עורך דין דובר רוסית

תביעות באמצעות עורך דין דובר רוסית
הוגש ערעור על תביעת בנק אשר התבססה על כתב התחייבות וערבות להחזר הלוואה בפסק הדין חייב בית משפט דחה את תביעת הבנק. בית משפט עמד על כך שכתב הערבות נחתם מחוץ לסניף הבנק. הנתבע טען בתצהיר עדותו הראשית כי הוא מסוגל לנהל שיחה בעברית בשפה בסיסית בלבד, וכי אינו מסוגל לקרוא ולהבין חוזים. לגרסתו, בעלי החשבון פנו אליו וביקשו שיערוב להלוואה בבנק למספר חודשים, והוא הסכים לכך על רקע יחסי אמון וידידות ששררו ביניהם. מנגד, טען הבנק כי בית משפט התרשם ישירות מרמת ידיעת העברית של הנתבע, וכי יש מקום להתערב בהחלטות שנקבעו על ידי בית המשפט. בית המשפט המחוזי פסק כי תצהירו של הנתבע תורגם לו על ידי עורך דין דובר רוסית ועל כן יש לקבל הערעור ולחייב אותו בסכומי הערבות


עסקת מקרקעין באמצעות עורך דין דובר רוסית
התובעים, עולים חדשים הציעו לנתבע לרכוש דירה הנתבע הסכים, באותו יום, להצעת התובעים, הזמין אותם לביתו וערך זכרון דברים, עליו חתמו התובעים. גם באותו מעמד נכח שכנם של התובעים, שאמור היה לסייע להם בקשיי השפה. לקראת התקדמות העסקה, פנו התובעים לעורך דין דובר רוסית. בית המשפט קבע בפסיקתו כי על עורך דין דובר רוסית , המייצג לקוח דובר רוסית במשא ומתן המתנהל בעברית לערוך תרגום של החוזה בשפה הרוסית

חתימה על הסכם פשרה באמצעות עורך דין דובר רוסית
בין אדם פרטי לבין תאגיד נכרת הסכם לפיו מכרה המוכרת לקונים דירה. המוכרת הגישה לבית משפט תביעה ובה תבעה לחייב את הקונים לשלם לה פיצויים על יסוד הטענה כי הקונים הפרו את ההסכם בכך שלא שילמו למוכרת את התשלום האחרון. הקונים טענו, כי הקדימו תשלומים לפנים משורת הדין ומכיוון שלא הוסרה הערה הרשומה על זכויות המוכרת, לא קמה חובתם לשלם את התשלום האחרון. הצדדים הגיעו להסדר פשרה. לבקשת הצדדים ניתן להסכם האמור תוקף של "החלטה ופסק דין". לאחר תקופה מסוימת המוכרת פנתה לבית המשפט והודיעה, כי הסכם הפשרה הושג ללא הסכמתה ומבלי להיוועץ עימה. הקונים הדגישו, כי המוכרת הייתה מיוצגת בעת שהושג הסכם הפשרה על ידי עורך דין דובר רוסית, שהסביר לה היטב את תוכנו ובנסיבות אלה דין הערעור שהגישה המוכרת נדחה

תביעה הגין נזקים לרכב
הוגשה תביעה בגין נזק שנגרם למכוניות, בכתב התביעה טוען התובע כי הוא נסע במכונית ולפתע פגעה בו הנתבעת שנסעה אחריו - מאחור ונגרמו למכוניתו נזקים. עיקרה של המחלוקת בין הצדדים היא האם התובע, החמיץ את הפנייה ימינה וכשהתגלתה לו הטעות נסע לאחור כדי לחזור ולפנות ימינה, כגרסת הנתבעת, או, כגרסת התובע שהוא נסע לאט לפני הפנייה ימינה, כדי לקרוא את השלט במחלף ולהתלבט אם לפנות ימינה או להמשיך ישר, ואילו הנתבעת פגעה בו מאחור בשל כך שהיא נסעה במהירות וללא זהירות. והעובדה שהתובע לא זימן עד שבשליטתו למרות שעדותו חיונית להוכחת גרסתו ולמרות המחלוקת בשאלה האם החמיץ את הפניה, במיוחד כאשר לא ניתן למחדל זה טעם סביר ובהתחשב בעובדה שתובע נעזר בעורך דין דובר רוסית והבין היטב את כל ההשלכות, פועלת לחובתו. ואור כל האמור לעיל בית המשפט הגיע למסקנה כי האחריות המלאה והבלעדית לתאונה מוטלת על התובע ולא הוכחה רשלנות תורמת מצד הנתבעת

תביעה כנגד ביטוח לאומי
עולה חדש הגיש תביעה לבית הדין לעבודה כנגד ביטוח לאומי ולאחר מכן שלח מכתבים רבים לבית הדין. בית הדין העיר לתובע, מספר פעמים כי מכתביו אינם מובנים, עילת התביעה לא ברורה והסעד המבוקש לא ברור וכי הקושי אינו נובע מבעיות השפה, משנעזר בית הדין בתרגום מקצועי טוב, התובע מעלה בטיעון בעל פה, טענות רבות, חלקן כנגד המוסד, חלקן נגד משרד המשפטים, חלקן נגד המעביד. בית הדין חזר והפנה תשומת לב התובע לאפשרות לפנות ללשכת הסיוע המשפטי, ולהיעזר בייצוג של עורך דין דובר רוסית, הוסבר לתובע, כי בלשכת הסיוע המשפטי עובדים עורכי דין דוברי רוסית, שיוכלו לעזור לו הן בניסוח טענותיו והן בייעוץ משפטי

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון