חשיפת פרטים מזהים של תובע בפסק דין

חוק הגנת הפרטיות
סעיף 1 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו", סעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות מגדיר מה ייחשב כפגיעה בפרטיות וסעיף 3 מגדיר כי "הסכמה" היא במפורש או מכללא. הזכות לפרטיות הקבועה בסעיף 7(א) לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הינה זכות חשובה ומהותית. מולה עומדות זכויות חשובות אחרות כגון: חופש הביטוי, חופש העיתונות וחירות הפרסום, ובית המשפט מקפיד שלא להצר את צעדיה של העיתונות ולא לפגוע בהתנהלותה התקינה. אך גם על העיתונות מוטלות חובות לא מועטות ובהן גם החובה שלא לפגוע בזכות לפרטיות.

חשיפת פרטים מזהים של תובע
חשוב לציין כי בתביעות על פי חוק הגנת הפרטיות נתונה לבית המשפט סמכות לפי שלושה סעיפים : סעיף 21 לחוק איסור לשון הרע, סעיף 27 לחוק הגנת הפרטיות וסעיף 70(ד) לחוק בתי המשפט - לאסור על פרסום שמו של התובע וכל פרט מזהה לגביו שאיננו מצוין בפסק הדין וכן לקבוע כי פסק הדין יוכל להתפרסם, אפוא, כלשונו, אך ללא ציון שמו של התובע על מנת לא לחשוף את זהותו, בייחוד בשנים האחרונות לאור פרסום פסקי דין רבים באינטרנט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסק דין חלקי

 2. פסק דין צודלר

 3. פסק דין פוליטי

 4. פסק דין זייצוב

 5. פסק דין ישן שאבד

 6. פסק דין פרלה עמר

 7. פסק דין לא מנומק

 8. חוב על פי פסק הדין

 9. פסק דין טעון ביצוע

 10. בקשה להבהרת פסק דין

 11. פסק דין מיסטר מאני

 12. טעות שבחוק בפסק דין

 13. ביטול חלקי של פסק דין

 14. השמטה מקרית בפסק דין

 15. פסק דין או החלטה אחרת

 16. חובת ההנמקה של פסק דין

 17. הכבדה על ביצוע פסק דין

 18. ערעור על פסק דין חלקי

 19. בקשה למנוע ביצוע פסק דין

 20. פסק דין בנושא זהות המעסיק

 21. ערעור על פסק דין לפי 79א

 22. ערעור על הבהרה של פסק דין

 23. טענת פרעתי לפני פסק הדין

 24. חשיפת פרטים מזהים של תובע בפסק דין

 25. ביטול סעיפים בפסק דין משקם

 26. הוספת תעודת זהות לפסק דין

 27. אכיפת פסק דין גרמני בישראל

 28. פסק דין הפרת הבטחת נישואין

 29. התקנת מעקה למרפסת - פסק דין

 30. תביעת חוב לפי פסק דין חלוט

 31. פטירה לפני חתימה על פסק דין

 32. אכיפת פסק דין צרפתי בישראל

 33. מועד ערעור על פסק דין מתוקן

 34. פסק דין גברא - פסק דין חפצי

 35. תקנה 402 - מועד קבלת פסק הדין

 36. ערעור על פסק דין בשאלת החבות

 37. ערעור על פסק דין לפי סעיף 79א

 38. ההבדל בין פסק דין להחלטה אחרת

 39. ארכה להגשת ערעור על פסק דין חלקי

 40. צעירה זקוקה לכיסא גלגלים פסק דין

 41. מועד הגשת ערעור מיום מתן פסק הדין

 42. טעות בפסק דין של בית הדין לעבודה

 43. פסק דין לפי 79א - זכויות במקרקעין

 44. בית דין לעבודה טעות סופר בפסק דין

 45. בקשה להבהרת פסק דין בית דין לעבודה

 46. פסקי דין בעניין הגבלה ביישור ברכיים

 47. בקשה לקביעת סכום פסוק על פי פסק דין

 48. פסק דין לא חתום על ידי כל חברי המותב

 49. ערעור המעסיק על פסק דין לטובת העובד

 50. בקשה לסגירת תיק הוצל''פ לאחר פסק דין

 51. ערעור על פסק דין להחזרת ילדים חטופים

 52. אי קיום פסק דין של המפקחת על המקרקעין

 53. פסק דין בתיק פלת''ד לפני קביעת המל''ל

 54. האם אפשר לערער על פסק דין לפי סעיף 79א

 55. אכיפת פסק דין של מדינת ניו יורק בישראל

 56. שינוי זכויות במקרקעין לאחר פסק דין חלוט

 57. נישואין פיקטיביים - בקשה לפסק דין הצהרתי

 58. ערעור על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה

 59. ערעור על פסק דין המבהיר את פסק הדין המקורי

 60. בקשת אב לעשות בדיקת רקמות לאחר פסק דין חלוט

 61. ערעור על פסק דין של בית משפט לענייני משפחה

 62. פניית ראש ההוצל''פ לבית המשפט להבהרת פסק דין

 63. ערעור על פסק דין של בית משפט לעניינים מקומיים

 64. האם רשאי בית דין אזורי לפרש פסק דין של בית דין ארצי

 65. חריגות בית משפט השלום מהוראות פסק הדין בערעור במחוזי

 66. איחור בהגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי לעבודה

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון