פוליסה לכיסוי השתלות בחו"ל

פוליסה לכיסוי השתלות בחו"ל | פרשנות פוליסת ביטוח השתלות| תביעה השתלה בחו"ל
הוצאות ההשתלה בחו"ל אינן מסתכמות בהוצאות הרפואיות הישירות, ההשתלה כרוכה בהוצאות נלוות בסכומים גבוהים, עבור הטסה רפואית, אשפוז ושהייה במלון או בבית החולים בהמתנה להשתלה של המבוטח ושל המלווים, כמו כן יש לעיתים תקופה ארוכה של טיפולי המשך לאחר ההשתלה המצריך תגמול חודשי לאחר ההשתלה. מרבית מהפוליסות כוללות רשימה של בתי חולים בהם ניתן לבצע את ההשתלה ואם המבוטח בוחר לעבור השתלה בבית חולים אחר או שהוצאות ההשתלה עולות על הוצאות ההשתלה בבתי החולים שברשימה הוא חושף את עצמו לסיכון שחברת הביטוח תדחה את הכיסוי הביטוחי להשתלה. פוליסות המכסות השתלה בחו"ל כוללות במרבית המקרים תקרה כללית למקרה של השתלה, הכוללת הן את ההוצאות הרפואיות והן את ההוצאות הנלוות. לכן, בהחלט יכול לקרות שההוצאות הרפואיות יהיו רבות גבוהות מהכיסוי בפוליסה. חשוב לשים לב לכל פרטי הפוליסה בטרם רכישת הביטוח שכן מרבית הפוליסות כוללות הגבלות לגבי סוג האיבר, והן לגבי מספר ההשתלות בשנה או בכלל. בתחום של ניתוחים או טיפולים רפואיים בחו"ל, כל מבוטח צריך לעשות לעצמו את שיקולי הכדאיות הכלכלית בעצמו האם להסתפק בפוליסה אחת או שמא לרכוש מספר פוליסות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בעל הפוליסה

 2. פוליסה לקצבה נדחית

 3. שינוי תנאי הפוליסה

 4. נכות מתאונה בפוליסה

 5. הגבלה בפוליסת ביטוח

 6. פרשנות פוליסת ביטוח

 7. אי הודעה על סילוק פוליסה

 8. פוליסה לכיסוי השתלות בחו"ל

 9. התיישנות פוליסת בריאות

 10. פוליסה לביטוח אש מורחב

 11. הבלטת סייג בפוליסת ביטוח

 12. פיצויי הלנה על כספי פוליסה

 13. תנאי או סייג מקפח בפוליסת ביטוח

 14. תביעות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

 15. פרשנות פוליסת ביטוח חבות מעבידים

 16. סעיף רכב חלופי בפוליסת ביטוח

 17. חובת הבלטת תנאי מיגון בפוליסה

 18. התראה לפני ביטול פוליסת ביטוח

 19. מיגון רכב פוליסת ביטוח גניבה

 20. החובה להבליט הגבלות בפוליסת הביטוח

 21. פרשנות פוליסת אובדן רישיון טיס

 22. דרישות חובת הבלטה בפוליסת ביטוח

 23. ביטול הפוליסה לפני מקרה הביטוח

 24. אי ידיעה על תנאי בפוליסת ביטוח

 25. ביטול פוליסה עקב אי תשלום פרמיה

 26. דרישות מיגון רכב בפוליסת ביטוח

 27. חובת חברת ביטוח להבליט הגבלות בפוליסה

 28. שמירה 24 שעות כתנאי בפוליסת ביטוח

 29. פרשנות תכליתית של הגבלות בפוליסת ביטוח

 30. מה ההגדרה של "נכות" בפוליסת ביטוח ?

 31. "האותיות הקטנות" בתנאי פוליסת ביטוח

 32. עמלות סוכן משנה בגין פוליסות ביטוח

 33. קנס על חברת ביטוח בגלל שינוי פוליסה

 34. תביעה לקבלת כסף שהצטבר בפוליסת ביטוח

 35. פיצויים בגין פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל

 36. מקרה ביטוחי 3 חודשים לפני סיום הפוליסה

 37. תביעה על פי פוליסה לפיצוי בגין נזקי פריצה

 38. אי התקנת אזעקה לרכב בניגוד לתנאי הפוליסה

 39. הגדרת נכות כ"אובדן מוחלט של איבר" בפוליסת ביטוח

 40. האם פוליסת ביטוח המכסה תאונות מכסה אוטומטית גם מחלות

 41. התיישנות פוליסה עם סעיף קביעת נכות של ביטוח לאומי

 42. מכתב דחייה מחברת הביטוח: פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 43. תביעת ביטוח הוצאות רפואיות פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל

 44. תביעה נגד חברת הביטוח בגין פוליסת נזקי צנרת ומים לדירה

 45. התיישנות פוליסת ביטוח עם סעיף קביעת נכות ע"י ביטוח לאומי

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון