נפילה ברחוב ביבנה

נפילה ברחוב ביבנה
אישה שעבדה בניקיון מעדה על מרצפות בולטות ועקומות במדרכה בעיר יבנה. היא נחבלה בפנים, בשיניים וברגליים. היא פנתה לקופ"ח שם טופלה ושוחררה לביתה. הוגשה תביעה כנגד עיריית יבנה וכנגד חברת הביטוח שלה הנתבעות הכחישו את אחריותן לנזק ואת גובהו וציינו כי התביעה הוגשה יומיים על סף ההתיישנות. כמו כן טענו כי מדובר בתאונת עבודה ותמוהה הטענה שהתובעת פוטרה מעבודתה בשל התאונה. בית המשפט ציין כי אין עוררין על קיומה של חובת זהירות מושגית החלה על גוף שלטון, דוגמת עיריית יבנה, שעניינה בטיחות הציבור בדרכים ובמתקנים שבבעלותו ובחזקתו של הגוף השלטוני, ומכאן חובתה של הנתבעת למנוע נזק מפגמים בדרך ואין גם ספק שהתובעת כמשתמשת במדרכות שבשטח שליטתה של הנתבעת נמנית על הקטגוריה של אנשים לגביהם חבה הנתבעת בחובת זהירות מושגית כלפיהם ואולם בהקשר לקיומה של חובת הזהירות הקונקרטית ובהקשר למקרה מעין המקרה שלפנינו, נקבע ככלל, כי הסיכון של נפילה או החלקה ברחובה של עיר הוא סיכון סביר כדי לקבוע אם הניזוק נושא באשם תורם יש לשאול אם אדם סביר היה נזהר יותר באותן הנסיבות, כאשר בית המשפט שוקל את מעשי הרשלנות של המזיק והניזוק בהצבתם זה מול זה כדי להשוות ולהעריך מבחינת האשמה המוסרית את מידתם ומשקלם של מעשיו ומחדליו של כל צד, במקרה זה, לאור מה שפורט לעיל, קבע בית המשפט כי אין קושי לקבוע כי מבחינת האשם המוסרי יש לזקוף לתובעת העוברת מדי יום, מספר פעמים ביום, אשמה תורמת משמעותית לקרות התאונה, שכן לא זו בלבד שגרסתה לא הייתה מפורטת לגבי גורם התאונה, מיקומה וסיבתה, אלא שביודעה שהיו קיימים מכשולים בדרך, היא יכלה לעקוף את המכשולים ולבחור בדרך חלופית בנקל ולא לצעוד אל תוך המפגע כסומא באפילה ולכן בית המשפט פסק לתובעת מחצית מסכום הפיצויים.

תביעה של חברת אבטחה כנגד עיריית יבנה
הוגשה תביעה כספית כנגד עיריית יבנה בגין חוב נטען עבור שירותי התקנה, מוקד וסיור ובגין "אזעקות שווא". בין הצדדים הייתה מחלוקת בשאלת עצם תקפותו של חוזה עליו מסתכמת התובעת וכן בשאלת החובות הנטענים. לטענת התובעת, חברה העוסקת במתן שירותי מוקד ובקרה עם אופציה למתן שירותי סיור, נחתם בינה לבין עירית יבנה הסכם שעניינו מתן שירותי מוקד ובקרה עם אופציה למתן שירותי סיור. לטענתה, מי שחתם על ההסכם מטעם העירייה היה קצין הביטחון שהציג עצמו כנציג העירייה וכמוסמך לחתום על ההסכם מטעמה. לטענת התובעת, בהתאם להסכם העבירה העירייה לתובעת הזמנות לאספקת שירותים שונים של התקנת רכזות ורכיבי מוקד אלקטרוניים אותם סיפקה התובעת, בנוסף לשירותי מוקד וסיור באתרים שונים ברחבי העיר יבנה, בין היתר בגני ילדים, בתי ספר, מתנ"סים ומחסנים של העירייה טבגין מתן השירותים, התחייבה הנתבעת לשלם לתובעת סכום קבוע, בהתאם לכל מוסד ומוסד. עיריית יבנה הכחישה את טענות התובעת וטענה כי תביעתה הקנטרנית מקורה בכך שהעירייה פרסמה מכרז פומבי למתן שירותי מוקד ובקרה, והתקשרה עם הזוכה במכרז, כאשר התובעת בחרה שלא להגיש הצעות למכרז זה. בית המשפט קבע כי לעניין יתרת החוב הנטענת עבור מתן השירותים, התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה להוכחת החובות הנטענים ודי היה בכך כדי לדחות את תביעתה ברכיב זה.

תביעה של חברת ביטוח כנגד עיריית יבנה
הוגשה תביעת שיבוב ע"י חברת ביטוח כנגד עיריית יבנה בגין נזק לרכב מבוטח שנסע בלילה, סטה מנתיב נסיעתו ופגע בגדר שהיתה בצד הדרך.נ חברת הביטוח פיצתה את מבוטחה בגין הנזקים שנגרמו לרכבו ובשל כך הוגשה תביעת שיבוב כנגד עיריית יבנהב. ע"פ גירסת נהג הרכב סטה הוא מנתיב הנסיעה מאחר ובכביש היה מונח מעקה הפרדה זמני מפלסטיק ללא אורות מהבהבים וללא תאורה מתאימה ברחוב ומכיוון שלא היה יכול להבחין בהם מבעוד מועד נאלץ לסטות באופן פתאומי ממסלול הנסיעה לתוך גדר וכתוצאה מכך נגרמו לרכבו נזקים חברת הביטוח טענה, כי עיריית יבנה התרשלה בכך שלא הציבה שילוט ותאורה מתאימים למצב התנועה והעבודות בכביש ולפיכך היא אחראית לפצותה בגין הנזקים שנגרמו לה. עיריית יבנה טענה כי במקום הייתה תאורה סבירה וכי היא אינה צד לתביעה זו שכן לא היא אשר ביצעה את העבודות בכביש, וכי על חברת הביטוח היה לתבוע את הקבלן המבצע.ו לאחר שבית המשפט שקל את הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים ולאחר שעיין בכתבי הטענות ובטענות הצדדים ובמסמכים, קבע שיהיה זה נכון וצודק לחייב את העירייה, לפצות את לחברת הביטוח ולשאת בשכ"ט עורך דין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בים

 2. נפילה במטבח

 3. נפילה בחתונה

 4. נפילה בכביש

 5. נפילה במרפאה

 6. נפילה מהגלריה

 7. נפילה מנדנדה

 8. נפילה אדיופטית

 9. נפילה בבית ספר

 10. נפילת עובד מהגג

 11. נפילה מגג בניין

 12. נפילה מרכב נוסע

 13. נפילה בתחנת דלק

 14. נפילה ממכסה מנוע

 15. נפילה ברחוב ביבנה

 16. נפילת ילד בקניון

 17. פיצויים על נפילה

 18. נפילה מגג בית ספר

 19. נפילת אבן על עובד

 20. נפילה בגלל שלולית

 21. נפילה בטיול לילי

 22. נפילה ליד פח זבל

 23. פיצוי על נפילה מעץ

 24. נפילה בשטח ציבורי

 25. נפילה בגלל רוח חזקה

 26. נפילה ממתקן שעשועים

 27. נפילה על אספלט ברחוב

 28. נפילה בשביל בגלל מפגע

 29. מוות עקב נפילה מסוס

 30. נפילה על רצפת קרמיקה

 31. פציעה קשה עקב נפילה

 32. תביעה על נפילה בסופר

 33. פיצוי על נפילת תקרה

 34. נפילה בשטח בית חולים

 35. נפילה לבור ברחוב חשוך

 36. נפילה בהחלקה על הקרח

 37. נפילה בגלל בור במדרכה

 38. נפילה בכביש בגלל הצפה

 39. נפילה במהלך טיול בצפון

 40. נפילה ביציאה מהג'קוזי

 41. נפילה בזמן יציאה מהרכב

 42. נפילה במדרכה בירושלים

 43. נפילה בירידה ממיניבוס

 44. נפילת מכסה מנוע על היד

 45. נפילה בירידה מאוטובוס

 46. נפילה של חולה אפילפסיה

 47. נפילה ממכסה מנוע של רכב

 48. נפילת שער כדורגל על ילד

 49. נפילה של ילד בחצר הבית

 50. נפילה מהמיטה בבית חולים

 51. נפילת ארגז כלים על היד

 52. נפילה לאחר תאונת דרכים

 53. נפילה על הרצפה באוטובוס

 54. נפילה על הברך בזמן ריצה

 55. נפילה בחדר אמבטיה במלון

 56. נפילה בבריכה במלון באילת

 57. נפילה בגלל תאורה לא מספקת

 58. נפילת חפץ מדירה על בנאדם

 59. נפילה לאחר עליה על שולחן

 60. נפילה בירידה מגג אוטובוס

 61. נפילה בגלל שרשרת על הרצפה

 62. נפילה על קולטן מי גשם שבור

 63. הינתקות או נפילה מרכב עומד

 64. נפילה תוך כדי יציאה מהרכב

 65. נפילה בזמן נסיעה באוטובוס

 66. נפילה במרצפות מדרכה מורמות

 67. נפילה עקב רטיבות באולם ספורט

 68. נפילה מהגג כדי לתקן נזילת מים

 69. נפילה לאחר עליה על גגון טנדר

 70. נפילה בגלל חגורת בטיחות ברכב

 71. נפילה בשביל אבנים בבית הקברות

 72. נפילה בגלל חבל שהיה על הרצפה

 73. תאונה במכסה ביוב בחולון

 74. אחריות עיריית ראשל"צ לבור בסמוך למדרכה

 75. נפילה בשל הפרשי גובה ברצפת בטון

 76. פיצויים על נפילה ברחוב בבאר שבע

 77. שבר ביד עקב נפילה במהלך ריקודים

 78. נפילת הולך רגל בכביש ליד מכונית

 79. נפילה בהליכה בגלל בור במרכז הכביש

 80. נפילה בגלל אבן במדרכה עקב צפיפות

 81. נפילה באוטובוס בגלל עצירה פתאומית

 82. נפילת אבן גדולה ממבנה החומה על הראש

 83. נפילת קורה על ראש של עובד באתר בניה

 84. נפילת חפץ על הרגל - האם תאונת דרכים

 85. ? נפילה בגלל מרצפות שבורות – תביעת פיצויים

 86. תביעה נגד מכון כושר - נפילה מהליכון

 87. נפילה בכניסה לבית - תביעה נגד ועד הבית

 88. נפילה ברחוב עקב התקלות בחפץ שהיה על הרצפה

 89. החלקה ונפילה על הרצפות הרטובות של חדר האשפה

 90. נפילה בגלל מכשול במדרכה בדרך חזרה מבית הכנסת

 91. נפילה על קקי של כלב בקניון - אחריות בנזיקין

 92. חלוקת אחריות בין העירייה לקבלן - נפילה ברחוב

 93. נפילה בגלל מלכלוך רב ורטיבות שהיו על רצפת המחסן

 94. נפילה בשל מחלה או חולשה פנימית ללא סיבה חיצונית

 95. נפילה בזמן קניות בסניף מגה בגלל קצה בולט של מדף

 96. נפילה כתוצאה מהיתקלות בבור בהליכה בשטח כביש החניה

 97. נפילת עצים/ענפים מרכב לאיסוף גזם על רכב שעמד לידו

 98. נפילה מצוק גבוה בטיול כתוצאה מסחיבת משקל יתר על הגב

 99. נפילת דלת תא מטען אוטובוס על הראש - האם תאונת דרכים

 100. החלקה בסניף שופרסל על גבינה לבנה שהיתה מונחת על הרצפה

 101. נפילה בירידה במשעול המוביל אל אתר הקבר במקום בו לא מותקן מאחז יד

 102. בנסיון לבלום את נפילתו הושיט קדימה את ידו הימנית וכתוצאה מכך נחבל קשות בכף ידו הימנית

 103. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון