פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

נקודת המוצא בפרשנות פוליסת ביטוח אחריות מקצועית היא שתכליתה, כפי שמעיד עליה שמה, היא לבטח פעולות שלא כשורה של המבוטח. השאלה עד כמה התנהגות "שלא כשורה" מבוטחת תלויה הן בכלל המזכה שבפוליסה – מה מבוטח, והן בחריגים. את הכלל וחריגיו יש לפרש באופן בהתחשב בכל הנתונים. הכלל במרבית הפוליסות הוא שהמבוטח זכאי לפיצוי כשאירע מקרה הביטוח עקב הפרת חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות מקצועית, טעות או השמטה. החריג הוא שהתביעה היא עקב מעשה או מחדל פליליים או הכרוכים במרמה או באי-יושר מצד המבוטח.אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח במתכוון, פטורה חברת הביטוח מחובתה מכוח הוראת החוק. חשוב לציין כי על אף שעבירות פליליות בדרך כלל אינן מכוסות בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית, רשלנות מקצועית של מבוטח, גם אם היא מהווה עבירה פלילית, במרבית המקרים תכוסה על-ידי הפוליסה, כלומר מקרה שבו מהנדס גרם למוות תוך רשלנות הנובעת מתכנון לא נכון, גרימת מוות ברשלנות היא עבירה פלילית ועוולה אזרחית כאחת ותכוסה בדרך כלל על ידי פוליסת הביטוח, והעבירות הפליליות אשר אין בגינן כיסוי בפוליסה הינן עבירות פליליות של ממש , כאשר ישנו יסוד של "כוונה" לביצוע העבירה הפלילית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית

 2. התיישנות רשלנות מקצועית

 3. רשלנות מקצועית רואה חשבון

 4. רשלנות מקצועית של סוכן ביטוח

 5. רשלנות מקצועית מודד מקרקעין

 6. אחריות מקצועית של סוכן ביטוח

 7. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית

 8. תביעת רשלנות מקצועית נגד אדריכל

 9. תביעת רשלנות מקצועית נגד עורך דין

 10. רשלנות מקצועית של עורך דין מקרקעין

 11. רשלנות מקצועית של עו''ד הוצאה לפועל

 12. תביעת רשלנות מקצועית נגד עורכי דין

 13. תביעת רשלנות מקצועית נגד סוכן ביטוח

 14. ייחוס רשלנות מקצועית מהווה לשון הרע

 15. תביעת רשלנות מקצועית טיפול בהחזרי מס

 16. תביעת רשלנות מקצועית נגד עו''ד שנדחתה

 17. ייצוג שני צדדים רשלנות מקצועית עורך דין

 18. תביעה בגין רשלנות מקצועית של שמאי מקרקעין

 19. פוליסת ביטוח אחריות מקצועית עו''ד לא בתוקף

 20. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית נגד עורך דין

 21. ביטוח רשלנות מקצועית של עו''ד התיישנות תביעה

 22. ייצוג עצמי בתביעת רשלנות מקצועית של עורך דין

 23. רשלנות מקצועית של עורך דין בתיק רשלנות רפואית

 24. רשלנות מקצועית של עורך דין בגין פיצויים נמוכים

 25. נדחתה תביעה נגד עורך-דין בעילה של רשלנות מקצועית

 26. אי הגשת תצהירים המועד - רשלנות מקצועית של עורך דין

 27. רשלנות מקצועית עורך דין בתיק נזקי גוף בתאונת דרכים

 28. אי הגשת בקשת רשות להתגונן - רשלנות מקצועית של עו''ד

 29. תביעה בגין רשלנות מקצועית בגין חוות דעת חשבונאית בתיק הוצאה לפועל

 30. תביעה על סך של מיליון שקלים כנגד עורך דין בגין טענה לרשלנות מקצועית

 31. הנתבעת הגישה תביעה שכנגד להחזר שכ"ט עו"ד ולפיצוי בגין רשלנות מקצועית

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון