיות

 3. כלל הגילוי המאוחר

 4. גילוי מומים בעובר

 5. חובת הגילוי של הבנק

 6. חובת הגילוי הכללית

 7. אי גילוי מפרצת בטנית

 8. חובת הגילוי של המדינה

 9. בקשה לגילוי חומר חקירה

 10. חובת הגילוי של פקיד בנק

 11. אי גילוי מוקדם של גידול

 12. אי גילוי מידע במכירת רכב

 13. חובת גילוי יזום של מבוטח

 14. חובת גילוי מוכר רכב משומש

 15. גילוי מאוחר של גידול בראש

 16. חובת הגילוי בעת מכר דירה

 17. אי גילוי תעריפי עמלות בנק

 18. עתירה לגילוי פרטים נוספים

 19. עיכוב ביצוע גילוי חשבונות

 20. חובת הגילוי בעסקת מקרקעין

 21. עתירה לגילוי ראיות חסויות

 22. התיישנות גילוי עובדות חדשות

 23. גילוי שהרכב גנוב לאחר קניה

 24. חובת הגילוי היזום של המבוטח

 25. הפרת חובת הגילוי בקניית מגרש

 26. הפרת חובת גילוי נאות של הבנק

 27. חובת הגילוי של הבנק כלפי הערבים

 28. התיישנות בנזיקין מיום גילוי הנזק

 29. חובת גילוי של המבוטח כלפי חברת הביטוח

 30. גילוי עובדות חדשות לאחר פסק בורר

 31. חובת הגילוי בהליכי חדלות פירעון

 32. אחריות הבנק לגילוי צ'קים מזויפים

 33. אי גילוי בעיית טרמיטים לקונה דירה

 34. גילוי רטיבות בקיר לאחר קניית דירה

 35. חובת הגילוי המוקדם החלה על חברת הביטוח

 36. חובת הגילוי של הבנק כלפי ממשכן דירה

 37. אי גילוי מחלות קודמות בהצהרת בריאות

 38. תביעה בגין אי גילוי מידע רפואי לחולה

 39. אי גילוי פרט מהותי בחוזה מכר מקרקעין

 40. אי גילוי בדבר סכסוך משפטי לקונה דירה

 41. עיון מחדש בהחלטה עקב גילוי עובדות חדשות

 42. גילוי ראיה חסויה - פגיעה בבטחון המדינה

 43. פטור לערב בגלל הפרת חובת הגילוי של הבנק

 44. טענת חברת הביטוח לאי גילוי בהצהרת בריאות

 45. גילוי ראיות חסויות - פגיעה בביטחון המדינה

 46. גילוי כתובת המוכר בלבד - זכאות לדמי תיווך

 47. חובת גילוי מצד המשכיר לשוכר על איסור הפעלת עסק

 48. התיישנות תביעת תאונת דרכים - גילוי מאוחר של נזק

 49. אחריות עורך דין בעסקת מקרקעין על גילוי חריגות בניה

 50. חשיפת בית המשפט לראיות החסויות לשם הכרעה בעתירה לגילוי הראיה

 51. ההבדל בין ''אי גילוי עובדות מהותיות'' לבין ''כוונת מרמה'' בביטוח

 52. חברה ציבורית: מידע שפורסם באופן א-פורמאלי, יישום עקרון הגילוי הנאות

 53. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון