איך רושמים עסקה במקרקעין


כיצד רושמים עסקה במקרקעין
כאשר רוצים לרשום עסקה כגון קניה או מכירת דירה, יש להגיש את בקשת הרישום לרשם המקרקעין הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין, לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: שטר עסקה, נסח טאבו, כמו כן יש לצרף מסמכים המוכיחים את כשרות החותמים על השטר במקרה שהשטר עומד להיחתם שלא בידי צו העסקה, בנוסף לכך יש לצרף אישור כי שולמו כל המיסים ותשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום ומסמך אשר מוכיח הסכמת צד שלישי לביצוע העסקה במקרה שהסכמתו דרושה על פי דין. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין חוזה דירה).
 1. חוזה דירה פיקטיבי

 2. ביטול הסכם מכר דירה

 3. פרשנות הסכם מכר דירה

 4. חוזה מכר דירה לא חתום

 5. הפרת חוזה מכר דירה בחדרה


יפוי כוח במקרקעין
כאשר אחד הצדדים לעסקה מיוצג על ידי מיופה כוח חובה לצרף לבקשה לרישום העסקה יפוי כוח מאושר על ידי נוטריון, אולם אם יפוי הכוח ניתן לעורך דין אין צורך באישור של נוטריון, "יפוי כוח רגיל" פוקע באחד המקרים הבאים: ביטול על- ידי, השולח או השלוח, מותו של השולח או השלוח: גריעת כשרותו של השולח או השלוח ופשיטת רגל של השולח או השלוח. לעומת זאת, "יפוי כוח בלתי חוזר" לא יפקע בקרות המקרים לעיל. (למידע מפורט ניתן ליצור קשר עם עורך דין חוזה דירה).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תיקון רישום מקרקעין

 2. חידוש רישום מקרקעין

 3. איך רושמים עסקה במקרקעין

 4. התנגדות לרישום מקרקעין

 5. פיצוי על אי רישום מקרקעין

 6. בקשה לתיקון רישום מקרקעין

 7. תיקון רישום מקרקעין מוסדרים

 8. תיקון רישום מקרקעין בעילת תרמית

 9. אחריות לשכת רישום המקרקעין בנזיקין

 10. סמכות עניינית המפקח על רישום מקרקעין

 11. ערעור על החלטת המפקח על רישום מקרקעין

 12. ערעור על פסק דין המפקח על רישום המקרקעין

 13. אי התייצבות לדיון בהליך הסדר רישום מקרקעין

 14. ערעור על המפקחת על רישום המקרקעין בתל אביב

 15. הרישום בלשכת רישום המקרקעין אינו דקלרטיבי בלבד

 16. האם רישום בפנקסי המקרקעין הוא בבחינת מימוש זכויות

 17. רישום מקרקעין (מחוץ לתחום השיפוט) על שם רשות מקומית

 18. פיצוי מוסכם בגין איחור ברישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין

 19. תביעה בגין נזקי הרטיבות שנגרמו לדירה למפקח על רישום המקרקעין

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון