עורך דין גניבת רכב


ביטוח מקיף - גניבת רכב עורך דין רונן פרידמן עוסק במתן ייעוץ משפטי מקצועי במקרים של תביעות ביטוח גניבת רכב | גניבה של מכונית | עורכי דין גניבת רכב| ביטוח מקיף.

לעיתים החלטת חברת הביטוח לדחות את הכיסוי הביטוחי של המבוטח במקרה של גניבת רכב, נטענת בחוסר תום לב ולא נועדה אלא כדי להימנע מתשלום תגמולי הביטוח וכדי ללחוץ על המבוטח להגיע לכלל פשרה מופחתת משווי הנזקים שנגרמו לו עקב הגניבה. בית המשפט קבע כי, על המבוטח להוכיח את התרחשות מקרה הביטוח, כאשר אך אם יצליח לעשות כן יעבור נטל ההוכחה לכתפי חברת הביטוח, נפקות הטלת נטל ההוכחה על כתפי המבוטח הינה, כי עליו מוטל הנטל להביא את הראיות לשם הוכחת מקרה הביטוח. למעשה, נטל זה מפורש כנטל שיתוף הפעולה המוטל עליו לאחר קרות מקרה הביטוח. בית המשפט קבע בפסיקתו כי, "הצורך בהוכחת כוונת מרמה מציב בפני חברת הביטוח דרישה חמורה ולשם הוכחת כוונת מרמה יש להוכיח כוונה שלילית ואי מוסריות ברמה חמורה ביותר מצד המבוטח.

בעניין נטל הראיה בביטוח גניבת רכב הפסיקה בישראל שומרת על הכלל לעניין נטל הראיה בתביעות לנזקי רכוש לפיו על המבוטח להוכיח כי מקרה הביטוח התרחש בעוד שעל חברת הביטוח, הטוענת לפטור מאחריות על פי איזה מן הסייגים שנכללו בתניות הפוליסה, מוטל להוכיח, כי המקרה נושא תביעתו של המבוטח נכנס לגדרו של אותו סייג".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גניבת רכב נכה

 2. גניבת רכב מונע

 3. ביום גניבת רכב

 4. עורך דין גניבת רכב

 5. גניבת רכב ממוסך

 6. גניבת רכב מליסינג

 7. גניבת רכב בנתניה

 8. עונש על גניבת רכב

 9. גזר דין גניבת רכב

 10. גניבת רכב ממגרש חניה

 11. מה העונש על גניבת רכב

 12. גניבת רכב נזקים עקיפים

 13. גניבת רכב ע''י שב''חים

 14. כסף מהביטוח על גניבת רכב

 15. ערעור פלילי על גניבת רכב

 16. ביטוח גניבת רכב מליסינג

 17. עונש על ניסיון גניבת רכב

 18. גניבת רכב מחניה ליד הבית

 19. ביטוח גניבת רכב - תאונות

 20. גניבת רכב ממגרש – אחריות חברת שמירה

 21. גניבת רכב - אזעקה לא תקינה

 22. ביטוח גניבת רכב משועבד לבנק

 23. הוכחת גניבת רכב לחברת הביטוח

 24. גניבת רכב במכון שטיפת מכוניות

 25. גניבת רכב שנקנה ממדינת ישראל

 26. הרשעה בעבירת ניסיון גניבת רכב

 27. תביעה נגד מנורה ביטוח גניבת רכב

 28. חברת הביטוח לא משלמת על גניבת רכב

 29. ביטוח גניבת רכב - מחירון יצחק לוי

 30. סעיף מיגון בפוליסת ביטוח גניבת רכב

 31. ביטוח מקיף סובארו ג'סטי - גניבת רכב

 32. גניבת רכב זמן קצר לאחר תחילת הביטוח

 33. פיצוי על גניבת רכב נמוך ממחיר מחירון

 34. סירוב חברת הביטוח לפצות על גניבת רכב

 35. תביעה נגד מושב - אחריות בגין גניבת רכב

 36. ניסיון לרמות חברת ביטוח - ביום גניבת רכב

 37. האם פציעה בזמן גניבת רכב מהווה תאונת דרכים

 38. חברת הביטוח מסרבת לשלם על גניבת רכב - תביעה

 39. מדיניות ענישה מחמירה כלפי העבירות פריצה וגניבת רכבים

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון