נפילה במדרגות תביעת פיצויים

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה נגד הנתבעת לפיצויי נזיקין בגין תאונה שארעה לו ביום 19.1.96 [להלן: נפילה במדרגות תביעת פיצויים].

2. התובע הינו עובד קבוע של הנתבעת משנת 1990, באגף הפקוח. שאלת האחריות
3. ביום נפילה במדרגות תביעת פיצויים, בבנין השייך לנתבעת, החל התובע לרדת במדרגות הבנין עד שהגיע למשטח ישר, שאז החל לרדת לקומה נוספת, החליק ונפל מטה.

4. לפי עדות התובע, המקום היה רטוב מגשם, שכן החלון במקום לא היה סגור, דבר אשר גרם להחלקה ולנפילתו בין 7 עד 8 מדרגות.

5. בחקירתו הנגדית, טען התובע כי יתכן והמקום היה רטוב לאחר ניקוי המדרגות, אך מכל מקום היתה רטיבות והיא אשר גרמה לנפילתו.

6. עד התביעה מס' 1, אללוף אליהו, מסר תצהיר [ת1/] ולפי סעיף 5 לתצהירו הודבקו על המדרגות פסים למניעת החלקה.

7. אני מקבל את עדות התובע כי אכן שטח המדרגות היה רטוב, דבר אשר גרם להחלקתו ולנפילתו.

8. הנתבעת מצאה לנכון להדביק פסים למניעת החלקה, לאחר נפילה במדרגות תביעת פיצויים, דבר שמצביע על קיום סכנה כאשר החלון במקום פתוח וממנו חדרו מי גשם.

9. לאור האמור, התרשלה הנתבעת בכך שלא נקטה באמצעים הדרושים/המתאימים, למניעת החלקה במדרגות, אשר נמצאות בשימוש יום יומי של עובדיה בפרט ושל הציבור בכלל, ועל כן עליה לפצות את התובע בגין נזקיו. המצב הרפואי
10. בעקבות נפילה במדרגות תביעת פיצויים, סבל התובע משבר ניתוק בגליל הסופי של אצבע 2 של יד ימין שלו ולא היה מסוגל לעבוד במשך עשרה ימים.

11. נפילה במדרגות תביעת פיצויים הוכרה על ידי המל"ל כתאונת עבודה; הועדה הרפואית קבעה לתובע נכות זמנית בשעור של 20% עד ליום 31.5.96 וכן בשעור של 10% עד ליום 27.7.96 ונכות צמיתה בשעור של 5% החל מיום 1.8.96.

12. הועדה ציינה בהחלטתה, כי אין מקום להפעיל את תקנה 15, שכן התובע חזר לעבוד במקום עבודתו הקודם - באופן מלא.

13. התובע קיבל טיפול פיזיוטרפי והומלץ על שימוש בגרב מגן בברך עקב מכה שקיבל תוך כדי נפילתו מהמדרגות.

אובדן הכנסה בעבר
14. התובע, כאמור, נעדר ממקום עבודתו למשך תקופה של עשרה ימים וקיבל את מלוא שכרו מהנתבעת, בהיותה מעבידו מורשה עפ"י חוק הביטוח הלאומי; התובע לא נעדר ממקום עבודתו בעקבות נפילה במדרגות תביעת פיצויים לאחר מכן, ועל כן אינו זכאי לפיצוי בגין ראש נזק זה. הוצאות נסיעה והוצאות רפואיות
15. נפילה במדרגות תביעת פיצויים, כאמור, הוכרה על ידי המל"ל כתאונת עבודה והתובע זכאי לקבל את מלוא הטיפול הרפואי עפ"י חוק הבריאות הממלכתי, לפי ההלכה שנפסקה בע.א. 5575/95 סהר נ' אלחדד, פ"ד כרך כ"א(2) עמ' 724.

16. התובע שילם עבור השתתפות בביקור רופא וכן עבור תרופות - סכומים זעומים, ובנוסף, נאלץ להיעזר בתחבורה ציבורית לשם קבלת טיפול רפואי.

17. אני מעריך ראש נזק זה לעבר ובעתיד - בסכום של 1000 ש"ח, משוערך כולל ריבית.

כאבים וסבל
18. התובע הינו יליד שנת 1967; הועדה הרפואית של המל"ל קבעה את נכותו בשעור של 5% לצמיתות.

19. אין לי ספק כי התובע סבל מכאבים באצבע 2 של ידו הימנית, כאשר ביצע עבודות קשות והרמת חפצים כבדים.

20. אני מעריך ראש נזק זה בסכום של 20,000 ש"ח, בצירוף ריבית חוקית מיום הגשת התביעה ועד היום.

אבדן הכנסה בעתיד
21. התובע, יליד שנת 1967, עובד קבוע במחלקת הפיקוח של עיריית רצליה ולא הוכח כי קיים סיכוי לפיטוריו ממקום עבודתו זה בעקבות נפילה במדרגות תביעת פיצויים או בעקבות צמצום עובדים.

22. כב' השופט קציר בספרו פיצויים בשל נזקי גוף, מהדורה רביעית, עמ' 191, קובע כדלקמן: "נכויות בשיעור נמוך של 5% או אפילו 10% מטבען שאינן עלולות להשפיע על כושר התפקוד בנוגע להשתכרות אצל אדם מן הישוב; במקרים כאלה הנטיה היא שלא לפסוק את הפיצוי לפי אחוז הנכות, אלא מקום שבית המשפט משתכנע שאפשר שהנכות תהיה בעלת משמעות תפקודית, הוא עשוי לפסוק סכום גלוגבלי בפריט נזק זה". וכן, בע"א 586/84 מקלף נ' זילברברג מ"ג(1) 137 עמ' 157, קובע כב' השופט בייסקי, כדלקמן: "אך העיקר הוא, כי נכות בשיעור 5% מהסוג שנקבע אצלה אין לה כל השפעה או השלכה על תפקוד בעבודה, ואף רופא לא קבע אחרת. בפריט נזק זה של הפסד שכר בעבר בעתיד דין ערעור המערערים להתקבל ואת החיובים בנדון יש לבטל".

23. מאחר והתובע הינו אדם צעיר-יחסית ובאם יחליט יעזוב את מקום עבודתו למקום אחר וייפלט לשוק החופשי - קיימת סבירות כי נכותו תפריע לו להתקבל למקום עבודה חדש או לעסוק בעבודה חדשה אחרת.

24. לפי מבחן של "הערכת הסיכויים" אני מעריך ראש נזק זה בסך של 15,000 ש"ח.

עזרת הזולת
25. התובע העיד כי לאחר נפילה במדרגות תביעת פיצויים נזקק לעזרה שניתנה לו ע"י אשתו ולאחר מכן אשתו ביצעה את הקניות ואת עבודות הבית הקשות, אשר קודם לתאונה בוצעו על ידי התובע עצמו.

26. אני מעריך ראש נזק זה בסכום של 3000 ש"ח, משוערך.

ניכויים
27. נפילה במדרגות תביעת פיצויים הוכרה על ידי המל"ל כתאונת עבודה, ובהתאם למוצג נ1/ קיבל התובע סך של 28,840 ש"ח בחודש אוקטובר 96', כמענק.

28. התובע קיבל כאמור את משכורתו הרגילה ודמי הפגיעה הועברו למעבידו, בהיותו "מעביד מורשה", עפ"י חוק הביטוח הלאומי.

29. יש לנכות מסכום הפיצוי המגיע לתובע את הסך של 28,840 ש"ח בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 29.10.96 ועד היום.

30. לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן: א. סך של 1000 ש"ח - עבור הוצאות נסיעה והוצאות רפואיות; ב. סך של 20,000 ש"ח - עבור כאבים וסבל, בצירוף ריבית בלבד מיום נפילה במדרגות תביעת פיצויים, 19.1.96, ועד היום; ג. סך של 15,000 ש"ח - עבור אבדן הכנסה בעתיד; ד. סך של 3000 ש"ח - עבור עזרת צד ג'; ה. אגרת התביעה ששולמה, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום ההוצאה ועד היום; ו. מסכום פסק הדין הכולל, יש לנכות תגמולי המל"ל בסך 28,840 ש"ח, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 29.10.96 ועד היום; ז. לסכום פסק הדין, לאחר ניכוי המל"ל, יתווסף סך של 1000 ש"ח עבור שכר טרחה, בצירוף מע"מ; ח. לסכום הכולל של פסק הדין, לאחר ניכוי המל"ל - יתווספו ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד יום התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילה בחדר מדרגות

 2. נפילה במדרגה שבורה

 3. נפילה על המדרגות בשביל

 4. נפילה במדרגות באוטובוס

 5. נפילה במדרגות תביעת פיצויים

 6. נפילה במדרגות בבית הספר

 7. נפילה במדרגות בדרך לעבודה

 8. תאונה בבנק - נפילה במדרגות

 9. נפילה בגלל כתם שמן במדרגות

 10. נפילה במדרגות בדרך לזרוק זבל

 11. נפילה במדרגות בגלל שרשרת ברזל

 12. נפילה תוך כדי ירידה במדרגות

 13. נפילה במדרגות הכניסה לבניין

 14. נפילה במדרגות במועדון ריקודים

 15. נפילה במדרגות בגלל תחזוקה לקויה

 16. נפילה עקב דחיפה במדרגות בית ספר

 17. נפילה במדרגות שנמצאות בתוך הדירה

 18. החלקה בירידה במדרגות הכניסה לבניין

 19. נפילה במדרגות אוטובוס בגלל דחיפות

 20. פיצויים מהעירייה על נפילה במדרגות

 21. נפילה במדרגות בכניסה לבית בדרך לעבודה

 22. נפילה תוך כדי ירידה במדרגות האתר בניה

 23. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו עקב נפילה במדרגות שבקניון

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון