קרנות הפנסיה הפועלות בישראל

קרנות הפנסיה הוותיקות
קרנות הפנסיה הפועלות בישראל ובכללן קרן מבטחים הותיקה הן ברובן קרנות מיסודה של ההסתדרות הכללית. מדובר בהשלמה לביטוח הממלכתי הניתן לכל תושב לפי חוק הביטוח הלאומי. הרקע ההיסטורי להקמת קרנות הפנסיה הותיקות נבעה ממניעים סוציאליים ונועדה להבטיח לעובד לאחר פרישתו וכן לשאריו רמת חיים דומה לזו שהורגלו אליה במהלך תקופת עבודתו ולהעניק לעובדים ולשאריהם בטחון סוציאלי עם הגיעם לגיל פרישה או עם פרישתם מן העבודה קודם לכן מסיבות אחרות כגון נכות או מוות. ההצטרפות לקרנות אלו שיסדה ההסתדרות הכללית המכונות כיום- קרנות הפנסיה הותיקות, הוסדרה בשנות החמישים והשישים לעובדים שכירים ומאורגנים כהצטרפות חובה במסגרת הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. בקרנות המנוהלות על ידי גורמים פרטיים התאפשרה לעומת זאת גם הצטרפותם של עצמאיים. מרבית קרנות הפנסיה הותיקות כללו שני מסלולים: המסלול הראשון הינו מסלול של פנסיית יסוד, המיועד להבטיח לעובד הכנסה לעת זקנתו ולאחר הגיעו לגיל פרישה והכנסה זו משולמת גם לשאריו של העובד אם נפטר לאחר הגיעו לגיל פרישה, והמסלול השני הינו של פנסיה מקיפה הכולל ביטוח פנסיוני למקרים של נכות או מוות אשר עלולים להתרחש בתקופה שטרם שהגיע העובד לגיל פרישהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נתיב קרן פנסיה

 2. תקנון של קרנות הפנסיה

 3. קרנות הפנסיה הפועלות בישראל

 4. המשכת חברות בקרן פנסיה

 5. היוון פיצויים בקרן פנסיה

 6. הפחתת קצבת נכות בקרן פנסיה

 7. קבלת כסף שהצטבר בקרן פנסיה

 8. החזר כספים שנמשכו מקרן פנסיה

 9. פיצוי בגין העדר הפרשה לקרן פנסיה

 10. ערעור על ועדה רפואי של קרן פנסיה

 11. ועדת ערעורים לענייני קרנות הפנסיה

 12. חישוב תקופת עבודה כוללת בקרן פנסיה

 13. הרקע ההיסטורי להקמת קרנות הפנסיה החדשות

 14. חישוב המשכורת הקובעת עמית קרן פנסיה

 15. תקנון קרן פנסיה - מינוי מומחה רפואי

 16. מצג מטעה לגבי גובה הקצבה בקרן פנסיה

 17. תקנון קרן הפנסיה ביחס לאלמנת פנסיונר

 18. המשכורת הקובעת בקרנות הפנסיה הוותיקות

 19. זכאות המעביד לכספים שהופרשו לקרן פנסיה

 20. הכרה בנכות 100% חבר בקרן הפנסיה מבטחים

 21. תוספת שכר רק לעובדים שהצטרפו לקרן פנסיה

 22. תביעה ייצוגית הפרשות לקרן פנסיה בענף השמירה

 23. הסכם פשרה פיצויי פיטורים - משיכת כספים מקרן פנסיה

 24. הפרשה חלקית לקרן פנסיה (תביעה נגד המעביד על ההפרש)

 25. גובה הריבית לקרן הפנסיה בשל פיגור בתשלום של המעסיק

 26. ניכוי כספי קרן פנסיה מפיצויים בגין מוות בתאונת דרכים

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון