תביעה על תאונת דרכים

תביעה על תאונת דרכים - הרקע לתביעה
אדם הגיש תביעה על תאונת דרכים, במסגרתה עתר לפיצוי כספי בגין נזקי גוף, אשר נגרמו לו כתוצאה מתאונת דרכים בה היה מעורב. מטעם בית המשפט מונו חמישה מומחים רפואיים בעניינו של התובע. סה"כ הנכות הרפואית המשוקללת של התובע הייתה בגובה של 74% כפי שיפורט להלן

תביעה על תאונת דרכים - חוות דעת המומחה התחום הכירורגי
המומחה בתחום הכירורגי, העניק לתובע 20% נכות בגין התרופפות ניכרת של דופן הבטן, חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית לפי סעיף 20(ג) לתקנות, 10% נכות בגין מצב לאחר כריתת טחול לפי סעיף 17(ב) לתקנות ו- 10% נכות בגין צלקות בגוף מכאיבות או מכוערות לפי סעיף 75(1)(ב). המומחה לא העניק לתובע נכות כלשהי בגין ההתדבקויות לאחר ניתוח לפי סעיף 18(1)(א). עורך דין התובע טען במסגרת תביעה על תאונת דרכים, כי המומחה התעלם מתלונותיו של התובע וכי יש מקום לקבוע כי בגין ההתדבקויות שלאחר הניתוח לתובע 20% נכות לפי סעיף 18(1)(ג). בעניין זה קבע המומחה בחוות דעתו כי התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח ישנן הפרעות נדירות וקלות – ופסק לתובע 0% נכות. בית המשפט פסק במסגרת תביעה על תאונת דרכים, כי כעולה מהאמור המומחה הביא בחשבון קביעת אחוזי נכות את העובדה כי קיימות אצל התובע התדבקויות או הפרעות אחרות לאחר ניתוח, אלא שמצא כי אלו נדירות וקלות ואינן מצדיקות קביעת אחוזי נכות בגינן. התביעה לא הציגה ראיה כלשהי שממנה ניתן ללמוד כי לתובע הפרעות קבועות, כמתואר בסעיף 18(1)(ג), שבעטיין ביקש שיפסקו לו 20% נכות. על כן בית המשפט לא מצא לנכון לסטות מהאמור בחוות הדעת של המומחה הכירורגי אשר לאחוזי הנכות שנקבעו לתובע במסגרת תביעה על תאונת דרכים

תביעה על תאונת דרכים - חוות דעת המומחה התחום אף אוזן גרון
המומחה בתחום הא.א.ג העניק לתובע 10% נכות בגין צלקות המכוערות בפנים ובצוואר הגורמות לעיוות לפי סעיף 75(2)(ב) לתקנות, 20% נכות בגין חוסר תחושה עם הרגשת נימול וברקים בשפה תחתונה ולחי ימנית לפי סעיף 29(5)(א)(2) לתקנות, 10% נכות בגין שינויים בצורת האף החיצוני עם הפרעות נשימה לפי סעיף 69(1)(ב), ו- 1.5% נכות בגין אובדן ארבע שיניים לפי סעיף 74(1)(ח). בנוסף לקביעת הנכויות קבע המומחה את העלויות שיידרשו לשם פעולות שיקום פיו של התובע: גשר זמני, שני טיפולי שורש, גשר חרסינה. כן ציין המומחה במסגרת חוות דעתו שהוגשה כראיה בתיק תביעה על תאונת דרכים, כי יש לקחת בחשבון את העובדה כי שיקום פה אורך בין חמש לשבע שנים כאשר יש טיפולים חוזרים כל שש שנים

תביעה על תאונת דרכים - חוות דעת המומחה התחום הנוירולוגיה
המומחה בתחום הנוירולוגיה העניק לתובע 15% נכות נוירולוגית צמיתה בגין מצב לאחר חבלה גולגולתית מוחית חמורה לפי סעיף 29(11) לתקנות מותאם לסעיף 34(ב)-(ג) לתקנות

תביעה על תאונת דרכים - חוות דעת המומחה התחום הפסיכיאטרי
המומחה בתחום הפסיכיאטרי העניק לתובע 5% נכות נפשית צמיתה מיום התאונה

תביעה על תאונת דרכים - חוות דעת המומחה התחום האורטופדי
במסגרת ניהול תביעה על תאונת דרכים, המומחה בתחום האורטופדי, קבע לתובע נכות של 15% בגין הגבלה במרפק ימין לפי סעיף 41 (7)(ב)(2),(3) לתקנות ביטוח לאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, 2% בגין שבר בעצם הבריח לפי סעיף 39(2),(3) לתקנות, ו- 5% נכות עקב צלקת במרפק לפי סעיף 75(1)(א) - (ב) לתקנות. התובע טען כי המומחה שגה בקובעו כי בגין הצלקות שבמרפק מגיע לו אך 5% נכות והיה עליו לקבוע כי הנכות בגין הצלקות הנה 10% לפי סעיף 75(1)(ב) לתקנות. חברת הביטוח טענה כי אין מקום לסטות בעניין זה מקביעתו של המומחה בשל מספר טעמים: האחד התובע לא הפנה למומחה שאלות הבהרה וכן לא זימנו לחקירה, השני, הצלקת במרפק אינה מכאיבה ואינה מכערת בדרגה המצדיקה קביעת נכות בשיעור לו טוען התובע, השלישי, התובע לא הציג בפני בית המשפט את הצלקת, ועל כן אין בידי בית המשפט את הכלים לקבוע האם טעה המומחה בהערכתו את הנכות במסגרת תביעה על תאונת דרכים. בית המשפט פסק בעניין הנכות האורטופדית כי סעיף 75(1)(ב) קובע כי בגין צלקות מכאיבות או מכוערות הנכות הנה 10%. בחוות דעתו מציין הממחה כי כיום עדיין הגבלה בתנועות כאבים וצלקת גדולה ומכוערת במרפק השמאלי. מדברים אלו עולה שהמומחה היה ער לכעורה של הצלקת, ואכן את רכיב הכיעור הביא בחשבון קביעת אחוזי נכותו של התובע. מכך שציין כי הנכות בשל הצלקת במרפק הינה לפי סעיף 75(1)(א)-(ב) ניתן להבין שסבר שמצב הצלקת הינו בין סעיף 75(1)(א) לסעיף 75(1)(ב) ולכן העניק 5%, על כן בית המשפט לא מצא מקום להתערב במסגרת תביעה על תאונת דרכים באחוזי הנכות שנקבעו על ידי המומחה האורטופדי

תביעה על תאונת דרכים - פסיקת בית המשפט
בית המשפט פסק לתובע המסגרת תביעה על תאונת דרכים, פיצויים בגין, בגין כאב וסבל, בגין הפסדי השתכרות בעבר, הפסדי השתכרות בעתיד, הוצאות רפואיות בעבר, הוצאות רפואיות בעתיד, ניידות בעבר ובעתיד, עזרת הזולת בעבר ובעתיד וכן שכר טרחת עורך דין

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים קשה

 2. תאונת דרכים כסף

 3. חוק תאונות דרכים

 4. תאונת דרכים מל"ל

 5. תאונות דרכים קשות

 6. תאונת דרכים תביעה

 7. תאונת דרכים מזכירה

 8. תאונת דרכים נהג חדש

 9. תאונת דרכים פנסיונר

 10. תאונת דרכים כוח מכני

 11. תאונת דרכים גרר נגרר

 12. תביעה על תאונת דרכים

 13. אב נהרג בתאונת דרכים

 14. תאונת דרכים זעזוע מוח

 15. תאונות דרכים פסקי דין

 16. תאונת דרכים פגיעה בראש

 17. תאונת דרכים כסא גלגלים

 18. תאונת דרכים פיגור שכלי

 19. עו"ד תאונת דרכים קטלנית

 20. תאונת דרכים ייעוץ משפטי

 21. תאונת דרכים נהג לא ידוע

 22. תאונת דרכים נהג אמבולנס

 23. תאונת דרכים אחרי שחרור

 24. תאונת דרכים קוודרופלגיה

 25. תאונת דרכים פגיעה מוחית

 26. אישור משטרה תאונת דרכים

 27. תאונת דרכים מחוץ לישראל

 28. תאונת דרכים הוצאות רפואיות

 29. את מי תובעים בתאונת דרכים

 30. תאונת דרכים תינוק

 31. תאונות דרכים קלות

 32. עו"ד מתמחה בתאונות דרכים

 33. תאונה בדרך לעבודה

 34. תאונת דרכים לא קשה

 35. מחפרון תאונת דרכים

 36. תאונת דרכים ללא מגע

 37. תאונת דרכים - קריעת עצבי היד

 38. התאמת דיור לנפגעי תאונת דרכים

 39. פגיעה בפה / בלסת בתאונת דרכים

 40. דמי מחיה בתאונת דרכים

 41. תאונת דרכים לאחר בלימה

 42. תאונת עבודה שהיא גם תאונת דרכים

 43. גמגום בגלל תאונת דרכים

 44. חבלת ראש בתאונת דרכים

 45. חרדות אחרי תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קשה תינוקת

 47. פגיעה בשתי תאונות דרכים

 48. אובדן עין בתאונת דרכים

 49. תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה

 50. ? מנוף גלגלים נייד - תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים עם שני נפגעים

 52. השתלת עור עקב תאונת דרכים

 53. סחרחורות אחרי תאונת דרכים

 54. קפיצת בנג'י - תאונת דרכים

 55. ? תאונה עם מחפר - האם תאונת דרכים

 56. ההבדל בין תאונת דרכים תאונת עבודה

 57. תאונת דרכים ללא מגע פיזי

 58. תאונת דרכים רשיון לא בתוקף

 59. נזקים עקיפים בתאונת דרכים

 60. עזרת צד ג לפני תאונת דרכים

 61. אנצפלופתיה עקב תאונת דרכים

 62. האם צריך להוכיח אשם לצורך פיצויים

 63. ארבעה הרוגים בתאונת דרכים

 64. כסא גלגלים עקב תאונת דרכים

 65. הכחשת מעורבות בתאונת דרכים

 66. חניה במקום אסור תאונת דרכים

 67. הפסד תנאים סוציאליים - תאונת דרכים

 68. התחזות של נפגע בתאונת דרכים

 69. עבר רפואי לנפגע תאונת דרכים

 70. היצרות דיסק לאחר תאונת דרכים

 71. ? כמה מקבלים משפחה של הרוג תאונת דרכים

 72. תאונת דרכים עם קלנועים חשמלית

 73. ישנוניות יתר עקב תאונת דרכים

 74. חוק הרשות הלאומית - טיפול בתאונת דרכים

 75. תאונת דרכים לאחר יציאה מהרכב

 76. תאונה בדרך להחלפת כרטיס חניה

 77. פצעים קשים מאוד בתאונת דרכים

 78. הפעולות שמומלץ לעשות אחרי תאונת דרכים

 79. הפעולות שמומלץ לעשות אחרי תאונת דרכים

 80. תאונה בדרך לאסוף שותף לעבודה

 81. תאונת דרכים קטלנית נהג בשלילה

 82. דוגמא פסק דין סעיף 4 ג' - תאונות דרכים

 83. כריתת כיס המרה עקב תאונת דרכים

 84. פגיעה בזיכרון לאחר תאונת דרכים

 85. רסיסים בגוף בעקבות תאונת דרכים

 86. מצב של ''צמח'' עקב תאונת דרכים

 87. תסמונת בתר חבלתית (PTSD) - תאונת דרכים

 88. בעיה קוגניטיבית עקב תאונת דרכים

 89. סטיה מנתיב נסיעה - תאונת דרכים

 90. עיוורון בעין אחת עקב תאונת דרכים

 91. אובדן שירותי אב ובעל או אישה בתאונת דרכים

 92. תאונת דרכים קשה של תיירת בישראל

 93. תאונת דרכים עקב התדרדרות לפתע לאחור

 94. תסמונת פוסט טראומטית - תאונת דרכים

 95. תאונת דרכים של מי שאינו אזרח ישראלי

 96. עבודה ''בשחור'' של נפגע בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים קטלנית בגלל כביש לא תקין

 98. בעיות רפואיות לפני תאונת דרכים מצב רפואי קודם

 99. תביעה נגד בית חולים – טיפול אחרי תאונת דרכים

 100. מה להביא לפגישה עם עורך דין בתאונת דרכים

 101. תביעת מעביד בגין תאונת דרכים של עובד

 102. מימון בדיקה רפואית לנפגע תאונת דרכים

 103. תביעה נגד קופת חולים לאחר תאונת דרכים

 104. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה ביפו

 105. איבוד הכרה תאונת דרכים / אבדן הכרה תאונת דרכים

 106. תאונה בדרך חזרה מהעבודה בחניה ליד הבית

 107. הכנסה לא מדווחת של אדם שנפגע בתאונת דרכים

 108. חוב כספי על טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

 109. תאונת דרכים: חבלת ראש עם דימומים תוך מוחיים

 110. ביטול כתב קבלה ויתור ושחרור - תאונת דרכים

 111. רשיון נהיגה - תאונת דרכים תאונת דרכים - אי תשלום אגרה

 112. תאונת דרכים במהלך ניסיון השלתבות מהנתיב הימני לנתיב השמאלי

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון