נזקי גוף שנגרמו לקטין בבאר יעקב

הוגשה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לקטין בגין אירוע שארע לטענתו במרכז הקהילתי בבאר יעקב. בכתב התביעה נטען כי במהלך משחק מחבואים ששיחק עם חבריו נפגע התובע מדלת זכוכית שהתנפצה עליו וגרמה לו לנזקים רפואיים. מטעם הקטין העידה אימו ומטעם עיריית באר יעקב הופיע שנים מנהל המחלקה לתרבות נוער וספורט חוקר מטעם חברת הביטוח בית המשפט ציין בפסיקתו עת חובת הזהירות המושגית הנגזרת ממדיניות משפטית, שעיקרה במקרה הנדון כי בעלים ו/או מחזיק במקרקעין חייב חובת זהירות כלפי הנמצאים במקרקעין אשר לו השליטה עליהם, ממילא מקרקעין שנועדו לשהות של ילדים ובני נוער, ללא פיקוח. בית המשפט קבע כי במקרה זה אפשר היה בנקל למנוע את הנזק, למשל אם היה המפגע נעקר ממקומו והיו מחליפים ריצוף תחתיו ו/או בכל דרך מקצועית אחרת. גם הזכוכית שבדלת הקיימת במקום, עבה ככל שתהיה, לא הייתה הפריט הנכון במקום הומה ילדים, והיה צורך להגן עליה אם בסורגים צפופים ואם בזכוכית מחוסמת. אלא שלא כך נעשה בניגוד לכל מחזיק סביר במקרקעין שילדים באים בשעריו, ואשר כלפיהם חב הוא חובת זהירות קונקרטית והתביעה התקבלה.

תביעה של חברת ביטוח כנגד מועצה מקומית באר יעקב
הוגשה תביעה ע"י חברת ביטוח כנגד מועצה מקומית באר יעקב. בכתב התביעה נטען כי רכב המבוטח בחברת הביטוח נסע בכביש באר יעקב. בעודו נוסע, משאית אשר הגיעה מהמסלול הנגדי, סטתה לנתיב נסיעת רכב המבוטח, המבוטח סטה ימינה על מנת להמנע מפגיעה במשאית, לפתע נפגע רכב המבוטח מבור אשר היה בצד הכביש, תוך שלרכב המבוטח נגרם נזק רב. חברת הביטוח טענה כי התאונה ארעה עקב רשלנותה המלאה של הנתבעת - מועצה מקומית באר יעקב או עקב הפר חובה שבחוק ע"י הנתבעת, המתבטאים, בין היתר, בכך כי לא תחזקה כראוי את הכביש ו/או לא הציבה שלטי אזהרה המתריעים על מפגעים בכביש, או לא הקימה מערך פיקוח ובקרה של איתור ותיקון ליקויים ו/או לא הציבה גידור מתאים אשר ימנע מפגע לרכבים הנוסעים בכביש ועוד. מועצה מקומית באר יעקב טענה כי היא מקיימת סיורים ומתקנת מפגעים בכביש דרך קבע ואם היה קיים מפגע בכביש היתה מתקנת אותו; כי לא נמסר לה על מפגע במקום ע"י איש, לא לפני האירוע ולא אחריו, אף לא ע"י מבוטח התובעת, וכי לראשונה נודע לה על אירוע התאונה עם קבלת כתב התביעה. עוד נטען כי נסיבות אירוע התאונה מצביעות על רשלנות בלעדית של המבוטח של חברת הביטוח, אשר נהג רכבו בחוסר זהירות ולא שם ליבו לנעשה בדרך; לא התאים נהיגתו לתנאי השטח, נהג במהירות מופרזת. בית המשפט קבע, כי אילו היה המבוטח נוסע ביתר זהירות, שם ליבו לדרך, מבחין במשאית במועד, מאט מהירות נסיעתו, סוטה בזהירות לשוליים הימניים ואחר כך חוזר בזהירות לכביש, סביר כי לא היו נגרמות תוצאות האירוע. דהיינו, מהירות הנסיעה של מבוטח התובעת בדרך המסויימת, המועד בו הבחין כלל במשאית מולו, סטייתו החדה במהירות ימינה ואחר כך איבוד השליטה בחזרתו לכביש, תוך פגיעתו במדרכה אשר משמאל לדרך - כל אלה מצביעים על רשלנות רבתי של הנהג, מבוטח התובעת והתביעה נדחתה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת נזק גוף

 2. נזקי גוף - ליקוי קוכליארי

 3. נזקי גוף על רקע ריב חמולות

 4. התיישנות תביעות נזקי גוף - נזיקין

 5. חישוב בסיס השכר בתביעה לנזקי גוף

 6. נזקי גוף שנגרמו לקטין בבאר יעקב

 7. תביעה בגין נזקי גוף כנגד עיריית קרית מלאכי

 8. ערעור על תביעת נזקי גוף בתאונת עבודה

 9. פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו ביציאה מרכב

 10. דחיית תביעה בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 11. נזקי גוף עקב נפילה בהליכה על מדרכה משובשת

 12. פיצויים בגין נזקי גוף עקב נפילה על רצפת המרכול

 13. תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 14. תביעה שהוגשה בגין נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת דרכים

 15. תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו בשתי תאונות עבודה במפעל

 16. הכרה בתאונת דרכים בביטוח רכוש - אי הכרה בנזקי גוף

 17. חתימה על ויתור על תביעות כנגד המעביד בגין נזקי גוף

 18. תביעה לפי פקודת הנזיקין בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 19. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף בשל החלקה על רצפת המרכול

 20. רשלנות של עורך דין בתביעת נזקי גוף שנמחקה מחוסר מעש ?

 21. פיצוי בגין נזק גוף שארע לתובע עת עבד עבור הנתבעת באתר בנייה

 22. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף. התובעת קטינה נפגעה בתאונת דרכים

 23. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מפגיעה בתאונת עבודה

 24. תביעת בגין נזקי גוף שנגרמו בעת שהתובע החליק ונפגע בכף ידו הימנית

 25. תביעה בגין נזקי גוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 26. פיצוי התובע בגין נזקי גוף המוגשת עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 27. נזקי גוף בתאונת עבודה בעת סידור ארגזי משקה במדף נמוך - התרומם ונחבל בגב

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון