הרקע ההיסטורי להקמת קרנות הפנסיה החדשות

מאז הקמתן ולאורך שנות פעילותן התקשו קרנות הפנסיה הותיקות לשמור על איזון כספי בין מקורות המימון שלהן להתחייבויות הכספיות שנטלו על עצמן כלפי העמיתים על פי תנאי תוכניות הפנסיה וכתוצאה מכך נוצר פער שלילי גדול בין מקורות המימון, לרבות דמי גמולים העתידים להשתלם מעמיתים קיימים ובין ההתחייבויות הכספיות הקיימות והעתידיות לגבי העמיתים הקיימים שנטלו על עצמן הקרנות הותיקות, גירעון כספי זה שאליו נקלעו קרנות הפנסיה הותיקות איים על יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן והצריך התערבות ממשלתית כבר בשנות השבעים וכן בשנות השמונים בכדי למנוע קריסה כלכלית של הקרנות.

סגירת קרנות הפנסיה הותיקות
לאור המצב הכלכלי שהיה במדינה כפי שפורט לעיל, הממשלה החליטה בשנת 1995 לסגור את קרנות הפנסיה הותיקות באופן שלא תתאפשר עוד קבלת עמיתים חדשים לקרנות הותיקות כך שקרנות הפנסיה הותיקות כיום הן כקרנות "סגורות" והצטרפות העובדים לתוכניות הפנסיה מאז סגירתן היא כעמיתים בקרנות הפנסיה החדשות אשר מתוקף החלטת הממשלה מקנות לעמיתיהן תנאים פחותים מאלה המוקנים לעמיתים בקרנות הפנסיה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נתיב קרן פנסיה

 2. תקנון של קרנות הפנסיה

 3. קרנות הפנסיה הפועלות בישראל

 4. המשכת חברות בקרן פנסיה

 5. היוון פיצויים בקרן פנסיה

 6. הפחתת קצבת נכות בקרן פנסיה

 7. קבלת כסף שהצטבר בקרן פנסיה

 8. החזר כספים שנמשכו מקרן פנסיה

 9. פיצוי בגין העדר הפרשה לקרן פנסיה

 10. ערעור על ועדה רפואי של קרן פנסיה

 11. ועדת ערעורים לענייני קרנות הפנסיה

 12. חישוב תקופת עבודה כוללת בקרן פנסיה

 13. הרקע ההיסטורי להקמת קרנות הפנסיה החדשות

 14. חישוב המשכורת הקובעת עמית קרן פנסיה

 15. תקנון קרן פנסיה - מינוי מומחה רפואי

 16. מצג מטעה לגבי גובה הקצבה בקרן פנסיה

 17. תקנון קרן הפנסיה ביחס לאלמנת פנסיונר

 18. המשכורת הקובעת בקרנות הפנסיה הוותיקות

 19. זכאות המעביד לכספים שהופרשו לקרן פנסיה

 20. הכרה בנכות 100% חבר בקרן הפנסיה מבטחים

 21. תוספת שכר רק לעובדים שהצטרפו לקרן פנסיה

 22. תביעה ייצוגית הפרשות לקרן פנסיה בענף השמירה

 23. הסכם פשרה פיצויי פיטורים - משיכת כספים מקרן פנסיה

 24. הפרשה חלקית לקרן פנסיה (תביעה נגד המעביד על ההפרש)

 25. גובה הריבית לקרן הפנסיה בשל פיגור בתשלום של המעסיק

 26. ניכוי כספי קרן פנסיה מפיצויים בגין מוות בתאונת דרכים

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון