חוות דעת ברשלנות רפואית

בהתאם לסעיף 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, חוות הדעת הרפואית, היא תנאי מוקדם להעלאת תיזה שברפואה, כשהתפיסה היא כי אין בעל דין יכול להעלות טיעון המתבסס על מדע הרפואה, אלא אם הניח את היסוד לכך על ידי דברו של בעל מקצוע, אולם יש מקרים בהם חל היוצא מן הכלל כאשר בית המשפט פוטר בעל דין מהגשת חוות דעת מטעמים מיוחדים שיירשמו.כאשר התובע מגיש חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית לבית המשפט, להוכחת עניין שברפואה לביסוס טענותיו, הוא אינו מוגבל, בעת פריסת מכלול ראיותיו, באופן בלעדי לאותה חוות דעת ובית המשפט רשאי להיזקק אז להוכחה של עניין שברפואה מטעמו, אף אם זו לא תלבש לבוש של חוות דעת דווקא. חשוב להבהיר כי, אין בהגשת חוות דעת מומחה כדי לחרוץ גורלה של התביעה וכדוגמת העדים המעידים על עובדות, צפויים גם עורכי חוות הדעת להיחקר על דעותיהם כפי שעדים המעידים על עובדות נחקרים על גירסתם העובדתית, אלא עיקרו של דבר, בית המשפט הוא הקובע, איזו חוות דעת, אם בכלל, מקובלת עליו, של התובעים או של הנתבעים. בית המשפט רשאי לפסוק על פי חוות הדעת של הצדדים וכן רשאי הוא למנות מומחה מטעם בית המשפט אשר יתבקש לחוות את דעתו על הסוגיה של רשלנות רפואית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה על רשלנות רפואית

 2. חוות דעת ברשלנות רפואית

 3. רשלנות רפואית התיישנות תביעה

 4. סוגים שונים של רשלנות רפואית

 5. רשלנות רפואית מתמשכת

 6. הארכת התיישנות ברשלנות רפואית

 7. רשלנות רפואית אובדן סיכויי החלמה

 8. נזק נדיר - רשלנות רפואית

 9. פיתול אשך - רשלנות רפואית

 10. רשלנות רפואית בטיפול בפציעה

 11. תביעת רשלנות רפואית של אחות

 12. אבחנה מבדלת - רשלנות רפואית

 13. רשלנות רפואית סקירת מערכות

 14. תביעת רשלנות רפואית נגד רופא

 15. רשלנות רפואית בבית חולים הדסה

 16. רשלנות רפואית לאחר תאונת דרכים

 17. רישום חסר בתביעת רשלנות רפואית

 18. תיקון כתב תביעה ברשלנות רפואית

 19. רשלנות רפואית בבית חולים שערי צדק

 20. אבחון אי ספיקת כליות רשלנות רפואית

 21. גובה הפיצויים בתביעת רשלנות רפואית

 22. תביעת רשלנות רפואית בגין אבחון חלקי

 23. תביעת רשלנות רפואית בגין שחרור ממיון

 24. אבחון לקוי בקופת חולים - רשלנות רפואית

 25. העברת נטל ההוכחה בתביעות רשלנות רפואית

 26. הוכחת תביעת רשלנות רפואית ללא חוות דעת

 27. רשלנות רפואית בדיקת מיפוי במחלקת רנטגן

 28. תאונת דרכים רשלנות רפואית - ייחוד עילה

 29. תביעת רשלנות רפואית נגד קופת חולים כללית

 30. הגשת חוות דעת משלימה בתביעת רשלנות רפואית

 31. גובה ההוצאות על דחיית תביעת רשלנות רפואית

 32. התיישנות תביעת רשלנות רפואית נגד בית חולים

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון