תקנון של קרנות הפנסיה

בהבדל מזכויות פנסיוניות לסוגים מסוימים של עובדים ונושאי משרה ציבורית המוסדרים בחקיקה כגון חוק שירות המדינה (גמלאות), חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) וחוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, לא זכתה פעילותן של קרנות הפנסיה להסדר מסגרת בחוק והעקרונות שעליהן התבססה פעילות זו מצאו את מקומם במסמכי ההתאגדות של הקרנות שהינן - כמתבקש מאופיין החברתי - בבעלותם ובניהולם של העובדים באמצעות נציגיהם ובפיקוח משרד האוצר וההסתדרות. מסמכים אלה ובעיקר התקנון מסדירים את מערך היחסים שבין הקרן לבין חבריה ובין חברי הקרן לבין עצמם ונתפסים מבחינה משפטית כהסדר חוזי פרטי המקים לצדדים זכויות וחובות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נתיב קרן פנסיה

 2. תקנון של קרנות הפנסיה

 3. קרנות הפנסיה הפועלות בישראל

 4. המשכת חברות בקרן פנסיה

 5. היוון פיצויים בקרן פנסיה

 6. הפחתת קצבת נכות בקרן פנסיה

 7. קבלת כסף שהצטבר בקרן פנסיה

 8. החזר כספים שנמשכו מקרן פנסיה

 9. פיצוי בגין העדר הפרשה לקרן פנסיה

 10. ערעור על ועדה רפואי של קרן פנסיה

 11. ועדת ערעורים לענייני קרנות הפנסיה

 12. חישוב תקופת עבודה כוללת בקרן פנסיה

 13. הרקע ההיסטורי להקמת קרנות הפנסיה החדשות

 14. חישוב המשכורת הקובעת עמית קרן פנסיה

 15. תקנון קרן פנסיה - מינוי מומחה רפואי

 16. מצג מטעה לגבי גובה הקצבה בקרן פנסיה

 17. תקנון קרן הפנסיה ביחס לאלמנת פנסיונר

 18. המשכורת הקובעת בקרנות הפנסיה הוותיקות

 19. זכאות המעביד לכספים שהופרשו לקרן פנסיה

 20. הכרה בנכות 100% חבר בקרן הפנסיה מבטחים

 21. תוספת שכר רק לעובדים שהצטרפו לקרן פנסיה

 22. תביעה ייצוגית הפרשות לקרן פנסיה בענף השמירה

 23. הסכם פשרה פיצויי פיטורים - משיכת כספים מקרן פנסיה

 24. הפרשה חלקית לקרן פנסיה (תביעה נגד המעביד על ההפרש)

 25. גובה הריבית לקרן הפנסיה בשל פיגור בתשלום של המעסיק

 26. ניכוי כספי קרן פנסיה מפיצויים בגין מוות בתאונת דרכים

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון