נפילה מאוטובוס ברמת גן

אישה נפלה לאחר שירדה מאוטובוס ברמת גן. השאלה שעמדה בפני בית המשפט בתביעת הפיצויים היא האם הנפילה היא אירוע של תאונת דרכים או שארעה בשל מפגע במדרכה אליה ירדה התובעת מהאוטובוס, מדרכה עליה אחראית מחזיקת המקרקעין – עיריית רמת גן. בית המשפט ציין בפסיקתו כי אחד המדדים לגיבושו של הגבול הוא מגע פיזי עם הרכב ונכון הוא, כי בהעדרו, שאלת התיחום, לכאורה, קשה יותר. אולם, זה אינו קנה המידה היחיד ואין לטעות ולהחליף בינו לבין השאלה עצמה. כלומר, אין המגע הפיזי תנאי הכרחי או בלעדי לקיומו של מושג השימוש. כל עוד השימוש באותו רכב נמצא בתחום הסיכון המכוסה בחוק, על פי תכליתו, הוא הסיכון התחבורתי, והמצאות האדם מחוץ לרכב קשורה לשימוש בו, דינו שיוכר כ"שימוש ברכב מנועי" וכי תיאור התובעת את נסיבות התאונה מתיישב עם הגדרת תאונת דרכים

אחריות עיריית רמת גן למפגע ברחוב
אישה נפגעה, לטענתה, בעת שפסעה לתומה על המדרכה בעיר רמת גן, נתקלה במפגע שהיה בה, ונפלה. כתוצאה מהנפילה נפגעה בידיה ונגרם לה שבר מרוסק ביד שמאל. הוגשה תביעה כנגד עיריית רמת גן וכנגד חברת הביטוח שביטחה אותה בפוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי שכיסתה את המקרה נשוא התביעה. התובעת טענה בתביעתה שפגיעתה ארעה כתוצאה מרשלנות העירייה ומחדליה, אשר הפרה את חובתה לדאוג לתקינות המדרכות שבתחום שיפוטה ואחריותה, מוטלת האחריות לנזקיה. העירייה הכחישה את נסיבות התאונה הנטענות. הנתבעות טוענות שיש לדחות את גרסת התובעת כבלתי אמינה. לטענתן, התובעת הציגה מספר גרסאות שונות וסותרות אודות אופן התרחשות התאונה, מיקומה והמפגע שגרם לנפילתה. כן נטען שתיאור התאונה בתצהיר התובעת ובעדותה שונה מתיאורה בכתב התביעה, סותר את האמור בו ומהווה הרחבת חזית אסורה וכן הצביעה על פגמים בעדותה של התובעת ועל חוסר מהימנותה גם בנושאים אחרים עליהם העידה, וביקשה לדחות, עקב כך, את עדותה על נסיבות התאונה, במיוחד בהיותה של העדות עדות יחידה של בעל דין, כמשמעה בסעיף 54 לפקודת הראיות. בית המשפט פסק לאחר בחינה ושקילה של הראיות כי התובעת הוכיחה את נסיבות התאונה כפי שתוארו על ידה בתצהירה ובעדותה וחייב את העירייה ואת חברת הביטוח לפצות את התובעת בצירוף שכ"ט עורך דין

תביעה לתשלום ארנונה ואגרת מים ברמת גן
הוגשה תביעה כנגד חברה לתשלום סכום כסף קצוב המגיע לעיריית רמת גן כארנונה וכאגרת מים בגין נכס מקרקעין המצוי בעיר רמת גן בית המשפט פסק כי בנסיבות המקרה לא הונחה בפני בית המשפט תשתית ראייתית מספקת, שעל פיה ניתן לקבוע כי פולשים מחזיקים בנכס. מכאן, שלא ניתן לקבוע כי אכן קיים "גורם חוצץ" בין הנתבעת לבין הרשות בכל הקשור לחובות החלים בגין הנכס. זאת ועוד נפסק כי לנוכח העדר פעילותה של הנתבעת כלפי הפולשים הנטענים, חיובה של הנתבעת בארנונה בגין הנכס מתבקש לא רק לפי מידת הדין אלא גם לפי מידת הצדק

תביעה של חברה קבלנית כנגד עיריית רמת גן
הוגשו שתי תביעות נגד עיריית רמת גן, שתיהן בקשר לעבודה שביצעה חברה קבלנית עבור העירייה בעקבות זכייתה במכרז שפורסם על ידי העירייה לביצוע עבודות ביוב ותיעול ברחוב ברמת גן. התביעה הראשונה היא תביעה כספית, ליתרת תמורה, המגיעה לה, לטענתה, בגין העבודה שבוצעה והשנייה הינה לצו עשה, לחייב את העירייה להשיב לתובעת את הערבות הבנקאית שמסרה עלפי החוזה שבין הצדדים המחלוקות בין הצדדים התרכזה בשלושה נושאים: התשלום המגיע לתובעת בגין ימי עבודת שוטרים. התשלום לתובעת בגין התקנת קולטנים. זכותה להשבת הערבות הבנקאית שמסרה להבטחת ביצוע העבודות. בית המשפט קיבל את התביעה למעט התשלום בגין התקנת קולטנים.
תביעה לדמי שימוש כנגד עיריית רמת גן
הוגשה תביעה לדמי שימוש ולסילוק יד ע"י חברה שהייתה בעלת זכויות החכירה במגרש ברמת גן כנגד עיריית רמת גן והועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן. בית המשפט פסק כי שאלת הזכויות במקרקעין רלוונטית לעניין התביעה לדמי שימוש ראויים, אך אינה רלוונטית לעניין התביעה לסילוק יד. זאת משום שהתובעת מבססת תביעתה לסילוק יד על הוראות סעיף 17 לחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969. סעיף 17 קובע כי המחזיק במקרקעין זכאי לדרוש מכל מי שאין לו זכות לכך שיימנע מכל מעשה שיש בו משום הפרעה לשימוש במקרקעין, ושיסלק כל דבר שיש בו משום הפרעה כזאת סעיף זה מעניק הגנה למחזיק בתור שכזה, בהתעלם מהשאלה האם למחזיק זכות טובה להחזקה בנכס. במחלוקת בין הצדדים בשאלת תפיסת החזקה במקרקעין ע"י העירייה, ביהמ"ש העדיף את גרסת התובעת, כי העירייה אכן תפסה חזקה במקרקעין

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה מאוטובוס ברמת גן

 2. הירדמות באוטובוס

 3. גניבת ציוד מאוטובוס

 4. מעשה מגונה באוטובוס

 5. תאונה עם דלת אוטובוס

 6. תאונה בנסיעה באוטובוס

 7. זריקת אבנים על אוטובוס

 8. בעיות גב של נהג אוטובוס

 9. התנגשות בין אוטובוס למכונית

 10. סגירת דלת אוטובוס על נוסע

 11. פיצוי על צעקות נהג אוטובוס

 12. אוטובוס זעיר - תאונת דרכים - רישיון

 13. פגיעה באצבע - הגה של אוטובוס

 14. רדיו באוטובוס בווליום גבוה מדי

 15. נפילה בעליה לאוטובוס על המדרגות

 16. תאונה בין אוטובוס למכונית פרטית

 17. זכות נהג אוטובוס לא להעלות נוסעים

 18. פגיעה בגב תאונת עבודה נהג אוטובוס

 19. תאונה ביציאת אוטובוס מתחנת האוטובוס

 20. תאונה תוך כדי ירידה במדרגות אוטובוס

 21. התנהגות בלתי נאותה כלפי נוסע אוטובוס

 22. 10% נכות עקב נפילה במהלך ירידה מאוטובוס

 23. האם יש קשר בין נהיגה באוטובוס לכאבי גב ?

 24. פגיעת אוטובוס ממכסה בור ביוב שבמרכז הכביש

 25. התנגשות בין אוטובוס לרכב פרטי בדרכך לעבודה

 26. זיכוי נהג אוטובוס על עקיפה מסוכנת של משאית

 27. פגיעה מדלת של אוטובוס שנסגרה בעת עליה לאוטובוס

 28. שבר בצוואר הירך לאישה מבוגרת בגלל נפילה באוטובוס

 29. פיצוי בגין נזקים נטענים הנוגעים למתן שירות אוטובוס

 30. תאונת דרכים בין רכב פרטי לאוטובוס של אגד – מי אשם ?

 31. תאונת דרכים ברחוב יגאל אלון בין רכב פרטי לבין אוטובוס

 32. אחריות מדריך טיולים על נפילה במהלך ריצה ועליה לאוטובוס

 33. נפגעה בתאונת דרכים עת נפלה בנסיעה באוטובוס בהיותה בת 70

 34. תאונת דרכים בין רכב ואוטובוס בתוך כיכר בגלל סטיה מנתיב

 35. תאונת דרכים עת שנסעה בשטח מושב כשלפתע התנגש הרכב באוטובוס חונה

 36. טענה כי נהג אוטובוס פגע ברכבה אך הנהג לא התייחס וביקש כי תעזוב את האוטובוס

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון