תביעת פיצויים על מפגע ציבורי בנס ציונה

הוגשה תביעה ע"י עקרת בית נגד עיריית נס ציונה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף אשר נגרמו לה עקב תאונה, התובעת טענה, כי מיד לאחר שיצאה מקניון בנס ציונה, כאשר ירדה מהמדרכה לכביש כדי לחצותו, מעדה עם רגלה הימנית, והוטחה מלוא קומתה ארצה תוך שהיא בולמת נפילתה ע"י זרוע וכף יד ימין. בדיעבד התברר לה, כי רגלה הימנית נקלעה לתוך בור עמוק, נסתר ומסוכן בכביש. הואיל והבור היה צמוד למדרכה באזור בו ירדה והואיל ועל קצה המדרכה היו בטונדות עגולות, לא ניתן היה לראות את הבור. התובעת טענה, כי עיריית נס ציונה חייבת לפצותה בגין נזקי גוף אשר נגרמו לה עקב התאונה הואיל ומדובר בדרך ציבורית שבתחום אחריותה על פי כל דין. עורכי הדין של עיריית נס ציונה טענו, כי התובעת היא האחראית הבלעדית לתאונה, וכי העירייה נהגה בשקידה ובקפדנות תוך שמירה על כללי הבטיחות הנוגעים לדרכים שבתחומה כנדרש ממנה על פי כל דין, וכן, כי למימצאי הבדיקות הרפואיות עליהם מבקשת התובעת לבסס תביעתה אין כל קשר לתאונה. בית המשפט ציין בפסיקתו כי על רשות ציבורית הוטלה האחריות להחזיק במצב תקין את הדרכים הציבוריות הנמצאות בתחום שיפוטה. סמכות זו, אין לראותה בגדר רשות גרידא, כי אם תפקיד עיקרי הכרחי אשר כל עיריה ועיריה מחייבות למלאן, שאם לא כן, לא יהיו חיים תקינים ליושבי המקום.

תביעה כנגד בנק בנס ציונה
חברת השקעות הגישה תביעה נגד בנק המזרחי סניף נס ציונה התובעת טענה, כי היא החזיקה בחשבון אופציות וכי הבנק את האופציות ללא הרשאה ובניגוד להוראה מפורשת של התובעת ולפיה אין למכור את האופציות ויש להשאיר אותן עד מועד הפקיעה. הבנק בנס ציונה טען, כי בהתאם למסמכי ההתקשרות בין הצדדים, ולהוראה ברורה שניתנה לבנק על ידי אחד ממנהלי התובעת, פעל הבנק כפי שפעל ואין כל עילת תביעה נגדו. בית המשפט פסק כי התובעת היא זו שהגישה את התביעה לבית המשפט. היא זו שצריכה להוכיח את טענותיה בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה". עוד נפסק כי הבנק תומך את הפעילות שביצע ובגינה הוגשה התביעה, בהסכמים שלו עם הלקוח ובהוראה טלפונית של אחד מבעלי החברה ומורשה חתימה בחשבון. אך התובעת לא זימנה לעדות את אותו אדם והיא לא עשתה זאת למרות שהיה מצופה ממנה לעשות כן, וקיימת חזקה ולפיה עדותו של אותו אדם הייתה תומכת בגרסת הצד שכנגד.

אחריות עיריית נס ציונה לנזקי הצפה לרכב
הוגשה תביעה כספית כנגד עיריית נס ציונה ע"י חברת ביטוח, לגרסת חברת הביטוח נהג מבוטחה ברכב ובהגיעו לצומת הגיע מכיוון תחנת דלק נחשול מים אשר הציף את הצומת ואת הרכב וכתוצאה מכך חדרו מים לרכב וגרמו לנזק כמפורט בדו"ח השמאי שהוגש מטעם חברת הביטוח אשר ביטחה במועד הרלוונטי את הרכב בפוליסה לביטוח מקיף. מטעם חברת הביטוח העיד המבוטח אשר מטבע הדברים בהיותו לבדו ברכב היה העד היחיד לאירוע. לדבריו, אומנם מדובר היה ביום גשום ואולי אף גשום במיוחד, אולם, לגרסתו לא ראה כל הפרעה בדרך לרבות הצומת, אלא, שלפתע הגיעה זרימת מים מכיוון תחנת הדלק וזו הציפה את הצומת ואת מכוניתו שהיתה בתוך הצומת עד לגובה לוח השעונים. עיריית נס ציונה טענה כי אין לסמוך על עדות זו שהינה עדות עד יחיד משלא הובאו עדים נוספים לתמוך בה, למשל, נהגים נוספים שנתקעו בצומת. כמו כן עיריית נס ציונה טענה כי האירוע לא היה ידוע לה לפני להגשת כתב התביעה, לא נמסרה הודעה למוקד העירוני ולא הוגשו תביעות נוספות בגין אירוע זה. לחילופין טענה עיריית נס ציונה לכח עליון, לאירוע שלא ניתן לצפותו או להיערך אליו מחמת העובדה כי מדובר היה ביום גשום במיוחד. בית המשפט חייב את העירייה בתשלום הנזק בתוספת שכ"ט עורך דין.

נכות עקב תאונה בנס ציונה
הוגשה תביעה כנגד עיריית נס ציונה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לאישה בתאונה. לטענת התובעת בזמן שחצתה רחבת חניה רגליה נתקלו בשברי אספלט שיצרו בליטות, קווי שבר וחורים לסירוגין, כתוצאה מכך איבדה את שווי המשקל, נפלה ונחבלה בחלקי גוף שונים. מומחה רפואי מטעם התובעת, קבע כי לתובעת נותרה נכות בשיעור 15% עקב התאונה. מומחה מטעם עיריית נס ציונה, קבע כי נכותה של התובעת עומדת על 10% בלבד, וזאת עקב החבלה במרפק. מומחה בית המשפט, קבע בחוות דעתו כי נכות התובעת עקב התאונה עומדת על 15% בגין מצב לאחר שבר מרוסק במרפק ימין. המומחה קבע עוד, כי לתובעת נכות בכתף ימין בשיעור 10% בגין קרעים בגיד הסופרא ספינטוס. המומחה סבר שיש בעייתיות לעניין הקשר הסיבתי בין התאונה למצב הכתף. מחמת הספק המליץ להכיר במחצית הנכות בכתף על חשבון התאונה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצוי על פיצוץ גז

 2. פיצוי על תקלה בגיר

 3. פיצוי על חתך מזכוכית

 4. פיצוי כספי על זיכוי

 5. תביעת פיצוי על הצתה

 6. פיצויים על כוויה ביד

 7. פיצוי על טיול לסיני

 8. פיצוי על דרך האומדנא

 9. פיצוי על חופשה ביוון

 10. פיצוי כספי על קללות

 11. פיצוי על בעיות ברכב

 12. תביעת פיצויים על מכות

 13. שלט נפל על הראש – פיצויים

 14. פיצוי על כישלון טיול

 15. פיצויים על עקירת עצים

 16. פיצוי על נזילה מהשכן

 17. פיצוי על כישלון קידוח

 18. פיצוי על הפסקת התקשרות

 19. פיצויים על מכות יבשות

 20. פיצוי על אי הגעת טכנאי

 21. פיצוי על בריחה מהנאצים

 22. פיצוי על ירי כדור גומי

 23. פיצויים על פגיעה בתדמית

 24. פיצוי על תמותת אפרוחים

 25. פיצויים על צו חיפוש בבית

 26. פיצוי על נעילת גלגל רכב

 27. פיצוי על שינוי היקף משרה

 28. פיצוי על פגיעת אבן בעין

 29. פיצוי על תקלה במזגן ביתי

 30. פיצויים על קניית רכב גנוב

 31. פיצוי על רכב שנגנב מהמוסך

 32. פיצויים על תוכנית ההתנתקות

 33. פיצוי על השכרת רכב בחו''ל

 34. תביעת פיצויים על דחיפה בתור

 35. פיצוי כספי על חופשה בחו''ל

 36. פיצויים על משפט שנגמר בזיכוי

 37. פיצויים על איחור במסירת דירה

 38. פיצוי על התנגשות ברכב מאחור

 39. תביעת פיצויים על מפגע ציבורי בנס ציונה

 40. פיצויים על פגיעה מכיסא שנזרק

 41. פיצוי על התקנת חלונות בדירה

 42. פיצויים על ייעוץ השקעות רשלני

 43. פיצוי על עסק לפי חוק ההתנתקות

 44. פיצוי על אובדן רווחיות פרויקט

 45. פיצוי על ניהול שינויים בפרויקט

 46. פיצוי על פגיעת טיל בבית מגורים

 47. פיצוי על סלילת כביש בחלקה פרטית

 48. פיצוי מדריך טיולים על ביטול טיול

 49. פיצויים על ניתוק מהאינטרנט במשרד

 50. פיצויים על חממות לפי חוק ההתנתקות

 51. פיצוי על כל יום איחור בהחזרת מושכר

 52. פיצוי מחברת משלוחים על אובדן חבילה

 53. פיצויים על התעללות מינית מעשה סדום

 54. פיצוי על שטח מרפסות מפוני גוש קטיף

 55. פיצוי על אובדן חפצים אישיים בעבודה

 56. פיצוי על שימוש בכוח שלא כדין של שוטר

 57. פיצויים מוסכמים על איחור במסירת דירה

 58. פיצוי על בדיקה בטחונית לאזרחים ערבים

 59. פיצוי על הפרת סודיות של עובד 50,000 ש''ח

 60. פיצוי על חופשת סקי בחו''ל ללא מספיק שלג

 61. בקשה למתן הוראות לנאמן (עו''ד) על כספי פיצויים

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון