אחריות בנזיקין לחולי נפש

האם ישנה אחריות בנזיקין לחולי נפש
שאלת חבות של חולה נפש בנזיקין הינה שאלה רגישה ומורכבת, אין במשפט בישראל הוראה חד משמעית בחוק המסדירה חבות בנזיקין של חולי נפש אחד הטיעונים המרכזיים בגישה להטיל אחריות בנזיקין על חולי נפש הוא החשש מפני שימוש סרק בטענה, חשש זה נובע בין היתר מהחשש כי מדע הפסיכיאטריה הוא תחום פחות מדויק מתחומי רפואה אחרים וניתן לנצלו לרעה. גורם נוסף לגישה הדוגלת בהטלת אחריות על מזיקים חולי נפש הוא החשש שהציבור לא יקבל בהבנה פטור גורף מאחריות נזיקית לחולי נפש, דבר שעלול להוביל לפגיעה באמון הציבור במערכת המשפטית. לפי מדיניות בתי המשפט הרווחת כיום הכרה באחריות בנזיקין של חולי נפש נחוצה על מנת לעורר שמירה טובה יותר על חולי נפש מצד קרוביהם. גישה זו מיישמת את התכליות העומדות בבסיס דיני הנזיקין - הרתעה, ענישה, עשיית צדק פיזור הנזק ופיצוי הניזוק . למרות זאת, בתי המשפט לא שללו לחלוטין את האפשרות לא להטיל אחריות בנזיקין על חולי נפש ויתכנו מקרים בהם ינתן פטור לחולה נפש בהתחשב בשיקולי צדק שונים , למשל פטור אם יוכח כי מתאפשר פיצוי על ידי צד שלישי , כמו כן ישנה אפשרות של חיוב חלקי או מופחת בפיצויים כספיים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חובה חקוקה

 2. פיצויים על תקיפה

 3. הוכחת הנזק בדיני נזיקין

 4. מהי רשלנות בדיני נזיקין ?

 5. הוכחת תביעת נזיקין

 6. אחריות בנזיקין לחולי נפש

 7. עורך דין נזיקין רכוש

 8. חובת הקטנת הנזק נזיקין

 9. אפידמיולוגיה בתביעות נזיקין

 10. "גורם זר מתערב" בנזיקין

 11. גב תפוס - תביעת נזיקין

 12. עורך דין לענייני נזיקין

 13. אחריות בעל מקצוע בנזיקין

 14. מבחן "התנהגות בלתי סבירה" בנזיקין

 15. סעיף אחריות בנזיקין בחוזה

 16. סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

 17. עוולת הרשלנות דיני נזיקין

 18. ריסוס פירות - תביעת נזיקין

 19. חסינות שיפוטית תביעת נזיקין

 20. תביעת נזיקין על ירי של שוטר

 21. דיני נזיקין ביחסי בנק לקוח

 22. סעיף 52 לפקודת הנזיקין - גזל

 23. הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

 24. תביעת נזיקין בבית הדין לעבודה

 25. תביעת נזיקין נגד ביטוח לאומי

 26. אחריות בעל מקרקעין - מבחן הצפיות

 27. אחריותו של מחזיק במקרקעין בנזיקין

 28. תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים

 29. תביעת נזיקין בגין אירוע בשטחים

 30. אחריות שילוחית סעיף 16 הנזיקין

 31. הגשת תביעת נזיקין אחרי 10 שנים

 32. אחריות מפעיל בריכת שחיה בנזיקין

 33. תביעות הנזיקין בעקבות האינתיפאדה

 34. פסיקת פיצויים לעתיד בדיני נזיקין

 35. חובת הראיה בחוק ברשלנות לגבי דברים מסוכנים

 36. תאונת דרכים חזיתית - תביעת נזיקין

 37. אחריות מוגברת כלפי ילדים בדיני נזיקין

 38. תביעת נזיקין בגין תקיפה - פריקת כתף

 39. אחריות שולח - סעיף 14 לפקודת הנזיקין

 40. תביעה לפי פקודת הנזיקין בתאונת דרכים

 41. חיוב צד לקבל הצעת פשרה בתביעת נזיקין

 42. ערעור על חלוקת האחריות בתביעת נזיקין

 43. אחריות בנזיקין בגין אי מניעת פיגוע טרור

 44. חישוב הפסדי השתכרות אדם שנפטר בתביעת נזיקין

 45. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין נגד המעביד

 46. סעיף 41 לפקודת הנזיקין – "הדבר מדבר בעד עצמו"

 47. אחריות בנזיקין של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון