טופס פתיחת הליך - קוד סעדים

חיפוש משרדי עורכי דין לפי הסעד המבוקש
בהליך חיפוש עורך דין לצורך תביעה בבית המשפט, ראשית יש לבדוק מה הסעד המבוקש מבית המשפט ובהתאם לכך לאתר עורך דין בתחום הרלוונטי


טופת פתיחת הליך - רשימת הסעדים בבית המשפט
בהליך חיפוש עורך דין לצורך תביעה בבית המשפט, ראשית יש לבדוק מה הסעד המבוקש מבית המשפט ובהתאם לכך לאתר עורך דין בתחום הרלוונטי

מספר הסעד - 1 - סוג הסעד - תביעה כספית
תביעה לסכום כסף קצוב למעט פיצוי בשל נזקי גוף

מספר הסעד - 2 - סוג הסעד - תביעה לפי חוק הפיצויים
תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

מספר הסעד - 3 - סוג הסעד - תביעה בנזקי גוף
תביעה לפיצויים בנזקי גוף שלא לפי חוק הפיצויים

מספר הסעד - 4 - סוג הסעד - צו עיקול אחרי תביעה
צו עיקול זמני לאחר הגשת תביעה

מספר הסעד - 5 - סוג הסעד - צו עיקול לפני תביעה
צו עיקול זמני לפני הגשת תביעה

מספר הסעד - 6 - סוג הסעד - צו פינוי או סילוק יד
צו לפינוי נכס או לסילוק יד מנכס

מספר הסעד - 7 - סוג הסעד - פסיקת דמי שכירות
פסיקת דמי שכירות

מספר הסעד - 8 - סוג הסעד - תשלום תכוף
פסיקת תשלום תכוף לנפגעי תאונות דרכים לפי חוק הפיצויים

מספר הסעד - 9 - סוג הסעד - עיכוב יציאה מן הארץ
צו עיכוב יציאה מן הארץ

מספר הסעד - 10 - סוג הסעד - צו מניעה זמני
צו מניעה זמני

מספר הסעד - 11 - סוג הסעד - תביעה לצו מניעה
תביעה לצו "לא תעשה" - מניעה

מספר הסעד - 12 - סוג הסעד - צו עשה זמני
צו עשה למעט צו למסירת חזקה בנכס - זמני

מספר הסעד - 13 - סוג הסעד - תביעה לצו עשה או אכיפה
תביעה לצו עשה / אכיפה למעט למסירת חזקה בנכס - קבוע

מספר הסעד - 14 - סוג הסעד - צו הצהרתי זמני - לא לנכס
צו הצהרתי זמני פרט לצו המצהיר על זכות בנכס שבחזקת המצהיר

מספר הסעד - 15 - סוג הסעד - צו הצהרתי - לא לנכס
תביעה לצו הצהרתי למעט צו המצהיר על זכות בנכס שבחזקת המצהיר - קבוע

מספר הסעד - 16 - סוג הסעד - צו הצהרתי זמני - לנכס
צו זמני המצהיר על זכות בנכס למי שאינו מחזיק

מספר הסעד - 17 - סוג הסעד - צו הצהרתי לזכות בנכס
תביעה לצו המצהיר על זכות בנכס למי שאינו המחזיק - קבוע

מספר הסעד - 18 - סוג הסעד - בקשה לפסק דין בהעדר
בקשה לפסק דין בהעדר הגנה

מספר הסעד - 19 - סוג הסעד - רשות להתגונן
בקשת רשות להתגונן - סדר דין מקוצר

מספר הסעד - 21 - סוג הסעד - בקשת רשות ערעור
בקשת רשות ערעור

מספר הסעד - 22 - סוג הסעד - מחיקת כותרת
בקשה למחיקת כותרת - סדר דין מקוצר

מספר הסעד - 23 - סוג הסעד - רשות להפסיק את הדיון
רשות להפסיק את הדיון - הפסקת תובענה

מספר הסעד - 24 - סוג הסעד - תיקון או מחיקת כתבי טענות
תיקון או מחיקה של כתבי טענות

מספר הסעד - 25 - סוג הסעד - צירוף או החלפת או מחיקת צדדים
צירוף או החלפה או מחיקה של צדדים

מספר הסעד - 26 - סוג הסעד - הודעה לצד שלישי
הודעה לצד שלישי

מספר הסעד - 27 - סוג הסעד - איחוד דיון
איחוד דיון

מספר הסעד - 28 - סוג הסעד - העברת דיון בהליך במחוז
העברת דיון בהליך במחוז

מספר הסעד - 29 - סוג הסעד - תיקון טעות
בקשה לתיקון טעות בפסק הדין, בהחלטה או בפרוטוקול

מספר הסעד - 30 - סוג הסעד - תביעה לבטל פסק דין או החלטה
תביעה לביטול פסק דין או החלטה אחרת

מספר הסעד - 31 - סוג הסעד - ביטול פסק דין שניתן בהעדר
בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה תוך 30 ימים ממתן פסק הדין

מספר הסעד - 32 - סוג הסעד - הארכת מועד לביטול
בקשה להארכת מועד לביטול פסק דין

מספר הסעד - 33 - סוג הסעד - בקשה להארכת מועד
בקשה להארכת מועד

מספר הסעד - 34 - סוג הסעד - ערעור או ערר בבית משפט שלום
ערעור או ערר בבית משפט שלום

מספר הסעד - 35 - סוג הסעד - ערעור על פסק דין שלום
ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט שלום

מספר הסעד - 36 - סוג הסעד - גילוי מסמכים
גילוי מסמכים

מספר הסעד - 37 - סוג הסעד - מתן פרטים נוספים
מתן פרטים נוספים

מספר הסעד - 38 - סוג הסעד - בזיון בית המשפט
בזיון בית המשפט

מספר הסעד - 39 - סוג הסעד - עתירת אסיר או עציר
עתירת אסיר או עציר

מספר הסעד - 40 - סוג הסעד - התנגדות לביצוע שטר
התנגדות לביצוע שטר

מספר הסעד - 41 - סוג הסעד - עיכוב הוצאה לפועל
עיכוב הליכים בהוצאה לפועל

מספר הסעד - 42 - סוג הסעד - טען ביניים כספי
טען ביניים כספי

מספר הסעד - 43 - סוג הסעד - טען ביניים אחר
טען ביניים אחר

מספר הסעד - 44 - סוג הסעד - הליך ביניים בתביעה אזרחית
התיך ביניים בתביעה אזרחית

מספר הסעד - 45 - סוג הסעד - בקשה לא פטורה
הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות

מספר הסעד - 46 - סוג הסעד - תחליף המצאה
תחליף המצאת מסמכי בי-דין

מספר הסעד - 47 - סוג הסעד - המצאה מחוץ לתחום
המצאה מחוץ לתחום השיפוט

מספר הסעד - 48 - סוג הסעד - גביית עדות בחו"ל
גביית עדות בחו"ל

מספר הסעד - 49 - סוג הסעד - פירוק שיתוף
פירוק שיתוף במקרקעין

מספר הסעד - 50 - סוג הסעד - פירוק חברה
פירוק חברה למעט בקשה המוגשת לפי החלטת החברה

מספר הסעד - 51 - סוג הסעד - פירוק שותפות
פירוק שותפות

מספר הסעד - 52 - סוג הסעד - הכרזת פשיטת רגל
הכרזת פשיטת רגל למעט בקשה המוגשת על ידי החייב

מספר הסעד - 53 - סוג הסעד - צו אכיפה
צו אכיפה - למעט צו למסירת חזקה בנכס

מספר הסעד - 54 - סוג הסעד - אכיפת פסק בוררות
אכיפת פסק בוררות

מספר הסעד - 55 - סוג הסעד - אכיפת פסק חוץ
אכיפת פסק חוץ

מספר הסעד - 56 - סוג הסעד - קביעת גובה פיצויים
קביעת גובה הפיצויים או תשלומי האיזון בשל רכוש שהופקע

מספר הסעד - 57 - סוג הסעד - צו ירושה
בקשה למתן צו ירושה

מספר הסעד - 58 - סוג הסעד - התנגדות לצו ירושה
התנגדות למתן צו ירושה

מספר הסעד - 59 - סוג הסעד - עשיית צוואה
עשיית צוואה

מספר הסעד - 60 - סוג הסעד - הפקדת או החזרת צוואה
הפקדת צוואה והחזרת צוואה

מספר הסעד - 61 - סוג הסעד - מתן צו קיום צוואה
מתן צו קיום צוואה

מספר הסעד - 62 - סוג הסעד - התנגדות לקים צוואה
התנגדות למתן צו קיום צוואה

מספר הסעד - 63 - סוג הסעד - צו ניהול עיזבון זמני
מתן צו הנהלת עיזבון כשאין בקשה למתן צו ירושה או צוואה

מספר הסעד - 64 - סוג הסעד - חלוקת עיזבון
חלוקת עיזבון כשאין בקשה למתן צו ירושה או צואה

מספר הסעד - 65 - סוג הסעד - הנהלת רכוש של נעדר
הנהלת רכוש של נעדר

מספר הסעד - 66 - סוג הסעד - מתן הוראות ניהול רכוש
מתן הוראות בקשר לניהול עיזבון או לניהול רכוש של נעדר

מספר הסעד - 67 - סוג הסעד - התנגדות להנהלת עיזבון
התנגדות למתן צו הנהלת עיזבון או חלוקת עיזבון

מספר הסעד - 68 - סוג הסעד - צו ירושה או קיום צוואה
מתן צו ירושה וקיום צוואה

מספר הסעד - 69 - סוג הסעד - התנגדות לירושה או צוואה
התנגדות למתן צו ירושה וקיום צוואה

מספר הסעד - 70 - סוג הסעד - אפוטרופוס
מינוי אפוטרופוס

מספר הסעד - 71 - סוג הסעד - צו הצהרת מוות
צו הצהרת מוות

מספר הסעד - 72 - סוג הסעד - קביעת אבהות או אמהות
תביעה לקביעת אבהות או אמהות

מספר הסעד - 73 - סוג הסעד - החזרת קטין חטוף
תביעה להחזרת קטין חטוף

מספר הסעד - 74 - סוג הסעד - הוצאת דרכון לקטין
הוצאת דרכון לקטין

מספר הסעד - 75 - סוג הסעד - היתר נישואין
היתר נישואין

מספר הסעד - 76 - סוג הסעד - התרת נישואין
התרת נישואין

מספר הסעד - 77 - סוג הסעד - הגנה או מניעת אלימות במשפחה
צו הגנה או מניעת אלימות במשפחה

מספר הסעד - 78 - סוג הסעד - עיכוב יציאת קטין
עיכוב יציאת קטין במסגרת אחזקת ילדים

מספר הסעד - 79 - סוג הסעד - אישור פעולת אפוטרופוס
אישור פעולת אפוטרופוס

מספר הסעד - 80 - סוג הסעד - אישור הסכם ממון
אישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג

מספר הסעד - 81 - סוג הסעד - הליך בעניין הקדש
הליך בעניין הקדש

מספר הסעד - 82 - סוג הסעד - הודעה לצד ג - מזונות
הודעה לצד שלישי בעניין מזונות

מספר הסעד - 83 - סוג הסעד - תביעה למזונות
תביעה למזונות

מספר הסעד - 84 - סוג הסעד - בקשה לאחזקת ילדים
בקשה לאחזקת ילדים

מספר הסעד - 85 - סוג הסעד - הליך בעניין אימוץ
הליך בעניין אימוץ

מספר הסעד - 86 - סוג הסעד - שינוי החלטת פקיד הסדר
שינוי החלטת פקיד הסדר

מספר הסעד - 87 - סוג הסעד - תביעה לקביעת גיל
תביעה לקביעת גיל

מספר הסעד - 88 - סוג הסעד - שינוי שם
שינוי שם

מספר הסעד - 89 - סוג הסעד - ביטול פסק דין למזונות
תביעה לביטול פסק דין למזונות

מספר הסעד - 90 - סוג הסעד - שינוי פסק דין למזונות
תביעה לשינוי פסק דין למזונות

מספר הסעד - 91 - סוג הסעד - שיפוי בעניין מזונות
תביעה לשיפוי בעניין מזונות

מספר הסעד - 92 - סוג הסעד - בקשה לראיית ילדים
בקשה לראיית ילדים

מספר הסעד - 93 - סוג הסעד - שינוי באחזקת ילדים
שינוי באחזקת ילדים במסגרת תובענה לאחזקת ילדים

מספר הסעד - 94 - סוג הסעד - שינוי באחזקת ילדים
שינוי באחזקת ילדים שלא במסדרת תובענה לאחזקת ילדים

מספר הסעד - 99 - סוג הסעד - תביעה כספית
תובענה שפריט 8 בתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט (אגרות), התשמ"ח-1987, לא חל עליה

מספר הסעד - 100 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה למינוי כונס נכסים זמני

מספר הסעד - 101 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה למתן צו חיפוש או תפיסת נכסים

מספר הסעד - 102 - סוג הסעד - תביעה כספית
תביעה למתן חשבונות

מספר הסעד - 103 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה למינוי כונס נכסים

מספר הסעד - 104 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה לביטול צו עיקול זמני

מספר הסעד - 105 - סוג הסעד - תביעה כספית
התראה על פשיטת רגל

מספר הסעד - 106 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה להחייאת חברה

מספר הסעד - 107 - סוג הסעד - הפקעת מקרקעין
הפקעת מקרקעין, הקניית רכוש ציבורי

מספר הסעד - 108- סוג הסעד - תביעה כספית
התנגדות לבקשת פירוק

מספר הסעד - 109 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה לביטול צו עיקול יציאה מן הארץ

מספר הסעד - 110 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה לביטול צו מניעה זמני

מספר הסעד - 111 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה למחיקה או דחייה של תובענה על הסף

מספר הסעד - 112 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה לצו הגנה

מספר הסעד - 113 - סוג הסעד - תביעה כספית
אישור עיקול זמני

מספר הסעד - 114 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה לפיצול סעדים

מספר הסעד - 115 - סוג הסעד - תביעה כספית
ערעור או ערר בבית המשפט המחוזי

מספר הסעד - 116 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי

מספר הסעד - 117 - סוג הסעד - ערעור על פסק דין
ערעור על פסק דין במחוזי

מספר הסעד - 134 - סוג הסעד - בר"ע - תביעות קטנות
בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות

מספר הסעד - 139 - סוג הסעד - ערעור בעתירת אסיר
ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר

מספר הסעד - 140 - סוג הסעד - תשובה לשאלון
תשובה לשאלון

מספר הסעד - 141 - סוג הסעד - הגשת דין וחשבון
הגשת דו"חות על ידי מנהל עיזבון

מספר הסעד - 142 - סוג הסעד - מתן פסק דין או החלטה
בקשה למתן פסק דין שלא בהעדר החלטה הגנה או החלטה

מספר הסעד - 143 - סוג הסעד - שומת הוצאות
בדיקה לשמת הוצאות על ידי רשם

מספר הסעד - 144 - סוג הסעד - קביעת הוצאות
בקשה לקביעת הוצאות על ידי בית המשפט, הרשם או המזכיר הראשי

מספר הסעד - 145 - סוג הסעד - מומחה רפואי
בקשה למינוי מומחה רפואי

מספר הסעד - 146 - סוג הסעד - בורר או מגשר
בקשה למינוי בורר או מגשר

מספר הסעד - 147 - סוג הסעד - עיכוב פסק דין
בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין

מספר הסעד - 148 - סוג הסעד - הקדמת מועד או קביעתו
בקשה להקדמת מועד או לקביעתו

מספר הסעד - 149 - סוג הסעד - תביעה כספית
בקשה לתת תוקף של פסק דין

מספר הסעד - 150 - סוג הסעד - פירוק חברה
בקשה לפירוק על פי בקשת החברה

מספר הסעד - 151 - סוג הסעד - פירוק תאגיד אחר
פירוק תאגיד אחר

מספר הסעד - 152 - סוג הסעד - הכרזת פשיטת רגל
הכרזת פשיטת רגל לפי בקשת החייב

מספר הסעד - 154- סוג הסעד - ביטול פסק בוררות
ביטול פסק בוררות

מספר הסעד - 160- סוג הסעד - פסילת בורר
פסילת בורר

מספר הסעד - 161 - סוג הסעד - בקשות נלוות בפשיטת רגל ובפירוק
בקשה הנלווית לתיק פשיטת רגל או לפירוק

מספר הסעד - 162 - סוג הסעד - החזר אגרה
בקשה להחזר אגרה

מספר הסעד - 163 - סוג הסעד - שחרור מייצוג
בקשה לשחרור מייצוג על ידי עורך דין

מספר הסעד - 164 - סוג הסעד - הבהרת פסק דין
בקשה למתן הבהרה לפסק דין

מספר הסעד - 165 - סוג הסעד - הזמנת עד
בקשה להזמנת עד

מספר הסעד - 166 - סוג הסעד - צו הבאה
בקשה להוצאות צו הבאה או לביטולו של צו הבאה לעד

מספר הסעד - 167 - סוג הסעד - זכות לחקור עד מייד
בקשה לחקור עד מייד

מספר הסעד - 168 - סוג הסעד - מינוי מפרק
בקשה למינוי מפרק זמני או קבוע לחברה

מספר הסעד - 169 - סוג הסעד - בקשה למינוי
בקשה מינוי אחר

מספר הסעד - 170 - סוג הסעד - פסלות שופט
בקשה לפסילת שופט

מספר הסעד - 173 - סוג הסעד - בקשה על דרך תובענה ייצוגית
בקשה להגשת תובענה ייצוגית

מספר הסעד - 174 - סוג הסעד - היתר לזכות
לפי חוק שירות הציבור - הגבלה לאחר פרישה

מספר הסעד - 175 - סוג הסעד - רישיון לעבודת חשמל
לפי חוק החשמל

מספר הסעד - 176 - סוג הסעד - ערוער על קביעת שומה
לפי חוק מיסוי מקרקעין - שבח, מכירה ורכישה

מספר הסעד - 177 - סוג הסעד - הגנת כינויי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור

מספר הסעד - 178 - סוג הסעד - רישום כסוכן מכס על ידי מנהל המכס והמע"מ
לפי חוק סוכני המכס

מספר הסעד - 179 - סוג הסעד - מיזוג חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים

מספר הסעד - 180 - סוג הסעד - התיר זמני לנהוג על פי הסדר או ביטולו
הסדר שטרם אושר לפי סעיף 13 לחוק ההגבלים העסקיים

מספר הסעד - 181 - סוג הסעד - ביטול החלטת ממונה לפטור מאישור הסדר
לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים

מספר הסעד - 182 - סוג הסעד - הוראות לבעל מונופולין
לפי סעיף 30 לחוק ההגבלים העסקיים

מספר הסעד - 183 - סוג הסעד - ערעור על קביעת שומה לקרקע
לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים

מספר הסעד - 197 - סוג הסעד - סעד לתיקים ישנים ללא חיוב באגרה
סעד מיוחד לתיקים ישנים

מספר הסעד - 198 - סוג הסעד - סעד להתנגדות לביצוע שטר
סעד להתנגדות לביצוע שטר

מספר הסעד - 199 - סוג הסעד - פטור מתשלום אגרה
פטור מתשלום אגרה

מספר הסעד - 201 - סוג הסעד - דחיית מועד או הקדמתו
דחיית מועד דיון או הקדמתו

מספר הסעד - 202 - סוג הסעד - החזרת מוצג
החזרת מוצג

מספר הסעד - 203 - סוג הסעד - עיון בתיק
בקשה לעיון בתיק

מספר הסעד - 204 - סוג הסעד - צילום מסמך בתיק
בקשה לצילום מסמך בתיק

מספר הסעד - 205 - סוג הסעד - ערובה
בקשה לפטור מערובה, להפקדתה, להמרתה, לשינויים בה או להחזרתה

מספר הסעד - 206 - סוג הסעד - החזרת פיקדונות
החזרת פיקדונות

מספר הסעד - 208 - סוג הסעד - העתק מתאים למקור
אישור העתק מתאים למקור

מספר הסעד - 209 - סוג הסעד - תצהיר בפני שופט או רשם
עשיית תצהיר בפני שופט או רשם

מספר הסעד - 301 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי
מזונות, מדור, החזקת ילדים, ראיית ילדים

מספר הסעד - 302 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי
אבהות א אמהות

מספר הסעד - 303 - סוג הסעד - חוק סעד - טיפול במפגרים
תובענה לפי חוק הסעד - טיפול במפגרים

מספר הסעד - 304 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי
כשרות משפטית אפוטרופסות

מספר הסעד - 305 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי
הנהלת רכוש נעדרים

מספר הסעד - 306 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי
היתר נישואין - לפי חוק גיל נישואין

מספר הסעד - 307 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי
מניעת אלימות במשפחה

מספר הסעד - 308 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי
אימוץ

מספר הסעד - 309 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי
חטיפת ילדים

מספר הסעד - 310 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי
התרת נישואין

מספר הסעד - 316 - סוג הסעד - ביטול פסק דין שניתן בהעדר
ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

מספר הסעד - 460 - סוג הסעד - סעד כספי קצוב בבית המשפט לענייני משפחה
תביעה בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים בבית משפט לענייני משפחה לסכום כסף קצוב לפי פרט 1 בתוספת הראשונה לתקנות האגרות בענייני משפחה

מספר הסעד - 461 - סוג הסעד - סעד ברכוש שאינו קצוב
תביעה בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים בבית משפט לענייני משפחה לסכום כסף קצוב לפי פרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות האגרות בענייני משפחה

מספר הסעד - 462 - סוג הסעד - סעד למזונות או למדור
תביעה בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים בבית משפט לענייני משפחה לסכום כסף קצוב לפי פרט 5 בתוספת הראשונה לתקנות האגרות בענייני משפחה

מספר הסעד - 463 - סוג הסעד - תביעה בעניין קטין
לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - משמורת, חינוך, יציאה מן הארץ, ביקור

מספר הסעד - 464 - סוג הסעד - תביעה שלא בעניין קטיןרונן
לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

מספר הסעד - 465 - סוג הסעד - תביעה לאבהות או לאמהות
תביעה לאבהות או לאמהות

מספר הסעד - 466 - סוג הסעד - אישור הסכמים אחרים
כשאין תביעה תלויה ועומדת

מספר הסעד - 467 - סוג הסעד - החזרת קטין חטוף
לפי חוק אמנת האג - החזרת ילדים חטופים

מספר הסעד - 468 - סוג הסעד - מניעת אלימות במשפחה
לפי חוק למניעת אלימות במשפחה

מספר הסעד - 469 - סוג הסעד - אימוץ
לפי חוק אימוץ ילדים

מספר הסעד - 470 - סוג הסעד - התרת נישואין
תביעה לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין - במקרים מיוחדים

מספר הסעד - 471 - סוג הסעד - גיל נישואין
תביעה לפי חוק גיל נישואין

מספר הסעד - 472 - סוג הסעד - קביעת גיל
תביעה בעניין קביעת גיל

מספר הסעד - 473 - סוג הסעד - שינוי שם
תביעה בעניין שינוי שם

מספר הסעד - 474 - סוג הסעד - אכיפת פסק חוץ למזונות
תביעה לאכיפת פסק חוץ בענייני מזונות

מספר הסעד - 475 - סוג הסעד - אכיפת פסק חוץ בענייני משפחה
תביעה לאכיפת פסק חוץ בענייני משפחה למעט מזונות

מספר הסעד - 476 - סוג הסעד - ערוער על החלטת רשם
ערוער על החלטת רשם

מספר הסעד - 477 - סוג הסעד - ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה
ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

מספר הסעד - 478 - סוג הסעד - סעד לפי חוק לנשיאת עוברים
סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים - אישור הסכם ומעמד הילוד

מספר הסעד - 479 - סוג הסעד - הליך ביניים
בתביעת מזונות בבית המשפט לענייני משפחה

מספר הסעד - 480 - סוג הסעד - הליך ביניים
בתביעה למעט למזונות בבית המשפט לענייני משפחה

מספר הסעד - 481 - סוג הסעד - סעד לפי חוק הנוער טיפול והשגחה
סעד לפי חוק הנוער - טיפול והשגחה

מספר הסעד - 482 - סוג הסעד - סעד לפי חוק הבוררות
סעד לפי חוק הבוררות

מספר הסעד - 483 - סוג הסעד - שינוי במרשם האוכלוסין
שינוי במרשם האוכלוסין

מספר הסעד - 484 - סוג הסעד - אישור הסכמי ממון - גירושין
אישור הסכמי ממון גירושין

מספר הסעד - 485 - סוג הסעד - אישור הסכם ממון - נישואין
אישור הסכם ממון נישואין

מספר הסעד - 486 - סוג הסעד - בקשה ליישוב הסכסוך
בקשה ליישוב הסכסוך על ידי פנייה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה

מספר הסעד - 487 - סוג הסעד - בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין
בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין

מספר הסעד - 488 - סוג הסעד - בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין ללא שומה כספית
בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין ללא שומה כספית

מספר הסעד - 499 - סוג הסעד - תביעה אחרת בענייני משפחה
תביעה אחרת בענייני משפחה

מספר הסעד - 501 - סוג הסעד - חברות - פירוק
חברות - פירוק

מספר הסעד - 502 - סוג הסעד - חברות
חברות - בקשות אחרות

מספר הסעד - 503 - סוג הסעד - שותפויות
שותפויות - פירוק

מספר הסעד - 504 - סוג הסעד - שותפויות
שותפויות - בקשות אחרות

מספר הסעד - 505 - סוג הסעד - תאגידים אחרים
תאגידים אחרים - פירוק

מספר הסעד - 506 - סוג הסעד - תאגידים אחרים
תאגידים אחרים - בקשות אחרות

מספר הסעד - 507 - סוג הסעד - שעבודים
אכיפת שעבודים

מספר הסעד - 508 - סוג הסעד - בקשות לאחר צו
בקשות לאחר צו עיקרי - צו פירוק, צו לכינוס נכסים, צו לאכיפת שעבוד

מספר הסעד - 509 - סוג הסעד - פשיטת רגל
פשיטת רגל

מספר הסעד - 551 - סוג הסעד - תביעות קטנות
תביעות כספיות

מספר הסעד - 599 - סוג הסעד - תביעות קטנות
תביעות אחרות

מספר הסעד - 601 - סוג הסעד - שכירות
דמי שכירות בדירות

מספר הסעד - 602 - סוג הסעד - שכירות
תיקונים - דירות

מספר הסעד - 603 - סוג הסעד - שכירות
דמי מפתח - דירות

מספר הסעד - 604 - סוג הסעד - שכירות
דמי שכירות - בתי עסק

מספר הסעד - 605 - סוג הסעד - שכירות
תיקונים - בתי עסק

מספר הסעד - 606 - סוג הסעד - שכירות
דמי מפתח - בתי עסקלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סעד שלילי

 2. פיצול סעדים

 3. סעד מן היושר

 4. סילוק סעד על הסף

 5. מבחן הסעד המבוקש

 6. עקרון הסעד החלופי

 7. בקשה לפיצול סעדים

 8. היתר לפיצול סעדים

 9. פסיקת סעד שלא נתבקש

 10. סעד הצהרתי המרצת פתיחה

 11. סעד הצהרתי לבעלות על רכב

 12. סעד שלא נתבקש בכתב התביעה

 13. התיישנות תביעה לסעד הצהרתי

 14. טופס פתיחת הליך - קוד סעדים

 15. סעד מנהלי ואזרחי בתביעה אחת

 16. פיצול סעדים בבית הדין לעבודה

 17. סעד כספי במסווה של סעד הצהרתי

 18. תביעה לסעד הצהרתי לבטל חוזה מכר

 19. סעד הצהרתי בהעדר ניקיון כפיים

 20. ערעור על מחיקת סעדים בכתב תביעה

 21. תביעה של ביטוח לאומי למתן סעד כספי

 22. שיקולי בית המשפט במתן סעד הצהרתי

 23. סעד הצהרתי בכפוף לתשלום סכום כסף

 24. סעד הפסדי השתכרות בבית הדין לעבודה

 25. פיצול הדיון בין סעד הצהרתי וסעד כספי

 26. סעד הצהרתי בבית משפט לפי חוק ההתנתקות

 27. סעד הצהרתי בעלות על דירה במזרח ירושלים

 28. סעד הצהרתי כאשר ניתן לבקש סעד ממשי כספי

 29. חוסר התאמה בין הסעד העיקרי לבין סעד ביניים

 30. בקשה למתן סעד הצהרתי בדבר זכויות חתימה בחברה

 31. בקשה להחלפת פקידת סעד בבית המשפט לענייני משפחה

 32. האם אפשר לתבוע סעד כספי בביהמ"ש לעניינים מנהליים ?

 33. בית המשפט לא יפסוק לטובת התובע סעד שאותו הוא לא ביקש

 34. תביעה חוזית לאכיפת חוזה, למסירת חזקה בדירה ולסעד כספי

 35. סעד שיצהיר על אחריות באופן אישי לחובות החברה לפי פסק דין

 36. לא דנים בתביעת "סעד הצהרתי" אם ניתן להגיש "תביעה כספית"

 37. בקשת סעד של ביטול בחירות למועצת רשות מקומיות ולראש הרשות

 38. סעד הצהרתי לפיו על חברת הביטוח להמשיך ולשלם תגמולי ביטוח בעתיד

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון