תאונת דרכים מספר כלי רכב - את מי תובעים

סעיף 3(ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עוסק במקרה תאונת דרכים בה מעורבים מספר כלי רכב - זו לשון סעיפים 3(א) ו-3(ב) לחוק: בתאונת דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב, תחול על כל נוהג האחריות לנזקי הגוף של מי שנסע בכלי הרכב שלו.


נפגע אדם מחוץ לכלי הרכב בתאונת דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב, יהיו הנוהגים חייבים כלפיו יחד ולחוד; בינם לבין עצמם ישאו בנטל החיוב בחלקים שווים. לענין חלוקת החבות בין הנוהגים לפי סעיף קטן זה, רואים כלי רכב כמעורב בתאונת דרכים אם בעת התאונה היה מגע בינו לבין כלי רכב אחר או בינו לבין הנפגע.

כאשר קיימים מספר כלי רכב הקשורים לתאונת דרכים, יש לקבוע את האחריות לפיצוי הניזוקים במספר שלבים. בשלב הראשון, יש לבחון אם כלי הרכב הקשורים לתאונה נחשבים ככלי רכב מעורבים לפי הגדרת "תאונת דרכים" בסעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – הגדרה הדורשת, בין השאר, שימוש ברכב או התקיימות של אחת מן החזקות המרבות, וקשר סיבתי בין ה"שימוש" או החזקה לתאונה. אם רק אחד מכלי הרכב הוא רכב מעורב, רק חברת הביטוח שביטחה אותו תהא אחראית לפצות את הניזוקים.

כך, למשל, בעניין בפסק דין אררט, אף שמספר כלי רכב היו מעורבים בהתרחשות תאונת דרכים, רק אחד מהם ענה על ההגדרה שבסעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ולכן רק חברת הביטוח שביטחה רכב זה חבה בפיצוי. בשלב השני, אם ישנו יותר מכלי רכב אחד המעורב בתאונה, יש לפנות לסעיף 3 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כדי לקבוע מי מבין כלי הרכב אחראי לפצות את הניזוק. לשם כך יש לקבוע אם חלק מן הניזוקים או כולם הם "נוסעים", ואותם תהא אחראית לפצות רק חברת הביטוח של הרכב שבו הם "נסעו". זה היה המקרה בפסק דין אדרי, שם למרות שמספר כלי רכב היו מעורבים בתאונה, רק חברת הביטוח של של הרכב החונה חויבה לפצות את הניזוקים, כיוון שהם ישבו בתוך הרכב החונה. כאשר מדובר בנפגעים שאינם נוסעים, והתקיים מגע פיסי בין כלי הרכב או בין כלי רכב לבין הניזוקים, חברות הביטוח של כלי הרכב חבות ביחד ולחוד לפי הוראת סעיף 3(ב) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היתר לנהוג ברכב

 2. תאונת דרכים - השאלת רכב

 3. תאונת דרכים רכב מתדרדר

 4. תאונת דרכים עם רכב צבאי

 5. שפשוף רכב - תאונת דרכים

 6. תאונת דרכים עם רכב גנוב

 7. תאונת דרכים עם רכב עומד

 8. התהפכות רכב בתאונת דרכים

 9. צילום מקום תאונת הדרכים וכלי הרכב

 10. תאונת דרכים עם 4 כלי רכב

 11. הסתרת תאונת דרכים מקונה רכב

 12. ניצול כוח מכני של רכב - תאונת דרכים

 13. תאונת דרכים מספר כלי רכב - את מי תובעים

 14. העמסת רכב עם מנוף - תאונת דרכים

 15. האם התפוצצות רכב היא תאונת דרכים

 16. תאונת דרכים רכב מעביד 25% מהפיצויים

 17. תאונת דרכים עם רכב צבאי ללא רישיון

 18. מחיר מחירון רכב שניזוק בתאונת דרכים

 19. רכב התחיל לנסוע לפני שהנוסע עלה - תאונת דרכים

 20. נזק לציוד שהיה בתוך הרכב בתאונת דרכים

 21. האם ''קפיצה מרכב נוסע'' מהווה תאונת דרכים

 22. העלמת מידע מכוונת מקונה רכב על תאונת דרכים

 23. האם זריקת חפץ מכוונת על רכב מהווה תאונת דרכים

 24. גב תפוס בזמן החלפת גלגל רכב - האם תאונת דרכים

 25. מתיחה בגב בזמן פתיחת דלת הרכב - האם תאונת דרכים

 26. תאונת דרכים אשר אירעה בין רכב ובין רכב מערבל בטון

 27. האם תאונה בלי מגע בין כלי הרכב נחשבת "תאונת דרכים" ?

 28. כאשר ניסה לעקוף את רכבו של התובע מימין, פגע בצדו הימני של רכב

 29. התנגשות בין צדו השמאלי קדמי של רכב לבין צדו הימני קדמי של רכב

 30. תאונת דרכים: הרכבים הוכרזו כ"אובדן להלכה" והשני כ"אובדן כללי"

 31. טען כי למרות שניסה "לברוח" שמאלה, נפגע בפינה האחורית-ימנית מרכב

 32. התובע טוען כי נפגע בתאונת דרכים שארעה בעת שרכב התנגש ברכבו מאחור

 33. חתך את הרכב ומהבהלה ועל מנת למנוע התנגשות, הסיט את רכבו ונכנס לקיר

 34. האם פגיעתו של התובע בעת שהתפוצץ ברכבו צינור מים וממנו נפגע הינה תאונת דרכים ?

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון