אי פינוי דייר למרות עילת פינוי

סעיף 132(א) לחוק הגנת הדייר קובע כי על אף קיומה של עילת פינוי רשאי בית המשפט לסרב לתת פסק דין של פינוי אם שוכנע בנסיבות העניין שלא יהיה זה צודק לתתו. על פי סעיף זה רשאי בית המשפט לשקול מתן סעד מן הצדק, גם אם ראה שקיימת לתובע הזכות לפנות את הנתבע מן המושכר, כל זאת בהתקיימן של נסיבות מיוחדות המצדיקות לעשות כן. במסגרת השיקולים הנוגעים למתן הסעד, יש לבחון את הנסיבות הקונקרטיות על כל רכיביהן. הגורמים אותם יש לשקול בטרם יינתן סעד מן הצדק בהתאם לפסיקת בית המשפט הם טיב המושכר כלומר הבחנה בין סעד מן הצדק בדירת מגורים לבין זה הניתן בבית עסק ונקבע כי בדירת מגורים יקלו יותר עם הדייר אשר המושכר מהווה עבורו קורת גג. מהות ההפרה כאשר ניתן לתקן את ההפרה ולהשיב את המצב לקדמותו, יטה בית המשפט לתת סעד מן הצדק. במקרה דנן, ניתן לחייב את הנתבעת בתשלום מלוא דמי השכירות, בהתנהגות ראויה, בתשלום פיצוי בגין התנהגותה בעבר ובהחזקת הדירה במצב תקין. התנהגות הדייר האבחנה הנהוגה בפסיקה היא בין דייר חסר תום לב אשר פעל כפי שפעל בכוונה תחילה לבין דייר תם לב ששגה. סבורני כי במקרה זה, הגם שדעתי אינה נוחה מהתנהגות הנתבעת ופועלה, הרי שאין התנהגותה מצדיקה סעד כה קיצוני של פינויה מהדירה. והתנהגותם של המשכירים .

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגנת הצדק הסביר

 2. שיקולי צדק במשפט

 3. הגנה מן הצדק במשפט הפלילי

 4. הגנה מן הצדק דייר מוגן

 5. מהי טענת הגנה מן הצדק ?

 6. הגנה מן הצדק העדר שימוע

 7. סיכויי טענת הגנה מן הצדק

 8. הגנה מן הצדק בהליך פלילי

 9. אכיפה בררנית הגנה מן הצדק

 10. אי פינוי דייר למרות עילת פינוי

 11. התנהגות הנאשם בהגנה מן הצדק

 12. ניהול עסק ללא רישיון הגנה מן הצדק

 13. אי קיום צו בית משפט - הגנה מן הצדק

 14. פינוי דייר מוגן בעסק - סעד מן הצדק

 15. פרשת ויסות מניות הבנקים - הגנה מן הצדק

 16. בקשה לביטול כתב אישום מחמת הגנה מן הצדק

 17. ביטול כתב אישום הגנה מן הצדק תכנון ובניה

 18. סעד הגנה מן הצדק תכנון ובניה אכיפה בררנית

 19. סמכות ביהמ"ש לסטות מסדרי דין וראיות מטעמי צדק

 20. סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי: הגנה מן הצדק

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון