תביעה על ליקויים בדירה

פסק דין

התובעים רכשו דירה מהנתבעת עפ"י חוזה. התובעים טענו לליקויים רבים בדירה, ירידת ערכה, נזקים והוצאות שגרמה להם הנתבעת, הגישו תביעה על ליקויים בדירה.

במסגרת תביעה על ליקויים בדירה בהסכמת הצדדים מונה מהנדס-שמאי כמומחה מטעם בית המשפט. המומחה נתן חוות דעת ראשונה ולאחר מכן חוות דעת משלימות, אשר התייחסו גם לירידת ערך הדירות. לאחר הדברים הללו העידו התובעים בביהמ"ש, הנתבעת לא הביאה עדים וב"כ הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב.

שווי הליקויים
בית המשפט פסק כי אין חולק כי שווי הליקויים בדירת התובעים הינו 19,518 ש"ח. ירידת ערך: הסכום הינו ללא מע"מ - 12,640 ש"ח.

מסירה באיחור
התובעים תובעים פיצויים בגין איחור במסירת דירה, איחור במסירת המחסן והמקלט. באשר לאיחור במסירת הדירה - נטען על ידם כי בדירה לא היה חשמל חודש ימים ממסירתה, דבר שגרם איחור (בחישוב כולל) של 111 יום. בהיעדר מכתב התראה או רישום בפרוטוקול המסירה איני יכול לקבל טענה זו בענין החשמל. לפיכך הטענה על איחור במסירת הדירה נדחית. מאידך, אני מקבל טענת התובעים כי קיבל המחסן באיחור ניכר, שכן מחסן זה שימש לנתבעת כמשרד ועדות מר התובעים בענין זה לא נסתרה. האיחור במסירת המחסן נמשך כשנה ואני פוסק לתובעים בענין זה סכום של 4,000 ש"ח. לא ברור מהו הנזק הממשי שנגרם לתובעים עקב מסירה מאוחרת של המקלט. לפיכך התביעה על ליקויים בדירה בענין המקלט נדחית.

עגמת נפש
בהתחשב בכלל הנתונים שבפני, אני פוסק סכום של כ15%- מהסכומים הנ"ל - 5,500 ש"ח.

הוצאות
כאמור לעיל, התובעים זכאים להוצאות עבור מהנדסים ואגרות משפט. סכום התביעה על ליקויים בדירה היה מוגזם, לפיכך אני מעמיד סכום ההוצאות הכולל על 9,000 ש"ח.

התוצאה
לאור האמור בית המשפט חייב את הנתבעת לשלם לתובעים הסכומים לעיל לרבות הוצאות משפט. כמו כן תשלם הנתבעת שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ש"ח + מע"מ. כל הסכומים נושאו הצמדה וריבית מיום פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויים בריצוף

 2. ליקויים בהנחת פרקט

 3. ליקויי רטיבות בדירה

 4. ליקויים בעבודות עפר

 5. ליקויים בדירה בשכירות

 6. תביעה על ליקויים בדירה

 7. כתב תביעה ליקויים ברכב

 8. ליקויי אקוסטיקה בדירה

 9. ליקוי נפשי עקב הלם קרב

 10. קניית מכונית עם ליקויים

 11. ליקוי טכני בהצבעה בבחירות

 12. ליקויי רטיבות בדירת מגורים

 13. הסתרת ליקויים בדירה מהקונה

 14. ליקויי איטום גג בבית משותף

 15. תביעה נגד סוחר רכב בגין ליקויים

 16. ליקויים בעמוד השדרה עקב העבודה

 17. תביעה נגד מוכר דירה עקב ליקויים

 18. ליקויים בלוח הפעלה של מכשיר חשמלי

 19. ליקויים בעבודות עקב חריגה מתוכנית

 20. תביעה נגד משכיר דירה בגין ליקויים במושכר

 21. תביעה לקבלת פיצויים בגין ליקויים שהתגלו בדירת התובעים

 22. פיצוי בגין נזק שלטענתו נגרם לו בשל ליקויים שנתגלו בבריכה

 23. בתום תקופת השכירות חולט חלק מהפיקדון עקב ליקויים נטענים בדירה

 24. לטענת התובעים התגלו בבית ליקויים חוזרים ונשנים וכן ליקויים חדשים

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון