תביעה בגין רשלנות עיריית גבעתיים

הוגשה תביעה כנגד עיריית גבעתיים לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לתובע, לטענתו, מפגיעת ענף עץ שקרס עליו בגן ציבורי בתחומה של העיר גבעתיים. בכתב התביעה נטען כי העירייה לא נהגה באופן סביר למניעת המפגע לרשלנות העיריה והפרת חובה חקוקה. בית המשפט ציין בפסיקתו כי אין חולק באשר לחובה מושגית של עיריית גבעתיים כרשות מקומית לטפל ולתחזק גנים ציבוריים שבתחומה ולפיכך העירייה חויבה לשלם לתובע סך של כ- 80,000 ₪ בתוספת שכר טרחת עורך דין הוצאות משפטיות והחזר אגרת בית המשפט

תביעה כספית נגד עיריית גבעתיים להשבת מיסי ארנונה
הוגשה תביעה כספית נגד עיריית גבעתיים להשבת מיסי ארנונה אשר שולמו ביתר לעירייה, בגין דירת מגוריהם של התובעים. התביעה להשבה מבוססת על דיני עשיית עושר ולא במשפט. לטענת התובעים, עיריית גבעתיים התרשלה בכך, שביצעה מדידה שגויה עם הקמת הבניין או לחלופין, אישרה מדידה שגויה על ידי היזם או נציגי העירייה עצמה וזאת מבלי לבצע תהליכי ביקורת נדרשים כתנאי לקבלת ההיתר בדבר סיום הבניה והיתר המגורים. לטענת העירייה, החוק קובע דרך ייחודית לתקיפת חיובי הארנונה על ידי הגשת השגה וערר. אין לעקוף דרך זו, בין בשל הוראות החוק ובין בשל כך, שהדבר יביא לערעור תקציבי הנתבעת ולהסתמכותה על עקרון סופיות השומה. בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את העירייה לשלם את מלוא סכום התביעה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין

דחיית תביעה כנגד עיריית גבעתיים
תושב גבעתיים, הגיש נגד עיריית גבעתיים. בכתב התביעה טען כי העירייה הגישה נגדו, שלא כדין ובחוסר סמכות, כתבי אישום פגומים ופסולים בשל החניית רכבו על מדרכה בתחום שיפוטה. כתבי האישום חייבו את התובע בניהול הליך משפטי יקר, ארוך ומייגע, אשר הסב לו נזקים כבדים. בית משפט השלום לעניינים מקומיים, גבעתיים, זיכה את התובע באופן מוחלט מהעבירות נושא כתבי האישום וקבע במפורש, כי העירייה פעלה שלא כנדרש והיתה מנועה מלהגיש את כתבי האישום נגד התובע. עיריית גבעתיים טענה כי התובע חנה בעיקר על מדרכות, שהשפה שלהן סומנה אדום-לבן והמצויות בפינת הרחוב ובמעברי חצייה ובכך גרם וגורם למכשול של ממש המאלץ הולכי רגל לרדת אל הכביש במקומות רגישים וגורם בכך לסכנה מוחשית וממשית להולכי הרגל. וכי פעלה על פי חוק, הגישה כתבי אישום כדין וניהלה את משפטו של הנאשם על פי הוראות הדין ועל פי הנחיות משרד המשפטים. בית המשפט קבע כי התובע לא הוכיח את ההוצאות להן הוא טוען, כמו כן התובע לא הוכיח כראוי את שכ"ט אשר שילם, לכאורה, בגין ההליכים בבית המשפט לעניינים מקומיים. לאור כל האמור ולאחר שהתובע לא השכיל להוכיח את הנזקים שנגרמו לו, בית המשפט הורה על דחיית התביעהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הבטחה של 20 שנה מהעירייה

 2. סעיף 203 לפקודת העיריות

 3. מינוי למשרת מבקר העירייה

 4. התחייבות כספית בשם העירייה

 5. תקופת צינון מנכ''ל עירייה

 6. ביקורת העירייה על יריד אומנות

 7. קביעות למדריכים עובדי עירייה

 8. תביעה ייצוגית נגד עיריית חולון

 9. תביעה בגין רשלנות עיריית גבעתיים

 10. העברת שטח לעירייה לצורכי ציבור

 11. תשלום חוב לעירייה של השוכר הקודם

 12. האם העירייה יכולה להפעיל בית קפה

 13. דרישה העירייה להשיב תשלומי ארנונה

 14. התחייבות עירייה להנחה בארנונה (במכתב)

 15. מה זה גביה מנהלית על פי פקודת העיריות

 16. טעות במידע תכנוני שנמסר לאדם מהעירייה

 17. תוספת שכר לעובד עירייה לאחר תקופת ניסיון

 18. תביעת רשות מקומית לחובות לפי פנקסי עירייה

 19. חוזה הרשאה לעירייה להקים מועדון ספורט ימי

 20. עתירה להורות לעיריית רמת גן ליתן היתר בניה

 21. תביעה נגד העירייה בגין הריסת בית ללא הסכמה

 22. האם התחייבות עירייה ללא אישור הגזבר תקפה ?

 23. מה התוקף החוקי (משפטי) של "הבטחה מהעירייה" ?

 24. אחריות העיריה לנזק לרכב עקב הצבת דוקרנים בכביש

 25. טעות באישור של העירייה על כך שלא צריך לשלם היטל השבחה

 26. עתירה מנהלית לקבל מהעירייה אישור העדר חובות לרשם המקרקעין

 27. תביעה בשל נפילה בזמן הליכה על מדרכה בשטחה של עיריית אשדוד

 28. נטען כי תיק מידע מהעירייה לא מכיל את כל הדרוש -מסמכים חסרים

 29. האם יש אחריות לעיריית תל אביב על נפילה במדרכה במהלך הליכה ?

 30. ארנונה: נטען כי שהעירייה לא צירפה אסמכתא בדבר משלוח דרישת התשלום

 31. פיצוי מהעירייה בגין נזקים לרכב שנחבל מאבן במהלך נסיעה באחד משבילי העיר

 32. תביעה בטענה שהעירייה מסרה מידע תכנוני שגוי שבעקבותיו נבנו דירות מתחת למפלס

 33. לפתחו של מי מונחת העובדה כי מדיניות אכיפה של העירייה אינה מפורסמת בכל מקור שהוא ?

 34. נטען כי העירייה הוסיפה סיווגים חדשים לצו הארנונה מבלי שהגישה בקשה להוספת סיווג חדש

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון