אחריות לשריפה בית בשכירות

תביעות בגין נזקים כתוצאה משריפה
עיקרון כללי הוא שהרשלן שגרם לשריפה, אשר המרבית המקרים הינו בעל המקרקעין שמהם פרצה האש, חייב לפצות את הניזוק על הנזק שגרם באשמתו. לעתים לניזוק יש פוליסת ביטוח המכסה את הנזק שנגרם. העובדה שהניזוק מבוטח, ושחברת הביטוח שילמה לו, איננה משחררת בדרך-כלל את המזיק מהצורך לשאת בתוצאות עוולתו. סעיף 62 לחוק חוזה הביטוח מקנה למבטח ששילם למבוטח זכות תחלוף (שיבוב), והוא זכאי לתבוע את המזיק

אחריות לשריפה בנכס בשכירות
בדין הישראלי ישנה הכרה עקיפה בקיומו של חיוב כלפי הבעלים בנכס מצד חברת הביטוח שהוציאה פוליסה על שם המחזיק בנכס. בית המשפט דן במקרה בו שוכר של נכס ביטח את הנכס. השוכר לא שעבד את זכויותיו כלפי חברת הביטוח לטובת הבעלים, אף שהתחייב בהסכם עם הבעלים לעשות כן. שריפה שפרצה במבנה שבו נמצא הנכס גרמה לו "נזק טוטלי". הבעלים הגיש לבית-המשפט תובענה, ובה עתר כי יוצהר כי הוא זכאי לקבל מחברת הביטוח דמי ביטוח בגין הנזק ונקבע כי המשכיר בא בנעלי המבוטח בכל עניין הקשור בפוליסה הן מחמת זכות הקניין שלו, הן מחמת השעבודים שקיבל מהמבוטח.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שריפה במסעדה

 2. ביטוח שריפת רכב

 3. ביטוח שריפה במפעל

 4. שריפה ביער – תביעת פיצויים

 5. שריפת גופה בישראל

 6. שריפה בחנות רהיטים

 7. ביטוח שריפה במועדון

 8. שריפה בגלל הדלקת מנגל

 9. אחריות על שריפת עצים

 10. אחריות לשריפה בית בשכירות

 11. שיקום מבנה לאחר שריפה

 12. אחריות על שריפה בפרדס

 13. ביטוח שריפה לאחר שיפוץ

 14. פיצויים בגין נזקי שריפה

 15. אחריות טכנאי גז לשריפה

 16. אחריות על שריפה שהתפשטה

 17. תביעה בנושא מקור השריפה

 18. ביטוח ועד בית בגין שריפה

 19. נטישת דייר מוגן עקב שריפה

 20. אחריות על שריפה בארון חשמל

 21. ביטוח רכב יוקרה מפני שריפה

 22. תביעה בגין שריפה בארון חשמל

 23. שריפת רכוש במהלך הובלת דירה

 24. שריפה בבית בגלל התקנת אנטנות

 25. חובת הגילוי בביטוח נזקי שריפה

 26. פיצוי על שריפה שפרצה מרכב אחר

 27. ביטול פוליסת ביטוח לפני שריפה

 28. נזקים למכוניות עקב שריפה במוסך

 29. גרימת שריפה ברשלנות בדירה בשכירות

 30. ערעור על נזקי שריפה ליקויים במושכר

 31. שריפה בגלל דליפת גז - תאונת דרכים

 32. נזקים כתוצאה משריפה בדירה של השכנים

 33. שריפה ברכב חונה - נזק לרכב צד שלישי

 34. שריפה בגלל התקנת מערכת חשמל - תביעת פיצויים

 35. פיצוי עפ''י פוליסת ביטוח בגין שריפה בעסק

 36. תביעה נגד חברת ביטוח לקבלת פיצויים על שריפה

 37. תביעת פיצויים בגין נזק לרכב עקב שריפה במוסך עקב הצתה

 38. חוק עזר עירוני: הריסת מבנים מסוכנים אחרי שריפה

 39. תביעה לפיצוי על נזקים שנגרמו למבנה כתוצאה משריפה

 40. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון