עורך דין עוולת הנגישה  1. הוכחת עוולת הנגישה

  2. תביעת נגישה נגד עו''ד

  3. הגשת תלונה - עוולת הנגישה

  4. מימוש שיק ביטחון - עוולת הנגישה

  5. עוולת הנגישה לאחר זיכוי מחמת הספק


עוולת הנגישה
לפי סעיף 60 לפקודת הנזיקין "נגישה" היא פתיחתו או המשכתו של הליך נפל למעשה, ובזדון, ובלי סיבה סבירה ומסתברת של הליך נפל, נגד אדם, בפלילים או בפשיטת רגל או בפירוק, וההליך חיבל באשראי שלו או בשמו הטוב או סיכן את חירותו, ונסתיים לטובתו, אם היה ההליך עשוי להסתיים כך, אך לא תוגש תובענה נגד אדם על נגישה רק משום שמסר ידיעות לרשות מוסמכת שפתחה בהליכים כנגד אדם מסוים או כנגד חברה, גם אם ההליך הסתיים ללא תוצאות.

עוולת שקר מפגיע
לפי סעיף 58 לפקודת הנזיקין, עוולת "שקר מפגיע" הינה פרסום הודעה כוזבת בזדון בין בעל פה ובין בדרך אחרת, בנוגע לעסקו של אדם, למשלח ידו, למקצועו, או לטובין שלו או לזכות קנין שלו.

היסוד הנפשי הנדרש
עוולות הנגישה שקר מפגיע מכילות בתוכן, כגורם שבלעדיו אין יסוד של מצב נפשי המיוחס למעוול. היסודות הנפשיים נלמדים, בהכרח, מאמירות ומעשים של הצדדים לתביעה, ויש צורך להוכיח בבית המשפט אמירות ומעשים אלו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון