נטל ההוכחה בתביעות ביטוח רכוש

לקביעה על מי יוטל נטל השכנוע לעניין הגרימה למקרה הביטוח, (על חברת הביטוח או על המבוטח ) עשויות להיות השלכות משמעותיות. ראשית, במקרה של ספק שקול ביחס לגרימה המכוונת, כאשר השופט אינו יכול להכריע איזו מהגרסאות מסתברת יותר, יפסיד הצד שעליו נטל השכנוע. שנית, נטל הבאת הראיות רובץ בתחילת המשפט על הצד שנושא בנטל השכנוע. על כן, השאלה מי נושא בנטל השכנוע תשפיע במידה רבה על הדרך בה יתנהל המשפט, ועל הראיות שיביא כל אחד מהצדדים לביסוס טענותיו. שלישית, נטל השכנוע משליך על הכלל לפיו אם צד לא הזמין עד שחיוני לביסוס טענתו, ניתן להסיק מכך מסקנה ראייתית כנגדו. רביעית, נטל השכנוע משפיע על התנהגות הצדדים מחוץ לכתלי בית המשפט. הוא עשוי להשפיע על החלטת חברת הביטוח האם להעניק למבוטח תגמולים אם לאו ועל החלטתו של המבוטח אם להתפשר עם חברת הביטוח או שמא להגיש תביעה בבית המשפט על מלוא הנזק. נטל השכנוע משתנה בין מקרי הביטוח השונים. הכלל המטיל את נטל השכנוע באופן שונה לפי סוג הביטוח מכניס אלמנט של אי ודאות לתוך דיני הביטוח ואי הוודאות פוגעת בעיקר במבוטחים שאינם יודעים מה עליהם להוכיח באיזה מקרה, גניבה שריפה וכיוצ"ב.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו נטל ההוכחה בתביעות רכוש ?

 2. נטל הראיה בביטוח רכוש

 3. נטל ההוכחה בתביעות ביטוח רכוש

 4. נטל ההוכחה הפרה יסודית

 5. נטל השכנוע נטל ההוכחה

 6. נטל הבאת הראיות בערעור

 7. נטל השכנוע בטענת פרעתי

 8. נטל השכנוע במשפט אזרחי

 9. נטל ההוכחה במשפט האזרחי

 10. תביעה שטרית נטל ההוכחה

 11. נטל ההוכחה בעוולת התרמית

 12. נטל ההוכחה באכיפת פסק חוץ

 13. נטל השכנוע נטל הבאת הראיות

 14. נטל ההוכחה בטענת אמת דיברתי

 15. נטל ההוכחה בנזקי אש על צד ג

 16. היפוך נטל הראיה בתביעה שטרית

 17. נטל הראיה לפי פקודת מס ההכנסה

 18. נטל ההוכחה בחוק הגנה על עובדים

 19. נטל ההוכחה בבקשה לפסיקת הוצאות

 20. תביעה נגד עיזבון - נטל ההוכחה

 21. נטל ההוכחה של בעלות על מקרקעין

 22. נטל השכנוע במקרה של נזק ראייתי

 23. הפרת הבטחת נישואין - נטל ההוכחה

 24. בקשה להעברת את נטל ההוכחה לנתבעת

 25. נטל ההוכחה בטענת מעין הודאה והדחה

 26. ההבדל בין "נטל השכנוע" לבין נטל הבאת הראיות

 27. נטל ההוכחה בטענת "ביום" מקרה הביטוח

 28. נטל ההוכחה בתאונה בדרך חזרה מהעבודה

 29. נטל ההוכחה לגבי נסיבות סיום יחסי העבודה

 30. הנטל הנדרש להוכיח התייצבות בלשכת שירות התעסוקה

 31. על מי מוטל נטל ההוכחה בשאלת חובת הקטנת הזנק ?

 32. כנות כריכת מזונות בבית הדין הרבני - נטל ההוכחה

 33. נטל ההוכחה בטענת התפטרות בגין הרעה מוחשית בתנאי העבודה

 34. נטל הוכחת כנות הקשר לקבלת מעמד ידוע בציבור של אזרח זר

 35. טענת התרמית היא טענת הגנה, נטל ההוכחה על חברת הביטוח

 36. הנטל להוכחת מהות העסקה וטענות ההגנה בדבר מסירת השיקים לביטחון

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון