חוק הגנת חיית הבר

חוק הגנת חיית הבר, כפי שעולה מדברי ההסבר להצעת חוק להגנת חיית הבר, התשי"ד-1954 – נועד להסדיר את תחום הגנת חיית הבר, צידתה והחזקתה, מתוך מגמה לשמור על אוכלוסיית החי הדלה מפני דלדול נוסף ולאפשר את רבייתה. לשם הגשמתה של תכלית זו נועדה סמכותו של השר להתקין תקנות לפי סעיף 16(5), הנוגעות לתנאי החזקה נאותים של חיות הבר.

היתר להחזקת חיית בר
סעיף 12ב לתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו-1976, קובע כי התנאים לקבלת היתר להחזקת חיית בר הם כי ההיתר לא יעמוד בסתירה להוראות האמנה בדבר סחר בינלאומי במינים של חיות בר וכי מנהל השירותים הווטרינריים ייתן את הסכמתו למתן ההיתר. תנאים אלה אינם עוסקים בבטיחות ההחזקה של החיות אלא בפיקוח על תנאי ההחזקה. ה"הנחיות לטיפול והחזקה" של חיות בר שהוצאו על ידי חטיבת האכיפה והפיקוח של רשות שמורות הטבע ונועדו להדריך את המבקשים להחזיק בחיות בר, מכילות הנחיות הנוגעות לדאגה לשלומן של חיות הבר. ישנה מחלוקת משפטית בשאלה אם ניתן לגזור מחוק זה חובת זהירות של מחזיק בחיית בר כלפי בני אדם שניזוקו מהחיה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קניית אפרוחים

 2. פינוי בעלי החיים

 3. עבירת צייד חזירים

 4. הרעלה מריסוס פרות

 5. חוק הגנת בעלי חיים

 6. פיטום אווזים בישראל

 7. איסור על דיג בחוט בלבד

 8. חוק הגנת חיית הבר

 9. עונש על ציד בלתי חוקי

 10. צייד דורבנים באמצעות מלכודות

 11. פגיעה מבעל חיים - תביעה פיצויים

 12. מסירת מידע על ניסויים בבעלי חיים

 13. גידול דבורים והפקת דבר ללא רישיון –

 14. האם מותר לגדל בעלי חיים על קרקע חקלאית ?

 15. איסור דייג באילת - כתב אישום על דייג חוטים

 16. דייג בשמורת טבע - האם מותר לדוג בשמורת טבע ?

 17. הספקת מים בתעריף ביתי למכלאה כאשר העדר במרעה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון