תביעת פיצויים בגין נזק לרכב עקב שריפה במוסך עקב הצתה

בתביעת פיצויים כספיים שהוגשה כנגד מוסך רכב בגין נזק לרכב עקב שריפה במוסך עקב הצתה נפסק על ידי בית המשפט כי כי אין מעשה פלילי מנתק בהכרח את הקשר הסיבתי שבין התרשלות אדם לנזק שנגרם לאחר, באותם מקרים בהם המעשה הפלילי הספציפי היה צפוי, אם לא יינקטו אמצעי זהירות סבירים למניעתו לפיכך, גם אם הוכח שהשריפה פרצה עקב הצתה, אין ללמוד מכך בהכרח כי לא הייתה התרשלות מצד המוסך. על המוסך להראות שההצתה לא נגרמה עקב התרשלותו, אשר גרמה או תרמה לאותה הצתה. כדי להראות זאת, עליו להראות אחת מהשתיים: או שההצתה לא היתה בגדר סיכון צפוי, שאז לא היה חייב לנקוט בצעדים למניעתה או שאם זו היתה צפויה, הוא נקט בכל האמצעים הסבירים למניעתה.כאמור, על במוסך מוטל נטל ההוכחה להראות כי נתקיימו שני התנאים במצטבר, וכל זמן שלא הוכיח זאת, הרי שאינו פטור מאחריות. אחריותו של שומר שכר קבועה בסעיף 2(ב) לחוק השומרים כדלקמן: שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן; אך כשהמטרה לשמור על הנכס היתה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו, פטור השומר אם אבדן הנכס או נזקו נגרמו שלא ברשלנותו של השומר.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שריפה במסעדה

 2. ביטוח שריפת רכב

 3. ביטוח שריפה במפעל

 4. שריפה ביער – תביעת פיצויים

 5. שריפת גופה בישראל

 6. שריפה בחנות רהיטים

 7. ביטוח שריפה במועדון

 8. שריפה בגלל הדלקת מנגל

 9. אחריות על שריפת עצים

 10. אחריות לשריפה בית בשכירות

 11. שיקום מבנה לאחר שריפה

 12. אחריות על שריפה בפרדס

 13. ביטוח שריפה לאחר שיפוץ

 14. פיצויים בגין נזקי שריפה

 15. אחריות טכנאי גז לשריפה

 16. אחריות על שריפה שהתפשטה

 17. תביעה בנושא מקור השריפה

 18. ביטוח ועד בית בגין שריפה

 19. נטישת דייר מוגן עקב שריפה

 20. אחריות על שריפה בארון חשמל

 21. ביטוח רכב יוקרה מפני שריפה

 22. תביעה בגין שריפה בארון חשמל

 23. שריפת רכוש במהלך הובלת דירה

 24. שריפה בבית בגלל התקנת אנטנות

 25. חובת הגילוי בביטוח נזקי שריפה

 26. פיצוי על שריפה שפרצה מרכב אחר

 27. ביטול פוליסת ביטוח לפני שריפה

 28. נזקים למכוניות עקב שריפה במוסך

 29. גרימת שריפה ברשלנות בדירה בשכירות

 30. ערעור על נזקי שריפה ליקויים במושכר

 31. שריפה בגלל דליפת גז - תאונת דרכים

 32. נזקים כתוצאה משריפה בדירה של השכנים

 33. שריפה ברכב חונה - נזק לרכב צד שלישי

 34. שריפה בגלל התקנת מערכת חשמל - תביעת פיצויים

 35. פיצוי עפ''י פוליסת ביטוח בגין שריפה בעסק

 36. תביעה נגד חברת ביטוח לקבלת פיצויים על שריפה

 37. תביעת פיצויים בגין נזק לרכב עקב שריפה במוסך עקב הצתה

 38. חוק עזר עירוני: הריסת מבנים מסוכנים אחרי שריפה

 39. תביעה לפיצוי על נזקים שנגרמו למבנה כתוצאה משריפה

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון