אחריות לתאונות בשטח בית משותף

תאונות רבות מתרחשות בבנייני מגורים עקב רשלנות, כגון נפילה עקב רטיבות בזמן שטיפת מדרגות, החלקה על פסולת פזורה בשטח הפניין וכדומה. נציגות ועד הבית של הבניין אחראית, מכוח הדין, על ניהולו ואחזקתו השוטפת של הבניין ובמרבית המקרים נהוג לבטח את האחריות כלפי נזקי צד שלישי בפוליסת ביטוח בתי המשפט קבעו כי אין מניעה משפטית לראות בנציגות הבית המשותף כנתבעת מקום בו ננקט כנגדה הליך משפטי, בשל רשלנותה באחזקתו התקינה של הרכוש המשותף. ההשקפה של בתי המשפט היא כי קיימת בידי נציגות הבית המשתף יכולת פיקוח ושליטה עקרונית על הנעשה בו, זיקה זו לבניין היא המותירה בידי הנציגות את היכולת לצפות סיכונים שנוצרו בו ולפעול על מנת למנוע אותם. על נציגות הבית המשותף חלה חובת זהירות מושגית כלפי מבקרים בבניין ובכלל זה דיירי הבית, בשל התממשותם של סיכונים בלתי סבירים בו, כגון החלקה במדרגות עקב שטיפה, תאונות עקב מכשולים בשטח הבניין וכדומא. השליטה במקרקעין היא היוצרת זיקה בין נציגות בית משותף לבין סיכונים שנוצרו בבית המשותף, בתקופה שניהולו היה בשליטתה שכן החזקתו התקינה וניהולו יוצרת זיקה וקשר שעניינם שליטה ופיקוח על הנעשה, בין בעל השליטה - נציגות הבית המשותף לבין המבקרים בו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תיקונים ברכוש המשותף

 2. מזגן מרעיש בבית משותף

 3. מכירת מחסן בבית משותף

 4. עורך דין בתים משותפים

 5. נזילה בחניון בית משותף

 6. מצלמה נסתרת בבית משותף

 7. איחור ברישום בית משותף

 8. החלפת ספק גז בבית משותף

 9. פגמים בדירות בבית משותף

 10. פתיחת פאב בחצר בית משותף

 11. בעלות על חניה בבית משותף

 12. חישוב שטחי בניה בבית משותף

 13. בעלות על מחסן בבית משותף

 14. השתלטות על קומה בבית משותף

 15. רישום בפנקס הבתים המשותפים

 16. ניוד זכויות בניה בבית משותף

 17. בניית חומה בגינה בבית משותף

 18. יחידת רישום נפרדת בבית משותף

 19. שינויים בשטח חניה בבית משותף

 20. בניה על גג בית משותף ללא הסכמה

 21. בניה בבית משותף ללא הסכמה מראש

 22. שינוי קירות חיצוניים בבית משותף

 23. בקשה למתן הוראות רישום בית משותף

 24. בניית יחידות דיור על גג בית משותף

 25. סירוב לרישום בפנקס הבתים המשותפים

 26. הגדלת מספר יחידות דיור בבית משותף

 27. טענת החבת דירה שלא כדין ברכוש המשותף

 28. האם מותר לבנות חדר על גג בית משותף ?

 29. רישום בית כנסת כיחידה נפרדת בבית משותף

 30. אישור תוספת למחסן חוץ ללא קבלת הסכמת השכנים

 31. האם פסק דין מחייב את כל הדיירים בבית משותף

 32. עיכוב רישום בית משותף בגלל מחלוקות לגבי סעיף בתקנון

 33. בקשה להרחבת יחידת סטודיו על חשבון שטח לובי ומעברים בבית משותף

 34. איזון בין שני דיירים בבית משותף המבקשים לממש את זכות הקניין שלהם

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון