רשלנות רפואית אובדן סיכויי החלמה

פיצוי בגין אובדן סיכויי החלמה
שיטת המשפט הישראלית הכירה בזכותו של ניזוק לפיצוי מקום שבו גרעה התרשלותו המוכחת של הנתבע מסיכויי החלמתו של הניזוק. מדובר בפיצוי לפי סיכוי במתחם מצומצם ומוגדר של רשלנות רפואית. בית המשפט העליון קבע פיצוי בדרך של יצירת ראש נזק חדש שעיקרו אובדן סיכויי החלמה. במסגרת ראש נזק זה יש אפשרות לפסוק פיצוי חלקי בגין הפגיעה בסיכויי ההחלמה. הדוקטרינה של אובדן סיכויי החלמה כראש נזק נפרד משאר ראשי הנזק מקובלת ומיושמת במשפט הישראלי מזה שנים בעקבות פסק הדין.

אבדן סיכויי החלמה - קשר סיבתי
שיטת המשפט הישראלית הכירה בזכותו של מי שניזוק כתוצאה מרשלנות רפואית לקבלת פיצוי גם כאשר קיימת עמימות משמעותית בשאלת הקשר הסיבתי שבין ההתרשלות לנזק כמו במקרים של אבדן סיכויי החלמה. בתי המשפט קבעו כי במקרים שבהם קיימת אי-ודאות באשר לנסיבות המקרה, עלול הניזוק להימצא במצב בו אין ביכולתו להוכיח, על-פי הכללים הרגילים, את יסודות העוולה, כלומר, אי-הודאות אינה נוגעת לשאלת האשם, כי אם לשאלת הזיקה הסיבתית בין הסיכון שנוצר בהתרשלות, לבין הנזק.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה על רשלנות רפואית

 2. חוות דעת ברשלנות רפואית

 3. רשלנות רפואית התיישנות תביעה

 4. סוגים שונים של רשלנות רפואית

 5. רשלנות רפואית מתמשכת

 6. הארכת התיישנות ברשלנות רפואית

 7. רשלנות רפואית אובדן סיכויי החלמה

 8. נזק נדיר - רשלנות רפואית

 9. פיתול אשך - רשלנות רפואית

 10. רשלנות רפואית בטיפול בפציעה

 11. תביעת רשלנות רפואית של אחות

 12. אבחנה מבדלת - רשלנות רפואית

 13. רשלנות רפואית סקירת מערכות

 14. תביעת רשלנות רפואית נגד רופא

 15. רשלנות רפואית בבית חולים הדסה

 16. רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים

 17. רישום חסר בתביעת רשלנות רפואית

 18. תיקון כתב תביעה ברשלנות רפואית

 19. רשלנות רפואית בבית חולים שערי צדק

 20. אבחון אי ספיקת כליות רשלנות רפואית

 21. גובה הפיצויים בתביעת רשלנות רפואית

 22. תביעת רשלנות רפואית בגין אבחון חלקי

 23. תביעת רשלנות רפואית בגין שחרור ממיון

 24. אבחון לקוי בקופת חולים - רשלנות רפואית

 25. העברת נטל ההוכחה בתביעות רשלנות רפואית

 26. הוכחת תביעת רשלנות רפואית ללא חוות דעת

 27. רשלנות רפואית בדיקת מיפוי במחלקת רנטגן

 28. תאונת דרכים רשלנות רפואית - ייחוד עילה

 29. תביעת רשלנות רפואית נגד קופת חולים כללית

 30. הגשת חוות דעת משלימה בתביעת רשלנות רפואית

 31. גובה ההוצאות על דחיית תביעת רשלנות רפואית

 32. התיישנות תביעת רשלנות רפואית נגד בית חולים

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון